Ing.Vladimír Jelínek:

ABECEDA  DETOXIKACE PODLE MUDr. Josefa JONÁŠE

2004, 40 stran, 39 barevných  ilustrací a obrázků.: náklad 5000 výtisků, formát A5 na křídovém papíře s měkkými deskami, doporučená cena 50,-Kč.(+ další vydání)

Publikace vznikla na základě přednášek MUDr. Josefa Jonáše a byla vydána zejména pro členy KLUBU.  Umožňuje všem zájemcům  o metodu Řízené důkladné detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše nabízené v rámci nabídky služeb  ROZKVĚTU HARMONIE blíže se seznámit se základními pojmy, principy a zkušenostmi s toto metodou.

Cíl publikace

Cílem publikace je seznámit veřejnost se základními pojmy detoxikační medicíny podle MUDr. Josefa Jonáše. Předkládá nový styl myšlení, jakým je třeba uvažovat při prevenci a léčbě všech civilizačních onemocnění. Slabikář shrnuje určité základní pojmy a praktické zkušenosti, které jsou nezbytné k pochopení detoxikační medicíny. 

Charakteristika detoxikační medicíny

V úvodu publikace  je uvedena charakteristika detoxikační medicíny - je možno ji nazvat též vnitřní hygienou člověka – vnitřní očistou těla i duše.O přípravcích Joalis, Abelia a Help z celoživotního výzkumu MUDr. Josefa Jonáše je možno s trochou nadsázky říci, že jsou jakási „ mýdla“ na nečistoty a infekce usazené ve vnitřních orgánech a tkáních. Velkou výhodou detoxikačních postupů pomocí výše zmíněných přípravků je, že nejde o metodu invazivní a nejsou tedy velkým zásahem do přirozeného fungování lidského organismu. Všechny přípravky jsou schváleny jako doplňky stravy a při testech byly státními orgány kladeny vysoké požadavky na jejich kvalitu a čistotu. Je třeba s nimi zacházet jako s doplňky stravy, to znamená, že nenahrazují léky předepsané lékařem a vzhledem ke své podstatě mohou být kombinovány s jinými doplňky stravy i léky předepsanými lékařem.

Detoxikační postupy podle MUDr. Josefa Jonáše dnes ovládá celá řada lékařů s klasickým univerzitním vzděláním, ale také vyškolení poradci, kteří klasické univerzitní vzdělání nemají. Tito pak ve svých nelékařských praxích používají slovo  klient, kterým nahrazují slovo pacient. Klientem detoxikačních pracovišť se stává člověk, který je ochoten na sobě aktivně pracovat a také změnit některé ze svých špatných životních návyků. Vnitřní očista těla i duše je díky detoxikačním přípravkům výborným základem a prostředkem k celkové proměně člověka směrem ke zdraví a kladným vlastnostem

Příčiny vzniku nemocí

Další část publikace se zabývá příčinami vzniku nemocí. Shledává se, že klasická školní medicína ve většině případů není medicínou příčinnou, nevěnuje se pravé příčině onemocnění, ale jen  příznakům a důsledkům. V případě chronických onemocnění je medicínou, která řeší až patologický stav organismu. Ten nevzniká najednou, ale postupně celé roky. Problém se řeší, až nastane. Nejsou bohužel vyslyšena různá „ volání organismu“ v minulosti po změnách životního stylu. Dlouholeté zkušenosti potvrzují, že pravou hmatatelnou příčinou všech nemocí jsou fyzicky přítomné toxiny(jedy) a infekce v lidském organismu. Vedou pak spolu s nesprávně fungujícím imunitním systémem k trvalému poškozování tkání a k chronickým nemocem. Pokud se podaří důkladnou vnitřní očistou odstranit z těla podstatnou část jedů, pak obvykle dochází k vymizení různých příznaků chronických chorob až k úplnému vymizení obtíží.

V další kapitole jsou podrobně  zmíněny cesty, kterými se jedy a infekce dostávají  do organismu. Jedná se především o stravu a pití, dýchání z ovzduší a pracovního prostředí, z těla matky v těhotenství, pohlavním stykem partnerů a líbáním, bodnutím hmyzu, parazity, užívání drog, kouření cigaret, poraněním pokožky a proniknutím jedů přes barieru pokožky do vnitřního prostředí organismu, otěrem a oxidací výplní zubů a zubních materiálů v ústní dutině.

Dále jsou podrobně popsány jedy, které lze metodou MUDr. Josefa Jonáš odstranit z lidského organismu.( např. těžké kovy, radioaktivní látky, chemické látky,“ éčka“ z potravin, antibiotika,, drogy a léky, pesticidy, plísně, bakterie, viry, zoonákazy a další toxiny).

 Teorie infekčních ložisek

Následující kapitola informuje o teorii skrytých opouzdřených infekčních ložisek. Tato teorie vytváří logické a skutečné spojení  mezi tradiční čínskou medicínou a medicínou západní.Z hlediska očisty se rozlišují infekce volné a ložiskové. Při detoxikaci organismu od infekčních ložisek bylo zjištěno, že detoxikace probíhá přesně podle zásad čínské medicíny a jejího pentagramu.

 Očista podle pentagramu

Navazující kapitola je zaměřena na očistu( detoxikaci) podle pentagramu tradiční čínské medicíny.Jsou podrobně popsány fyzické projevy přítomnosti infekčního ložiska u pěti primárních orgánů a jejich okruhů, které umožňuje prakticky zjistit, které primární orgány a jejich okruhy je třeba zbavit infekčních ložisek. Zároveň jsou uvedeny příslušné přípravky k očistě.

 Obecné příčiny  chronických nemocí

V další kapitole jsou uvedeny obecně uznávané příčiny chronických nemocí včetně stresu. Je zdůrazněn vliv chronického stresu, který se promítá do konkrétní tělesné tkáně a nazývá se tkáňový stres. Tkáňové stresy určují naše povahové vlastnosti, životospráva, životní styl a emocionální poškození, která nosíme ve svém podvědomí. V důsledku stresu konkrétní tkáně se pak oslabuje její imunitní schopnost a dochází v ní k usazování jedů, infekcí a zplodin z potravy. Pokud se sejde vhodný metabolit(hlen nebo tuk) s infekcí, dochází k tvorbě infekčních ložisek. Infekční ložiska jsou skutečné útvary, které se vyskytují v organismu a unikají pozornosti současné klasické medicíny. Infekční ložiska přítomná v organismu pak mění a utvrzují psychiku a povahu člověka a jeho chování v nejrůznějších situacích. V průběhu očisty a zvláště při systematickém a soustavném odstraňování infekčních ložisek dochází nejen k zásadním zdravotním změnám, ale též k neuvěřitelné psychické proměně člověk.

 Odpovědi na nejčastěji kladené otázky

Další kapitoly jsou věnovány podrobným odpovědím na otázky: Jak přípravky užívat? Proč přípravky fungují? Je možno kombinovat očistu s jinou léčbou? Mají přípravky vedlejší účinky? Jak se mají přípravky skladovat. Jak poznat, že přípravky fungují? Jak dlouho trvá detoxikace? Jak se na nás dívá klasická medicína?

V kapitole věnované diagnostickému přístroji Salvia je vysvětlen jeho princip (měření změny kožního odporu) a použití. Přístroj, který dokáže testovat až několik tisíc skutečných toxických zátěží je možno zjistit toxickou mapu organismu. V případě výběru z většího počtu možností lze také přístrojem zjistit  vhodnost např. potravin, léků a doplňků stravy.Dalším obrovským přínosem přístroje Salvia je možnost kontroly a zjištění, zda žádoucí očista v požadovaném rozsahu již nastala, nebo je třeba v ní pokračovat stejnými nebo jinými prostředky. Vhodnost přípravků lze opět spolehlivě určit pomocí přístroje.

Detoxikace se má v ideálním případě začít alespoň 6 měsíců před otěhotněním, to znamená dříve, než je člověk počat v těle matky. Detoxikaci lze provádět v každém věku. U nejmenších dětí je možné vnitřní aplikace nahradit vnějším nanesením  na speciální místa na pokožce. Očišťovat organismus lze i ve velmi pokročilém věku s tím, že u vážných problémů je třeba očekávat pouze dílčí úspěchy. Detoxikace organismu je nikdy nekončící proces, cesta za ideálem.

 Zkušenosti s detoxikací podle MUDr. Josefa Jonáše

V následující kapitole je na základě získaných zkušeností y praxe uveden přehled chronických zdravotních problémů u kterých je možno očekávat jejich zásadní zlepšení nebo úplné vymizení. Chronické zdravotní problémy jsou rozděleny do dvou skupin. U první skupiny lze výsledky očekávat nejpozději v horizontu jednoho roku.jako např. oslabený imunitní systém, alergie, astma, akné, ekzém, opary, zažívací obtíže, bolesti kloubů gynekologické problémy všeho druhu, chronické záněty průdušek, únava, deprese mírnějšího  druhu, kardiovaskulární problémy mírnějšího charakteru. U druhé skupiny pak je pro dlouhodobější úspěch třeba uskutečnit alespoň dvouletou detoxikaci. Jedná se např. o nádory všech druhů, Parkinsonovu nemoc, Alzheimerovu nemoc, kardiovaskulární poruchy vážnějšího charakteru, psychózy, lupénky, deprese vážnějšího charakteru.

Klient zpravidla absolvuje 3 až 5 detoxikačních kúr, tedy návštěv u poradce pro detoxikaci během jednoho roku. V každé kúře se podávají obvykle 2-3 detoxikační přípravky Joalis, Abelia nebo Help. Během roku to představuje poctivě využívat 9 –15 přípravků. Roční výdaje za důkladnou detoxikační kúru se pohybují v rozmezí od 2700  až 4 500,-Kč podle počtu návštěv. Pochopitelně členové KLUBU mají možnost nakupovat přípravky s členskou slevou. Průměrná cena jednoho přípravku v České republice pro nečleny KLUBU se pohybuje okolo 300,-Kč..

 Detoxikace organismu podle ročních období

Závěrečné kapitoly publikace jsou zaměřeny na detoxikaci organismu podle ročních období. Ukazuje se, že je velmi výhodné a účinné  provádět preventivní detoxikace v určitém ročním cyklu. Souvisí to s tak zvaným klimatickým stresem. Už starověcí čínští mudrcové a lékaři spojovali se základní pěticí orgánů pentagramu určité klimatické podmínky. Játrům přináleží vítr člili období prudkých klimatických změn(jaro), srdci teplo (léto), slezině vlhko(pozdní léto), plicím sucho(podzim) a ledvinám zima. V jednotlivém ročním období převládá určitý klimatický vliv, který pak působí určitý tkáňový stres některému z pěti základních orgánů.

Pozorováním klientů bylo zjištěno, že u člověka je třeba se vždy věnovat kromě jiného detoxikaci toho okruhu orgánů, který souvisí s převládajícím klimatickým vlivem, do něhož se narodil. Největší paměťové stopy v podvědomí člověka zanechává porod jako takový, pak první minuta narození, první hodiny, den a měsíc. V moderní pediatrické literatuře se uvádí, že první rok se utváří citový prostor člověka na celý život. Klimatické vlivy bezprostředně působí na orgánový stres, lidskou povahu pak určuje stres po porodu. Při důkladné detoxikaci je nezbytné vyčistit všechny okruhy v určitém logickém sledu od nejvíce po nejméně potřebný. Okruh orgánů příslušející podnebí po narození bude ve skupině orgánů více potřebných k detoxikaci, mnohdy na prvním místě. Celoroční detoxikace podle ročních období je určena především lidem,kteří již prošli základními detoxikačními kúrami.a zbavili se z velké části svých zdravotních problémů a chtějí se preventivní detoxikací předejít civilizačním onemocněním. Takováto detoxikace je rozdělena do šesti dvouměsíčních cyklů. Jsou určeny podle klimatických vlivů, které stresují  určitý mateřský orgán z pentagramu a následně pak také orgány dceřinné. Pokud zájemce uskutečnil alespoň základní dvouměsíční detoxikaci pomocí přípravků Joalis nebo Abelia, může se zařadit přímo do preventivního ročního cyklu podle právě současného probíhajícího  ročního období.  Pokud neužíval základní přípravky k obnovení imunity, je třeba se na preventivní detoxikaci připravit.Univerzální přípravná kúra trvá dva měsíce. Zájemce si může vybrat přípravky buď v lihové nebo fruktozové formě podle toho, co je pro něj příjemnější. Plán detoxikace podle ročních období.

Věřím, že prostudování publikace pomůže pochopit základy detoxikačních postupů podle MUDr. Josefa Jonáše a bude pro každého čtenáře přínosem.

(Rudolf Vondřich)

Doporučená cena publikace    

Objednávka 

Brožuru je možno zakoupit za 50,-Kč ( člen KLUBU za 40,-Kč) + poštovné podle  tarifu České pošty . Objednávky a informace též na  

    TEL / FAX: 274 860 825  

Objednávat můžete i zde --->>

 

 

o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2006 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, Ing.Rudolf Vondřich ,všechna práva vyhrazena