ŠRÍ PATŇDŽALI:

            AFORISMY O JÓZE

            POZNÁNÍ A PŘEKONÁNÍ 

1993, Unitaria, 56 stran, překlad a ilustrace Jaromír Skřivánek 37 ilustrací

 Kniha „AFORISMY O JÓZE – metapoesie lidského ducha“od indického autora Šrí Pataňdžaliho vydaná nakladatelstvím UNITARIA v překladu a s úvodem Jaromíra Skřivánka, se zcela vymykají z dosavadní nabídky aforismů na našem knižním trhu. Kniha, která nemá nic společného s aforistickou literaturou, často poznamenanou samoúčelností a pseudointelektualizováním, je nejstarším a nejzákladnějším dílem o józe.

Kdo si přečte tuto knihu,

Povznese svou mysl.

 

Kdo porozumí knize,

Promění svou mysl ve světlo.

 

Kdo uskuteční nauku knihy,

Stane se nejvyšším duchovním světlem –

Knížetem svého osudu.

 

Od této naukové esence z druhého století před naším letopočtem se po další dvě tisíciletí odvíjely nesčetné komentáře a výklady, jež významným způsobem ovlivnily všechny dálnovýchodní náboženské systémy až po nauky šířící se v současnosti v západním světě.

Kniha považovaná za jeden z nejvýznamnějších filozofických traktátů není pozoruhodná nejen látkou, kterou se zabývá, ale je cenná tím, že nabízí praktickou techniku sebepoznání.. Šrí Pataňdžali předkládá systematicky uspořádanou metodiku, jak kultivovat nervový systém a jak očišťovat mysl a nitro od negativních nánosů, které vznikly jako následek našich střetů s vnějším světem Ukazuje nám naši zodpovědnost za každé slovo, myšlenku a skutek. Nejvyšším poselstvím jeho aforismů je, že pravé lidské štěstí a svoboda se dají získat jen poznáním a překonáním sebe.

Pokud jde o překlad ze sanskrtu, který J. Skřivánek prováděl s přihlédnutím k anglickému překladu, zaslouží si obdiv za to, že dokázal Pataňdžaliho moudrosti sdělit srozumitelně dnešnímu čtenáři, aniž narušil původní souvislost a smysl..

  ************************************************************************************************************

OBSAH

Úvod

Osvícení                            11

Praxe                                 23

Síly                                    35

Osvobození                       47

***********************************************************************************

Objednávka knihy

 Knihu "  AFORISMY O JÓZE" od Šrí Pataňdžaliho  možno zakoupit za 95,-Kč + poštovné.

 informace též na       TEL/FAX: 274 860 825  

Objednávat můžete i zde --->>  

 

***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2006 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, email: info zavináč rozkvet.cz