NABÍDKA VÝJIMEČNÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI - SPOLUPRÁCE

Vydání: 4.10.2017                                                                                      Poslední  Aktualizace: 18. 11.  2017

 

           OBSAH:

           1. Úvod

           2. ZÁKONY VYTVÁŘENÍ PŘÍJMU

           3. ZÁSADY NABÍDKY VÝJIMEČNÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI - SPOLUPRÁCE,

                CHCETE MÍT ZAJIŠTĚNOU BUDOUCNOST ?

            4. NABÍDKA MIMOŘÁDNÉ SPOLUPRÁCE


Chcete nalézt novou příležitost ke změně současného nevyhovujícího stavu,  zvýšení kvality života i získání peněz do rodinného rozpočtu ?

Chcete začít podnikat s minimálními vstupními náklady?

Chcete výhodně investovat do nového  perspektivního oboru?

***********************************************************************************

Máte někdy pocit, že jste uvízli v pasti? V pasti závislosti na někom nebo na něčem mimo nás ? Vydělávání si na živobytí nás natolik zaměstnává, že zapomínáme skutečně žít.

Existuje způsob jak být svobodný! Jak se zbavit pouhého „přežívání“ a získat znovu tvůrčí vládu nad svým životem. Nabízí

* neobyčejnou svobodu volby,

* neomezené možnosti největšího úspěchu, jaký si dovedete představit v jakémkoliv   aspektu vaší práce nebo života

* šanci jednou provždy získat úplnou kontrolu nad svým životem- můžete tedy skutečně být tím, kým chcete být, dělat

    to co chcete a mít to, co jste kdy chtěli mít

Pokud chcete nějakou příležitost opravdu využít, je třeba ji přijmout dříve, než ji ostatní pochopí jako samozřejmost.              Většinou je to tak, že nám řada příležitostí proklouzne mezi prsty.                                                                                               Nejdříve čekáme a pak ji uchopujeme v okamžiku, kdy už je konkurence tak velká, že nemáme ani nejmenší šanci se prosadit.


2. ZÁKONY VYTVÁŘENÍ PŘÍJMU

Myslíte si, že to, co vás učí nebo učili ve škole, nemá nic společného s vaším životem? Myslíte si, že vás škola nepřipravuje nebo nepřipravila na skutečný život? Jestliže jste na tyto otázky odpověděli ANO, jsou následující videa určené právě vám!
Dozvíte se v nich, jak mluvit jazykem peněz, jak přimět peníze, aby pracovaly pro vás a za vás, rady k dosažení úspěchu – včetně té, že máte „pracovat kvůli poznávání, a ne kvůli výdělku“.

Americký podnikatel Robert Kyosaki, světová kapacita v tématu "finanční nezávislost" , autor několika  nejprodávanějších knih ,

používá k vysvětlení ZÁKLADNÍCH ZÁKONŮ VYTVÁŘENÍ PŘÍJMU jednoduchý koncept, který nazývá "CASH FLOW KVADRANT". 

V čem tento koncept spočívá názorně vysvětluje následující video.

 

Robert Kiyosaki, autor knihy BOHATÝ TÁTA, CHUDÝ TÁTA, vysvětluje koncept  zde


3. ZÁSADY NABÍDKY VÝJIMEČNÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI - SPOLUPRÁCE,

    která Vám umožní   

    * zbavit se závislosti na příjmu /výplatě  z práce závislé (zaměstnanec) i nezávislé (živnostník)  

    * získat svobodu a peníze,

     * stát se úspěšnou, finančně nezávislou a respektovanou osobností

  CHCETE MÍT ZAJIŠTĚNOU BUDOUCNOST ?

Všechno po čem jste v životě toužili, můžete získat změnou místa nakupování a předání této informace svým nejbližším, tj. stát se placeným spotřebitelem.

Jsem si vědom, že toto tvrzení je naprosto v příkrém rozporu s vaší dosavadní zkušeností. Vypadá to nepravděpodobně a přesto to naprosto logicky funguje.

Zkuste si odpovědět na následující otázky:

Je logické, že lidé budou raději nakupovat tam, kde je to levnější, než tam, kde je to dražší?

Je logické, že lidé upřednostňují nákupy kvalitního zboží před průměrným?

