HÁJ MOUDROSTI   -  Slavnost jarních pupenů

Motto:
Má-li člověk v duši světlo, vyzařuje z něj krása.
Vyzařuje-li z člověka krása, vládne v jeho domě harmonie.
Vládne-li v jeho domě harmonie, panuje řád v národě.
Panuje-li řád v národě, je mír na celém světě.
čínské přísloví

 

 

 

HÁJ MOUDROSTI "POD PRESEM" nedaleko Přerova nad Labem (asi 20 km severovýchodně od Prahy) byl založen v roce 1993  paní Marií Švestkovou na  zděděném pozemku 2 ha. Založení vedla myšlenka připravit místo kam by mohl přijít pan Ježíš vyučovat učedníky v Boží škole moudrosti.  Po vzoru našich předků  vytvořit posvátný háj, který poskytne stín, čerstvý vzduch a místo k posezení, cvičení a zamyšlení. Jinými slovy "háj moudrosti".

Na základě mého seznámení s Maruškou Švestkovou a společných záměrů jsme si na úsvitu nového tisíciletí  ve zvýšené míře začali uvědomovat vzájemnou propojenost celé planety a důležitost vzájemného pochopení, tolerance a pozitivních životních hodnot.

Vědomi si současného převládajícího konzumního životního stylu a potřeby probuzení národního uvědomění a urychlení pozitivního vývoje společnosti jsme   s dalšími přáteli ( zejména s panem Františkem Málkem - pěstitelem sazenic vysazovaných stromů, který nás naučil správně stromečky i keře vysazovat a díky jehož pečlivé péči háj roste do krásy, dále přítelem Turijou a dalšími) založili tradici Slavnosti jarních pupenů, konanou vždy první neděli po prvním jarním dni (21.3.) Její hlavní náplní je možnost, danou všem příchozím, společně vysadit strom zdraví. Ten pak roste s myšlenkou, aby snažení ve světě příčin došlo naplnění v činu, upřímném, chtěném a správně motivovaném. Tedy jinak řečeno cílem slavnosti je:

Veřejným činem se přihlásit k nastoupení cesty obrody, uvědomění a odpovědnosti vůči sobě, společnosti, národu, planetě a všem bytostem, se kterými jsme svými životy propojeni. Zvednout kamínek, aby mohl vytrysknout pramen.

Akce je vhodná i pro  rodiny s dětmi.

Virtuální prohlídku HÁJE MOUDROSTI můžete

 uskutečnit zde:

 HÁJ MOUDROSTI "POD PRESEM"

Další foto z Háje moudrosti: červenec 2009

 

 

 

 

 

Místo konání:

nedaleko Přerova nad Labem (asi 20 km severovýchodně od Prahy)Pozemek HÁJE MOUDROSTI se nachází cca 15 minut od zastávky busu Přerov nad Labem, rozcestí. u obory". Cesta bude značena od kostela.

Datum: první neděle po  21. březnu
Čas zahájení: 13.00 hod. přesně
Odjezd z Prahy: Podle platného autobusového jízdního řádu

ze stanice Černý Most B-Metro, nástupiště č.14 bus 398 směr Poděbrady do zastávky na znamení   Přerov nad Labem, rozcestí. u obory "


Pozvánku na letošní SLAVNOST JARNÍCH PUPENŮ s dalšími informacemi naleznete zde

Přihláška   ZDE

home | novinky | o nás | program | KNIHOVNA | kontakt příležitosti | obchod/shop

© 2008-11 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena