Jaromír Skřivánek

BLUDIŠTĚ TOUHY

2005, ONYX, 120 stran, formát 14,3 x21,5 cm, 12  barevných ilustrací autora, Cena 180,-Kč

Kniha obsahuje sbírku  vybraných sedmdesáti básní  a dvanáct barevných ilustrací akademického malíře Jaromíra Skřivánka. Je to již autorova devátá kniha, u které autor navrhoval také celkový design knihy včetně obálky. Tvorbu ak.mal. Jaromíra Skřivánka výstižně charakterizoval Jiří Jedlička v následujícím textu

JAROMÍR SKŘIVÁNEK -VĚČNĚ ŽIVÝ ODKAZ JEHO DÍLA V POEZII

Jaromíre, drahý příteli!

 Nedovedu si vůbec představit, že by Tvá životní tvorba nebyla sama poezií. Je to Tvůj základní obraz. Vlastně všechno co tvoříš, jak žiješ, je poezií. Podle mého soudu je krása jistým synonymem poezie.

Tvé vyprávění, kresby, obrazy jsou výsledkem vnitřního uspořádání Tvé básnické přirozenosti, která v Tobě sídlí.

Ano, i Tvé myšlení je krásné, když dostává tvar a my vnímáme smysl z něj vyplývající, Proto je Tvá básnická tvorba dovršením hloubky Tvého člověčenství. Dobrému a vnímavému pozorovateli nemůže ujít, že ve Tvé poezii je vše, co svým životem objímáš, čím vnitřně žiješ. Rčení, že na počátku bylo slovo, je velikou pravdou. Definicí podstaty projevené bytosti. Kdo vládne slovem, ovládá i tento svět. Je to síla mnohem mocnější než majetek nejmocnějších.

A tak již nyní pozvedám pomyslnou číš, aby všichni na ni mohli vidět. V ní je nejlepší víno, vše, co nás Tvými ústy napájí, proto musíme z této číše pít a nepřestat, až do dna. Čím více toho moku, tím více a tím lépe pro nás pro všechny! Je to dostatečný důvod pro vydání souhrnné knihy Tvé poezie.

S láskou a v hluboké úctě      Jiří Jedlička.

Z předmluvy prof. Milana Knížáka, generálního ředitele Národní galerie:

Jaromír Skřivánek zasvětil život indickým mýtům, které přinášejí trvalá tajemství. I to nejpodrobnější studium je jen dotekem povrchu. Navíc indické filosofické systémy jsou k nerozeznání promíchány s životním stylem a nelze nalézt jejich hranice. Právě příklon k životnímu stylu plnému pokory a odevzdání (což v žádném případě neznamená pasivitu, ale naopak aktivní potvrzení důležitosti životních gest) je nejpodstatnějším fenoménem Skřivánkovy existence.

Básně jsou oblaka vůně, jejíž jemnost je schopen rozpoznat jen ten, kdo je sám vnitřně jemný. Kdybych měl Skřivánkovu poezii označit jediným přívlastkem, použil bych právě výraz jemný. A být jemným znamená být silným.

Z autorova doslovu:

Sbírkou básní vzpomínám na řeku času, kterou jsem proplouval životem, na svoje nejniternější zážitky, ve kterých se mi zrcadlil svět na mohutný a majestátní labyrint kultur, který jsem se úryvkovitě snažil zachytit ve svých kresbách, obrazech, několika knížkách a také tím nejniternějším způsobem, poezií.Úvahou, několika verši, často jen jako několika doteky nebo údery do strun skvělého hudebního nástroje, kterým je naše mateřština.

Náš jazyk je jako tisíciletá dlažba ve staropražských uličkách vyhlazená chůzí poutníků, chudých i bohatých, šlechticů i králů. Jako dlažební kameny v chrámech, kde poklekali věřící se svými modlitbami, strastmi i radostí, a uhladili je do současné podoby.

Věřil jsem vždy, že pro všechny lidi na světě existuje něco společného, podstatně lidského, co je také esencí všech současných i zaniklých náboženství. Putoval jsem proto po posvátných místech Řecka, Indie, Srí Lanky, Egypta, Velké Británie a také Itálie a Francie. Pro každého z nás jsou při putování světem a životem nejmocnějšími vladaři jeho smysly a touhy. Je to labyrint, bludiště, kde nás lákají, svádějí a také slibují nebesa, nebo hrozí peklem. Mohou být našimi křídly, vzletem, nadějí, ale i pádem.

Svět slov je však také zcela samostatným autonomním prostorem, kterým jako magickou silou je možné svět i přetvářet, nejenom vyznávat lásku, ale také ovlivňovat svůj osud. Touto sbírkou chci však vyjádřit především svou úctu a obdiv k mateřštině.

***************************************************************

Při příležitosti slavnostního křtu knihy BLUDIŠTĚ TOUHY, který se uskutečnil 19.5. 2005 v Pedagogickém museu J.A.Komenského v Praze za účasti téměř sta účastníků básně recitoval Milan Friedl a zhudebněné básně zazpíval  tenor Vladimír Okénko za klavírního doprovodu Jaroslava Krátkého. Další básně zhudebnil Zdeněk Merta a ve svém repertoáru je má Zora Jandová.

****************************************************************

OBSAH KNIHY

Úvaha Milana Knížáka ................................................................. 5

Metafora mandolín ,U brány života ,Hledají se viníci, Až v samotě, Mezi dvěma údery srdce, Být světlem, Éterické květy, Hodiny

Přání, Sentiment, Romantická miniatura, Skutečnost, Jak vyslovit miluji, Odhoďme lhostejnost, Malá modlitba lodí, Fresky v Sigirii na Srí Lance, Marta, pracující světice, Kdo jsi, smrti?

Přístaviště, Labutě, Pojď na mou bárku, Himaláj, Dumka, Hospoda u Mikuláše, Hrací skřínka z Capri, Oceán je nedělitelný, Probouzet se, Všem manželkám k svátku, Hluboká podstata krásy, Podej mi ruce

Básníkovi: Medituj o písmu, Oči v oblacích, Co je poezie, Král Herodes, Lampy, Tajemství labyrintu, Až na mne zapomeneš, Zvonky z Lorety, Až budu stařeček, Panebože současnosti, Myšlenky, Tajemná síla přitažlivosti

Zahrada ptačího zpěvu a velebného ticha, Dvacátá druhá karta, Čarovná moc ticha, Hráč, Ostrov Ischia, Básnířce V.L., polibek, Marie, Na druhém břehu života Ptačí setkání, Mělník, Usínající píseň

Přiblížila svoje ústa, Dvě průhledné číše, Puklá nádoba chvíle, Uprostřed noci jsem šel, Něco, V rozdychtělé jarní dlani, Okamžik, láska k osudu, architektura iluzí, mlčení, Zpěv indické pastýřky, Strom života, Dálky

Dům pro básníka, My a celý vesmír, Epitaf

Slovo Jiřího Jedličky.....................................................................114

Slovo autora ..................................................................................115

SEZNAM ILUSTRACÍ

1. Éterické květy..............................................................................15

2. Odhoďme lhostejnost..................................................................23

3.Přístaviště.......................................................................................31

4. Himaláj..........................................................................................35

5.Oči v oblacích................................................................................47

6. Zvonky z Lorety............................................................................56

7. Dvacátá druhá karta......................................................................69

8. Na druhém břehu života.................................................................83

9.Ptačí setkání....................................................................................85

10. Usínající píseň.............................................................................88

11.Láska k osudu...............................................................................101

12. Dům pro básníka..........................................................................109

Ilustrace je možno zakoupit i jako zarámované barevné obrazy spolu s dalšími obrazy na

PRVNÍ STÁLÉ PRODEJNÍ VÝSTAVĚ OBRAZŮ ak. mal. JAROMÍRA SKŘIVÁNKA

Výstava byla instalována péčí HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM  a zahájena v květnu 2005 v prostorách pracoviště

ROZKVĚT HARMONIE, Za Poříčskou branou 17, Praha 8 (7 min. od stanice Metra C -Florenc)

Výstava je otevřena po dohodě na tel: 274 860 825

*******************************************************************

Objednávka knihy

 Knihu " BLUDIŠTĚ TOUHY" od Jaromíra Skřivánka je možno získat za  za 180,-Kč

Nákup je možná jak  poštou na dobírku nebo osobně v Praze

 informace též na       TEL/FAX: 274 860 825  

Objednávat můžete i zde --->>  

 

***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2006 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, email: info zavináč rozkvet.cz