Motto: Voda z křišťálové studánky
          ...ale nemusíte pro ni chodit až tam,

                           kde nejhlubší je les.


               Motto:  Špatný pitný režim je příčinou až 6% nemocíŠpatný pitný režim je podle Světové zdravotnické organizace příčinou až šesti procent všech nemocí, a to nejen z důvodu špatné kvality tekutiny, ale také jejich nedostatečného příjmu, řekl ČTK lékař Josef Jarkovský. Denně by člověk měl vypít 2,5 litru tekutiny, v horku, při těžké fyzické práci či sportu ale mnohem víc. Dostatečné zavodnění ukazuje světle žlutá barva moči, je-li tmavší, tělu voda chybí. ... celý článek
Zdroj: ČTK

 

Vodní filtr DIONELA 

    zvětšení.

DIONELA je vodní filtr tzv. 3. kohoutku. Připojuje se k vodovodnímu kohoutku nebo k roháčku pod kuchyňskou linkou. Slouží k odstraňování širokého spektra cizorodých látek z pitné vody, určené pro přípravu nápojů a pokrmů.

Filtr Dionela získal zlatou medaili za vynález filtrační hmoty k selektivnímu odstraňování dusičnanů z pitné vody z Mezinárodní výstavy vynálezů MUBA 1981, Basilej, Švýcarsko

DIONELA je unikátní výrobek, "šitý na míru" kvality českých a slovenských pitných vod. Mimořádně velký objem sorpčních hmot filtru je jedním z důvodů jeho mimořádně vysoké účinnosti.

Klikněte na obrázek pro jeho zvětšení

Nejkvalitnější pitnou vodu přitom získáte mnohem levněji než denními nákupy balené vody.

  DIONELA využívá tři druhy výměnných filtračních vložek. (FAM1, FDN2 a FTK3)

Podle Vašich požadavků a potíží s pitnou vodou si sami můžete vybrat filtr DIONELA s tou správnou filtrační vložkou.

 Výška filtru DIONELA je 430mm, průměr podstavy 100mm.

******************************************************************************************************************

Vodní filtr DIONELA S filtrační vložkouy FAM 1 ("základní typ")

1. Základním požadavkem na pitnou vodu z veřejných vodovodů je zamezení vzniku infekčních chorob. Proto se Vaše voda chloruje. Reakcí chloru s některými organismy a chemikáliemi, jejichž zbytky prošly vodárenskou úpravou, však vznikají páchnoucí látky. Nebezpečné jsou především karcinogenní trihalometany (THM), které vznikají reakcí chloru s organickými látkami. Převaření vody je z hlediska odstraňování uvedených škodlivin zcela neúčinné.

2. DIONELA s vložkou FAM 1 zlepšuje chuť a barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlor. Dále odstraňuje či radikálně snižuje obsah řady dalších zdraví škodlivých látek, například:

 • ropných látek, tenzidů (saponátů), stop chemických látek používaných v zemědělství: herbicidů, insekticidů, fungicidů
 • organických sloučenin chloru, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), chloroform a ostatní THM, chlorbenzen, chloreten...
 • aromatických uhlovodíků: fenolů a jejich derivátů, benzenu, benzo(a)pyrenu, fluorantenu, toluenu, xylenu, kresolů...
 • zbytků přírodních organických látek prošlých vodárenskou úpravou
 • železa, hliníku, mědi, kadmia, berylia, olova a dalších těžkých kovů
 • radonu a řady dalších škodlivin, s prokázanými nebo předpokládanými toxickými, karcinogenními, mutagenními, teratogenními nebo kombinovanými účinky.

Neovlivňuje přirozené (přírodní) minerální složení vody. Zachovává biologickou hodnotu vody. Neodstraňuje dusičnany.

3. Kapacita

 • Kapacita FAM1 pro 4člennou rodinu na středně znečištěných vodách je 2 roky, pro větší rodiny nebo velmi znečištěnou vodu garantujeme minimálně 1 rok.
 • Z dlouhé životnosti a vysoké kapacity vložky vycházejí haléřové náklady na 1 litr upravené vody.

4. Použitelnost:

 • pro vodu z veřejných vodovodů s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě (tj. do 50 mg/l NO3-).
 • pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě a hodnotou CHSK(Mn) nižší než 6 mg/l.

Vodní filtr DIONELA s filtrační vložkou FDN 2 ("i na dusičnany")

K obrázek pro jeho zvětšení.

Vlastnosti filtrační vložky FDN 2

1. Dusičnany se staly synonymem chemického znečištění pitných vod. Norma doporučuje méně než 15 mg/l NO3-. Jako mezní (limitní) hodnotu určuje 50 mg/l NO3-. Odhaduje se, že doporučené hodnotě nevyhovuje více než 90% studní, mezní hodnotě nevyhovuje asi 70%. Obsah dusičnanů ve vodě z veřejných vodovodů je obvykle vyšší než doporučená a nižší než mezní hodnota. Dusičnany mají prokázané karcinogenní účinky. Komunální vodárny nejsou na odstraňování dusičnanů technologicky vybaveny.

2. DIONELA s vložkou FDN 2 odstraňuje všechny škodliviny, které jsou uvedeny v bodě 2. pro FAM 1, a to s ještě větší účinností než vložka FAM 1. Obsah dusičnanů je zároveň s vysokou účinností snižován na 1-4 mg/l v upravené vodě po dobu 3/4 životnosti vložky. Pak zvolna stoupá, ale nikdy nepřekročí vstupní hodnotu. Součástí dodávky je i souprava na stanovení dusičnanů. Sami si tedy můžete zjistit obsah dusičnanů v dionelované vodě.

Vložka FDN 2 nedeformuje obsah chloridů, síranů a hydrogenkarbonátů, nepoškozuje vodu nadprodukcí dusitanů a amoniaku. Zachovává biologickou hodnotu vody.

3. Kapacita vložky FDN 2 je závislá na vstupní koncentraci nejen dusičnanů, ale i síranů. V následující orientační tabulce jsme pro vstupní koncentrace do 50 mg/l NO3- předpokládali současnou přítomnost 40- 50 mg/l síranů, pro vyšší vstupní koncentrace dusičnanů 60-140 mg/l síranů.

Koncentrace mg/l NO3 Kapacita - litry
15 1200
25 850
40 570
60 415
80 310
100 260
150 180
200 130

4. Použitelnost:

 • pro vodu z veřejných vodovodů: bez jakýchkoli omezení.
 • pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s obsahem dusičnanů nižším než 200 mg/l NO3-, s obsahem dusitanů nižším než 0,1 mg/l NO2-, s hodnotou CHSK(Mn) nižší než 4,5 mg/l, s vodivostí nižší než 100 mS/m a s pH 6-8.

5. Poznámky:
Filtrační vložka FDN 2 odstraňuje dusičnany podle původní české technologie. Ta představuje nejvyšší světovou úroveň v iontovýměnné denitrataci vody. Dusičnany jsou odstrańovány kultivovaně - s úctou k pitné vodě - t.j. bez poškození ostatních složek pitné vody. Tato technologie byla vyznamenána zlatou medailí na mezinárodní výstavě vynálezů MUBA '81 (Basilej, Švýcarsko 1981).

Příslušenství filtru obsahuje soupravu na stanovení koncentrace dusičnanů.


Vodní filtr DIONELA s filtrační vložkou FTK 3

Vlastnosti filtrační vložky FTK 3

1. Čaj uvařený z Vaší vody je nevalné chuti, zakaluje se a brzy tmavne. Na jeho povrchu se tvoří olejovitá vrstva, ulpívající na stěně šálku. Káva nevoní tak, jak by měla. Na varných nádobách se tvoří šedivý vodní kámen. Také vařená zelenina je našedlá. Příčinou je "přechodná tvrdost" Vaší pitné vody.

2. DIONELA s vložkou FTK 3 odstraňuje všechny škodliviny, uvedené v bodě 2. pro vložku FAM 1. Zároveň vyřeší potíže uvedené výše: Váš čaj, Vaše káva a Vaše vařené potraviny získají správnou chuť, vůni i vzhled. Ve varných nádobách se přestane tvořit vodní kámen. Tím snížíte spotřebu energie a zvýšíte životnost nádobí.

3. Kapacita filtru je dána karbonátovou „přechodnou“ tvrdostí upravované vody:

Karbonátová tvrdost [mmol/l] Kapacita - litry
1,5 2 400
3 1 200
3,5 1 000
4 900
5 720
6 600

4. Použitelnost:

 • pro vodu z veřejných vodovodů s vyšší "přechodnou tvrdostí" a s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě.
 • pro bakteriálně nezávadnou studniční vodu s vyšší "přechodnou tvrdostí", s obsahem dusičnanů vyhovujícím normě a s hodnotou CHSK(Mn) nižší než 6 mg/l. S výhodou pro vařené nápoje a potraviny. Upravená voda není vhodná pro kojence.

Příslušenství filtru obsahuje soupravu na stanovení přechodné tvrdosti.


K připojení filtru DIONELA k rozvodu vody je zapotřebí dokoupit tzv.připojení filtru  např. Přepínač na konec ramínka za cca 550,-Kč


Kromě vodních filtrů DIONELA  distribujeme i další výrobky, které řeší požadavky na kvalitu vody pro sprchování a užitkovou vodu.

