ANDĚL PRO SENIORA

Motta:

"Všichni na jednom jevišti světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče" 

Citát myšlenky J.A.Komenského z díla "Obecná porada o nápravě věcí lidských" 
(letos je rok 418 výročí od narození (28.3.1592-15.11.1670)
 

Sociální vlivy na zdraví

Zdraví jednotlivé buňky v osobě 
závisí na celkovém zdraví osoby. 
 

Stejným způsobem je i zdraví osoby závislé na 

  • zdravé (celé) rodině

  • zdravé (celé) komunitě

  • zdravé (celé) společnosti 

  • zdravém (celém) světe

  •   Biopsychosociální přístup ke zdraví a nemoci, G. Engel (1977, 1980)

 

"My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás"

                                                                                                                      Mahatma Gandhi

Má-li člověk v duši světlo, vyzařuje z něj krása.
Vyzařuje-li z člověka krása, vládne v jeho domě harmonie.
Vládne-li v jeho domě harmonie, panuje řád v národě.
Panuje-li řád v národě, je mír na celém světě.

                                                         čínské přísloví


Projekt ANDĚL PRO SENIORA vznikl na základě potřeby v okruhu přátel, kteří se dostali do tíživé životní situace, jejíž řešení bylo nad síly jejich nebo jejich rodinných příslušníků.

Základní myšlenka projektu je na dobrovolnické bázi podat pomocnou ruku bližnímu k řešení vzniklé tíživé životní situace a vytvořit předpoklady k jejímu organizovanému a postupnému řešení, umožňující následné zapojení profesionálních pracovníků sociálních služeb. Při řešení situace vzít v úvahu dostupnou nabídku sociálních služeb v místě bydliště seniora a zajistit jeho úplnou informovanost o nich a případně pomoci s nastartováním využívání těchto služeb.

 

 

Prvním krokem je vždy zjištění a předání příslušných informací, které pomohou nastartovat řešení tíživé životní situace konkrétního seniora.

Cílem aktivit v projektu je dále 

- podporovat aktivní život seniorů a důstojné stáří v České republice.

- zprostředkovat poskytování základního a odborného sociálního poradenství seniorům

- zprostředkovat poskytování terénních služeb pro seniory (pečovatelská služba, osobní asistence, tísňová péče)

- poradenství seniorům v oblasti možností trávení volného času a odpočinku

Výše uvedené obecně prospěšné služby poskytnout formou:

- zprostředkování poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb seniorům

- zprostředkování poskytování dalších fakultativních služeb seniorům souvisejících s hlavními obecně prosp. službami

- zprostředkování bezplatného poradenství

- organizováním akcí zaměřených na seniorskou tématiku určených široké veřejnosti

- zprostředkování vzdělávacích akcí pro seniory, odbornou i laickou veřejnost včetně


V rámci projektu ANDĚL PRO SENIORA     

je pomoc pro konkrétního seniora adresně zformulována, organizována a realizována  projektem pomoci

, tzv. "PROJEKT SOS xy".

Součástí projektu je mimo jiné také vytvoření webové podpory ( serveru), který slouží ke sdílení tvorby a realizace plánů  realizace

 projektu, postupu prací i jednotlivých činností, informací a užitečných rad. Takto pojatý projekt umožňuje pak zapojení ke spolupráci

 i dalším dobrovolníkům podle jejich možností s tím, že je vítaná  pomoc ve všech rovinách bytí.

Příklad projektu, který je v současné době realizován:

Projekt SOS BV, jeho cílem je pomoci vyřešit tíživou životní situaci našeho přítele pana Bohumila Vernera (*1950)

Pokud máte zájem se blíže seznámit s Projektem SOS BV a případně v rámci svých možností pomoci je to možné zde

*********************************************************************************************

INFORMAČNÍ BLOK PRO SENIORY

Reference online

Orgány státní správy a organizace

Různé

     -seniorský portál www.E-senior.cz 

     Univerzity třetího věku (přehled programů a adresář): http://www.helpnet.cz/seniori/univerzity-tretiho-veku      

Užitečné odkazy

Vyhledávače

*****************************************************************************************

     SLOVNÍKY   online slovník velice hezký:   česky, anglicky, německy, italsky, španělsky, rusky a hlavně latinsky (což je vzácné) tam i zpátky 

              tento slovník je výborný, ovšem bez češtiny, na rozdíl od předchozího přeloží velmi slušně celé věty 

**********************************************************************************************

home | o nás | program | knihovna | kontakt | novinky | příležitosti |obchod/shop

© 2008-2010 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,