ZPRAVODAJ "STOP GENETICKY UPRAVENÝM POTRAVINÁM V ČESKU!" (1)

Vydání: 3.6.2016                                                                                      Poslední  Aktualizace: 3. 6.  2016

1. CO SE SKRÝVÁ ZA GMO ?


1. KNIHA  "DOBA JEDOVÁ 5 - GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY"

 

Jeffrey M. Smith:DOBA JEDOVÁ 5 - Geneticky modifikované potraviny

2015, TRITON,14x20 cm, vazba brožovaná, 528 str.,

 

 

 

Kniha zpochybňuje tvrzení biotechnologického průmyslu, že geneticky modifikované (GM) potraviny jsou bezpečné. Předkládá téměř čtyřicet zdravotních rizik, které tyto potraviny, konzumované Američany každý den, představují. Podává stručný a jasný přehled problematiky vhodný pro méně zasvěcené čtenáře a přináší i odkazy a popisy výzkumných studií a teoretických rizik. Jsou přehledně uspořádány na dvoustránkách – levá strana podává stručný a jasný přehled problematiky vhodný pro méně zasvěcené čtenáře, na pravé jsou shrnuty odkazy a popisy výzkumných studií a teoretických rizik.

Druhá část knihy „Genetická ruleta“ vysvětluje, proč jsou GM potravinami nejvíce ohroženy děti, jak se takovýmto produktům vyhnout, zkoumá falešná tvrzení obhájců biotechnologie, objasňuje, jakým způsobem je průmyslový výzkum zmanipulován, aby problémy nezaznamenal, a proč GM plodiny k uživení světové populace nepotřebujeme, poukazuje na ekonomické ztráty, jež z pěstování těchto plodin vyplývají, a zabývá se i mnoha dalšími tématy.

Publikace, kterou Jeffrey Smith připravil ve spolupráci s týmem mezinárodních vědců, je psána jasným, srozumitelným stylem, díky němuž se již z první jeho knihy „Semena klamu“, rovněž pojednávající o geneticky upravených potravinách, stal světový bestseller.

Kniha byla připravena ve spolupráci s týmem mezinárodních vědců a je určena pro každého, kdo chce GM technologii porozumět, dozvědět se, jak se vůči ní chránit, nebo sdílet své obavy s ostatními.

Tato kniha je výsledkem mezinárodní spolupráce čelných odborníků na rizika spojená s geneticky upravovanými potravinami. Každý oddíl přehlédli nejméně tři vědci, většinu textu však zrevidovalo daleko více vědeckých pracovníků.

V této knize jsou poprvé shromážděny informace z doposud nepřístupných pramenů. Důkazy, které byly vyžádány s odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím a získané pročítáním ještě neprozkoumaných souborů informací průmyslových subjektů a vládních dokumentů, vrhají nové světlo na symbiózu průmyslu genetického upravování a regulačních orgánů, které údajně reprezentují zájmy veřejnosti. Popisované skutečnosti jsou nepochybně jasným varováním, které by mělo definitivně ukončit jakékoli koketování s geneticky modifikovanými potravinami, ať již ze strany rodin, potravinářských společností nebo celých států.

Tato kniha umožňuje rychle získat potřebné informace, nabízí nový, mocný, snadno ovladatelný nástroj i pro politické činitele.

Kniha poukazuje na nebezpečí této technologie a významně může pomoci k mobilizaci veškerých zdrojů k ochraně zdraví lidí i životního prostředí.

Smith je poradcem v oblasti GMO, ovlivnil první státní zákony regulující GMO a nyní vede Kampaň za zdravější stravu v Americe a hnutí spotřebitelů za odstranění GMO ze všech potravin. Přednášel již ve 25 zemích a citují ho vládní činitelé i media všude ve světě - např. The New York Times, Washington Post, televize BBC, Nature, Thr Independent, Daily Telegraf, New Scientist, The Times(londýnské), agentura Associated Press, agentura Reuters a Genetic Engineering News.

Smith  je výkonným ředitelem Institutu pro zodpovědnou technologii. Je rovněž producentem dokumentu The GMO Trilogy a autorem sloupku, který vychází souběžně v různých světových periodikách pod titulem Spilling the Beans (Vyzrazené tajemství). O GMO  píše intenzivně  již více přes deset let.

