Martin Blank,PhD :    DOBA JEDOVÁ 7 - ELEKTRSMOG

 

 

   

    

2017,  Triton, brožovaná, 315 str.

 Obálka knihy DOBA JEDOVÁ 7 ELEKTROSMOG + ukázka   zde

V roce 2017 nenápadně vyšla v češtině nová kniha o elektrosmogu:

Doba jedová 7 - Elektrosmog - Martin BlankDoba jedová 7 – ELEKTROSMOG Autor: Martin Blank,  ,

Kniha je pro českou veřejnost velikým přínosem, protože zprostředkovává řadu studií a důkazů, že elektromagnetické záření má v dnešní přehnané míře zásadní a nežádoucí vliv.

Autor apeluje, aby se rizika přiznala a problém začal řešit. Četné studie (uvedené na konci knihy) jednoznačně dokazují, že všechny typy elektromagnetického záření mají na živé organismy prokazatelný vliv – například, že v důsledku expozice EM poli dochází k poškozování a mutacím DNA.

Mutace v DNA představují počáteční stadium rozvoje různých typů rakoviny. K tomuto poškozování dochází již při běžném užívání mobilního telefonu. Zároveň se zvyšuje riziko rozvoje rakovinových nádorů (tumorů) o 240 % u těch, kteří pravidelně užívají mobilní telefon po dobu deseti let a déle.

A lidé, kteří využívají mobilní telefon nejméně 22 hodin za měsíc, jsou vystaveni o 50 % vyššímu riziku rozvoje rakoviny slinných žláz (studie v Izraeli).

Jedinci, kteří žili deset let a déle ve vzdálenosti do 400 metrů od vysílače základnové stanice mobilních telefonů, vykazovali třikrát vyšší četnost výskytu rakoviny.

 Světová zdravotnická organizace (WHO) oficiálně považuje EM pole včetně běžného síťového kmitočtu a vysokofrekvenčního (rádiového) kmitočtu za pravděpodobnou příčinu rozvoje rakoviny – řadí tento vliv mezi karcinogeny třídy 2B.

Již několikatisícinásobně nižší expozice výkonu EM pole, než jaká se podle současných bezpečnostních norem považuje za bezpečná, významně zvyšuje riziko rozvoje neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerovy nemoci a amyotrofické laterární sklerózy), mužské neplodnosti a řady dalších.

Lidem žijícím 50 metrů od nadzemního vedení vysokého napětí či blíže, hrozí významně vyšší riziko rozvoje Alzheimerovy choroby ve srovnání s lidmi žijícími 600 metrů a dále (záleží na množství kilovoltů a především na proudech a výši odběru – kam až tvořené EM pole ve škodlivé míře sahá).

Riziko se po jednom roce zvyšuje o 24 %, po pěti letech o 50 % a po deseti o 100 %. EM pole narušuje i při velmi nízkém výkonu schopnost navigace včel a ptáků. To souvisí se syndromem zhroucení včelstev, který pustoší populace včely medonosné na celém světě. A bez opilování rostlin nebude potrava! Emeritní profesorka klinické patologie, Reeba Goodmanová, PhD, zjistila a roku 1987 publikovala, že i velmi slabé EM pole, generované běžnými zdroji – elektrospotřebiči nebo elektrickým vedením, ovlivňuje schopnost živých buněk syntetizovat proteiny – základní vlastnosti buněk stimulovat syntézu bílkovin.

Vědci byli předtím přesvědčeni, ne neionizující EM pole jsou pro organismus neškodná, protože při nízkém výkonu nezahřejí organismus. Společně se nám (autor knihy a profesorka) pak podařil dopad působení EM polí na živé buňky opakovaně a prokazatelně doložit a naše výsledky byly důkladně prověřeny nezávislými odbornými recenzenty a potom ještě potvrzeny dalším nezávislým výzkumem dalších vědců v laboratořích na celém světě (odkazy na studie jsou v knize). Průmyslová lobby odmítá vědecký výzkum, který se příčí obchodním záměrům.

Děje se to opakovaně u tabáku, azbestu, pesticidů, frakování a dalších oblastí průmyslu, který si platí vědce za „vědecký“ výzkum, dokazující bezpečnost jejich produktů. To samozřejmě nemá s pravou vědou nic společného.

Profesoři Henry Li a Narendra Singh prokázali, že expozice EM polí vede k poškození DNA a výstižně dodávají: „Mnohé studie, které v současné době probíhají, fungují čistě jako PR nástroje průmyslu.“ A značná část veřejnosti nechce z pohodlnosti nebo slepé důvěry raději o rizicích ani slyšet.

