VÁNOČNÍ POSELSTVÍ K INSPIRACI + 

                           PF 2018  

 

             Vydání: 19.12.2017                                                                                      Poslední  aktualizace: 3. 1. 2018

 

 

  Motto:

 Vzduch náleží dechu, světlo zraku. Duše potřebuje vlastní potravu.

                           Nezáleží na tom, kdo jste nebo odkud pocházíte, ani jaká víra vás vede životem.

                           Jednou přijde chvíle, kdy všichni potřebujeme, aby se někdo dotknul našich srdcí.

             

              Milovaní,

      nám všem jde zejména o lidskou sounáležitost, přátelství, zdraví a radost ze života.

      Hlavně však o nalezení smyslu života, o lidskost bytí, o naději.

      Zejména v současné neklidné době.

 

PRÁVĚ NYNÍ, O VÁNOCÍCH ZVU KE ZTIŠENÍ A NÁVRATU KE KOŘENŮM LIDSTVÍ.

UDĚLEJTE SI ČAS PRO SEBE.

NAJDĚTE SI CHVILKU A POSTUPNĚ SE ZAPOSLOUCHEJTE DO NÁSLEDUJÍCÍCH POSELSTVÍ.

OBČERSTVÍ, DUŠI OČISTÍ, POHLADÍ A NA VLNU LÁSKY NALADÍ:

 

 A. POSELSTVÍ NALEZENÁ Z MOUDROSTI ZDROJE VŠEHO

1. POSELSTVÍ NEOBYČEJNÉHO ČLOVĚKA     ZDE

 2. POSELSTVÍ JOSEFA Z NAZARETU             ZDE

 3. POSELSTVÍ  SVATAVY  NEUMANNOVÉ    ZDE

 4. POSELSTVÍ NADĚJE Z  „MANIFESTU ŽIVOTA

     V JEDNOTĚ NA VYŠŠÍM STUPNI CIVILIZACE

     A  " VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE“   ZDE

 

B. POSELSTVÍ PŘANÍ Z LIDOVÝCH KOŘENŮ

  

*    Přejem Vám, Hradišťan, Vánočni koncert, Břevnov, Praha  (  ZDE

 *  "Hej mistře!" aneb Česká mše vánoční J. J. Ryby                        ZDE

 * Nejhezčí České Vánoční Koledy - Stylově!                                   ZDE

*  V jeslích dítě spinká" " vánoční koncert Spirituál kvintet    ZDE

 * Vše je jedním Pro nový den)                                                           zde

 * Napojen                                                                                           zde

               * POZDRAVENO BUDIŽ SVĚTLO !                                   ZDE

                                 * SBOR ANDĚLŮ                                             ZDE

C.  POSELSTVÍ PŘIJATÁ PŘÍMO ZE ZROJE VŠEHO - citáty

 1. Měj oči stále otevřené. Spatřuj ve všem Mou ruku a vzdávej věčné díky. Nebudeš-li dostatečně bdělý, můžeš zmeškat mnohé z toho, co máš na dosah ruky nebo přímo v sobě. Je hodně těch, kteří jdou životem slepí k divům, jež je obklopují, slepí k zázrakům přírody, a tak míjejí i zázrak života. Budeš-li vnímat krásu, harmonii, klid a jas ve všedních věcech kolem sebe, zjistíš, že tvé vědomí se rozšiřuje, až se nakonec celý svět stává říší divů, kterou procházíš jako dítě s očima užasle upřenýma ke všemu, co se děje. Budeš očekávat ty nejskvělejší události, a tak napomůžeš jejich uskutečnění.  V tvém životě nebude jediný hluchý okamžik. Nic nebudeš brát jako samozřejmost, ale za vše budeš děkovat. Vděčnost otevírá dokořán dveře dalším a dalším zázrakům v tvém životě, proto nikdy nezapomeň děkovat.  

 2. Dej mi příležitost, abych mohl působit v tobě a tvým prostřednictvím a přinášet divy a slávu. Měj stále před očima představu Mé bezmezné lásky, Mé neomezené hojnosti a Mých zázraků a slávy. Uchovej si vizi nového nebe a nové Země, naplnění Mé vůle, míru a harmonie na Zemi a dobré vůle ke všemu. Uchovej si představu obrovských měst, která rozsvěcují světla všude po celém světě, kde nade vším vládne mír a láska. Nikdy neztrácej tuto vidinu, protože jen tehdy, budeš-li ji mít pevně a jasně před sebou, můžeš ji pomoci snést z duchovního světa na Zem a vidět, jak se na Zemi naplňují a všem zpřístupňují zázraky. Čím jasnější bude tvá vize, tím rychleji se uskuteční. Vzdávej stálé díky, že máš oči otevřeny a že víš, co máš dělat. Nyní vykroč, začni jednat a přestaň už o tom pouze přemýšlet. 

 3. Rychlost, s níž mohou nastat změny, tě ohromí. Již dlouho jsi byl na ně připravován. Po věky, den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, jsem velmi trpělivě připravoval půdu, aby tyto změny mohly nastat. Byla ti dána každá příležitost, aby ses mohl přizpůsobit a připravit; měl bys tedy být schopen jít vpřed bez obtíží. Je to otázka povznesení vědomí a přizpůsobení se všemu, co se děje. Ty duše, jež jsou si vědomy Krista, jsou v tento čas k sobě přitahovány jako ocel k magnetu. Nemusí si to vždy uvědomovat hned, ale bude jim to zcela jasné v dalších dnech. Právě toto vědomí spojuje stále více duší dohromady, takže vy všichni můžete pocítit Krista ve svém nitru a vzdávat věčné díky za toto uvědomění. 
                                                                                                                    (  Eileen Caddy Otevírání dveří do nitra .)

 

D. POSELSTVÍ DO NOVÉHO ROKU 2018 - citáty

1. Jestliže jsi již jednou udělal s důvěrou krok vpřed, nikdy se nedívej zpět a nezačni litovat toho, cos nechal za sebou. Prostě očekávej tu nejkrásnější budoucnost a hleď, jak nastává. Nech vše staré za sebou; vše již skončilo. Bud vděčný za lekce, kterým ses naučil, a za zkušenosti, kterých jsi nabyl a které ti pomohly vyspět a umožnily ti hlubší porozumění, ale nikdy se nesnaž na nich ulpívat. To, co na tebe čeká, je mnohem, mnohem krásnější než to, co necháváš za sebou. Když svěříš svůj život Mému vedení a řízení, jak by mohlo cokoli špatně dopadnout? To se může stát jen tehdy, když uděláš krok vpřed, a pak jsi zvědav, zda jsi ho udělal správně, a dovolíš pochybnostem a obavám, aby se v tobě začaly hromadit, a pak zjistíš, že klesáš pod tíhou svého rozhodnutí. Nech tedy minulost odplynout a vykroč vpřed se srdcem naplněným láskou a vděčností. 
  

2. Povznes své srdce a vstup do nového roku s vědomím, že je před tebou opravdu nádherný rok. Pohleď, jak ze všeho vychází opravdu to nejlepší. Mohu ti říci, jak slavný rok nadejde. To se však nestane, dokud nepřijmeš to, co ti říkám, se srdcem plným vděčnosti a nebudeš očekávat to opravdu nejlepší, dokud neuvěříš a nebudeš důvěřovat Mému slovu.Musíš pomoci, aby se tak stalo. Musíš stále pevně věřit Mým skvělým slibům. Není to otázka důvěry tvé mysli. Musíš věřit intuitivně, oním vnitřním poznáním, které přichází od Nejvyššího, ode Mne. Představuj si Mě, jak ti předem připravuji cestu a proměňuji zdánlivě nemožné v možné. To opravdu, opravdu nejlepší, to dokonalé, je pouze pro ty duše, které Mne opravdu milují a kladou Mne ve všem na první místo. 
                                                                                                    (  Eileen Caddy Otevírání dveří do nitra .)

********************************************************************************************************************************************

 LÁSKA

LÁSKA SAMA ZE SEBE SE RODÍ.

LÁSKA JAKO GEJZÍR TRYSKÁ,

LÁSKA JE LODÍ K PLAVBĚ VESMÍREM.

LÁSKA JE RADOST, JAS A TŘPYT,

LÁSKA JE STAV BYTÍ,

LÁSKA JE KOMPAS K PUTOVÁNÍ KRAJINOU,

KDE STÁLE VĚČNÉ SVĚTLO SVĚTEL SVÍTÍ.

LÁSKA JE SMYSLEM ŽIVOTA,

LÁSKA JE NÁVRAT K PODSTATĚ,

LÁSKA JE PŘIROZENOST BYTÍ.

LÁSKA JE BŮH V NÁS,

KÉŽ NÁM VE TMĚ NAVŽDY JAKO MAJÁK SVÍTÍ!

( RV )

*******************************************************************************************************************************************

SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A NA ZEMI POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE.“

                                                                                               (Lk 2,14)

AŤ ZPĚV ANDĚLŮ SLYŠÍTE NEJEN O VÁNOCÍCH,

ALE I V KAŽDÉM DNI NOVÉHO ROKU 2018

VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

ŽIJTE PŘÍTOMNOSTÍ - POHYB JE ZÁKONEM ŽIVOTA

KLID A MÍR V DUŠI, DOBRÉ VZTAHY

 ŠŤASTNÝ  A TVOŘIVÝ NOVÝ ROK VŠEM

                                  

PŘEJE RUDA VONDŘICH


 

        DOPORUČUJI související :

1.  NASTÁVÁ POČÁTEK NOVÉ CIVILIZACE   zde

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2018  RUDOLF VONDŘICH, všechna práva vyhrazena

  TOPlist