Stručný obsah knihy:

Úvodem * Předmluva * Poděkování

Úvod: Podvody, domněnky a popírání -odkrývání podstaty geneticky modifikovaných plodin.......................16

Část 1. Zdokumentovaná zdravotní rizika geneticky upravených potravin................................42

Část 2. Regulace GM potravin je pro ochranu veřejného zdraví neadekvátní............................265

Část 3. Průmyslové studie nejsou kompetentní............................................................299

Část 4. Nedostatky v argumentech, jež jsou uplatňovány na podporu výroby a používány GM plodin...385

Závěr......................................................................................................399

Dodatek...................................................................................................415

Shromažďování údajů a neustálé doplňování aktuálních informací o rizikách GM potravin....................................416

Jak se vyhnout konzumaci geneticky modifikovaných potravin........................................................................................418

Seznam GM plodin...............................................................................................................................................................................420

Potravinářské enzymy z geneticky modifikovaných organismů...........................................................................................423

Zvláštní pozornost je třeba věnovat aspartamu, geneticky upravenému sladidlu.......................................................424

Institut pro zodpovědnou technologii (Institute for Responsible Technology)..........................................................427

Životopisné údaje o osobách, jež často v textu citujeme....................................................................................................429

Poznámky * Rejstřík * O autorovi...................................................................................................................................................523

Knihu můžete objednat elektronicky

Objednávat můžete zde --->>

2. O PRODUKTECH A POTRAVINÁCH VYRÁBĚNÝCH S POMOCÍ GENOVÉHO INŽENÝRSTVÍ - VÝKLAD POJMŮ

 Geny, genové inženýrství a vznik geneticky modifikovaných organizmů

Dědičné informace všech živých organizmů – rostlin i živočichů včetně nás, lidí -  jsou uloženy v genech. Geny zděděné po rodičích předurčují základní vlastnosti každého jedince. Samovolně v přírodě, a také v klasickém zemědělství, se mohou křížit pouze geny jedinců stejného nebo blízce příbuzného druhu.

DNA (deoxyribonuklevá kyselina) je dlouhá molekula nacházející se uvnitř buněk téměř všeho živého. U rostlin, zvířat a lidí ji nalezneme v buněčném jádru. Většina bakterií nemá jádro, ale jejich DNA je spojena s buněčnou membránou. Informace v DNA je zděděná od rodičů a je tvořena chemickou sekvencí obsahující kombinace 4 základních jednotek(nukleotidů) zvané báze. Jsou uspořádány do párů,tzv. párů bází, podél dvou opačných řetězců DNA.  Úplný kód DNA pro konkrétní organismus se nazývá genom. Lidský genom se skládá ze 3 miliard párových bází neboli celkem6 miliard bází ve dvoušroubovici DNA. Funkčními jednotkami, které tvoří pouze malé procento DNA u rostlin, zvířat a lidí, jsou sekvence zvané geny. Geny jsou genetickým kódem pro bílkoviny. V lidském genomu  tvoří geny pouze něco kolem 3% DNA. Ostatní sekvence jsou nekodující. Lidé mají přibližně 25 000 genů.

Jako geneticky modifikovaný organizmus, běžně se používá zkratka GMO, se označuje každý živý organizmus – rostlina či živočich vyjma člověka - u něhož byla změněna dědičná informace vnesením cizorodého genu z jiného organizmu. Pokud se GMO použije v potravinách nebo k vytvoření GM bílkovin přidávaných do potravin, výsledný produkt se označuje jako GM potravina. Pojmem biotechnologie se rozumí rozsáhlý soubor technologií, mezi něž patří i genetické upravování.

Příklady nejznámějších GMO

Prozatím se vyvíjejí hlavně rostliny :

  • sója, kukuřice a řepka olejka - odolné proti přípravkům hubícím plevely
  • kukuřice odolná vůči hmyzu
  • řepka olejka odolná vůči napadení houbami
  • rajče mající delší trvanlivost
  • brambora odolná vůči mandelince bramborové

Je ve spojitosti s GMO důvod k obavám?

Obavy se týkají hlavně dvou oblastí:

  • Přímého rizika pro zdraví lidí a zvířat vyplývajících z konzumace potravin a krmiv obsahujících GMO,
  • rizika pro životní prostředí jako celku. Část veřejnosti, a zejména ekologičtí aktivisté, se obávají „genetického znečištění“ životního prostředí uměle vnesenými geny. Vývoj GMO probíhá velkou rychlostí a z hlediska dlouhodobého vývoje nelze odhadnout všechny nepříznivé dopady. Obzvláště pak nelze zaručit, že nedojde k zavlečení geneticky modifikovaných rostlin na velké vzdálenosti, neboť pyl se šíří zcela nekontrolovaně vzduchem, a také díky hmyzu či drobnému ptactvu. Pak by mohlo dojít k jejich zanesení například do oblastí ekologického zemědělství, jehož jednou ze zásad je nulový obsah GMO.

Geneticky modifikované potraviny – ano, či ne?

Čeští spotřebitelé mají při výběru potravin možnost volby, protože jsou o obsahu geneticky modifikované složky v potravině informováni povinnými údaji na obalu výrobku. Je tedy na každém z nás, zda dáme po zvážení všech pro a proti  geneticky modifikovaným potravinám v našem jídelníčku zelenou, nebo se jim budeme vyhýbat a dáme přednost GMO free nebo potravinám pocházejícím z ekologického zemědělství, tzv.  biopotraviny.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

          ZPĚT NA ÚVOD                                                              POKRAČOVAT  NA KAPITOLU 2. PRÁVNÍ POHLED NA GMO