POZITIVNÍ VLIV MOLEKULÁRNÍHO VODÍKU NA ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY

Vydání: 3.9..2014                                                                           Poslední  Aktualizace: 16. 9.  2017

Motto: ZMĚŇTE VODU, ZMĚNÍTE ŽIVOT!

Terapie molekulárním vodíkem

Vodík se nejčastěji používá jako plyn, voda, fyziologický roztok a může být aplikován v mnoha jiných médiích. Existuje také několik vedlejších účinků zahrnujících vodík, Čímž je vodík dokonalým kandidátem na lékařský plyn pro konvenci nových terapeutických strategií proti kardiovaskulárním, cerebrovaskulárním, rakovinným, metabolickým a respiračním chorobám a poruchám. Přestože se občas zdá, že vodík je v okamžiku bezchybný, stále existují několik nedostatků nebo osídlení, které je třeba zkoumat v budoucích studiích.            

Molekulární vodík se ukazuje jako biologicky účinný prostředek vhodný na preventivní i léčebné aplikace: rychle proniká tkáněmi a buňkami a na rozdíl od jiných antioxidantů je schopen proniknout všemi biologickými membránami včetně buněčných a nitrobuněčných obalů. Pronikne i přes krevně-mozkovou bariéru, kterou však jiné antioxidanty překonat nemohou.

Věda a medicína říkají: Molekulární vodík je účinný jako prevence vzniku nádorových onemocnění. U pacientů, kteří se potýkají s chemo nebo radioterapií, zlepšuje kvalitu jejich života. Molekulární vodík pomáhá s chronickými problémy při léčení kloubní chrupavky a dalších zdravotních potíží.

Celá řada výzkumů potvrdila pozitivní účinky molekulárního vodíku při více než 130 -160 onemocněních způsobených oxidativním stresem, spojených se záněty a s chorobnými procesy buněčného metabolismu.

Radikálním způsobem zlepšuje kvalitu života chorobných stavů, které se spojují s léčebnými terapiemi (chemoterapie, radioterapie apod.).

ÚČINKY PITÍ VODY SYCENÉ MOLEKULÁRNÍM VODÍKEM

Několik příkladů onemocnění, při kterých má molekulární vodík pozitivní vliv:

 • diabetes mellitus 2. typu,
 • zánět slinivky břišní, zánět jater,
 • zánět střev,
 • autoimunitní onemocnění (alergie, roztroušená skleróza),
 • metabolický syndrom, obezita,
 • regulace krevního tlaku (hyper- i hypotenze),
 • ischemická choroba srdeční,
 • infarkt myokardu,
 • mozkové příhody,
 • ateroskleróza,
 • Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,
 • poruchy spánku, glaukom,
 • nedoslýchavost,
 • záněty (všechny),
 • překyselení organismu,
 • posiluje imunitu,
 • onkologická onemocnění,
 • ochrana ledvin po transplantaci, po chemoterapii,
 • rychlé odbourání kyseliny mléčné ze svalů po fyzické námaze,
 • omezuje bolesti zubů na minimum,
 • urychluje regeneraci organismu, atp.

 

 

Video o účincích pití vody sycené molekulárním vodíkem 

 NA TLUSTÉ STŘEVO ZDE

 

 

 

 

Metody použití molekulárního vodíku

Existuje několik metod, jak dopravit H2 do organismu. Lze ho inhalovat, pít ho rozpuštěný ve vodě (vodíková voda), koupat se ve vodíkové vodě, přijímat vodík intravenózní injekcí rozpuštěný ve fyziologickém roztoku, kapat tento roztok do očí a zvýšením střevní produkce H2 střevními bakteriemi

 1. Inhalace plynného vodíku je jednoduchá technika. Vodík může být doručen běžným ventilátorem a maskou, nebo nosnou kanylou, musí být ale dodrženy určité zachování bezpečnosti procedury.
 2. Pití vodíkové vody. Denní inhalace vodíku nemusí být praktická, i když její účinky jsou podstatně rychlejší a v akutních případech velmi důležité. Jako prevence je pití vodíkové vody vhodnější. Pití vodíkové vody je přenosnou záležitostí a aplikace pitím je naprosto přirozená a bezpečná. Pití vodíkové vody mělo kupodivu nemenší efekt než jeho dýchání. Vodík H2 průběžně eliminuje jeden z nejnebezpečnějších volných radikálů - hydroxylový - z lidského těla, což je zásadně důležité pro zachování lidského zdraví a kvality života. Laicky řečeno: Pitím vodíkové vody bude vodík reagovat s kyslíkem z hydroxylové skupiny -OH a vytvoří vodu, kterou tělo vyloučí dýcháním, potem a močí, čímž se sníží množství volných radikálů v našem těle. H2 tak zabrání poklesu elektrického potenciálu mitochondriální membrány, čímž ji ochrání před účinky hydroxylové skupiny -OH.
  Avšak vázání -OH vodíkem není jediným vysvětlením prospěšných vlastností vodíku. Hydroxylová skupina -OH se v tkáních ionticky navazuje a obsazuje buněčné a mitochondrické receptory, což jsou pozice na buněčném a mitochondrickém obalu sloužící na transport živin včetně kyslíku a CO. Pokud jsou receptory obsazeny touto skupinou, doprava přes membrány je omezena, což vede k otravě buňky, její onemocnění, přidušení a k produkci toxinů, případně k jejímu zničení buď apoptozou zevnitř nebo zvenku imunitním systémem. Dostatek vodíku v organismu zreaguje hydroxylovou skupinu -OH na vodu, čímž uvolní buněčné a mitochondrické receptory a umožní tak "ucpaným" buňkám a "ucpaným" vnitřním organelám včetně mitochondrií obnovit správnou látkovou výměnu.
  Oxidativní stres je také součástí sklerózy tepen a při obezitě má vliv na metabolický syndrom. Dlouhodobé pití vodíkové vody významně kontrolovalo tuky a tělesnou váhu, aniž se změnil stravovací a pitný režim. Navíc se snížila hladina glukózy v krevní plazmě, stejně i hladina inzulínu a triglyceridů, což je u hyperglykémii stejný efekt, jako má omezení přísunu stravy. Tyto výsledky napovídají, že vodíková voda by mohla pomoci při obezitě, diabetu 2. typu a metabolickém syndromu.
  Pití vodíkové vody snižuje oxidativní poškození, produkci zánětlivých látek a celkově prodlužuje životnost. Pití vodíkové vody prokázalo preventivní a terapeutický efekt na Parkinsonovu chorobu, prevenci kornatění tepen, zlepšení metabolického syndromu, snížení kognitivních poruch a také zlepšení kvality života pacientů podstupujících chemoterapii.
  Vodíkovou vodu lze připravit několika způsoby, včetně rozpuštění vodíku ve vodě pod vysokým tlakem, elektrolýzou vody a reakcí kovového hořčíku s vodou.
 3. Vodíková koupel. Vodík proniká pokožkou snadno a proniká do celého těla krevním oběhem. Proto je  koupel v teplé vodě obohacené vodíkem velmi oblíbenou metodou pro denní použití speciálně v Japonsku. Vodík se rozšíří po celém těle během deseti minut a vysoce pozitivně působí především na pohybový aparát, protože zabraňuje vzniku zánětů a tlumí zánět, pokud již existuje. Koupání ve vodíkové vodě nejen snižuje ORP (Oxidačně-Redukční Potenciál) kůže, ale současně zlepšuje i její pružnost. A dokonce i rakovinné buňky mohou přijít o svou charakteristickou vlastnost v podobě neomezeného množení při ponoření do vody s vysokým obsahem vodíku.

********************************************************************************************************

Závěr:

Molekulární vodík H2 je nejmenší a nejsilnější antioxidant, ale na rozdíl od většiny antioxidantů nemá žádné vedlejší účinky.

* Působí protizánětlivě, protože z kyselého prostředí vytváří alkalické.

* Molekulární vodík proniká přes mozkovou bariéru, zatímco většina antioxidantů toto nedokáže.,

  proniká všemi tkáněmi, pronikne i do cytosolu (vnitrobuněčná plazma), do jádra mitochondrie a jádra DNA, kde působí ochranně a reguluje citlivou rovnováhu mezi užitečnými koncentracemi redox-signálních molekul, které jsou životně důležité pro zdraví buněk.

* Jeho působení poukazuje na preventivní schopnost vodíku u nemocí způsobených životním stylem, u rakoviny a u stárnutí.

* Vodík H2 není toxický ani při vysokých koncentracích. Dokonce už pro něj existují bezpečnostní normy pro dýchání ve vysoké koncentraci díky jeho použití při potápění do velkých hloubek. Zde je používán ve směsích (H2-49%, He-50%, O2-1%), které zabraňují potápěčské dekompresní nemoci a dusíkové narkóze při potápění.

* Na ochranu zdraví je nutné potlačit aktivní kyslík a snížit oxidační účinky, které mohou poškodit naše geny a buňky.

 * Molekulární vodík pracuje jako selektivní antioxidant, který zlikviduje pouze nebezpečné radikály v jakékoliv koncentraci, ale ty užitečné zachová.

* Neutralizuje hydroxylové radikály i peroxynitrity, které jsou spojovány s množstvím závažných onemocnění.

* Molekulární vodík produkuje negativní oxidačně-redukční potenciál v těle (cca do hodnoty -400 mV), díky kterému se zvyšuje schopnost organismu bojovat s volnými radikály a oxidativním stresem.

* Vodíkové molekuly aktivují gen zodpovědný za tvorbu antioxidačních enzymů (kataláza, glutathion peroxidáza), které likvidují obrovské množství všech volných radikálů. Právě tento proces je považován za nejsilnější ochranu proti oxidativnímu stresu.

Tento článek se snaží podrobit a podrobně analyzovat výzkum a experimenty, které se odvolávají na molekulární vodík, což je nová terapeutická léčba, kterou lékařství zoufale potřebuje.

(Více o vodíku  si můžete přečíst v Biomed central deníku:„Vývoj molekulárního vodíku: pozoruhodná potenciální terapie  s klinickým významem“zde

Na vyžádání zašleme elektronický balíček "Inspirativní čtení o molekulárním vodíku"(Výtah z výstupů  zásadních  lékařských výzkumů o používání molekulárního vodíku)

Velmi kvalitní vyzkoušené a prověřené generátory s patentovanou polymerovou elektrolytickou membránou(titan platina titan) k obohacování pitné vody molekulárním vodíkem se v současné době nabízí jen v Japonsku, Jižní Koreji a nyní díky české firmě EDENLIVE i v České republice.

Pitná voda obohacená molekulárním vodíkem uzdravuje tělo a může "léčit" i vaší peněženku

 


 

          ZPĚT NA ÚVOD                              POKRAČOVAT  NA KAPITOLU . KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE