Anna Strunecká:JAK ZMĚNIT SVĚT Tady a teď

 2012 ,Meduňka,(1. vydání) 168 stran, 19x13cm, česky, brožovaná vazba ,22 obr.

Mimořádná knížka zkušené autorky, vědkyně i léčitelky profesorky Strunecké – Jak  změnit svět tady a teď je průvodcem pro současnou zcela mimořádnou dobu spirituální transformace lidstva. Velmi přístupným způsobem vysvětluje některé poznatky duchovních učitelů a pravidla, která se vyplatí v každodenním životě dodržovat právě proto, abychom již brzy mohli pozorovat proměnu světa, který je nám všem společný.

Tato kniha sehraje jedinečnou a významnou roli při naplnění poslání České země PŘI VZESTUPU PLANETY ZEMĚ DO VYŠŠÍ DIMENSE


Ukázka z knihy.

Veškerá proměna světa začíná u jednotlivce transformací vlastního nitra.

                                                                                                 Jan Amos Komenský

Z mnoha stran se ozývají svědectví o tom, že prožíváme mimořádnou   dobu velikých přeměn ve vývoji lidského vědomí, že nastává a urychluje se proces psychospirituální transformace lidstva. Atmosféra je nabitá očekáváním, co naší vyspělou civilizaci potká na konci roku 2012. O konci světa mluví senioři na lavičkáchv parku i děti školou povinné.

Předčasný zánik Země v její hmotné skladbě v čase, kdy v ní nebylo všechno dožito a urovnáno, by ale nesl nesmírné následky pro sféry a úrovně jiných kosmických prostorů,které si člověk nedokáže svým rozumemani představit.

Autorky pohled je mimořádně komplexní, snaží se postihnout nejvýznamnější momenty ekonomické, politické, sociální i morální, zabývá se otázkami vědeckými a ekologickými. Přes tematickou závažnost je to text čtivý, s příklady mnoha konkrétních situací.

I když víra v nesmrtelnou duši patří k základům evropské civilizacea křesťanství, moderní neurovědy v lidském těle žádnou duši nenašly. A právě proto, že lidskou duši dosud nikdo nevyfotografoval, nezměřil ani nezvážil, jsou všechny názory o spirituálních jevech odsouvány do oblasti pavědecké. Materialistické pojetí světa neakceptuje existenci duchovní (spirituální) podstaty člověka. Jak by tedy měl člověk transformovat svoje nitro, když učení o duši není součástí učebních osnov ani vysokoškolského studia?

Nevědomost a naprostá netečnost ke kultivaci lidské duše vyvolaly nebývalý projev zla ze skrytých hloubek psychiky člověka. Současně s tím můžeme pozorovat trvalý a prohlubující se úpadek mravnosti, morálky, etiky i ohleduplnosti. Před lidstvem se hromadí problémy, které vytvářejí vidinu velikých krizí v blízké budoucnosti. Jak může jednotlivý člověk přispět k nápravě a proměně světa, se kterým není spokojený? Co znamená samotný pojem psychospirituální transformace? Na podobné otázky se pokusíme hledat odpovědi u duchovních učitelů, filozofů a vědců. .

Mějme však na paměti, že se účastníme dramatického závodu o čas, který v dějinách lidstva nemá obdoby. V sázce je budoucnost lidstva na této planetě. I dnes je aktuální výzva Komenského: Zamysleme se, prosím, nad stavem světa, který po všech stránkách dospěl až k naprosté zkaženosti a zachvějme se nad ním… Anebo se raději poraďme, jak pomoci, pokud je to možné.

O meditaci

Meditace je moderní. Lidé se jezdí učit meditovat do Indie, kde vyhledávají osvědčené mistry, anebo navštíví přednášku o meditaci zahraničního Mistra u nás a poté si udělají závěr, že na ni v každodenním životě nemají čas. Já však říkám, že meditovat umí každý a jistě to již někdy zažil. Nevědomou meditaci leckdo provádí několikrát denně v podobě „lelkování", koukání do prázdna, při pohledu na rozkvetlou růži, na kapky rosy či na krásný uklidňující obraz. Meditace je základní technikou, která nás vede k ovládnutí a uklidnění mysli. Co bychom měli dělat při meditaci s myslí? Vůbec nic. Ať už se při meditaci objeví jakékoliv myšlenky, máme je nechat povstat a usadit, jako oceán, který se dívá na své vlastní vlny, nebo jako obloha, která shlíží dolů na mraky, jež po ní plují. Klíčem k celé věci je o myšlenkách „nepřemýšlet" a nechat je svou myslí proplouvat. Vědomá meditace naladí naše vědomí na vyšší energetický stav. I když materialističtí lidé a současná biomedicína považují meditaci stále za iracionální a nevědecký fenomén, mnozí badatelé uvádějí přesvědčivá měření o fyziologických změnách, které při meditaci v organismu člověka probíhají. Meditující jsou uvolnění, klidní, méně netrpěliví, mají výrazně sníženou agresivitu a lepší schopnost učení. Pravidelná meditace zlepšuje výrazně zdraví. V průběhu meditace se zvyšuje průtok krve mozkovou kůrou a hladina hormonů, které působí proti stresu.

Může se zdát troufalé, že jsem se v této knížce, která by měla sloužit hledajícím jako průvodce na cestě ke Světlu nabídnout i souhrn některých pravidel, která se vyplatí dodržovat právě proto, abychom již brzy mohli pozorovat proměnu světa:

􀀀 Buď připraven přijmout vše, co ti život přináší.

 􀀀 Udržuj svoji mysl bdělou. Každá událost a každé setkání ti přináší poselství.

􀀀 Vše, co tě potká, je důsledek tvých činů a myšlenek v minulosti.

􀀀 Prožívej každý okamžik svého života radostně.

􀀀 Nesnaž se napodobovat druhé, neboť máš svoji jedinečnost. Jsi, který jsi.

􀀀 Co děláš, to dělej rád.

􀀀 Dávej radostně, svobodně a s láskou. Ve vesmíru je hojnost pro všechny.

􀀀 Věř, že v pravou chvíli dostaneš i ty právě to, co potřebuješ.

􀀀 Jednej podle svého srdce. O lásce nemluv, ale rozdávej ji.

􀀀 Hledej krásu ve všem a v každém.

􀀀 Dívej se na vše optimisticky. Buď pozitivní ve svém myšlení.

􀀀 Odmítni všechny katastrofické představy a negativní myšlenky.

􀀀 Pěstuj klid a mír ve svém nitru.

􀀀 Chovej se k druhým tak, jak bys chtěl, aby se oni chovali k tobě.

􀀀 V každé změně hledej to nejlepší.

􀀀 Žij svobodně v souladu se svým duchem a nech žít ve svobodě druhé.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc

********************************************************************************************************************

Informativní obsah knihy

Úvod.............................................................................................................5

1. O SVĚTLE....................................................................................................7

Fyzikální pojetí světla. * Světlo poznání

2. SKRYTÉ BARVY LIDSKÉ BYTOSTI..........................................................................12

Lidské energetické pole * Energetická centra * čakry *Energetické poruchy a nemoc *Všechno má svoji auru

3. MOZEK A VĚDOMÍ ...........................................................................................21

     Jak funguje mozek * O vědomí ze spirituální perspektivy * Hovory s Bohem? * Intuice

4. O MYSLI......................................................................................................37

   O meditaci

5. O DUŠI...................................................       ..............................................43

    Pohled současného člověka na duši *  Duše ze spirituální perspektivy

6. O DUCHU.....................................................................................................46

    Duchovnost všedního dne

7. DEPRESE , SVĚTLO A ŠIŠINKA............................................................................50

    O depresi *Šišinka z pohledu současné vědy *Šišinka jako sídlo duše *Světlo v mozku - biofotony

   *Mechanismus osvícení

8.VESMÍRNÉ DIMENZE A LIDSKÉ VÉDOMÍ.............................................................. ,,,,,61

   Jak vypadá Plochánie? *Dimenze našeho vesmíru * Dimenze lidského vědomí: Jak nahoře, tak dole?

   *Člověk je bytost nekonečných světů vesmírných

9. ANDĚLÉ A DUCHOVNÍ BYTOSTI            ................................................................  70

10. SVĚTLO NA KONCI TUNELU................................................................................73

   Zkušenosti blízko smrti(NDE) * Co se děje při smrti těla* Umíme odejít? Eutanazie

11. SVĚTLO ZA OBZOREM.........................................................................................85

     Sysifovské paradoxy * Paradoxy současné doby *  Světlo za obzorem

12. O BOHU........................................................................................................90

       Jak rozumíte pojmu Bůh? * Může vědec hledat Boha? * Jsem tu

13. JAK Z LABYRINTU DO RÁJE SRDCE.........................................................................96

      Pocta J.Amosu Komenskému * Navrať se, odkud jsi vyšel, do domu srdce svého

14.JAK VYPADÁ SVĚT DÍTĚTE?...................................................................................102

    Škola zrození * Škola útlého dětství * Škola dětství a dospívání * Indigové a křišťálové děti- poslové nového světa

15. ŽENA - NOSITELKA SVĚTLA .................................................................................123

    Jak se ženy liší od mužů * Zázračný svět mateřství *Komenský o druhém pohlaví *Jak překlenout propast mezi mužem a

       ženou?

16. JAK FUNGUJE ŘÁD SVĚTA ?....................................................................................133

    Zákon lásky je nejvyšším duchovním zákonem * Zákon příčiny a následku (karmy)* Zákon nepřipoutanosti a neúsilí

      *  Zákon služby životu *Zákon dynamické výměny * Zákon účelu života na Zemi * Etické kodexy

17. Epilog pocta duchovní učitelce Boženě Cibulkové..................................................................145

18. ZÁVĚREM, SLOVNÍČEK, SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY......................................................149

*****************************************************************************************************************

V naší nabídce  máme od autorky ještě následující tituly: VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ  PŘEMŮŽEME AUTIZMUS ?   JAK PŘEŽÍT DOBU JEDOVOU DOBA  JEDOVÁ  DOBA JEDOVÁ 2

***********************************************************************************************************************************************************

Objednávka knihy

 Knihu " JAK ZMĚNIT SVĚT TADY A TEĎ?  je možno získat za  za 75,-Kč + poštovné + balné

Nákup je možný jak  poštou na dobírku nebo osobně v Praze

Objednávat můžete zde --->>  

 

***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2012 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,