Poselstvím knihy není zbavit se všech moderních vymožeností. Řešením je, přehodnotit normy bezpečnosti a zvolit rozumná omezení, abychom minimalizovali osobní expozici EM polím a maximalizovali vzdálenosti od jejich zdrojů nebo je pokud možno vypínali.

Patří sem omezení hovorů mobilním telefonem a vzdálenosti od hlavy a využívání wi-fi, vzdálenost od vysílačů, drátů a kabelů uložených v zemi, používání chůviček, lampiček, úsporných světelných zdrojů, tabletů...


Obsah knihy:

 Marný boj odhodlaného aktivisty - Elektromagnetické pole - Věk elektromagnetismu - Narušování řetězců DNA elektromagnetickým polem - Elektromagnetické pole a rakovina - Další zdravotní potíže v důsledku působení EM polí - Důsledky expozice EM poli u ostatních živých živočichů - Pochybnosti: Od tabáku ke studii Interphone - Bezpečnostní normy pro expozice EM polím - Zásada předběžné opatrnosti a Zpráva BioIniciativy - Minimalizace rizik plynoucích z expozice EM polím -                                 Děti a elektrohypersenzitivita - Terapeutické využití EM polí – Příští kroky - Poděování - Poznámky- O autorovi - O  nakladatelství Seven Stories Press - Rejstřík

Uvedenou publikaci doporučuji přečíst, možná pořídit, neboť může být užitečná i dalším, alespoň nejbližším v rodině a přátelům, na kterých vám záleží, aby své zdraví chránili, stejně jako by nám mělo záležet na tom, jak nejlépe chránit zdraví a vývoj svých dětí.

Z mnohaleté osobní praxe, kdy takřka každý den mohu jasně vidět zhoubný vliv u dospělých a především dětí, vystavených zbytečné dlouhodobé expozici z domácí wi-fi, která se z neznalosti nebo pohodlnosti nevypíná, z vedení fází ve zdech a záření domácích spotřebičů (např. i zhasnutá lampička blízko postele), z kabelů pod ulicí, drátů vysokého napětí a okolních vysílačů, musím jednoznačně potvrdit přímý vliv a souvislost s naměřenými hodnotami, které České hygienické úřady hodnotí jako neškodné, protože „nebylo překročeno zákonných limitů“.

 V moudřejších zemích je trend, vliv EM polí eliminovat. Proto Francie v roce 2015 vyhláškou zakázala wi-fi v mateřských školách a doma do 3 let věku, Kypr v lednu 2017 zakázal wi-fi ve školách, Rakouská lékařská komora apeluje na vládu ohledně informovanosti a snížení rizik, Německo vydalo metodiku pro lékaře s elektropřecitlivělými (EHS syndrom) pacienty a povědomí o elektrosmogu se i v jiných zemích zvyšuje. Izrael prokazuje nárůst rakovin vlivem EM polí, ve Španělsku stávkují proti vysílačům…

Náš stát bohužel nehledí na žádnou preventivní předběžnou opatrnost, nadále přehlíží vědecky potvrzená rizika, a místo toho opakovaně dochází ke zvyšování limitů a tedy tolerance a blízkosti jak drátů vysokého napětí, tak i vysokofrekvenčních vysílačů, které mohou trvale s požehnáním našich „kompetentních“ trvale vyzařovat škodlivé pole již necelé dva metry od postele (aby bylo možné je instalovat přímo na střechy), a aby mohli developeři stavět již pár metrů od drátů VVN...

 

Jak se chránit? Nezbývá jednotlivcům, kterým na zdraví záleží, aby se sami zajímali, jak eliminovat dopady všudypřítomného „elektrosmogu“ a především se vyhnuli těm nejsilnějším zdrojům.

 

 

Dr. Martin Blank - EMF's, Biology, Health and DNA 31 videí

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvjgztX_Uo3ZDZBBW_t11ha4s7MYbWsTl

 

DR. MARTIN BLANK, 1933-2018 COURAGEOUS RESEARCHER: A VISIONARY WITH FEARLESS HONESTY

https://ehtrust.org/dr-martin-blank-1933-2018-a-man-who-emanated-goodness/

 

Mezinárodní výzva vědců EMF slouží jako důvěryhodný a vlivný hlas vědců EMF (elektromagnetického pole), kteří naléhavě vyzývají OSN a její podorganizace, WHO a UNEP a všechny členské státy OSN, k větší ochraně zdraví EMF vystavení.

https://emfscientist.org/

                          

Objednávka knih

 Výše uvedené knihy můžete získat poštou na dobírku nebo po dohodě osobně v Praze

Objednávat můžete zde --->>  

 


 

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

                          © 2013-2021 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,