ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 04/2014

Vydání: 19.5.2014                                                                                      Poslední  Aktualizace: 15. 6. 2014 


ZPRAVODAJ č.04/2014   Téma:  EUROVOLBY 2014 -NOVÁ NADĚJE NA EVROPU PRO LIDI!

Motto: "My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás"

                                                                                              Mahatma Gandhi

 JINÝ SVĚT JE MOŽNÝ jen tehdy, když každý z nás převezme právě teď odpovědnost za stav svého vědomí, za blízké, za národ a planetu Zemi .

Vážení přátelé,

téměř veškerá společenská nabídka je nastavena tak, aby člověka odvedla od toho podstatného. Stačí se nezaujatě rozhlédnout kolem sebe...a množství lidí se tím nechává trvale zmást. Hypermarkety jako novodobé "chrámy" konzumu, sexualita a oplzlost křičící z velkého množství bulvárních deníků, filmů a nejrůznějších časopisů atd. atd...(zbytek si doplníte sami). A pravdou také je, že spousta lidí je příliš pohodlná na to, aby přemýšlela a utvářela si samostatný názor na věci. Je to svým způsobem často i zbabělost a snaha nevyčlenit se z davu, aby člověk nebyl osočen z toho, že není "normální"...(!!) 

Demokracie vyžaduje zpětnou vazbu zdola směrem nahoru neboli se předpokládá aktivní účast občana ve veřejném dění. Lidé musejí dát nahoru signál: Chceme to tak a tak. tentokrát zasílám k informaci výběr informací, které mohou posloužit ke změně vlastních postojů a odvaze nastartovat změnu současného dění. Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti. Informace mohou podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

Zasílám proto k informaci výběr informací, které poslouží k lepšímu porozumění vývoji současného dění. Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti.

Lásku a dobro všem přeje Ruda Vondřich  

 Následují témata k přemýšlení - Pokud Vás Zpravodaj zaujal Pošlete jej dál

                                                                                                                                                                                               

Obsah Zpravodaje:

1. STAV DEMOKRACIE V SOUČASNÉ EU

2. NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU

3. VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O EUROVOLBÁCH

4. JAK SPRÁVNĚ VYBRAT KANDIDÁTA?

5. JAKOU ÚLOHU PŘI VÝBĚRU KANDIDÁTŮ HRAJE VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE?

6. PETICE EVROPA PRO LIDI A VÝZVA ZA POHYB ŽIVOTA

7. KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE

8. ZDARMA AKTUALIZACE ZPRAVODAJE  

Zadejte Váš e-mail a kontrolní kód a klikněte na tlačítko  "AKTUALIZACE ZDARMA

 E-mail
   
Kontrolní kód

       

Váš email je plně zabezpečen a chráněn proti zneužití a spamu.
Z odběru emailu se můžete kdykoliv odhlásit.

Více informací k ochraně soukromí najdete na stránce ochrana osobních údajů


1.STAV DEMOKRACIE V SOUČASNÉ EU

Samotné řecké slovo πολιτικός znamenalo společné rozhodování. A to je něco, co dnešní politice hodně chybí a co už si ani nevzpomínáme, že by mělo být její podstatou. To, že rozhodnutí učiníme společně tak, aby vyhovovalo pokud možno k prospěchu všem. Tedy, že podstatou politiky je jednat, vyjednávat, ne fláknout pěstí do stolu a rozhodnout, kterak to bude. Tím se politika demokracie odlišuje od autokracie diktatury. Pokud se shodujeme na tom, že chceme mít demokracii, měli bychom si toho rozdílu být vědomi a vyžadovat jej.

Přímá demokracie je v zásadě tvořena třemi principy: IRO. Což je právo na iniciativu (I), tj. k vyvolání referenda o jakékoliv politické otázce na základě petice občanů. Dále právo na referendum od úrovně obce až po úroveň státu i EU (R). Co si obce v referendu odhlasují, to musí být závazné pro všechny politiky. A nakonec je to právo na odvolatelnost (O) kteréhokoliv politika, kdykoliv když neplní zadání od občanů.

Evropský parlament není institucí, která se vyvinula od roku 1215, kdy byl zveřejněn dokument Magna charta libertatum (Velká listina práv a svobod), z anglické tradice, Kongresu USA i z parlamentů evropských států. Postrádá totiž tradiční parlamentní funkce, zejména zákonodárné a kontrolní.

Parlament obecně neboli zákonodárná moc tvoří a kvalifikovaně schvaluje zákony i jejich platnost a účinnost (o ústavách nemluvě). Europarlament však jen ty, jež připravila nezvolená byrokracie – od úředníků až po „národní“ komisaře. A pokud případně EP nějaký zákon neschválí, přehlasuje jej Evropská rada v čele s „europrezidentem“ Hermanem Van Rompuyem. Europarlament není tradičním parlamentem také proto, že nemá pravomoc vlastní zákonodárné iniciativy. zdroj

Vzhledem k výše uvedenému má EU  zásadní demokratický deficit!

K pochopení proč tomu tak je, doporučuji pozorně číst zejména následující kapitolu č. 2.

 

2. NACISTICKÉ KOŘENY "BRUSELSKÉ EU" aneb CO JSTE UŽ VŽDYCKY CHTĚLI VĚDĚT O "bruselské EU", ALE NIKDO SE NEODVÁŽIL VÁM O TOM ŘÍCI!

Téměř tři čtvrtě století se svět dovídal, že 2. světovou válku způsobil jakýsi psychopat Adolf Hitler s družinou rasisticky motivovaných úletářů, nacistů. Ve skutečnosti ale byla 2. světová válka dobyvačnou válkou, vedenou v režii chemického, petrochemického a farmaceutického Kartelu s cílem kontrolovat multibilionové globální trhy v nově vznikajících oblastech patentovaných chemických výrobků.

Historické dokumenty ukazují, že Evropská komise byla navržena  během druhé světové války  petrochemickým a farmaceutickým Kartelem  s cílem vládnout nad celým kontinentem Evropy mimo jakékoli demokratické kontroly. http://www.eu- facts.org / en / kořeny / inde .

Oficiální dokumenty amerického Kongresu a tribunálu pro válečné zločiny v Norimberku jednoznačně dokazují, že 2. světová válka byla nejen připravována, ale z logistického a technického hlediska umožněna tehdy největším a nechvalně známým Kartelem, německou společností IG Farben, jehož dceřinými společnostmi byly firmy Bayer, BASF, Hoechst a další chemičky. Souhrnná obžaloba v Norimberku dokazuje, že bez IG Farben by ke 2. světové válce ani nemohlo dojít.

Stejně tak se dozvíte, že 1. světová válka, druhá největší tragedie 20. století, byla v podstatě prvním pokusem o dobytí světa protagonisty těchto zájmů korporací.

Kromě toho, poté co tyto pokusy o podmanění Evropy a světa selhaly, petrochemický a farmaceutický Kartel investoval do třetího pokusu: dobýt Evropu ekonomicky a politicky s pomocí bruselské EU.

Proto ani nepřekvapuje, že nábor klíčových architektů pro bruselské EU probíhal v líhni těchto technokratů, kteří měli návrh plánu pro uspořádání Evropy po ukončení 2. světové války pod kontrolou koalice nacistů a Kartelu už hotový.

Odpověď na otázku, proč jste nejspíš ještě neslyšeli o těchto otřesných skutečnostech je nabíledni: po roce 1945 Kartel investoval stovky miliard dolarů s jediným cílem: přepsat dějiny a zahladit stopy své zločinecké minulosti. Tato nesmírně nákladná kamufláž korporačního původu obou světových válek byla první podmínkou třetího pokusu Kartelu o dobytí a kontrolu Evropy - tentokrát pod vlajkou "bruselské EU".

Kartel očividně doufal, že se mu podaří upevnit svou kontrolu Evropy přes "bruselskou EU", aniž by jeho temné kořeny vyšly vůbec někdy najevo. Tento plán nicméně selhal. Zveřejnění knihy " Nacistické kořeny "bruselské EU" a odkazy na desetitisíce autentických dokumentů v ní zmiňovaných znamená, že experimentu "bruselské EU" odzvonilo. Žádný demokrat, žádná organizace nebo strana si nemohou po tomto odhalení už nemohou podpořit třetí pokus o dobytí Evropy.

Chcete-li se podrobněji dozvědět o původu bruselské EU, doporučuji si přečíst tuto bezplatnou on-line knihu:

NACISTICKÉ KOŘENY " BRUSELSKÉ EU"  zde celý text knihy

 

 

               Obsah

               Úvod

                Kapitola 1 Souhrnné důkazy

                Kapitola 2  Walter Hallstein- Prominentní nacistický advokát a klíčový strůjce "bruselské EU"

                Kapitola 3  "Kartel velkého prostoru" a jeho organizační výstavba

                Kapitola 4  "bruselská EU" dnes: co petrochemický a farmaceutický kartel a jeho političtí

                             satrapové nechtějí, abyste věděli

                Kapitola 5  Vláda "bruselské EU" by ukončila staletí svobody a nezávislosti Velké Británie

                Kapitola 6  Předávka života

                Kapitola 7  Kdo je kdo v "bruselské EU"

                Dodatek  Klíčové internetové stránky pro dodatečnou informaci

*******************************************************************************************************

Kniha je i jedinečnou příležitostí pro politiky i politické strany, které "bruselské EU" sedly na vějičku a podporovali ji aniž by si uvědomovali její skutečný původ nebo účel.K těm bohužel patří i 28 hlav států, které podepsaly Lisabonskou smlouvu, přičemž většina z nich si neuvědomovala, že tím ve skutečnosti podepsala "Zmocňovací zákon" jímž Kartelu a jeho provinčním místodržícím spadla kontrola nad Evropou do klína.

Tito politiici a politické strany mají nyní jedinečnou historickou šanci provést zásadní obrat a veřejně podporu modelu Evropy vybudovaném na desetiletích lži a klamu, odvolat.

Šiřte prosím tyto důležité informace dál - ve vaší rodině, mezi přáteli a ve vaší obci.

Seznamte a konfrontujte své politické zástupce na všech úrovních s informacemi v této knize obsažené. Tím své politiky přimějete k volbě, buď budou :

 - před pravdou strkat hlavu do písku a tím bezhlavě podporovat zábor Evropy diktátem

                                                              zájmů korporací, anebo

- jednat ve prospěch demokracie, zdraví a životně důležitých zájmů milionů lidí.

Volba, kterou vaši politici ve svém postoji k "bruselské EU" učiní, bude tím nejdůležitějším rozhodnutím jejich politické dráhy.

LISABONSKÁ SMLOUVA = ZMOCŇOVACÍ ZÁKON =

VÝCHODISKO K POKUSU O PŘEVZETÍ MOCI V EVROPĚ PETROCHEMICKÝM  A FARMACEUTICKÝM KARTELEM !

VIDEO: Tento měsíc : Volby do Evropského parlamentu 2014

"Jen málokdo vidí do nitra Evropská unie, aby odhalil, že místo životodárné mízy v jejích kořenech proudí jed a žíravina. Mnozí nicméně tuší, že její plody nebudou sladké… Její nitro je ztrouchnivělé a prohnilé, sžírané plísní a otrávené chorobou. Je nutné se postavit zlu. Je nutné odhalit lži lháře a strhnout jeho masku. Pod ní se skrývá smrt a poroba. "Zdroj

Jde o to, současný model EU systémově změnit ve prospěch občanů EU na model společenství suverénních států založenému na volném obchodu, bezcelní zóně a sdílených demokratických hodnotách.

 

3. VŠE CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O EURO VOLBÁCH:

Již tento pátek 23.5.a sobotu 24.5. se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Jejich výsledky mohou výrazně ovlivnit to, zda se Česká republika rozhodne pokračovat v cestě, která povede k přijetí eura či nikoli.

České politické strany a hnutí ( cca 39), jež se zaregistrovaly do voleb do Evropského parlamentu (EP), které se v členských zemích Evropské unie uskuteční 22. až 25. května, provádějí moci chtivé manévry a šíří moudra, sliby i lži o svých záměrech a možnostech.                                                                                     Ve skutečnosti však v Česku zatím jde většinou jen o rozdělení 21 lukrativních postů z celkových 751 s neskutečnými příjmy, prebendami a „europenzí“, ale bez zodpovědnosti nikomu a ničemu.

Kdy se budou volby konat?

V ČR se volí v pátek 23. května od 14:00 do 22:00 a sobotu 24. května 2014 od 8:00 do 14:00. V dalších zemích EU se volí v termínech od čtvrtka 22. května do neděle 25. května (každý členský stát si sám určuje termín).

Kolik poslanců se bude volit?

V ČR se bude volit 21 europoslanců, kteří získají mandát na dobu pěti let; celkem bude mít EP 751 poslanců z 28 zemí.

Kdo může volit?

Volit na území ČR může každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu EU, který je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a dosáhl 18 let. další podrobnosti zde  Vše co potřebujete vědět o eurovolbách 

Úprava hlasovacího lístku

Volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Podrobněji viz "Informace o základních zásadách hlasování ve volbách  do Evropského parlamentu, konaných na území ČR"

Proč jít k volbám ?

Mnozí občané považují evropské volby za nepodstatné. Jde však o omyl, protože téměř 80 % legislativy, kterou projednávají národní parlamenty, je spojeno s Bruselem. Je velmi důležité, kdo v Evropském parlamentu zasedne.   V Bruselu se totiž jedná o naši budoucnosti a prosperitě, což má dopad na život každého z nás.Deset let našeho fungování v EU nesplnilo očekávání, které jsme vkládali do instituce Evropského parlamentu. Je třeba se zasadit o změnu, které můžeme dosáhnout pouze tak, že se zúčastníme voleb.Je nezbytně nutné, aby rozhodovali skutečně ti, kteří jsou voleni občany členských zemí EU, a proto je třeba důsledně využít práva volit a dát důvěru těm, kteří budou skutečně hájit systémovou změnu a zájmy svého státu na půdě  Evropského parlamentu.

* MOŘE DŮVODŮ, PROČ JÍT K EVROPSKÝM VOLBÁM

Zjistěte, proč je ještě opravdu důležité volit své zástupce do Evropského parlamentu.

 

4. JAK SPRÁVNĚ VYBRAT KANDIDÁTA?

Doporučuji, aby se lidé v Česku začali víc zajímat o volby do Evropského parlamentu. Snad proto, aby se podařilo zvolit kandidáty, kteří budou v parlamentu hájit zájmy České republiky s přihlédnutím ke skutečnostem uvedeným v kapitole č. 2. NACISTICKÉ KOŘENY EU.

Podívejte se na kandidáty z toho hlediska, jestli to jsou lidé kompetentní, jazykově vybavení, jaké mají kontakty v Evropě a zda skutečně nemají před očima jenom gáže a poslanecké náhrady a prebendy, které už možná naslibovali někomu za stranickou podporu. Čtěte jejich programy, a též byste měli číst osobnosti, jestli jsou důvěryhodné, nebo nedůvěryhodné,“

DOPORUČUJI podle mého názoru jedinou skutečnou možnost ve volbách do Evropského parlamentu

 volit takové kandidáty, kteří budou skutečně hájit systémovou změnu a zájmy svého státu na půdě  Evropského parlamentu a budou jednat ve prospěch demokracie, zdraví a životně důležitých zájmů milionů lidí.

Některá doplňující kriteria k výběru kandidátů:

 - nesouhlas s transatlantickou smlouvou USA-EU(viz Vedeme zápas o svět. Rozhovor s Naďou Johanisovou  )

 - podpora zákazu nebezpečných GMO  na území EU i na planetě Zemi ( GMO potraviny-Biozbraň a zde )

 svobodné šíření informací, autorský zákon, svobodný internet a práva občanů na informace a na soukromí

- podpora zastavení přijetí eura a zachování české koruny  (Přistoupení k euru je pro české občany nevýhodné. Českou republiku by zavázalo ručit obrovskými částkami za dluhy cizích států, přineslo by zdražení a znehodnotilo by Vaše úspory.
Strany vládní koalice (ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL) od svého nástupu k moci podnikají nevratné kroky vedoucí k přijetí eura. A přesto, že jdou proti názoru 80% občanů, kteří euro nechtějí. N
ení pravda to, co vládní koalice namlouvá -že euro přijmout musíme. Švédové mají stejné přístupové podmínky jako my, ale vláda vyhlásila ohledně eura referendum, Švédové v referendu euro odmítli a vláda se přizpůsobila vůli občanů. To jen naše vládní koalice leze EU do zadku . Například Velká Británie a Dánsko si z eura vyjednaly výjimku hned na začátku. Dodávám to, co všichni víte - nevýhodné podmínky pro ČR vyjednal tehdy vyjednavač za ČR pan Telička. )


* Je nejvyšší čas na Volební kalkulačku! Na tyto volby jsou připraveny dva internetové testy, aby se Vám i nám z kandidátů vybíralo snáze.

* Volební kalkulačka 1.

 je sestavena z odpovědí kandidujících stran na otázky, které se rozhodují v EU a přímo nás tak ovlivňují. Odpovědělo rekordních 31 stran - od všech parlamentních stran po „ministrany“ - takže je z čeho vybírat. Volební kalkulačka je součástí projektu VoteMatch.eu, sdružení největších evropských volebních kalkulaček, takže pro zajímavost se můžete podívat i na svoji shodu se stranami v dalších zemích EU.

V Inventuře hlasování si vyzkoušíte hlasování o skutečných předpisech projednávaných v Evropském parlamentu v uplynulém volebním období. Díky tomu se dozvíte, kteří europoslanci Vás nejlépe zastupovali. Opět se můžete podívat i na europoslance z jiných zemích EU. Zde jsme hodně spolupracovali s lidmi ze sdružení Europeum a Evropské hodnoty.

* Volební kalkulačka 2. Vám pomůže rozhodnout koho volit. Online volební test Vám zabere přibližně 5 minut  zde

* HLUBINNÁ ANALÝZA PRÁCE NAŠICH EUROPOSLANCŮ

Poznejte, kdo v tom plave a kdo je v Evropském parlamentu jako ryba ve vodě.

* KDO SE CHYSTÁ VPLOUT DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Proplavte portréty jednotlivých kandidátů.

* KOHO TÁHNOU LŽI KE DNU?

Ověřte si, čí výroky jsou průzračně čisté a komu teče do bot


Z volební kalkulačky v mém případě mi vyšla jako nejvyšší shoda  70%. s Českou pirátskou

stranou ...Hlasovací lístek č. 32

OTEVŘENÁ EVROPA. EVROPA JE NAŠE MOŘE! program je podrobně uveden zde

 5.JAKOU ÚLOHU PŘI VÝBĚRU KANDIDÁTŮ HRAJE VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE?

       Demokracie začíná tam, kde končí signál ČT!​

* Česká televize překonává Orwella: V manipulaci výsledků eurovoleb drží světový rekord.K urnám prý přijde až 200% voličů!  

* Politické spektrum http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr[SIDP]=10116287760

* 22. 5. 2014  Evropské volby 2014     Evropská superdebata

Pavel Svoboda — Petr Hannig — Luděk Niedermayer — Kateřina Konečná — Jan Keller — Pavel Telička — Jan Zahradil — Roman Škrabánek — Ondřej Liška — Petr Mach — Ivan Bartoš — Radek John

* Evropské volby 21. 5. 2014 Uvnitř Evropy Pořad vysílaný z Bruselu s Čechy žijícími v Bruselu v orgánech EU

* Evropské volby 2014 – Studio ČT24 16. 5. 2014. Debata kandidátů na šéfa Evropské komise.

*7. 5. 2014Série regionálních diskusí:

  • 14. 5. 2014 Ondřej Liška — Petr Mach — Ivan Bartoš — Radek John  13764 zhlédnutí

    7. 5. 2014 Jan Keller — Pavel Telička — Jan Zahradil — Klára Samková  6868 zhlédnutí

  • 30. 4. 2014 Pavel Svoboda — Petr Hannig — Luděk Niedermayer — Kateřina Konečná 3135 zhlédnutí

6. PETICE EVROPA PRO LIDI A VÝZVA ZA POHYB ŽIVOTA

MŮŽETE podpořit

Evropu pro lidi. Lidé kteří přežili Osvětim a další nacistické koncentrační tábory 2. světové války  navrhli petici: http://www.eu-referendum.org/english/ ... o ústavě pro Evropu.                                                      Petice požaduje právo na zdraví, právo na život, právo na přirozenou potravu, právo na zdravé životní prostředí, dodržování lidské důstojnosti a ochranu společenských hodnot. 

Výzvu za pohyb života, kterou může  podepsat každý, kdekoli na světě, ve kterém žije. Tím se rozšíří až na globální úroveň: http://www.movement -of-life.org/takea ... 

 

7. KDE HLEDAT DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE ?

7.1.Doplňující informace před volbami

* Vše o volbách do Evropského parlamentu najdete zde

* Eurovolby: Evropský parlament jako falešné zlato

* Proč volím - Ricardo-důchodce

* EU Proč je důležité jít k volbám

*Zajištění eurovoleb má stát přes půl miliardy korun

* Studie: Členství v Evropské unii přineslo České republice přes 3 biliony korun

* Eurodivadlo

*Chcete moře? Přijďte k volbám, láká Kohák a Poláková v mokrém tričku

* Tož, človíčku, hybaj k volbám!

* Marián Vitkovič: Vraciame sa do feudalizmu

* Nekrofilní nebo biofilní Evropa? Volby do EU (část I.)(external link)
* Nekrofilní nebo biofilní Evropa? Volby do EU (část II.)(external link)
* Nekrofilní nebo biofilní Evropa? Volby do EU (část III.)(external link)
* Lži před evropskými volbami(external link)
* Evropa na rozcestí(external link)


7.2.Doplňující informace po volbách

*15.06.2014 Němečtí euroskeptici: voliči, jež nelze dál ignorovat Alternativa pro Německo získala v eurovolbách dva miliony hlasů, a to ve všech voličských kategoriích. V zemi, kde se některým stranám daří oslovovat buď jen mladší ročníky, nebo starší občany, je to minimálně pozoruhodné.

*6.06.2014 Uznávaný francouzský expert nejen k Ukrajině: Evropští politici jdou proti vůli svých národů. Doplatí na to

*3.06.2014  Európska únia je Štvrtá ríša

*2.06.2014 Vztek na poměry i jednostranné zprávy z Ukrajiny. Psychiatr Cimický rozebírá, čím procházíte

*30.05.2014 Lobbování v Bruselu: Konec staré školy

*29.05.2014 Pohled z USA na EU: Zapomeňte na extremistickou revoluci

* 29. 5. 2014 Známý analytik Robejšek: Lidé se mohou začít bouřit. Je tu poslední zvonění, takto to už dál nejde

„Je to poslední zvonění pro etablované strany, které si myslely, že budou takto za zády voličů vládnout a nedívat se na to, co se opravdu děje v jejich společnosti," říká k výsledku voleb do Evropského parlamentu pro Parlame...Celý článek

*28. 5. 2014 Cameron a Hollande vyzývají k reformě EU

Británie a Francie vyzývají k reformování Evropské unie, zatímco jejich lídři přicestovali do Bruselu na povolební summit. V posledních volbách do Evropského parlamentu zaznamenaly velké zisky euroskeptické, xenofobní a extrémistické strany. Celý článek  

*28. 5. 2014 Volby do EU potvrdily dlouhodobý trend

*Nelíbil se vám průběh eurovoleb? Ode dneška je můžete napadnout u NSS

*Záhadná zpráva z „evropských voleb“: Nic se nestalo, přestože se stalo vše. 82% českých...

*Vše o volbách do Evropského parlamentu najdete zde

* Překvapivé doznání „prezidenta EU“ Van Rompuye: Volby do evropského parlamentu jsou zbytečné. „Rozhoduje se přece někde jinde.“ Jsme pro Brusel jen stádo cvičených opic?

* Charismatický vítěz britských eurovoleb: Končí „dlouhé sbohem“ Evropské unii. Britové nezaváhali. A my? Příznačné: Farageův Klaus, Rompuyův Zeman

* Štěch: Teličku jako eurokomisaře si nedovedu představit

* 26. 5. 2014  ČT 24 Hyde Park speciál Debata vítězů, Speciál Hyde Parku s předsedy sedmi stran, které se dostaly do Europarlamentu

* Jednotná fronta „mlčící většiny“ hlasitě promluvila: „Ne Bruselu!“ Souboj o výklad výsledků voleb vrcholí. Vládne nám havlistická menšina. Dokdy?

8. AKTUALIZACE TOHOTO ZPRAVODAJE ZDARMA

   MŮŽETE OBJEDNAT OBJEDNÁVKOU AKTUALIZACE NÍŽE


ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a

podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

               VŠE DOBRÉ VŠEM! VŠE LEPŠÍ VŠEM! VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                                Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich


PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  ojedinělá nabídka k podpoře   NOVÉ KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


PS 3. DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE

č.01/2014 Téma:. MEDICÍNA 21.STOLETÍ - BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ !

Inspirace pro lidi dobré vůle Úplný text naleznete zde

č.03/2014 Téma:. OBCHOD SE STRACHEM - OČKOVÁNÍ Úplný text naleznete zde


OBJEDNÁVKA

 AKTUALIZACE ZPRAVODAJE  ZDARMA

Zadejte Váš e-mail a kontrolní kód a klikněte na tlačítko  "AKTUALIZACE ZDARMA

 E-mail
   
Kontrolní kód

       

Váš email je plně zabezpečen a chráněn proti zneužití a spamu.
Z odběru emailu se můžete kdykoliv odhlásit.

Více informací k ochraně soukromí najdete na stránce ochrana osobních údajů

***************************************************************************************************************************************

home | o nás | program | knihovna | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2014 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, 

 

/