Callemann :MAYSKÝ KALENDÁŘ A STROM ŽIVOTA

          Revoluční teorie o původu člověka

2010, Fontána, 342 stran, formát22,6 x15cm, česky, brožovná vazba, (1. vydání)

 "Mezi zjednodušeností náboženských představ a absurditou náhodnosti nám C.J. Calleman nabízí brilantní a přesvědčivou třetí cestu: Strom života, moderní teorii o původu a vývoji existence, teorii agnostickou, která spojuje poslední vědecké objevy s moudrostí starých civilizací."  Jean-Claude Perez, Phd.,
 
Kniha byla napsána s cílem posloužit dvěma poněkud odlišným účelům. Na jedné straně přichází s novou teorií biologické evoluce, teorií, která je alternativou darwinismu, a jako takovou ji bude kriticky hodnotit profesionální vědecká obec. Vyžaduje tedy řadu důkazů z mnoha vědních oborů.

Na druhé straně je určena těm hledajícím, kteří nemají formální vědecké vzdělání, a přece chtějí nalézt odpovědi na závažné otázky, které v tom či onom okamžiku života vyvstanou před každou lidskou bytostí:

Kdo jsem ?, Proč jsem tady?, Odkud přicházím?. Tato teorie na ně odpovídá a díky tomu bude k užitku širokému spektru čtenářů.

Za využití posledních kosmologických objevů a svých rozsáhlých znalostí mayského kalendáře nám biolog Carl Johan Calleman nabízí revoluční a plně rozvinutou alternativu Darwinovy teorie biologické evoluce a teorie náhodnosti, které stále ještě ovládají moderní vědu.

Vysvětluje v ní vzájemnou korelaci nedávno objevené centrální osy vesmíru a Stromu života dávných civilizací. Dává tím fyzice obecně zcela nový rámec, zdůrazňující účelné zaměření vesmíru s ohledem na vznik a vývoj života a vybízí nás, abychom na sebe pohlíželi jako na součást hierarchie vzájemně spolu souvisejících a synchronně se vyvíjejících systémů.
Callemanův výzkum jasně naznačuje, že život se na naší planetě nevynořil náhodou a odnikud, ale že Země byla pro tento účel zvlášť vybrána.

Autor nás seznamuje s různými kvantovými stavy Stromu života a s jejich odrazem v mayském kalendáři a vysvětluje novým způsobem původ a vývoj vědomí.

S využitím svých vědeckých poznatků z biologie a kosmologie objasňuje reálnost myšlenky účelně zaměřeného vesmíru a ukazuje, jak podle obrazu Stromu života vznikla nejen DNA, ale celé organismy, a jak skrze rezonanci s tímto kosmickým Stromem přijímá organismus informace potřebné pro rozvoj svého tělesného plánu.

Tato nová teorie biologické evoluce má širokosáhlé důsledky nejen pro medicínu, ale mění zároveň náš pohled na původ posvátné geometrie a lidské duše a spolu s tím odstraňuje odvěkou propast mezi vědou a náboženstvím.

**********************************************************************************

OBSAH KNIHY

Předmluva..................................................... ........................11

1. Kapitola Vesmír není homogenní....................................................17

2. Kapitola Čas a kalendáře Mayů....................................................46

3. Kapitola Základní otázky biologické evoluce.......................................81

4. Kapitola Hypotéza Stromu života.................................................103

5. Kapitola Konstanty přírody nejsou vyladěné na náhodný život....................139

6. Kapitola Širší kontext biologické evoluce...........................................172

7. Kapitola Biochemický princip biologické evoluce.................. .................224

8. Kapitola Nová teorie biologické revoluce...........................................248

9. Kapitola Biologie s duší..............................................................277

Glosář...................................................................................................331

Bibliografie.............................................................................................337

SO autorovi.............................................................................................342

*****************************************************************************

S tématem knihy souvisí

 A.přednáška autora  "Devátá vlna  Mayského kalendáře a rok 2012", uskutečněná v Praze dne 25.4.2011

 1 díl,   (108 minut)  2 díl, ( 63 minut)

  B. další titul v nabídce Adolf Inneman: MAYSKÝ KALENDÁŘ 2011 -2013

*****************************************************************************

Objednávka knihy

 Knihu je možno získat u nás za 378,-Kč

Nákup je možný jak  poštou na dobírku nebo osobně v Praze

Objednávat můžete zde --->>
 

***************************************************************************************

home | o nás | program | knihovna | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2011 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,