ZPRAVODAJ "OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ" (5)

Vydání: 2.4.2014                                                                                      Poslední  Aktualizace: 4. 8.  2015

 

 5. PETICE

5.1. PETICE ZA SVOBODNOU VOLBU V OČKOVÁNÍ

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
Více zde

Podpisem petice můžete podpořit prosazení změny zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 Právní validita podpisů bude bezpečně zajištěná podpisem přímo na podpisový arch         (ke stažení zde )

 

PETÍCIA za slobodnú voľbu v očkovaní zde

Prečo je dôležitá a potrebná slobodná voľba v očkovaní?

To sa dočítate v trojdielnom seriáli článkov: 1. časť, 2. časť, 3. časť.

V prípade, že neviete, ako Petíciu predstaviť svojim priateľom, známym alebo príbuzným, môžete sa inšpirovať tu: Príbalový e-mail k Petícii za slobodnú voľbu v očkovaní


*******************************************************************************************************

5.2. Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování

Autor: Martina Suchánková | vloženo: 10.02.2015 | 2496 podpisů
Poslanecká sněmovna v těchto dnech projednává vládní návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela v oblasti očkování opět upřednostňuje represi namísto vysvětlování a individuálního přístupu, naprosto se tak vzdaluje podmínkám běžným v západní Evropě. Petice bude uzavřena dne 1. 5. 2015 a předána Poslanecké sněmovně. 


V České republice jsou nařizována očkování proti 9 nemocem. Dosud za nesplnění této povinnosti hrozila rodičům pokuta a dítě nesmělo do mateřské školy. Nedávno se zákaz rozšířil i na dětské skupiny a podle předkládaného návrhu se má vztahovat už i na služby jako je hlídací koutek, mateřské centrum nebo dokonce péče soukromé chůvy.Pokud mateřská škola nebo provozovatel dětského koutku přijme byť jen částečně neočkované dítě, bude jim přímo za toto jednání hrozit pokuta až do výše 500.000 Kč.
 

Represemi se snaží stát působit i na lékaře. Pokuta až do výše 3.000.000 Kč bude hrozit dětskému lékaři, který neprovede povinné očkování. Zákon nebere do úvahy, že lékař může očkování pouze nabízet, ale nikoliv provádět bez souhlasu rodičů.


 

 
Ve většině zemí Evropské unie (např. v Německu, Rakousku a Velké Brtitánii) není očkování povinné. Děti v těchto zemích jsou přitom stejně zdravé jako děti v České republice. Čeští pediatři se tak místo pečujících odborníků stávají nástrojem moci na vynucování očkování. Zákonná povinnost očkovat tak narušuje vztah důvěry mezi rodiči a lékařem, ale hlavně nedává prostor pro zohlednění specifických potřeb dítěte.
Pokuty hrozí i provozovatelům táborů či školám, které jezdí s dětmi na školy v přírodě. Tytéž děti, které spolu mohou chodit do školy a jezdit na kratší výlety, spolu nesmí jet na tábor či jinou zotavovací akci, pod hrozbou pokuty až 100.000 Kč.
Všechny výše zmíněné postihy se netýkají jen neočkovaných, ale všech dětí, jejichž rodiče zvolili i jen individuální očkovací kalendář.
V ČR je každý rok zaznamenáno několik set závažných nežádoucích účinků vakcín. Stát, který očkování nařizuje, se za ně přitom zříká jakékoli odpovědnosti.
My níže podepsaní nesouhlasíme s vládou předkládaným zněním novely zákona na ochranu veřejného zdraví a požadujeme:
 
1) převzetí odpovědnosti státu za nežádoucí účinky očkování,
2) zavedení výjimek z povinného očkování, ke kterým už před lety vyzval dřívější veřejný ochránce práv Otakar Motejl,
3) zrušení zákazu přijímat neočkované děti nebo částečně očkované děti do dětských kolektivů, protože je to nepřiměřené opatření, které nemá obdoby v žádné z našich sousedních zemí,
4) zavedení povinnosti státu řádně a transparentně zdůvodňovat nezbytnost povinného očkování u každé z nemocí, proti kterým se povinně očkuje,
5) zrušení povinnosti lékaře provést očkování a její nahrazení povinností očkování pouze včas nabídnout,
6) zrušení povinnosti lékaře udávat své pacienty hygienické stanici.
Komu bude petice předána: Petičnímu výboru Parlamentu ČR
Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.
 
Petice byla uzavřena a předána ZDE

5.3. Petice za svobodu informovaného rozhodování o očkování, adresovaná Evropskému parlamentu

Petice požaduje
  1. aby se s povinným očkováním skoncovalo ve všech evropských zemích
  2. aby byl v případě očkování v Evropě uplatněný princip předběžné opatrnosti,
  3. aby evropští občané měli prospěch ze svobody plně informovaného rozhodování o očkování,
  4. aby byl v Evropě zřízený nezávislý úřad pro dozor nad očkováním, kterému budou hlášeny nežádoucí účinky očkování a jejich závažnost, a díky kterému budou tyto údaje lehko přístupné vše občanům.

Více zde http://www.slobodavockovani.sk/news/peticia-europskemu-parlamentu-za-slobodu-informovaneho-rozhodovania-o-ockovani/

 

ZPĚT NA ÚVOD

POKRAČOVAT NA KAPITOLU 6.VÝZVA K AKCI