O nás

Motto: "Život je velká slavnost, na kterou jsme všichni pozvání.

                 Jen na nás záleží jak každý okamžik harmonicky prožijeme ."

Za sto let nebude důležité, jak velký jsme měli dům, kolik peněz jsme měli na kontě, ale co jsme udělali pro naše děti a příští generace. V srdci každého z nás je jedna velká touha – mít zdravé děti. V srdcích našich dětí je stejně silná touha.
    Myšlenka – dát příležitost každému z nás zlepšit zdraví ve všech rovinách bytí, zlepšit kvalitu, úspěch a prohloubit radosti denního života a zároveň zmírnit negativní dopad lidských aktivit na okolní svět s velmi reálným předpokladem úspěchu vedla k formulování programu s názvem

PROGRAM HARMONIE,
tj. Program k obnově a harmonickému rozvoji živých bytostí, jejich sídel

a jejich životního prostředí ”

Cíle PROGRAMU jsou:

    - výchova občanů k převzetí odpovědnosti za obnovu a rozvoj jejich zdraví i jejich bližních (včetně všech živých bytostí)

    - výchova občanů k převzetí odpovědnosti za obnovu a rozvoj zdraví planety i životního prostředí

   - výchova občanů k převzetí odpovědnosti za obnovu a rozvoj jejich sídel

   - vytváření podmínek ke vzniku sítě center pro volný čas se specifickou náplní aktivit k vnější i vnitřní harmonizaci dětí

     i dospělých jako míst pomoci lidem bez rozdílu věku k nové kvalitě života   (Podrobněji viz oddíl - PROGRAM )

 Původní myšlenka Programu vznikala v letech  1967 až 1969.

PROGRAM HARMONIE byl  na veřejnosti publikován prvně v roce 1989.

K propagaci, podpoře a vytváření podmínek k postupné realizaci PROGRAMU HARMONIE byla v roce 1990 založena

 AGENTURA HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM jako agentura služeb pro volný čas.

 Zakladatelem  a majitelem agentury HARMONIE se čtyřlístkem je Ing.Rudolf VondŘich  (1942).

Agentura  vznikla z přesvědčení že lidský život je nesen čtyřmi hlavními aspekty

               – láskou bez podmínek,

            - prací na sobě,

            - prací pro společnost(služba)

            - vírou, která je motivací k žití vůbec.

V podstatě jde o to, aby tyto čtyři složky zůstávaly v rovnováze, aby žádná z nich nepřevážila nad ostatními, jinak se člověk stává nešťastným.

Tyto čtyři podstaty jsou vyjádřeny ve znaku a symbolu  Programu i Agentury HARMONIE i jejich aktivit.

Tento princip se stal jakýmsi klíčovým kódem. Symbolizuje jej kombinovaná národní slovní a obrazová chráněná známka

složená z nepravidelných srdíček do tvaru čtyřlístku a názvu Harmonie.

 

Barevný čtyřlístek jako symbol harmonie a štěstí může být vykládán ve více rovinách:

Každé srdíčko čtyřlístku je barevně i tvarově jiné, teprve jejich spojením se vytváří harmonie částí a celku.

Každý z nás je jiný (svůj originál), teprve společně jsme schopni něco smysluplného harmonického vytvořit a rozvíjet.

Harmonii chápeme jako dynamický proces neustálého usilování.

 

 *******************************************************************************************

Cíl činností:
Odpovědět na otázky:

Hlavní náplní  činnosti Agentury je předávání informací, zkušeností, výuka dovedností, organizace a nabídka aktivit, které zájemcům umožní zlepšit zdraví,kvalitu, úspěch a radosti denního života včetně zlepšení péče o životní prostředí a mezilidské vztahy s cílem podpořit novou kvalitu života.

Zároveň připravovat a rozvíjet PROJEKT HARMONIE jako nástroj k uvedení PROGRAMU HARMONIE do denního života.

PROJEKT HARMONIE zahrnuje služby a výrobky k obnově a zlepšení fyzického, duševního, duchovního a sociálně emociálního zdraví, kvality, úspěchu a radostí denního života  k podpoře rozvoje osobnosti a nové kvality života

Zatím uskutečněné výstupy z projektu:

1. Poradny k vyšší kvalitě života

2. Internetový obchod ROZKVĚT HARMONIE se čtyřlístkem zdraví

3. CENTRUM ROZKVĚT HARMONIE = CENTRUM PODPORY VYŠŠÍ KVALITY ŽIVOTA, jako místa pomoci lidem bez rozdílu věku

                                                                                 


      


 
Nejcennější aktiva našeho podnikání jsou :

                          - zákazníci jejichž potřeby uspokojujeme a

                          - naše vztahy, které s nimi udržujeme.

                          - rozvíjení přátelských vztahů se zákazníky,

                          - individuální přístup a rovnocenný partnerský vztah k zákazníkovi

 Aktiva jsou dnes podmínkou naší úspěšné spolupráce na dynamicky se měnících trzích.

Internet a jeho služba WWW přináší nové perspektivy do světa podnikání a dává vzniknout nové disciplíně- interaktivnímu (online) marketingu. Postupně využíváme  možnosti, které  internet nabízí.


 
 
o nás | program | KNIHOVNA | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2009 -2017 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, Ing.Rudolf Vondřich, všechna práva vyhrazena