Jsou to: připojení filtru DIONELA, regenerace filtračních vložek DIONELA, sprchový filtr DIOS, testovací soupravy, náhradní díly, další zařízení na úpravu vody - Nádobový filtr OASA a DIONA, atp.   Podrobné informace můžeme zaslat na vyžádání na mail info (zavináč) rozkvet.cz

 


Porovnání cen a kvality filtrované vody s vodou balenou

Abychom mohli porovnat všechny aspekty těchto dvou nejobvyklejších způsobů nevodárenského zásobování pitnou vodou, je nutné zvolit pravděpodobná reálná množství balené nebo filtrované vody průměrného občana ČR, kryjícího své potřeby vždy pouze jedním z uvedených dvou způsobů:

Průměrná potřeba pitné vody přímé spotřeby se udává na 2 až 3 litry na osobu a den, uvažujme 2,5 l/os.den. Vzhledem k tomu, že náš „průměrný občan“ se v pracovním dnu ve své domácnosti zdržuje jen ráno a po práci, předpokládejme, že „svoji“ vodu bude požívat jen ze 66%: 2,5 x 0,66 = 1,65 litru/osobu.pracovní den. Dále: odečtěme polovinu víkendů a dovolenou. Takto redukovaný rok má 288 dní.

Z těchto předpokladů pak vycházejí tyto spotřeby vody:
1,65 x 288 = 475l/os.rok, přepočteno na 4člennou rodinu 1 900 l/rok.

Rodinné náklady

Rodinné náklady na stolní + kojenecké (s+k) balené vody čtyřčlenné české rodiny ke krytí potřeby pitné vody: Pro další úvahy použijeme ceny českých balených s+k vod z předměstské samoobsluhy. Ty v době sepisování těchto řádků byly: 7,90 až 10,90 Kč za PET láhev balené vody o objemu 1,5 l, tj. 5,30 až 7,30 Kč za 1 litr balené vody.

S použitím spotřeb dle schématu pak vychází tyto rodinné náklady na balenou vodu:

 • 906 až 1 250 Kč/měsíc, 10 000 až 13 810 Kč/rok.
 • Rodina zároveň nanosí ročně domů téměř 2 tuny zboží
 • a do odpadu vyhodí 1 267 PET lahví, za které zaplatila 4 435Kč v ceně nakupovaného zboží.

Měsíční náklady 10 000 až 13 800 Kč za vodu pro pití, vaření a přípravu pokrmů převyšují zvyklosti i možnosti průměrné české 4členné rodiny.

Kvalita balených vod

U balených vod českých výrobců byla prokázána „ne vždy ideální jakost“. Např. Časopis na ochranu spotřebitelů TEST 2/2001, str. 4 – 13, hodnotil 15 balených s+k vod na základě laboratorních nálezů SZÚ Praha. Z tohoto rozsáhlého testu alespoň stručná zmínka pouze o zjištěném obsahu rozpuštěných minerálních látek. Většina balených s+k vod nesplňuje požadavky ani na minima optimálních koncentrací všech - nebo alespoň těch nejdůležitějších, tj. Ca + Mg - rozpuštěných anorganických látek (minerálů):

ukazatel optimální hodnota v mg/l hodnoty zjištěné v testu, v mg/l
vápník (Ca) 40 - 80 méně než 40 ve 12 vzorcích, tedy v 80% bal. vod
hořčík (Mg) více než 20 méně než 20 v 9 vzorcích, tedy v 60% bal. vod
rozpuštěné l. 200 - 400 méně než 200 v 9 vzorcích, tedy v 60% bal. vod

Balená stolní nebo kojenecká voda není cenově přístupnou náhradou pitné vody pro soustavné pití, vaření a přípravu pokrmů. Prodej a spotřeba balených vod je činnost významně poškozující životní prostředí nadměrnými přepravními nároky a vyhazovanými obaly. Skrytější jsou škody způsobené přepravou balených vod. Každá PET láhev pro jedno použití má za sebou dlouhou cestu kamionem s vlekem vypouštějícím naftové výfukové zplodiny a poškozujícím povrch vozovek. Proti všem očekáváním vzbuzovaným reklamami nemá většina těchto vod ani optimální minerální složení, natož jiné slibované dříve netušené účinky a důsledky.

Nejnovější výsledky testů balených vod a pitné vody z kohoutků z roku 2009 naleznete v článku

Balené vody a pitná voda z kohoutku: Opravdu víte, co pijete? (test) - 19.10.2009

Detailní výsledky testu ve formátu pdf , zvolit Uložit jako... a následně si ho otevřít z místa, kam jste si ho uložili).

Dále nabízíme ke stažení kompletní analýzu vodovodní a balených pitných vod i analýzu pramenitých a kojeneckých vod.

 

Porovnání cen

Porovnání cen litru balené vody s vodou filtrovanou DIONELOU pro čtyřčlennou rodinu podle uvedeného pracovního schématu:

 • Životnost přístroje: Všechny typy filtračních vložek jsou výrobcem výměnným způsobem (kus za kus) recyklovány a regenerovány. Ty opotřebené z nich jsou na účet výrobce vyřazovány z oběhu a nahrazeny novými. Z toho důvodu nelze životnost Dionely určit, protože ji má zákazník vlastně napořád. Chceme-li tedy vyčíslit reálné náklady na používání Dionely, musíme zvolit určité časové období jejich provozu, i když bude menší než životnost těchto úpraven vody.
 • Podklady k rozvaze: prvých 12 let životnosti Dionely. Dle zvoleného pracovního schématu za tuto dobu upraví Dionela 475 l/os.rok, tj. pro 4člennou rodinu za 12 let 22 800 litrů vody. Rozvaha se týká Dionely FAM 1 a FDN 2 v provedení na kuchyňskou linku, s přepínačem na konec vodovodního ramínka. Ceny roku 2008 vč. DPH.
 • Rozvaha k filtru Dionela FAM 1: Cena 4 200 Kč, recyklovaná filtr. vložka 780 Kč, přepínač 550 Kč. Při době provozu filtrační vložky 2 roky (1. vložka v dodávce filtru), 5 recyklovaných vložek.                                                                                                                                                                                                       Výdaje za 12 let provozu:
  8 650 Kč/12 let, tj. 2,00 Kč/den
  , 8 650 Kč/ 22 800 l = 0,38Kč/l, tj. cca 5% cenových nákladů za balené vody!
 • Rozvaha k úpravně Dionela FDN2: Cena 4 800 Kč, recyklovaná filtrační vložka 590 Kč, přepínač 550 Kč. Studniční voda, dusičnany 85 mg/l NO3-. Pracovní cyklus do vyčerpání filtr. vložky 8 měsíců. Recyklace vložky 590 Kč (prvá vložka v dodávce filtru).
  Prvních 8 měsíců: 2,63 Kč/l, 3. rok: 0,89 Kč/l, 5. rok: 0,55 Kč/l 6. rok: 0,44 Kč/l, tedy 42% 21% 14% cen 1 l balených vod.
 • ******************************************************************************

Natočte si kohoutkovou - O VODĚ BEZ OBALU

Vhodné zejména pro ty, kteří zapomněli, že tekutinu cennější než zlato netřeba vláčet z obchodů, ale stačí otočit vodovodním kohoutkem.

Video klip naleznete na  http://veronica.cz/voda/

 

********************************************************************

Test vodních filtrů- VODA Z TŘETÍCH KOHOUTKŮ -Přepis celého článku z časopisu D-TEST 11/98 - zde

Obecné informace o důvodech a možnostech úpravy vody pomocí domácích vodních filtrů v tomto článku jsou ale stále přínosné a hlavně nezávislé. Znění článku jsme převedli do textové podoby a to pro lepší vyhledávatelnost pojmů.

Pod textem jsou uvedeny skeny z časopisu. Článek uvádíme s výslovným souhlasem redakce D-testu.

Článek (ani jeho části) nekopírujte za účelem zveřejňování, je chráněn autorskými právy, a to jak jeho textová, tak obrazová podoba.

 

TABULKA VÝSLEDKŮ  testu ve které z testovaných  osmi výrobků je hodnocena kvalita filtrů DIONELA jako jediná velmi dobrá je zde

 

Stručné shrnutí - komentář - testu (zobrazí se po kliknutí na tento text)

*********************************************************************

 

    OBJEDNÁVKA VÝROBKŮ K ÚPRAVĚ VODY 

1.Vodní filtr DIONELA s filtrační vložkou FAM1(základní)

            DIONELA s filtrační vložkou FDN2 (i na dusičnany)

            DIONELA s filtrační vložkou FTK3 ( i na tvrdou vodu)

   K připojení filtru DIONELA k rozvodu vody je zapotřebí dokoupit k filtru tzv.připojení filtru

     např. Přepínač na konec ramínka za cca 550,-Kč (varianty jsou uvedeny v níže uvedené Objednávce)

2. SKLENĚNÁ KARAFA WATERSTAR

3. MAGNETICKÁ TYČINKA ENERGETIX MAGNET THERAPY  

             + balné + poštovné podle tarifu České poštY     

Objednávat můžete zde --->>

 ***************************************************************************************                             

                    home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         © 2009 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,