ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 03/2013

  Vydání: 24.1.2013                                                                                      Poslední  Aktualizace: 25. 1. 2013 


ZPRAVODAJ č.03/2013  TÉMA: PRAVDĚ NEUTEČE NIKDO....................

Vážení přátelé,

ŽÁDOUCÍ ZMĚNA VE SPOLEČNOSTI NENÍ ZÁLEŽITOSTÍ JEDNOHO ČLOVĚKA, ALE NÁS VŠECH.ZAHODILI JSME PŘÍLEŽITOST ZAČÍT NOVOU ETAPU K LEPŠÍMU USPOŘÁDÁNÍ VĚCÍ VEŘEJNÝCH V NAŠÍ ZEMI. BUDEME MÍT TAKOVÉHO PREZIDENTA, JAKÉHO SI ZASLOUŽÍME.

Motta:

Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.
Mistr Jan Hus

                                                                                             Pravda je božská, je zdrojem všeho dobra bohům i lidem.

                                                                                                                                                                               Platon

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.
Albert Einstein

                                                                                                          Paměť je pro život dobro zcela nepostradatelné.  

                                                                                                                                                                          Plinius st

                                                                                                                                     "Podle skutků jejich poznáte je"

                                                                                                                                                                                 Ježíš  

 Touha po pravdě je nedílnou součástí lidského ducha. Většinou jsme pobouřeni, když nám někdo lže, klame nás a podvádí. Samozřejmě až poté, co takovou lež odhalíme, do té doby spočíváme v blažené nevědomosti. Pak se ale pro pravdu hádáme, někteří pro ni riskují i majetek, postavení, přátelství, zdraví, ba i život. Pravda je zkrátka přirozený, nepokřivený stav věcí, ve kterém se vyznáme, je bezpečný a předvídatelný, je to nejvyšší ideál.

A .DOKUMENTY

1.  VIDEO: Kompletní záznam prezidentského duelu Schwarzenberg-Zeman

http://zpravy.idnes.cz/volba-prezidenta-duel-schwarzenberg-zeman-fjr-/domaci.aspx?c=A130116_141233_domaci_kot

Dne 22.1.2013 jsem sledoval debatu prezidentských kandidátů na Idnes a MF Dnes a zíral jsem jak je možné, že novináři MFDnes vyrukovali s údajným záznamem rozhovoru Šloufa s Mrázkem,  aniž by uvedli zdroj.  Může to být podvrh, nebo koupené z policejních odposlechů. V obou případech je to jasná podpásovka deníku zahraničních majitelů.(viz obrázek na konci oddílu A níže) Pokud záznam vlastní, proč nepodali trestní oznámení? Je za tím velká lumpárna!

Němci zejména v Bavorsku by rádi viděli na Hradě Šláfenberka, protože by jim zrušil Benešovy dekrety a pak vracel majetky sudeťákům.

PS: Dodatečně jsem zjistil, že text záznamu uveřejnil  novinář Kmenta v knize před třemi roky ......

 2. Jak reprezentuje ministr zahraničí ČR pan KS v zahraničí

3. Informace z rakouského tisku:

Schwarzenberg čeká podle své advokátky na moment "politické prosaditelnosti restituce", aby získal majetek zabavený roku 1947      http://www.blisty.cz/art/67115.html

4.VIDEO: Korupční praktiky na Schwarzenbergově ministerstvu

 Jakub Klouzal byl ředitelem na Schwarzenbergově ministerstvu, ze kterého byl vyhozen, díky tomu, že upozornil na korupci. Nyní se rozhodl vstoupit do prezidentské volby, ačkoliv byl na něj činěn nátlak, aby tak nečinil.  Viz http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/1560 + Karel Janeček Fond proti korupci  http://www.nfpk.cz/cz/jakub-klouzal    + http://www.blisty.cz/art/67088.html

 

 

 

 

 5. VIDEO: Prezidentský duel na Radiožurnálu ze dne 23.1. 2013

zde:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jTMxKUYrgJ4#! (55 minut)

V tomto záznamu přímého přenosu  pan KS  potvrdil pravdivost kauzy pana Jakuba Klouzala.  Dokonce bylo sděleno, že pan Klouzal  na  něj podal trestní oznámení !

6. Studentka důrazně varuje před Schwarzenbergem: Je to jedna velká manipulace                         

ZDE: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Studentka-durazne-varuje-pred-Schwarzenbergem-Je-to-jedna-velka-manipulace-

7. ZÁZNAM SUPERDEBATY: Bitva Schwarzenberga a Zemana o poslední body na Nově

  23.1.2013

     http://tn.nova.cz/zpravy/prezidentske-volby/pruzkum-tn-cz-zemana-chce-za-prezidenta-56-procent-lidi-ma-uz-hrad-jisty.html

8.KS ignoruje vývoj světa za posledních téměř 100 let!!! 

http://www.youtube.com/watch?v=rVDUMpImW84&feature=player_embedded# <http://www.youtube.com/watch?v=rVDUMpImW84&feature=player_embedded> !

9. Prezidentská samoobsluha: Vybereme si toho správného dědu 

 http://www.ceskapozice.cz/domov/politika/prezidentska-samoobsluha-vybereme-si-toho-spravneho-dedu?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ns_cnt_sp 

10.ZÁZNAM SUPERDEBATY: Prezidentské finále 2013 ČT 1   24.1.2013

zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10483849868-prezidentske-finale-2013/213411033180124/

11. Schwarzenberg byl obchodním partnerem Mrázka !

http://www.prvnizpravy.cz/style=default/zpravy/z-domova/schwarzenberg-byl-obchodnim-partnerem-mrazka/

12.I Prima TV si všimla, že kníže obchodoval s Mrázkem

http://www.prvnizpravy.cz/style=default/zpravy/z-domova/i-prima-tv-si-vsimla-ze-knize-obchodoval-s-mrazkem/

13. Kníže v duelech: Naslouchátko či našeptávátko?

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/z-domova/knize-v-duelech-naslouchatko-ci-naseptavatko/

14. Místo zášti smích: Knížepán versus Rumcajs

 http://www.czechfreepress.cz/politika/misto-zasti-smich-knizepan-versus-rumcajs.html

15. Temně hučí bory české  http://www.blisty.cz/art/67159.html

16. Lenka Procházková: Podlehl český národ kultu osobnosti?

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Lenka-Prochazkova-Podlehl-cesky-narod-kultu-osobnosti-260529

17. Otec Karla Schwarzenberga byl členem fašistické Vlajky

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Otec-Karla-Schwarzenberga-byl-clenem-fasisticke-Vlajky-260223

 

 


B. JAK ZAJISTIT,ABY VÁŠ HLAS NEBYL VE 2. KOLE VOLBY PREZIDENTA ZNEUŽIT?

Každý může zvolit, koho chce za prezidenta,

 V druhém kole volby prezidenta máme však tři varianty volby.

1. Zeman

2. Schwarzenberg

3. nevybrat si žádného z kandidátů 1+2

 

Pokud jste se rozhodli pro variantu č.3 není řešení nejít k volbám. (V prvním kole volby nešlo k volbám 39 % voličů a tak umožnilo dosažený výsledek)

Riskujete, pokud jste ve volebním seznamu, že váš příslušný hlas /volební lístek/ může být zneužit,

 

Doporučuji proto v případě varianty č.3 využít právo volit a využít možnost, kterou umožňuje níže uvedený zákon v § 50 v bodě ad 1.

Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený.

 

Znamená to tedy dostavit se k volbám, převzít hlasovací lístky a do příslušné obálky vložit přetržený hlasovací lístek jednoho z kandidátů.

Při sčítání hlasů pak okrsková volební komise takový hlasovací lístek odloží jako neplatný hlas s vyznačením důvodu jeho neplatnosti.

Takto budete mít jistotu, že váš hlas bude nahlášen jako neplatný. a tak bude zohledněn ve výsledu voleb. Počet neplatných hlasů bude vypovídat o počtu voličů, kteří si nevybrali kandidáta.

 

Zákon 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

§ 49

Sčítání hlasů okrskovou volební komisí a zvláštní okrskovou volební komisí

(1) Zvláštní okrsková volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.

(2) Po uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování na území České republiky dá předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise zabezpečit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a poté dá otevřít volební schránku.

(3) Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyjme úřední obálky s hlasovacími lístky z volební schránky. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, okrsková volební komise otevře přenosnou volební schránku, vyjme z ní úřední obálky s hlasovacími lístky a obsah schránek po jejich otevření smísí.

Jiné než úřední obálky okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce, bez úřední obálky.

Okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise spočítá úřední obálky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu a ze zvláštního seznamu nebo ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem.

(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise a zvláštní okrsková volební komise posoudí hlasovací lístky, poté rozdělí hlasovací lístky podle jednotlivých kandidátů a sečte je. Zjištěný počet platných hlasovacích lístků pro jednotlivého kandidáta je počtem platných hlasů pro něj odevzdaných.

(5) Každý člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise a předseda zvláštní okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

§ 50

Posuzování hlasovacích lístků

(1) Neplatný je hlasovací lístek, který není na předepsaném tiskopise nebo je přetržený.

(2) Okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasovací lístky uvedené v odstavci 1 odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.

(3) Je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků, jde o neplatný způsob hlasování; k těmto hlasovacím lístkům se nepřihlíží a okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise tyto hlasovací lístky odloží jako neplatné hlasy s vyznačením důvodu jejich neplatnosti.

(4) Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé opravy, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje.

(5) Platnost hlasovacího lístku a platnost hlasu potvrzuje okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise.

 

 


K odlehčení situace doporučuji shlédnout: Jablonský u Krause o prezidentech http://www.youtube.com/watch?v=pH5vXV5mwd8&feature=player_embedded


ZPRAVODAJ č.02/2013  Téma: PROČ VOLIT KARLA JOHANNA NEPOMUKA JOSEFA

                   NORBERTA ANTONIA WRATISLAWA MENA VON SCHWARZENBERGA?

                                                                         Úplný text naleznete zde


Je na Vás, jak se rozhodnete.

Přeji Vám, aby vaše volba byla ve prospěch šťastné budoucnosti nás všech.. 


ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a

podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

               VŠE DOBRÉ VŠEM! VŠE LEPŠÍ VŠEM! VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                                Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich

*************************************************************************************************************             

UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

 můžete zakoupit: DVD: "LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ -KŘEST" ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012 

                           SLOVANSKÁ EPOPEJ . MAESTRA AYAHUASCA , KRUHY V OBILÍ ,

                           ÁJURVÉDA - Umění bytí  ,  ROBERT FULGHUM                     

                        KNIHY :  LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ JAK ZMĚNIT SVĚT tady a teď 

                              TEORIE DEMOKRACIE   CO neSMÍTE VĚDĚT  RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY

                       VŠECHNO JE JINAK     MAGNETOTERAPIE  LNĚNÝ OLEJ

               VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ DOBA JEDOVÁ 2 

                                  JAK POMOCI TĚLU, ABY SE LÉČILO SAMO    NACISTICKÉ KOŘENY " BRUSELSKÉ EU"


PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  Srdečně zveme  k návštěvě ojedinělé nabídky k podpoře   NOVÉ

                                                                                                        KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


PS 3. DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2013  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena