Ted Schettler,Gina Solomon, Maria Valenti, Annette Huddle: GENERACE V OHROŽENÍ -

                       Reprotoxické látky v životním prostředí

 

2009, Arnika, Český překlad „Generations at Risk“, první vydání, 474 stran

Rozvíjející se věda ve stále větší míře odhaluje, že reprodukci a vývoj plodu, kojence a dítěte může ovlivnit vystavení znečišťujícím látkám v životním prostředí. Případy neplodnosti, potratů, nízké porodní váhy a některých poruch u narozených dětí narůstají co do počtu v mnoha částech světa. Důležitá data z pokusů a epidemiologických studií u lidí poskytují věrohodné důkazy o souvislosti nárůstu těchto poruch se škodlivinami v životním prostředí. Chtěli jsme tyto objevy a znalosti shrnout do jedné knihy, která by byla užitečná pro čtenáře s různým vzděláním a zaměřením,“ řekl pro české vydání knihy Generace v ohrožení vedoucí týmu jejích autorů Ted Schettler.

Tato kniha je průvodcem o toxicitě chemických látek přítomných v našich domovech, obcích a na pracovištích. Je rozdělena do tří částí: úvodu o lidské rozmnožovací soustavě a jejích oblastech citlivých na možné poškození; obsažného popisu, kde se vyskytují těžké kovy, organická rozpouštědla, pesticidy a látky poškozující hormonální systém a jak působí na rozmnožování a vývoj plodu; analýzy regulačních nástrojů k omezování nebezpečných látek. Obsahuje i praktické návody, jak zjistit míru rizika v místě, kde žijete a pracujete, a jak se mu vyhnout. Je napsána srozumitelnou formou i pro veřejnost, která se o problematiku toxických látek zajímá. Překlad Lucie Simerová a kol.

Ted Schettler M.D., M.P.H. je významný americký toxikolog a uznávaný odborník na reprodukční a vývojové vady, neurotoxicitu a další zdravotní problémy, které mají svůj původ v životním prostředí. Specializuje se na například na vliv chemických látek na reprodukční schopnosti člověka. Vystudoval lékařství na univerzitě Case Western Reserve a veřejné zdraví na Harvardské univerzitě. Jeho knihy Generations at Risk a in Harm´s Way: Toxic Threats to Child Development rozebírají znalosti či podezření, které mají odborníci o příčinách problémů, pocházejících ze životního prostředí, od poruch učení po onemocnění rakovinou. Je vědeckým ředitelem americké SEHN (Science and Enviromental Health Network, www.sehn.org ), je aktivní v sítích mezinárodních organizací  jako například HCWH- Health Care Without Harm a zasedal v poradním sboru americké Agentury pro ochranu životního prostředí (Enviromental Protection Agency, EPA) a Národní akademie věd.

 

Do České republiky přijel v listopadu 2008 a zúčastnil se tiskových konferencí u příležitosti vydání českého překladu jeho knihy v Ústí nad Labem, Jihlavě, Ostravě a v Praze. V Praze se vyjádřil i k otázce ftalátů, látek rizikových pro reprodukci, dosud v ČR široce využívaných jako změkčovadla v PVC. Ftalát DEHP, patří k významným reprotoxickým látkám, tedy látkám poškozujícím reprodukční schopnost u člověka.“ Tomuto ftalátu jsou vystavovány děti v souvislosti s používáním PVC v hračkách, ve výrobcích k péči o ně, ale také v prachu v prostorech, kde je podlahová krytina z PVC. Jeho působení přitom může negativně ovlivnit jejich zdraví i reprodukční schopnosti v dospělosti.

 

Látkám působícím na reprodukci je však potřeba věnovat pozornost nejen v souvislosti s PVC, a to především s ohledem na klesající a plodnost v mnoha evropských zemích. Kniha představuje ucelený pohled na problematiku i pro laické čtenáře. Hlavním tématem knihy je obecný mechanismus působení toxických látek, jako je např DEHP, na lidskou reprodukci. Publikace také dává návod jak se dívat na studie týkající se dopadu těchto látek i na zdraví lidí a životní prostředí obecně, jak se těmto látkám bránit a jaká konkrétní rizika představují. Přestože kniha vyšla ve Spojených státech již v roce 2000, představuje stále nejucelenější dílo v této oblasti, které je zároveň snadno srozumitelné.

Podle Teda Schettlera byla hlavním důvodem sepsání knihy snaha shromáždit dostupné informace a výsledky výzkumů o reprotoxických látkách.“Nejdůležitějším sdělením knihy mělo být, že úspěšná reprodukce a normální vývoj plodu a dítěte mohou být ohroženy působením mnoha různých častých látek kontaminujících životní prostředí. Případy neplodnosti, potratů, nízké porodní váhy a některých poruch u narozených dětí narůstají co do počtu v mnoha částech světa. Důležitá data z pokusů a epidemiologických studií u lidí poskytují věrohodné důkazy o souvislosti nárůstu těchto poruch škodlivinami v životním prostředí,“ uvedl a zmínil například olovo, rtuť či některé syntetické chemické látky, jejichž působení může vést k problémům se sníženou pozorností, zhoršenou pamětí a schopností učit se. „Chtěli jsme tyto objevy a znalosti shrnout do jedné knihy, která by byla zároveň užitečná pro čtenáře s různým vzděláním a zaměřením. Vyvíjející se plod a dítě jsou obzvláště vnímavé  i na vystavení toxickým látkám v koncentracích, které nemají žádný pozorovatelný dopad na dospělé lidi. Někdy důsledky vystavení toxickým látkám v dětství poznamená jedince na celý život,“ zdůraznil Ted Schettler.

Stručný obsah knihy:

Předmluva

I.Chápání a aplikace vědy

1.Reprodukční a vývojová fyziologie a toxikologie

2.Úloha vědy při rozhodování o veřejném zdraví

II. Účinky vybraných látek na reprodukční schopnosti a vývoj a jejich působení na člověka.

3.Těžké kovy (Olovo, rtuť, kadmium, arzén, mangan)

4. Organická rozpouštědla

5. Pesticidy

6. Látky narušující hormonální systém(endokrinní disruptory)

7. Expozice člověka  látkám poškozujícím reprodukční systém

III. Průvodce k odhalování faktorů životního prostředí narušujícím reprodukční schopnosti.

8. Kontrola nebezpečných chemických látek a právo veřejnosti na informace

9. Aktivní přístup: Jak hodnotit míru ohrožení reprodukční schopnosti lidí v domácnosti, v obci a na pracovišti

10. Slabikář pro lékaře

11. Závěry a doporučení

Přílohy: A. Průvodce zdroji informací

          B. Působení chemických látek na reprodukci a vývoj člověka.

          C. Dodatky o informacích pro Českou republiku

          Jak a kde najít informace o životním prostředí v ČR

          Projekty a kampaně sdružení Arnika

Literatura, Rejstřík Seznam zkratek       

 

K odstranění toxinů (popsaných v knize) z těla a k celkovému ozdravění organismu doporučujeme návštěvu naší poradny, která nabízí

KOMPLEXNÍ ŘÍZENOU DETOXIKAČNÍ KÚRU Z DÍLNY INFORMAČNÍ MEDICÍNY MUDr. Josefa Jonáše

  1. ACTIVCOL k obnovení plné funkce střev a imunitního systému

 2. PSYCHOHARMONI  pomáhá organismu se zbavit  nahromaděných emocionálních toxinů

 3.BIOHARMONI velmi účinná  detoxikační kúra k celostní detoxikaci organismu a komplexní prostředek k detoxikaci i prevenci

 4. VITAMINY A MINERÁLY S KLÍČEM  Vitavite® Vitatone® Minemax®  - ucelená řada obnovující vstřebávání a zásobující organismus vitaminy,

                                                                                                                                                                    minerálními látkami a stopovými prvky

********************************************************************

    Objednávkaknihy 

Knihu je možno zakoupit za 188,-Kč  + poštovné podle  tarifu České pošty .     

Objednávat můžete zde --->>

 ***************************************************************************************                             

                    home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         © 2009 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,