Je logické, že lidé budou raději nakupovat tam, kde jsou za to finančně odměňováni?

Jestliže na výše uvedené otázky odpovíte kladně, pak z nich vyplývá i následující otázka.

Je logické, že placené spotřebitelství představuje obrovskou mimořádnou podnikatelskou příležitostí budoucnosti?

Činnost placeného spotřebitelství (dále jen PS - někdy také nazývané systém MLM) je v současnosti jednou z nejperspektivnějších profesí.
PS je nejdynamičtěji se rozvíjející oblast ekonomiky nejen ve světě a v celé Evropské unii, ale také v ČR.

PS spočívá v tom že na místo nakupování v obchodech, nakupujete přímo od výrobce, řeknete o tom přátelům a získáte opravdové životní jistoty nejen pro sebe, ale i pro své děti a jejich děti.

Nabízí všem plnoletým občanům bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, vzdělání, věk, rodinné zázemí, náboženství a politickou příslušnost:

* být pánem svého života,

* vydělávat více peněz,

* přispívat ostatním

* věrohodný způsob, jak vlastnit živnost řízenou z domu,

* a směřovat výše.

PS vůbec nepočítá s nikým, kdo prodává. Náplní placeného spotřebitelství je nakupování, nikoliv prodej!.

Podstatou PS je také informace a služba.

Placené spotřebitelství přitahuje zájemce s průměrným kapitálem z nejrůznějších prostředí.

Důvodem jsou        * nízká rizika

  * přiměřené počáteční výdaje.

Role placeného spotřebitele se stala novou šancí pro toto tisíciletí.

Půvab této jedinečné příležitosti spočívá také v tom, že si ji

      - zaměstnanci mohou přibrat ke své profesi jako náhradu nedostatečných příjmů

      - pro podnikatele může znamenat možnost vytvoření záchranného kola proti " utonutí" v temných vodách hrozících

         rizik a klíč k zisku bytostně chybějícího volného času.

Mezi největší klady PS lze vedle úžasné jednoduchosti zařadit i skutečnost, že souběžně se ziskem financí přináší i zisk času.

Za jednou odvedenou práci je ohodnocován celý život jak placený spotřebitel, jeho děti, jejich děti i další generace.

Navíc placení spotřebitelé, kterým byla tato možnost ukázána, ke svým nákupům náš čas nepotřebují.

Pokud budeme trávit se svými dětmi dovolenou na slunném pobřeží nebo na zasněžených svazích hor, přestanou proto lidé výhodně nakupovat?

Pokud dlouhodobě onemocníme, přestanou proto lidé výhodně nakupovat?

Pokud odejdeme do důchodu, přestanou proto lidé výhodně nakupovat?

Stačí vám odpovědi na tyto otázky k pochopení, proč největší odborníci této planety řadí placené spotřebitelství

na samotný vrchol žebříčku podnikatelských aktivit?

Placené spotřebitelství je jediný způsob jak mohou obyčejní lidé přijít k výjimečným příjmům ve formě doplňkového a mimořádného příjmu.

Umožňuje

* aby člověk vytrval a pokud chce neustále svoje bohatství zvětšoval

* práci jak na VP a HPP, při které už ve fázi učení si člověk vydělává

* neexistenci žádného stropu výdělku, zejména pro ženy - 65% podnikatelů v tomto oboru jsou ženy, neboť lépe ovládají umění vysvětlovat a hovořit.....průměrný muž denně vysloví 12 500 slov a žena 25 000 slov tj. 2x tolik ! Ženy rády hovoří a dělí se o zkušenosti

* je pro většinu žen ideálním oborem - je vybudován na systému péče a výchovy. Spočívá v péči o druhé, v dodávání odvahy a ve vedení k úspěchu

* doslova přetváří životy lidí. Umožňuje osobní růst. Rozvíjet své schopnosti a zejména napomáhat úspěchu druhých, což vede ke zmizení soustředění na sebe sama a očividně mládnout.

* osvojit si tolik užitečných dovedností: umění naslouchat, komunikovat, hovořit na veřejnosti, podnikat, organizovat, učit, vést, zacházet s penězi, navazovat přátelství.

* může vás učinit lepšími bez ohledu na vaší životní situaci

* způsob, jak být obohacován v přirozeném procesu sdílení

K tomu, abyste se stali v budoucnosti vysoce úspěšnými a uznávanými osobnostmi a získali veškeré životní jistoty,

po kterých jste celý život toužili, stačí:

 - Věci, které jste doposud kupovali v obchodě, můžete nakoupit za daleko příjemnější ceny přímo od výrobce, který je

                                                                                                                                  ochoten vám za to zpětně zaplatit.

  - Svoji výbornou zkušenost s placeným spotřebitelstvím předejte vašim nejbližším přátelům a známým.

Tyto dva jednoduché kroky vám mohou přinést to, o čem jste celý život snili

Znáte nějaký jiný obor, kde můžete vydělat peníze tím, že je vydáváte?

*****************************************************************************************************************************

Příjem ve vedlejší pracovní činnosti  jako spokojený zákazník na slevě: může činit  2.000,- až 5.000 Kč/měsíc  

                                                                                                          v závislosti na odvedené práci.                                                                                                            

Příjem v hlavní pracovní činnosti, jako obchodní partner:  výše příjmu nemá hranice

                                                            - výše příjmů odpovídá jen odvedené práci a může dosahovat desetitisíce i statisíce korun.

                           *****************************************************************************

Placený spotřebitel po absolvování příslušného vzdělání je pak profesionálním odborníkem v oblasti trhu. Základem jeho práce je komplexní poradenství v oblasti nabídky výrobků a služeb a vytváření např. plánů péče o zdraví s důrazem na výběr vhodných výrobků a služeb. Při poskytování poradenství se orientuje na budování dlouhodobého vztahu s klienty.

Placený spotřebitel, je průběžně vzděláván, motivován a podporován.

Spolupráce umožňuje každému placenému spotřebiteli zvolit si individuální kariéru.

KAŽDÝ MÁ PRÁVO ŽÍT NEJVYŠŠÍ KVALITU ŽIVOTA.

PLACENÉ SPOTŘEBITELSTVÍ JE ZÁKONNÉ, JEDNODUCHÉ A ZÁBAVNÉ !

MŮŽETE SKUTEČNĚ VYDĚLAT PENÍZE !

DOSTANE SE VÁM POMOCI JAKMILE SPOLUPRÁCI ZAHÁJÍTE!

S placeným spotřebitelstvím mám osobní zkušenost již více jak 20 roků. Dlouhodobě mi umožňuje žít naplno, věnovat se tomu co je smysluplné a prospěšné bližním. Přináší mi radost ze života a nová přátelství, která můj život obohacují. Umožňuje mi také rozvíjet zájmy ve volném čase, díky tomu, že svůj čas si organizuji sám.

V případě, že hledáte možnost změny současného stavu je tato příležitost opravdu vynikající.

Doporučuji vám tuto příležitost odpovědně uvážit.

Spoluprací s námi máte možnost stát se úspěšnou, finančně nezávislou a respektovanou osobností.

Pročtěte si podrobně následující mimořádnou nabídku spolupráce.

                                                                                                                                                                                                                                                               

 
4. NABÍDKA MIMOŘÁDNÉ SPOLUPRÁCE      

V rámci PROGRAMU HARMONIE  nabízím spolupráci ve výborně fungujícím obchodním systému ČESKÉ GLOBÁLNÍ I EVROPSKÉ FIRMY EDENLIVE.

Hledám zájemce o spolupráci  s naprosto specifickou a hlavně českou společností EDENLIVE. Splňuje najednou všechny požadavky ke spolupráci s unikátními výrobky, které využívají moderní technologie a výsledky nejnovějších vědeckých výzkumů. Svými výrobky překvapuje celý svět! 
EDENLIVE vyhrává nad ostatními a ukazuje se, že právem. Není možné si přát lepší kombinaci všech faktorů, které hrají roli při výběru firmy. 
EDENLIVE je stabilní česká firma se sídlem v Praze se všemi certifikáty pro EU a globální podnikání v oboru zdraví a krásy (zejména terapie molekulárním vodíkem).
 

Spolupracovat můžete jako:

    1. OBCHODNÍ PARTNER  - PODNIKATEL / INVESTOR  - podle platné legislativy (OSVČ nebo firma) BUDOVATEL

                                                                                         NETWORKMARKETINGOVÝCH SÍTÍ

    2. ZÁJEMCE O PŘIVÝDĚLEK, KTERÝ CHCE KE SVÉMU NEDOSTATEČNÉMU PŘÍJMU PENÍZE NAVÍC

                                          - SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK NA SLEVĚ, nakupující zboží a služby za zvýhodněné ceny

Jde o vztahový obchod, práci z domova  na území České republiky a Evropy. 

           ************************************************************************************************

Předmětem obchodu jsou ne běžné, ale výjimečné výrobky ke zdraví a kráse u nichž jsou uplatněny nejmodernější technologie s příslušnou patentovou ochranou.

O vynikající kvalitě výrobků svědčí skutečnosti:

A. Výrobky jsou schváleny jako zdravotní pomůcky 1. třídy ! vládní agenturou Spojených států amerických, Food and Drug Administration, FDA ( Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ) resortu zdraví a služeb (United States Department of Health and Human Services)

          Poznámka: FDA  je zodpovědná za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů a biofarmaceutických a krevních produktů v USA.  -

B. Výrobky mají i příslušná schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (zkráceně také SÚKL)

          Poznámka: SÚKL= správní úřad České republiky podřízen Ministerstvu zdravotnictví a organizační složka státu). Úkolem ústavu je dohlížet na to, aby se v České republice používaly pouze jakostní, bezpečné a účinné léky, jakož i funkční a bezpečné zdravotnické pomůcky respektive prostředky zdravotní techniky (PZT).

*******************************************************************************************************************************

Výrobky - zejména se jedná o generátory obohacující pitnou vodu aktivním molekulárním vodíkem, díky kterým je možno použít terapii molekulárním vodíkem znamenající zásadní převrat v  Evidence -Based Medicine (Medicíně založené na důkazech zde ) při prevenci a léčení civilizační chorob. Pitnou vodu sycenou molekulárním vodíkem lze využít i v Domácím sebeléčení.

"Vodíkové generátory" jsou schváleny jako hypoalergenní zdravotní pomůcky - viz výše a více info zde

**************************************************************************

VELMI DŮLEŽITÁ INFORMACE:  STÁTY EVROPY JSOU PŘED OFICIÁLNÍM OTEVŘENÍM V ROCE 2018.

V současné době je výjimečné načasování, které znamená mimořádnou podnikatelskou příležitost získat maximální výhody   

a podíl z budoucích obchodů i v celé Evropě.

***************************************************************************************

 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY K ZAHÁJENÍ SPOLUPRÁCE:

     a) Uhradit JEDNORÁZOVÝ AKTIVAČNÍ ČLENSKÝ POPLATEK - ČINÍ POUHÝCH 300,- Kč /12,5 dolar

 Uhrazením AKTIVAČNÍHO POPLATKU člen získá zejména:

         - síťový počítač, poskytující služby ostatním uživatelům této sítě

         - přístup do vlastní webové kanceláře s E-shopem a cizojazyčnou podporou

         - přístup ke zboží za nákupní zvýhodněné členské ceny

          - výhody partnera firmy z nabídky zboží zákazníkům za doporučené ceny

          - možnost se průběžně ZDARMA vzdělávat ve firemním systému vzdělávání

          - možnost začít obchodovat v ČR i v  Evropě s minimálními vstupními náklady

          - odpovídající odměnu za vykonanou práci z výjimečného binárního marketingu :

                      - PŘIVÝDĚLEK JAKO SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

                      - NEOMEZENÝ PŘÍJEM JAKO OBCHODNÍ PARTNER

         - zdravý životní styl 

b) Zakoupit ZBOŽÍ K REGISTRACI - v minimální hodnotě 50 BH.

Příklad  vstupní investice, která umožňuje zdarma se vzdělávat v oboru a nakupovat zboží za výhodné ceny a zároveň mít

  příjem podle odvedené práce:

                              300,-Kč (jednorázový aktivační poplatek) + 1900,-Kč (zboží) = 2 200,-Kč

VÝHODOU JE TAKÉ SKUTEČNOST, ŽE VÝROBKY JSOU K DISPOZICI ZA CENY BEZ CLA A DALŠÍCH POPLATKŮ!

***************************************************************************************************************

Jedinečný systém odměn u EDENLIVE.eu nabízí každému bez ohledu na věk, pohlaví, dosažené vzdělání, zkušenosti i finanční zázemí neomezené možnosti výdělku bez finančního rizika.

Spolupráce s firmou EDENLIVE je výjimečná zejména proto,

že je charakterizují následující skutečnosti:

1. Zahájení s minimální investicí ve výši 2200,00 Kč !!

2. Každý může podnikat bez ohledu na věk, pohlaví, dosažené vzdělání,

                                                                  zkušenosti i finanční zázemí !

3. Podnikat bez rizika !!

4. Budování reziduálního příjmu!!

5. Nadstardní výjimečné výrobky!!

6. Globální podnikání v EU!!

7. Skutečně nejlepší načasování!!

8. Vysoce výjimečné patentované výrobky schválené FDA a SÚKL!!

 

Člověk se může věnovat jak poradenské činnosti, kde hlavní část výdělku tvoří atraktivní rabat, nebo převzít organizační úkoly a profitovat tak ze zprostředkovaných obratů.

 U EDENLIVE.eu můžete zajišťovat odbyt spotřebního zboží za zcela transparentních podmínek. Vybudujete-li stabilní síť zákaznického servisu, budou z toho profitovat i vaše další generace!

Osobně znám mnoho obchodních zástupců a manažerů svědomitě budujících svou kariéru u různých firem. Setkáme-li se ale po letech, většinou stále budují svou kariéru, nicméně u jiné společnosti a od začátku. Je tedy velmi důležité, kam investovat své schopnosti, energii a drahocenný čas.     


SHRNUTÍ:

Přejete si získat kvalitní unikátní produkci za výhodnou cenu? Nebo hodláte uplatnit svůj podnikatelský talent 

a zorganizovat svůj vlastní úspěšný byznys? V programu se může jakékoliv Vaše přání stát skutečností!  

ANKETNÍ OTÁZKY:

Chcete mít neomezený příjem a svobodu?

Chcete ke svému nedostatečnému příjmu získat peníze navíc do rodinného rozpočtu?

Chcete uplatnit svůj podnikatelský talent a zorganizovat vlastní úspěšný obchod?

Hledáte novou smysluplnou příležitost k podnikání?

Chcete nakupovat výjimečné výrobky podporující zdraví a krásu za zvýhodněné ceny?

Máte známé - kontakty v zemích Evropy?

Hledáte nové zaměstnání?

Chcete se zapojit do šíření Domácího sebeléčení molekulárním vodíkem?

Nejste spokojena/spokojen se svým příjmem?

Učíte se ráda / rád nové věci?       

Chcete využít svůj podnikatelský talent a zorganizovat si úspěšný dlouhodobě perspektivní obchod ?

*******************************************************************************************************************

 Pokud si  i na většinu anketních otázek odpovíte ANO,

můžete si vybrat jednu ze dvou možností jak se zapojit:

                   1. OBCHODNÍ PARTNER - PODNIKATEL / INVESTOR  (PORADCE )  

                   2. ZVÝHODNĚNÝ SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK NA SLEVĚ

vyžádejte si  "NÁVOD JAK SE STÁT ČLENEM KLUBU ROZKVĚT EDENLIVE (REGISTROVAT SE KE SPOLUPRÁCI)"

 zde --->>

*****************************************************************

Uvítám, pokud se rozhodnete využít nabídku ke spolupráci - stát se členem týmu  

a  tím získat možnost zdarma se vzdělávat, nakupovat výrobky se slevou a zároveň získat peníze navic, nebo stálý pasivní příjem

Jsem připraven odpovědět na případné dotazy a podle potřeby doplnit další informace.       

S přátelským pozdravem Vše nejlepší všem !

Váš sponzor Ing. RudA  VondŘich                                                                              

Nezávislý certifikovaný poradce (ředitel sítě) fy EDENLIVE s. r. o.

Tel: +420 602 711 005           Skype: rozkvet1           info(zavináč)rozkvet.cz           

 https://www.facebook.com/ruda.vondrich      https://www.facebook.com/groups/1065685226835698/

ZPĚT NA ÚVOD

 

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         © 2017 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,