CO JE MOLEKUKLÁRNÍ VODÍK?

Vydání: 3.9..2014                                                                           Poslední  Aktualizace: 12. 9.  2017

 

Co je vodík a  charakteristika molekulárního vodíku H2

Ze školní chemie samozřejmě víme, že atom vodíku je chemický prvek se symbolem „H“ a s atomovým číslem 1, pouze s jedním protonem a jedním elektronem.Vodík je bezbarvý, velmi hořlavý plyn bez chuti a zápachu.  Je to nejběžnější prvek, který tvoří až 75% z hmotnosti celého vesmíru.Je nejlehčí plyn (14,5krát lehčí než vzduch).

  „H“ představuje jeden atom vodíku, který existuje pouze na papíře, ale není nikde, protože se kombinuje s jiným atomem vodíku za vzniku molekuly vodíku (H2).

 Molekuly vodíku jsou tak malé (0,24 nanometru) nejmenší ve vesmíru a  vodík je nejjednodušší prvek vesmíru. 

Velmi vysoký význam vodíku je současně jak v různých chemických procesech, tak i pro zdraví lidí. 

Vzhledem ke své malé velikosti má vysokou úroveň biologické dostupnosti. Molekula vodíku může rychle pronikat hluboko do všech lidských tělesných buněk a mitochondrií, jakož i snadno projít hematoencefalickou bariérou ( bariérou, která odděluje krev a mozkovou tkáň a zabraňuje tak prostupu některých látek do mozku).

 Vodík vytváří sloučeniny se všemi prvky periodické tabulky (s výjimkou vzácných plynů), především s uhlíkem, kyslíkem, sírou a dusíkem, které tvoří základní stavební jednotky života na Zemi. Molekuly vodíku jsou extrémně malé, a proto snadno procházejí porézními látkami. Molekulární vodík H2 je poměrně stabilní a díky vysoké energii vazeb je rovněž málo reaktivní. Funguje jako jemný, ale účinný antioxidant.

Molekulární vodík H2 = nový efektivní antioxidant. Mnohé dosavadní výzkumy (především v Japonsku) objasnily základní fyziologické účinky molekulárního vodíku (MV). Ten působí jako selektivní antioxidant, který zlikviduje pouze nebezpečné radikály v jakékoliv koncentraci, ale ty užitečné zachová.

MV je 863krát účinnější než koenzym Q10, 221krát účinnější než polyfenoly a 176krát účinnější než  vitamín C.

 

MV je jedinečná molekula, která je nejsilnějším antioxidantem v přírodě, a to bez jakýchkoliv negativních účinků na rozdíl od ostatních antioxidantů. H2 je nejmenší molekula ve vesmíru, proto se dostane i tam, kde se nic jiného nedostane, tedy i do vašich mitochondrií.

 

Má tak jedinečné vlastnosti jako protizánětlivý činitel. Jeho účinky výrazně ovlivňují a podporují boj proti tzv. civilizačním těžce léčitelným chorobám, a to jak ve fázi před jejich vypuknutím, tak i ve stadiu již rozvinutého onemocnění.

Zasahuje do základů zánětlivých reakcí. Má tu schopnost, že se váže na toxické volné radikály a kyselé metabolity, a tím napomáhá imunitnímu systému konat svou roli ve smyslu hojení a regenerace.

 

Proč je vodík tak důležitý a co to pro vás znamená?

 

Vědci nám říkají, „Molekulární vodík je velmi jedinečný, protože má schopnost působit na buněčné úrovni. Vodík je způsobilý vstoupit přes hematoencefalickou bariéru do mitochondrie, a má dokonce schopnost za určitých podmínek vstoupit do jádra. 

Dřívější studie prokázaly  že vodík potom jakmile se nachází v těchto ideálních místech buňky, působí na buňku antioxidačními, antiapoptotickými, protizánětlivými a cytoprotektivními vlastnostmi (jako antioxidant, působí proti programovanému zániku buňky,  protizánětlivé a buňku chrání), které jsou výhodné pro buňky“.

 

Kupodivu, voda, která je nezbytná pro život, je tvořena kombinací kyslíku (silné oxidační činidlo,) a  vodíku (silně redukční). Proto molekula vodíku má vysoce výkonný terapeutický (léčebný) potenciál. Vodík je nový a inovativní terapeutický nástroj a může být použitý jako intravenózní terapii vitamínu C a může být použit v denní bázi pitnou vodu bohatou na vodík.

 

 Nespornou výhodou, jak je uvedeno výše, je velikost molekuly vodíku velmi malá, která ji umožňuje snadno proniknout do lidské buňky a mitochondrie.

 

Každým douškem vody bohaté na vodík naplníte svá těla s biliony molekulami vodíku. Molekulární vodík jako přírodní antioxidant, úspěšně účinná molekula akceptoru a bez párování s toxickými hydroxylových radikálů a neutralizuje je. 

Nadbytek toxických volných radikálů vede ke zrychlenému stárnutí a řady závažných onemocnění. Například, antioxidanty, odvozené z vitaminů a potravin nemohou pokrýt celé tělo vzhledem k větší velikosti, a tedy jejich účinnost je mnohem nižší.

 

Terapie vodíkem je bezpečná, protože neexistuje horní hranice použití. Čím více vody vypijete naplněné vodíkem, tím lépe, a to zejména pokud máte rakovinu v pozdní fázi a je třeba rychle zvrátit vývoj k vyzdravění.

 

Neexistuje žádná toxicita molekulárního vodíku (H2), protože vedlejším produktem radikálové neutralizační reakce je voda. Každá molekula H2 se neutralizuje na hydroxylové radikály na dvou molekul H2O hydratační své buňky, která má pouze pozitivní efekt. Voda se vyloučí z těla močí a potem.

 

Tato skutečnost ukazuje, že neexistuje žádný vedlejší účinek a žádná omezení týkající se konzumace velkého množství vody obohacené vodíkem pro lidi bez ohledu na věk, včetně kojenců, dětí, těhotných žen a starých lidí.

Studie o molekulárním vodíku se od svých pokorných počátků značně rozvinuly a v průběhu let se nadále mění. Vodík je extrémně jedinečný, protože má schopnost působit na úrovni buněk. Vodík je kvalifikován k tomu, aby překročil hematoencefalickou bariéru, vstoupil do mitochondrií a dokonce má schopnost přemístit do jádra za určitých podmínek.

 Jakmile se v těchto ideálních místech buňky nachází předchozí studie ukázaly, že vodík působí na buňku antioxidačními, antiapoptotickými, protizánětlivými a cytoprotektivními vlastnostmi. 

(Více o vodíku  si můžete přečíst v Biomed central denníku:„Vývoj molekulárního vodíku: pozoruhodná potenciální terapie  s klinickým významem“zde


 

          ZPĚT NA ÚVOD                              POKRAČOVAT  NA KAPITOLU . KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE