MANIFEST ŽIVOTA  V JEDNOTĚ
            
NA VYŠŠÍM STUPNI CIVILIZACE -

                   "PRAVDA JE PRAVDIVÁ !

                     LÁSKA JE LASKAVÁ !  

                  SVOBODA JE SVOBODNÁ !"

 VŠE DOBRÉ VŠEM!

                    VŠE LEPŠÍ VŠEM!

                                                     VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                       VŠE VŠEM!

NOVÝ OBČANSKÝ POZDRAV -  VYJADŘUJE SOUHLAS S NOVOU KVALITOU

ŽIVOTA, VE KTERÉ DEMOKRACIE JE SKUTEČNÁ SVOBODA.

POJĎME O NI SPOLEČNĚ USILOVAT A ŽÍT JI V DENNÍM ŽIVOTĚ NÁS VŠECH!

vydání: 24.4.2012 11.10 hod.(ve žluté tatvě Prithivi)                                  (POSLEDNÍ AKTUALIZACE 26.9. 2014)   


VŠEM LIDEM ZEMÍ - ČESKÉ, MORAVSKÉ, SLEZSKÉ, SLOVENSKÉ A PLANETY ZEMĚ !

 

Motta:

" Všichni na jednom jevišti VELKÉHO světa stojíme,

          a cokoliv se tu koná, všech se týče !

 

"NECHŤ VŠECHNO VOLNĚ PLYNE, NECHŤ JE NÁSILÍ VZDÁLENO VĚCEM !"
 

"SVĚTLO MÁ MOC ZAHNAT TMU, NE NAOPAK.

KDEKOLI TOTIŽ VZCHÁZÍ SVĚTLO, TAM TMA BRZY BUĎ ŘÍDNE

NEBO MIZÍ. A NAOPAK TMA NEMÁ SIL, ABY ODSTRANILA SVĚTLO."

J.A.Komenský

"ŽIVOT JE VELKÁ SLAVNOST, NA KTEROU JSME VŠICHNI POZVÁNI.    
JEN NA NÁS ZÁLEŽÍ,
 JAK KAŽDÝ OKAMŽIK PROŽIJEME."  

                                          indická moudrost

"Má-li člověk v duši světlo, vyzařuje z něj krása.
Vyzařuje-li z člověka krása, vládne v jeho domě harmonie.
Vládne-li v jeho domě harmonie, panuje řád v národě.
Panuje-li řád v národě, je mír na celém světě."

                                             čínské přísloví

"Kde vládnou dobré mravy, tam jsou zákony zbytečné.
   Kde mravy upadají, nelze je zákony vynutit."

 "MY MUSÍME BÝT TOU ZMĚNOU, KTEROU SI PŘEJEME VIDĚT VE SVĚTĚ KOLEM NÁS"

                                                                                              Mahatma Gandhi

JINÝ SVĚT JE MOŽNÝ   jen tehdy, když každý z nás převezme OSOBNÍ odpovědnost za stav svého vědomí, blízké, národ a planetu Zemi právě teď  


DEMOKRACIE JE SKUTEČNÁ SVOBODA  - POSELSTVÍ DO DALŠÍCH DNŮ                 

 

Demokracie je skutečná svoboda.

Svoboda ducha. V lásce nikdo nikomu nepřekáží, protože máme stejný směr a cíl.

 

Moje svoboda končí tam, kde začíná tvoje a tvoje svoboda končí tam, kde začíná moje.

 

Svoboda je svobodná.

Jednotu tvoříme všichni.

Všichni se chceme mít dobře. Jde nám nejenom o sebe, ale i o druhé. 

 

Z toho vyplývají zákony. Svoboda souvisí s láskou a pravdou.

 

Svoboda učí lidi nesobeckosti a přát nesobecky druhému.

Chce pro druhé to nejlepší. Umí řídit s ohledem na všechny. Ví, kde je třeba přidat i ubrat.

 

Všichni míříme výš. Co nás tam posune?

 

Každý má mít právo na naplnění základních potřeb a kdo chce víc, může pracovat víc.

 

Nejsou žádné dohady o tom, kdo co udělá a co ne. Jeden vidí druhého člověka i jeho potřeby a  každý dělá to co je třeba.

 

S tím souvisí pravda o tom, jak se lidé chovají, zda z lásky nebo z ega a svých emocí.

 

Ego a emoce nás dohromady do jednoty celku nespojí.

Na ty se nemůžeme spoléhat, ty nás rozdělují jako lidi a izolují nás jednoho od druhého.

 

Rozvíjí soutěživost místo spolupráce, srovnávání, kariéru sami za sebe, bez ohledu na druhé,

                                                                    přírodu a potřeby dětí.

 

V egu a emocích si myslíme, že co urveme to budeme mít, i na úkor druhých lidí.

 

Nechceme už s druhými válčit z žádných důvodů, ani fyzicky, ani slovně, ani v myšlenkách.

 

A už nechceme bojovat ani sami se sebou a se svými vloženými programy, které nám nesvědčí

                                                                            a škodí nám.

 

Chceme už klid a mír. Mír zbraní i slov.

 

Všechna falešnost a předstírání  je neúčinné a selhává.   

 

Jednota myšlenek, slov a činů bude účinná a bude naše deviza.

 

Proč bychom druhým nepřáli, je tady toho na Zemi pro všechny dost.

 

Snad jen lidé, kteří nejsou v lásce vytvořili představu nedostatku, nesvobody a nouze.

 

Vždyť je tady pro všechny dost vzduchu, vody, místa, lásky, energie, přátelství, pravdy, úcty, důstojnosti, přijetí i objetí.

 

Chceme-li nové systémy, musíme chápat, co tvoří podstatnou změnu.

 

Už ne jedinec, ale my všichni.

 

Nový způsob přerozdělování. Všichni se podělíme o vše.

 

Zde se pozná, komu při tom vyběhne ego, protože bude chtít víc, že je důležitější než ostatní,

lepší než ostatní  a podle jakéhosi klíče má nárok na víc.

 

A s tím pojedou i jeho emoce.

 

Spoustu lidí se nebude chtít smířit s tím, že všichni jsme buňky jednoho organismu, zvaného

                                                    lidstvo, a že máme podporovat ostatní.

 

To nás bohužel nikdy neučili a teď nám to bude chybět.

 

Je třeba do společnosti znovu vrátit duchovní rozměr.

 

Komu je třeba pomáhat?

 

Malým dětem a starým a nemocným lidem, neboť ty jejich nemoci vznikly na základě

              společenského stresu a neoprávněných společenských požadavků na ně.

 

Je třeba, aby nová demokracie přijala principy života a stvoření jako základ pro zákony

                               ve společnosti, kde harmonie a soulad budou mít své místo.

 

Aby duch a duše člověka byly brány v úvahu a měly zde prostor pro své naplnění.

 

Aby byl člověk přijat jako celistvá bytost a bylo k němu tak přistupováno, při jeho léčení

                                                             i při naplňování jeho potřeb.

 

Pojďme se podívat na jednotlivé kroky.

 

Chceme-li lepší život, podívejme se co nám v tom brání.

 

Tolik nesouladu mezi námi – odsuzování, kritiky, opovrhování, nesdílení, izolace, násilí, strachu, nepřijetí sebe i druhých, zoufalství, nenávisti, beznaděje, zloby.

 

Co s tím uděláme?

 

Tak jako každý chodil do školy, je teď na čase se ve škole naučit jak žít, myslet a mluvit v souladu s druhými v pravdě a lásce, bez negativních emocí a ega.

  

Zavést na to normální školu i pro dospělé a pokud by ji někdo nechtěl absolvovat, byla by to jeho věc, ale nesměl by ve společnosti nic řídit a škodit celku.

 

Tato škola by byla uznávaným kritériem ve společnosti, škola slušnosti, morálky, pravdy a lásky.

 

Tato pravidla by byla zakotvena v zákonech nové demokracie.

 

Tato pravidla by zobrazovala duchovní rozměr společnosti.

 

Chceme-li si  řídit společnost, musíme nejdřív umět řídit sami sebe.

 

Z toho vyplývá zodpovědnost pro sebe i druhé.

 

Jak to realizovat? Kdo umí řídit sám sebe?

 

Ten kdo je zdravý, daří se mu, myslí na druhé a  funguje mu život, ale ne na úkor druhých.

 

Ten kdo má v životě naplněny všechny 4 pilíře oblastí života vlastní pílí, pochopením a jejich

realizací je rozeznatelný podle následujících znaků:

 

1. Zda si umí zajistit k životu hmotné prostředky důležité na přežití a umí se dobře postarat o     

   své fyzické tělo, aby zůstalo zdravé.

 

2. Zda se naučil pozitivně a konstruktivně myslet a používat svou inteligenci v pravdě a v lásce. 

 

3. Zda si umí poradit se svými emocemi, odpustit si a zůstat psychicky silný a stabilní.

 

4. A zda se zajímá také o to, co ho přesahuje a jaký to má význam.

  Zda má zájem o životní moudrost, zkušenosti, nadčasové věci a krásu ve všech svých podobách.

  Zda si umí udělat radost.  

 

Uvědomme si skutečné hodnoty a jejich prioritu a podle toho jednejme.

 

Zjednodušme vládu, aby ji každý rozuměl.

 

Přispějme každý svou dobrou vůlí pracovat na podporu zdravého celku, který není děravý a ze

kterého už nebude nic unikat.

 

Vybudujme společně zdravý stát materiálně  i duchovně.

 

Pojďme ho vytvořit. Hospodařit jako doma. Aby každý podle svých možností mohl něco přinést a

přispět.

                             *  *  *

 NOVÉ PRINCIPY DEMOKRACIE                                            

Začněme smysluplně zacházet se svou energií a časem na vytvoření hodnotného života a naši

vzájemnou pomoc.

Svobodu, pravdu a lásku ukotvěme do litery zákona.

Podporujme jeden druhého a vzájemně spolupracujme. Projevme dobrou vůli a vstřícnost.. 

 

Vytvoření nové společnosti je o vytvoření nových vztahů mezi lidmi v lásce a pravdě.

 

Nové priority, dobro pro všechny, bude vítězit.

 

Povedou nás pouze lidé s otevřeným srdcem a touhou spolupracovat pro blaho nás všech.

 

Ti lidé, kteří už pochopili moudrost života. Ti kteří jsou prozíraví,

samostatní, soběstační a svobodní, povedou ostatní tak, aby je to také naučili.

 

Naučme se všichni hospodařit a převezměme zodpovědnost za své zdroje, jak finanční, tak

                                                                                materiální.

 

Převezměme zodpovědnost za sebe, za svůj život  a za to, co se děje a už nedovolme dále

zbídačovat národ a nás všechny.

 

Veďme naše slova, kroky a činny v pravdě a lásce, ať ostatním ukazují cestu dál.

 

Buďme příkladem i pro ostatní, kteří také hledají cestu jak z krize ven.

 

Naše transformace v pravdě a lásce má smysl i pro ostatní hledající, tak jim ukažme jak to

může vypadat, když jednáme srdcem.

 

Pravda a láska je nejvyšší úhel pohledu, ze kterého je vidět na vše, co s ní není v souladu.

 

Na sobectví, pokrytectví, předstírání, aroganci, lhostejnost, nezájem o druhé, apatii, netečnost,

kapitulaci.  

 

A právě toho je třeba se vzdát ve prospěch lásky a pravdy.

 

Pravda a láska léčí a osvobozuje.

 

Pravda a láska je lék pro naši dobu.

 

Protože :

                „ Pravda je pravdivá“

                „ Láska je laskavá“

                „ Svoboda je svobodná“

                                                                            Poselství  přijala paní Marie Nestěrová 26. března 2012


   Vážení přátelé,

po 23 letech je nejvyšší čas ZDVIHNOUT HLAVU A NASTOUPIT CESTU K NOVÉ KVALITĚ ŽIVOTA, obrody, uvědomění a odpovědnosti vůči sobě, společnosti, národu, planetě a všem bytostem, se kterými jsme svými životy propojeni.

Pozdrav můžeme symbolicky přijmout jako kamínek, který když zdvihneme, umožní vytrysknutí pramene všeobjímající a nic nežádající LÁSKY ke všemu co vzniklo ve Stvoření.

Láska je zázrak: Je stejně potřebná jako vzduch k dýchání - přináší život. Bez ní chodí člověk jako přidušený. Z láskyplného člověka se radují andělé a z úsměvu jeho srdce mají prospěch všechny živé bytosti.

Láska je ten obecný lék na bolesti a utrpení světa, jehož existenci předvídal již více před 350 léty Jan Amos Komenský.Komenský vytyčil jasnou cestu – ke světlu. Ke světlu v temnotách, musíme dodat. Byly to temnoty, v nichž se lidstvo periodicky ocitá a jež ho vrhají na samotné dno existence. Komenský se zamýšlel nad stavem lidské existence a kupodivu neztrácel naději. On, pro něhož osobní beznaděj byla téměř každodenní skutečností. Ve své emigraci sepsal významný spis Via lucis, Cesta světla, v němž naléhavě poukazuje na tři školy, v nichž člověk může získat vědomosti. Tou první je škola světa. Druhou je škola čistého poznání. Třetí je škola Písma, tedy Boží.

Tato druhá a třetí škola jsou světlem, ke kterému se musíme ubírat, jestliže nechceme splynout s temnotou světa.

Komenský ovšem vnímal světlo ne jako fyzikální veličinu, ale jako jas vycházející z božských podstat a třídil je na vnitřní, vnější a věčné.

Toto triadické vnímání světla novověkého myslitele navazuje na prastará poselství, která najdeme již v pravěkých duchovních konceptech. Světlo bylo ve všech kulturách symbolem projeveného božství, pravdy, poznání a osvícení. Bylo cílem, ke kterému směřovaly nesčetné generace (více ve spisu Via Lucis (Cesta světla) a zde ).

SPOJIT SE POUTEM LÁSKY V JEDNOTU VE PROSPĚCH VŠECH ŽIVÝCH BYTOSTÍ

VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU.

 

Uskutečněme naší duchovnost tady a teď na této Zemi

Návrh

VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE:

PROBUZENÍ A SJEDNOCENÍ

LIDU ČECH, MORAVY, SLEZSKA, SLOVENSKA A PLANETY ZEMĚ

v LÁSCE A LASKAVOSTI.

VÝZVA K CELOSPOLEČENSKÉMU DIALOGU

 

VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE je první, základní z vizí, je cestou k osvobození Lásky Laskavostí většiny našich lidí.

1.Je to tvůrčí myšlenka, jejíž uskutečnění v denním životě kladně ovlivňuje život každé buňky našeho těla, život každého jedince jakožto buňky Vesmíru, život rodiny, jakékoliv skupiny národa i celého lidstva.

2.Její působení není omezeno časem. Ovlivní jak lidstvo nynější, tak i jeho příští generace.

3. Má schopnost jednoduchým způsobem harmonizovat život jednotlivce a stejně tak i nejsložitějších miliardových společenství.

4.Je tak jednoduchá a příjemná, že ji každý můžeme uplatňovat okamžitě bez změny dosavadního života.

5. Nečiní si nárok na čas, je zadarmo a k jejímu uplatňování stačí znalosti základní školy.

6. K jejímu pochopení nepotřebujeme žádného prostředníka.

7. Změna života do radosti a štěstí nastane samovolně a nenásilně, podle stupně uplatňování Laskavosti v denním životě.

Všechny nesnáze člověka začínají a končí v jeho sobeckém Egu, které svými přáními, touhou po výjimečnosti ho oddělují od celistvosti s Vesmírem. Záleží jen na něm, jak se ho zbaví a dá se bez výhrad do rukou nejvyšší kosmické inteligence - Boha. Jak naplní v každém okamžiku života každou svou myšlenku, slovo i čin harmonizující silou Vesmíru a jeho života, nic nežádající Láskou ke každému a ke všemu.

LÁSKA

LÁSKA SAMA ZE SEBE SE RODÍ.

LÁSKA JAKO GEJZÍR TRYSKÁ,

LÁSKA JE LODÍ K PLAVBĚ VESMÍREM.

LÁSKA JE RADOST, JAS A TŘPYT,

LÁSKA JE STAV BYTÍ,

LÁSKA JE KOMPAS K PUTOVÁNÍ KRAJINOU,

KDE STÁLE VĚČNÉ SVĚTLO SVĚTEL SVÍTÍ.

LÁSKA JE SMYSLEM ŽIVOTA,

LÁSKA JE NÁVRAT K PODSTATĚ,

LÁSKA JE PŘIROZENOST BYTÍ.

LÁSKA JE BŮH V NÁS

KÉŽ NÁM VE TMĚ NAVŽDY JAKO MAJÁK SVÍTÍ!

V této Lásce budeme věčně spojeni s vibracemi všech Láskou naplněných srdcí na naší planetě.

  Postupně nás prostoupí vědomí, že největší radostí je prožívat život nejen ke svému vlastnímu prospěchu, ale i k prospěchu celku.

Protože nespolupracující jedinec, jakožto buňka Vesmíru, se stává zhoubným nádorem ohrožujícím veškerý život stejně tak, jako pouze ve vlastním zájmu rozvíjející se buňka lidského těla.

Uplatňováním této vize v denním životě se přesvědčíme, že je to nejkratší Cesta k životu ve zdraví a radosti každého z nás.

Ulehčí nám to také objevit ostatní zákony harmonie života, jejichž nezbytnou existenci nic nežádající Láska podmiňuje.

Celonárodní rozšíření VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE je možné jen za pomoci dobrovolného zapojení co nejvíce dobrovolníků a profesionálů z řad novinářů. Tito lidé jsou nesmírně důležití, jelikož nám mohou pomoci zprostředkovat jednu ze základních hodnot, jistot, bez nichž lze jen těžko žít, totiž naději a přesvědčení, že BOŽÍ PRAVDA VÍTĚZÍ NADE VŠÍM.

Cesta života ve zdraví, radosti, štěstí a Lásce je pro mne, pro tebe, pro vás, pro nás, pro lidstvo i naší planetu.

                                        * * *

Pozdrav VŠE DOBRÉ VŠEM ! jsem poprvé na veřejnosti představil dne 17.3. 2012 na demonstraci za demisi vlády a presidenta ČR. (videozáznam je zde). Následně jsem myšlenky s ním spojené rozvíjel tak, že dne 3.4. jsem dospěl k variantě VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM! Následně pak vznikl výše uvedený MANIFEST" díky poselství, které paní Marie Nestěrová přijala 26.3. 2012 a rezonanci myšlenek mého vzácného přítele Michala Burdy, staršího Vodnáře pražského, zakladatele Kruhu přátel Vodnářského věku a autora knih Vesmír v nás I,II. a III., který mi před odchodem na druhý břeh předal štafetu Vize České země ve Věku Vodnáře a Výzvy k celonárodnímu dialogu.

Manifest si klade za cíl být inspirací ke změně vlastních postojů a odvaze jednotlivců i skupin  a k podpoře a nastartování změny současného nevyhovujícího stavu zejména vztahů ve společnosti. Doufám také, že se stane nástrojem integrace dosud roztříštěných iniciativ a jejich aktivit navrhujících alternativní řešení potřebných změn ve společnosti ke prospěchu všech.

VÝZVA K AKCI - PŘIDEJ SE A POŠLI TO DÁL

Motto:
Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny. zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevření ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají, jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Beze změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a budˇ vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.
( Eileen Caddyová, Otevírání dveří do nitra)


Žádná situace nemá nad námi moc a jak ji prožíváme závisí na našem postoji. Nic co nechceme, se nestane a každý účastník nějaké situace se přičinil o její vznik. Otázka postoje je vždy otázkou vědomí lásky. Kde je nejčastější příčina selhání vztahů - bránění druhému, aby byl svobodný, chtění ho vlastnit. Omezováním můžeme však získat otroka, ne milujícího člověka. Je to projev moci, ne lásky. Láska je nekonečno bez hranic, láska je svoboda, která se nedá spoutat.
Člověk má v podstatě absolutní svobodu a volnost v čemkoli a všechna omezení si klade sám
sobě.

Každý z nás je tu proto, aby jedinečným neopakovatelným způsobem zahrál svou vlastní hereckou roli. Každý je tu pro sebe a zároveň pro všechny. Jelikož však žijeme v otroctví zvyků, předsudků a omezení, která nám brání projevit to, čím jsme -lásku bez zábran. Zvyk je omezení, omezení je otroctví, otroctví je vězení lásky, a tam, kde je láska uvězněna -neprojevena, nemůže být štěstí.
Osobní příklad může přesvědčit další váhající o tom, že změna mysli, srdce a ducha je obohacením života, že je to jednak zdroj nových zážitků a kontaktů s nimiž bychom se v životě jinak nepotkali, jednak posílení proměn stavu světa.

 

Nemějte strach. Toto je úvodní probouzení. Následujte svojí zvědavost. Pokračujte v bádání. Rozdělte se o své poznatky s dalšími lidmi. Budete mít nové přátele.

Nejste sami, jste součástí celku. Všichni jsme v tom společně. Poznejte to, prociťte to, dejte to najevo. To je druhá fáze probouzení. Děkuji Vám, že přemýšlíte.

Jděte a přičiňte se o to, aby si to uvědomili další lidé. Předejte zprávu alespoň třem lidem a doporučte jim, aby zprávu předali alespoň dalším třem lidem. Ti zas dalším třem ............

Princip "Pošli to dál" způsobí, že informace se budou osobní komunikací z očí do očí a od ucha k uchu šířit rychle a nezávisle na tisku, rozhlasu a televizi.

Když nás bude dost, stane se něco velkého.

Přidejte se a zvolte si  FORMU PODPORY SPOLEČNÉ VĚCI,

která vyhovuje Vašim možnostem a potřebám (text  na vyžádání zde)

****************************************************************************************************************************************************

Motto na cestu -"Pošli to dál"

Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo."

Myšlenky J.A.Komenského z díla "Via Lucis - Cesta světla" (Letos je rok 415 výročí od narození (28.3.1592-15.11.1670)

Video s Utajeným poselstvím Michaela Jacksona naprosto resonuje s Vizí Jednoty ve věku Vodnáře  (z youtube.com bylo odstraněno) zde je nově k dispozici pod názvem- Tohle poselství vám media neukáží  a zde

  

Michael Jackson Utajená poselství - Tohle vám média neukáží! from WZK.CZ - TV on Vimeo.

                              


 

Laskavost, soucit a jak se zbavit ega - Proměna (The Shift) - Wayne W. Dyer

Film Proměna je novou perlou mezi filmy osobního a duchovního růstu. Na pozadí několika lidských osudů se rozkrývá touha po vnitřní změně, po přerodu, po opravdovém smyslu. Hrdinové filmu řeší peníze, honbu za kariérou, postoj k bezdomovci, potřebu pocitu důležitosti, lásku k luxusnímu životnímu stylu, touhu po slávě, obětování se rodině, plnění dětských snů, ochotu přispět ostatním a zajímat se o ně, otročení společenským konvencím a statusu, snahu najít partnera...

Film nejenom inspiruje, ale také učí, jak si vytvořit smysluplný život a jak naslouchat vnitřnímu hlasu, přestat tlačit na pilu a napojit se na "zdroj", který poskytuje nekonečnou sílu a jediné přesné vedení.

přidáno 22. 10. 2012

                          


                         Video s Poselstvím

 Změna je nevyhnutelná (POZEMŠŤANÉ - ukázka z filmu

       Skutečná pravda o zvířatech a lidech... A o nutných změnách postojů, myšlení a našeho 

                 chování, bez kterých  na  planetě Zemi nepřežijeme. Protože se nás zbaví...

 

                     

                   přidáno 22. 10. 2012


            Video s Poselstvím

KVANTOVÉ PROBUZENÍ - Pravda o roku 2012 (celý dokument)

Vynikající italský dokument o probíhající transformaci. Slovenské titulky.  

                    

                                  

                  přidáno 13. 11. 2012


Máme důkazy, že lidstvo se vyvíjí k vlídnosti, ale nevíme proč
Steven Pinker
více
zde

Video s Poselstvím

KDYŽ SI BOŽSTVÍ OBLÉKÁ LIDSKOU PODOBU - JAROSLAV DUŠEK

                                                                     výklad jak nalézt svobodu v nesvobodném světě
 

      přidáno 20. 11. 2012

****************************************************************************************************************************************************

 

 

****************************************************************************************************************************************************

Demokracie vyžaduje zpětnou vazbu zdola směrem nahoru, neboli se předpokládá aktivní účast občana ve veřejném dění. Lidé musí dát nahoru signál: Chceme to tak a tak.

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

VŠE DOBRÉ VŠEM! VŠE LEPŠÍ VŠEM! VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich

                                        V Praze, 24.4.2012 11.10 hod.(ve žluté tatvě Prithivi)


DŘÍVE VYDANÉ  CHCI PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE                  

PO demonstraci 21.4.2012 v Praze - Obyčejný člověk zde

*************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2012  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,