ZPRAVODAJ "OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ" (6)

Vydání: 2.4.2014                                                                                      Poslední  Aktualizace: 4. 8.  2015

 

 6. VÝZVA K AKCI

6.1. VÝZVA K AKCI Dopis ústavním činitelům

Obraťte se na ty, kteří rozhodují

Ti, kdo mají rozhodnout,  jsou poslanci Poslanecké sněmovny ČR, senátoři Senátu Parlamentu ČR a prezident ČR.

Právě tito lidé mají povinnost reprezentovat a hájit názor občanů. Právě tito lidé ponesou za rozhodnutí o NOVELE ZÁKONA

O VEŘEJNÉM ZDRAVÍ č.258/2000 Sb.  a jeho následky veškerou odpovědnost, nejen politickou, ale i za zdraví našich dětí

Tito lidé nejsou ani kvalifikovanější ani více odborně vybavení než občané.

Vyzýváme proto každého, aby svým poslancům a senátorům sdělil svůj názor, žádost, jak mají hlasovat a ptal se jich na otázky,

                                          které jej zajímají.

Vážení přátelé,

  přinášíme Vám možnost dát najevo politikům svůj nesouhlas s NOVELOU ZÁKONA

O VEŘEJNÉM ZDRAVÍ

     Č.258/2000 Sb..

Žádost o podporu  můžete poslat prezidentovi, předsedům obou parlamentních komor a předsedům poslaneckých a senátorských klubů pomocí   ŽÁDOSTI ZÁKONODÁRCŮM   Soubor ke stažení:   ZDE

a) vlastním dopisem poslancům a senátorům podle seznamu adres, které najdete na těchto následujících seznamech:

      Seznam poslanců    Seznam e-mail adres poslanců podle krajů

      Seznam senátorů

 

Připomeňme našim politikům, že demokracie není vláda, ale služba občanům.

Nepřejeme, aby vládli nám, ale že své dočasné právo rozhodovat získali z našeho pověření a jen k tomu, aby dělali JAKO SLUŽBU to, co si přeje většina občanů naší země. 

6.2. VÝZVA K AKCI - PŘIDEJ SE A  POŠLI TO DÁL

Motto:
Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny. zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevření ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají, jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Beze změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a budˇ vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.
( Eileen Caddyová, Otevírání dveří do nitra)


Žádná situace nemá nad námi moc a jak ji prožíváme závisí na našem postoji. Nic co nechceme, se nestane a každý účastník nějaké situace se přičinil o její vznik. Otázka postoje je vždy otázkou vědomí lásky. Láska je nekonečno bez hranic, láska je svoboda, která se nedá spoutat.
Člověk má v podstatě absolutní svobodu a volnost v čemkoli a všechna omezení si klade sám sobě.

Každý z nás je tu proto, aby jedinečným neopakovatelným způsobem zahrál svou vlastní hereckou roli. Každý je tu pro sebe a zároveň pro všechny.

Jelikož však žijeme v otroctví zvyků, předsudků a omezení, která nám brání projevit to, čím jsme -lásku bez zábran. Zvyk je omezení, omezení je otroctví, otroctví je vězení lásky, a tam, kde je láska uvězněna -neprojevena, nemůže být štěstí.
Osobní příklad může přesvědčit další váhající o tom, že změna mysli, srdce a ducha je obohacením života, že je to jednak zdroj nových zážitků a kontaktů s nimiž bychom se v životě jinak nepotkali, jednak posílení proměn stavu světa.

Nemějte strach. Toto je úvodní probouzení. Následujte svojí zvědavost. Pokračujte v bádání.

 Rozdělte se o své poznatky s dalšími lidmi. Budete mít nové přátele.

Nejste sami, jste součástí celku. Všichni jsme v tom společně. Poznejte to, prociťte to, dejte to najevo.

To je druhá fáze probouzení. Děkuji Vám, že přemýšlíte.

Jděte a přičiňte se o to, aby si to uvědomili další lidé.

Předejte zprávu alespoň třem lidem  a doporučte jim,

aby zprávu předali alespoň dalším třem lidem. Ti zas dalším třem ............

Princip "Pošli to dál" způsobí, že informace se budou osobní komunikací z očí do očí

 a od ucha k uchu šířit rychle a nezávisle na tisku, rozhlasu a televizi.

Když nás bude dost, stane se něco velkého.

Přidejte se a chcete-li podle vašich možností a potřeb podpořit společnou věc

                DOBROVOLNÉ OČKOVÁNÍ BEZ SANKCÍ -

DEJTE NÁM VĚDĚT- PŘIHLASTE SE KE SPOLUPRÁCÍ.

ZAŠLEME VÁM NABÍDKU AKTIVIT, ZE KTERÝCH SI VYBERETE TU, KTERÁ VÁM BUDE VYHOVOVAT.

KE SPOLUPRÁCI SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT VYPLNĚNÍM FORMULÁŘE


PŘIHLÁŠKA KE SPOLUPRÁCI

Děkujeme Vám za Váš zájem stát se dobrovolnicí/dobrovolníkem a podpořit společnou věc.

V blízké budoucnosti budeme potřebovat hodně pomáhat.

Hledáme lidi, kteří chtějí pomáhat sbírat podpisy pod petici

a dělat další potřebné činnosti.

Nabídneme Vám i další aktivity, ze kterých si budete moci svobodně vybrat podle Vašich schopností a možností.

Jsme otevřeni i Vašim návrhům, pokud budete chtít tvořivě  přispívat.

Prosím vyplňte formulář dole a buďte s námi ve spojení!

 

 

Zadejte Vaše jméno, e-mail a kontrolní kód a klikněte na tlačítko  "PRIHLÁŠKA  ke SPOLUPRÁCI

Jméno
 E-mail
   
Kontrolní kód

       

Váš email je plně zabezpečen a chráněn proti zneužití a spamu.
Z odběru emailu se můžete kdykoliv odhlásit.

Více informací k ochraně soukromí najdete na stránce ochrana osobních údajů

 

ZPĚT NA ÚVOD

POKRAČOVAT NA KAPITOLU 7AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z INFORMAČNÍ VÁLKY ZA SVOBODNOU VOLBU OČKOVÁNÍ