Aktualizace 12.1. 2017

                      

  Informační bod

  České Společnosti pro VýžiVu a vegetariánství (ČSVV)

               v Praze  

motto: „Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou."

(Hippokratés, 5. stol.př. Kr.)

ČSVV je odbornou společností, která sdružuje odborníky z oblasti výživy, gastronomie, kvality potravin a výživových směrů. .

Informační bod  ČSVV Praha (dále též IB Praha) vznikl na základě dohody HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM

 a Českou společností pro výživu a vegetariánství.

Zahájil činnost od 1.9. 2005 v prodejním a poradenském místě k nové kvalitě života a zdravého životního stylu

nazvaném ROZKVĚT HARMONIE.

    ROZKVĚT HARMONIE = CENTRUM SLUŽEB A AKTIVIT:

            * PORADNA K NOVÉ KVALITĚ ŽIVOTA (zdraví ve všech rovinách bytí, sebepoznání, sebeléčení,ekologie  domácnosti,atp.) 

            * PORADNA  K NABÍZENÝM SLUŽBÁM A VÝROBKŮM

            * VÝDEJNA/PRODEJNA (doplňky stravy, ekologické prostředky pro úklid, mytí, čištění, , masážní prostředky, vybrané knihy, CD.

                                                                             atp.)

                   * SETKÁVÁNÍ KLUBU PŘÁTEL PROGRAMU HARMONIE


Na základě dohody se sekretariátem ČSVV o zasílání informačních materiálů Informační bod  ČSVV Praha 

nabízí a poskytuje:

 A. MOŽNOST stát se členem ČSVV - můžete získat Přihlášku člena ČSVV s připojenou složenkou k zaplacení

                                                               členského příspěvku 
 B. SEZNÁMIT SE s výsledky práce ČSVV
nabízíme zájemcům:  

       a)  Z-zdarma letáčky:  Prohlášení ČSVV, Výživová  doporučení ČSVV, Několik    informací o vegetariánství + další

                                             letáčky vydané ČSVV a určené k distribuci

         b) P - publikace na prodej:  Stanovisko ADA, Vegetariánství a děti, atp.

 C. INFORMACE O ČINNOSTI ČSVV:   Prezentace výsledků práce ČSVV (2006)    Video   ZDRAVÁ VÝŽIVA 

    Hlavní projekty ČSVV:     Školní stravování   Wellness jídlo     Cesta ke zdraví

                                               KLUB NAŠE DÍTĚ VEGETARIÁN, Škola vegetariánství a další viz zde

            Etická a environmentální rizika konvenční stravy Na dotazy České společnosti pro výživu a vegetariánství odpovídá Jeho

                 Svatost mahámandaléšvar   paramhans svámí Mahéšvaránanda,autor systému Jóga v denním životě, v němž propojil starodávnou  jógovou

                 tradici se svým duchovním poznáním a s výsledky bádání moderní vědy.Umístění na csvv.cz (včetně otázek) a na You Tube díl  1 a díl  2.                                   

         TISKOVÉ ZPRÁVY:

         Tisková zpráva ke Světovému dni vegetariánství 1. 10. 2009

1. Stanoviska k vegetariánství od Americké dietetické asociace (2003), od Společnosti pro výživu (2004) a od České pediatrické společnosti

  (2003). Výzva lékařů (2005), Výživová doporučení ČSVV 2009, Jaroslav Škvařil, místopředseda

2. Vegetariánství jako Cesta ke zdraví v gastronomii, Ing. Zdeněk Hladík, Odborná skupina pro gastronomii 

3.  Environmentální a etická rizika konvenční stravy, Petr Vachler, provozovatel portálu Zvíře v tísni 

4.  Podpora a zvýšení sportovních výkonů pomocí vegetariánské stravy, Jana Müller, mistr světa v thajském boxu v super těžké váze 

5.  Požadavky rodičů na zdravé školní stravování, Ing. Lenka Maříková, vedoucí Klubu Dítě vegetarián 

6.  Změna stravování a stravovacích návyků v českem školním stravování , Mgr. Ondřej Liška, předseda Strany zelených 

Tisková zpráva ke Světovému dni vegetariánství 2010 

   video záznamy všech vystoupení.najdete  zde 

               -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        K nahlédnutí  v IB Praha také nabízíme materiály  ČSVV určené jen na ukázku (U): Zpravodaje ČSVV  ,Seznam  doporučené literatury

           Odborné skupiny  pro nutrici, Seznam  projektů ČSVV , Seznam  dokumentů ČSVV

 
  D. PRODEJ VYBRANÝCH KNIH a nosičů dodaných od spolupracujících nakladatelství a dalších výrobků vhodných nejen pro vegetariány

  E. INFORMACE O AKCÍCH ( zde ) a nabídce výrobků (zde) a služeb pro zdravou rodinu, ekol. domácnost a zdravé vaření (zde)


     K problematice vegetariánství doporučuji dále shlédnout:

   DVD SOS KRITICKÁ MEZ video Bod odkud není návratu překročíme za: Víte kolik dnů zbývá na záchranu planety?

    Sledujte sosdvd na: www.suprememastertv.cz dní. 80 % znečištění planety a globálního oteplování způsobuje chov hospodářských

   zvířat na maso. K záchraně planety musí všichni přejít na bezmasou stravu. Nejvyšší Mistryně Ching Hai.

    Film Food Matters (Na jídle záleží )  Autor: James Colquhoun (1h 18min)  spustíte na http://www.mustwatch.cz/film/food-matters/       

  Video: Duchovní cesta stravování -poselství Hopiů zde

  Pěkně vysvětlená podstata ekologie výživy zde


       Osobní návštěvu v IB Praha je třeba předem telefonicky domluvit a objednat na níže uvedených kontaktech

        vzhledem k tomu, že v místě také probíhají další výše uvedené činnosti       


     
      KONTAKTY Informačního bodu ČSVV Praha:

Místo je snadno dostupné, nachází se jen 7 minut chůze od stanice Florenc (metra C + B, tram 3, 8, 24,

bus 133,135, 207…pozor na  změny MHD) přímo ve středu Prahy.

ROZKVĚT HARMONIE se nachází po levé straně ulice Za Poříčskou branou 17,Praha - Karlín, dům je opatřen firemním

     títkem s logem barevného čtyřlístku , který vidíte v záhlaví a zvonkem ROZKVET. Díky tomu jej snadno naleznete.  mapa zde   

   *********************************************

 Osobní  kontakt:                                                                           Písemný kontakt::

 CENTRUM ROZKVĚT HARMONIE                               Ing, Rudolf Vondřich                

                                                             (IBCSVV Praha)

  Za Poříčskou  branou  17,                                           Milánská 461

   Praha  8 –  Karlín,                                                109 00 Praha 111

Tel.: + 420 602 711 005       T/Fax: 274 860 825

 E-mail: info@rozkvet.cz

 Web: http://rozkvet.cz


Těším se na setkání a spolupráci se členy ČSVV  i ostatními zájemci o výživu a vegetariánství z Prahy a okolí. 

Vše nejlepší všem!

Ing. Rudolf Vondřich

Vedoucí projektu Informačního bodu ČSVV  Praha


 

homeo nás | program | KNIHOVNA | kontakt | novinky | pŘíležitosti | obchod/shop

© 2002 až 2017, Ing.Rudolf VondŘich, všechna práva vyhrazena

                            

 

 

.