Vaše nová příležitost a perspektiva

Vážená, Vážený,

hledáte novou příležitost ke změně současného stavu,  zlepšení kvality života i získání peněz navíc ?

Máte někdy pocit, že jste uvízli v pasti? V pasti závislosti na někom nebo na něčem mimo nás ? Vydělávání si na živobytí nás natolik zaměstnává, že zapomínáme skutečně žít.

Existuje způsob jak být svobodný! Jak se zbavit pouhého „přežívání“ a získat znovu tvůrčí vládu nad svým životem. Nabízí

* neobyčejnou svobodu volby,

* neomezené možnosti největšího úspěchu, jaký si dovedete představit v jakémkoliv   aspektu vaší práce nebo života

* šanci jednou provždy získat úplnou kontrolu nad svým životem- můžete tedy skutečně být tím, kým chcete být, dělat to co chcete a mít to, co jste kdy chtěli mít

Pokud chcete nějakou příležitost opravdu využít, je třeba ji přijmout dříve, než ji ostatní pochopí jako samozřejmost. Většinou je to tak, že nám řada příležitostí proklouzne mezi prsty. Nejdříve čekáme a pak ji uchopujeme v okamžiku, kdy už je konkurence tak velká, že nemáme ani nejmenší šanci se prosadit.

CHCETE MÍT ZAJIŠTĚNOU BUDOUCNOST ?

Všechno po čem jste v životě toužili, můžete získat změnou místa nakupování a předání této informace svým nejbližším, tj. stát se placeným spotřebitelem. Jsem si vědom, že toto tvrzení je naprosto v příkrém rozporu s vaší dosavadní zkušeností. Vypadá to nepravděpodobně a přesto to naprosto logicky funguje.

Zkuste si odpovědět na následující otázky:

Je logické, že lidé budou raději nakupovat tam, kde je to levnější, než tam, kde je to dražší?

Je logické, že lidé upřednostňují nákupy kvalitního zboží před průměrným?

Je logické, že lidé budou raději nakupovat tam, kde jsou za to finančně odměňováni?

Jestliže na výše uvedené otázky odpovíte kladně, pak z nich vyplývá i následující otázka.

Je logické, že placené spotřebitelství představuje obrovskou mimořádnou podnikatelskou příležitostí budoucnosti?

Činnost placeného spotřebitelství (dále jen PS, někdy také nazývané systém MLM) je v současnosti jednou z nejperspektivnějších profesí.
PS je nejdynamičtěji se rozvíjející oblast ekonomiky nejen ve světě a v celé Evropské unii, ale také v ČR.

PS spočívá v tom že na místo nakupování v obchodech, nakupujete přímo od výrobce, řeknete o tom přátelům a získáte opravdové životní jistoty nejen pro sebe, ale i pro své děti a jejich děti.

Nabízí všem plnoletým občanům bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, vzdělání, věk, rodinné zázemí, náboženství a politickou příslušnost.:

* být pánem svého života,

* vydělávat více peněz,

* přispívat ostatním

* věrohodný způsob, jak vlastnit živnost řízenou z domu,

* a směřovat výše.

PS vůbec nepočítá s nikým, kdo prodává. Náplní placeného spotřebitelství je nakupování, nikoliv prodej!.

Podstatou PS je také informace a služba .Placené spotřebitelství přitahuje zájemce s průměrným kapitálem z nejrůznějších prostředí.

Důvodem jsou

*nízká rizika

*a přiměřené počáteční výdaje.

Role placeného spotřebitele se stala novou šancí pro toto tisíciletí. Půvab této jedinečné příležitosti spočívá také v tom, že si ji zaměstnanci mohou přibrat ke své profesi jako náhradu nedostatečných příjmů a pro podnikatele může znamenat možnost vytvoření záchranného kola proti " utonutí" v temných vodách hrozících rizik a klíč k zisku bytostně chybějícího volného času.

Mezi největší klady PS lze vedle úžasné jednoduchosti zařadit i skutečnost, že souběžně se ziskem financí přináší i zisk času. Za jednou odvedenou práci je ohodnocován celý život jak placený spotřebitel, jeho děti, jejich děti i další generace. Navíc placení spotřebitelé, kterým byla tato možnost ukázána, ke svým nákupům náš čas nepotřebují.

Pokud budeme trávit se svými dětmi dovolenou na slunném pobřeží nebo na zasněžených svazích hor, přestanou proto lidé výhodně nakupovat?

Pokud dlouhodobě onemocníme, přestanou proto lidé výhodně nakupovat?

Pokud odejdeme do důchodu, přestanou proto lidé výhodně nakupovat?

Stačí vám odpovědi na tyto otázky k pochopení, proč největší odborníci této planety řadí placené spotřebitelství na samotný vrchol žebříčku podnikatelských aktivit?

Placené spotřebitelství je jediný způsob jak mohou obyčejní lidé přijít k výjimečným příjmům ve  formě doplňkového a mimořádného příjmu.

Umožňuje

* aby člověk vytrval a pokud chce neustále svoje bohatství zvětšoval

* práci jak na VP a HPP, při které už ve fázi učení si člověk vydělává

* neexistenci žádného stropu výdělku, zejména pro ženy - 65% podnikatelů v tomto oboru jsou ženy, neboť lépe ovládají umění vysvětlovat a hovořit.....průměrný muž denně vysloví 12 500 slov a žena 25 000 slov tj. 2x tolik ! Ženy rády hovoří a dělí se o zkušenosti

* je pro většinu žen ideálním oborem - je vybudován na systému péče a výchovy. Spočívá v péči o druhé, v dodávání odvahy a ve vedení k úspěchu

* doslova přetváří životy lidí. Umožňuje osobní růst. Rozvíjet své schopnosti a zejména napomáhat úspěchu druhých, což vede ke zmizení soustředění na sebe sama a očividně mládnout.

* osvojit si tolik užitečných dovedností: umění naslouchat, komunikovat, hovořit na veřejnosti, podnikat, organizovat, učit, vést, zacházet s penězi, navazovat přátelství.

* může vás učinit lepšími bez ohledu na vaší životní situaci

* způsob, jak být obohacován v přirozeném procesu sdílení

K tomu, abyste se stali v budoucnosti vysoce úspěšnými a uznávanými osobnostmi a získali veškeré životní jistoty, po kterých jste celý život toužili, stačí:

Věci, které jste doposud kupovali v obchodě, můžete nakoupit za daleko příjemnější ceny přímo od výrobce, který je ochoten vám za to zpětně zaplatit.

Svoji výbornou zkušenost s placeným spotřebitelstvím předejte vašim nejbližším přátelům a známým.

Tyto dva jednoduché kroky vám mohou přinést to, o čem jste celý život snili

Znáte nějaký jiný obor, kde můžete vydělat peníze tím, že je vydáváte?

Příjem ve vedlejší pracovní činnosti v oblasti služeb placeného spotřebitelství může činit cca. 2.000,- až 5.000 Kč v závislosti na odvedené práci.
V hlavní pracovní činnosti výše příjmu nemá hranice - výše příjmů odpovídá jen odvedené práci a může dosahovat desetitisíce i statisíce korun.

Placený spotřebitel po absolvování příslušného vzdělání je pak profesionálním odborníkem v oblasti trhu. Základem jeho práce je komplexní poradenství v oblasti nabídky výrobků a služeb a vytváření např. plánů péče o zdraví s důrazem na výběr vhodných výrobků a služeb. Při poskytování poradenství se orientuje na budování dlouhodobého vztahu s klienty.

Placený spotřebitel, je průběžně vzděláván, motivován a podporován.

Spolupráce umožňuje každému placenému spotřebiteli zvolit si individuální kariéru.

KAŽDÝ MÁ PRÁVO ŽÍT NEJVYŠŠÍ KVALITU ŽIVOTA.

PLACENÉ SPOTŘEBITELSTVÍ JE ZÁKONNÉ, JEDNODUCHÉ A ZÁBAVNÉ!

MŮŽETE SKUTEČNĚ VYDĚLAT PENÍZE!

DOSTANE SE VÁM POMOCI JAKMILE SPOLUPRÁCI ZAHÁJÍTE!

S placeným spotřebitelstvím mám osobní zkušenost již více jak 14 roků. Dlouhodobě mi umožňuje žít naplno, věnovat se tomu co je smysluplné a prospěšné bližním. Přináší mi radost ze života a nová přátelství, která můj život obohacují. Umožňuje mi také rozvíjet zájmy ve volném čase, díky tomu, že svůj čas si organizuji sám.

V případě, že hledáte možnost změny současného stavu je tato příležitost opravdu vynikající. Doporučuji vám tuto příležitost odpovědně uvážit.

Spoluprací s námi máte možnost stát se úspěšnou, finančně nezávislou a respektovanou osobností.

Už jste se rozhodli a chcete více informací ?

Pokud ano, jsem připraven vám poskytnout podrobnější informace zde

Na spojení, shledanou i na případnou spolupráci se těší

Ing. Rudolf Vondřich

ZPĚT NA PŘÍLEŽITOST


home | o nás | program | knihovna | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2009- 2012  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena