KRUHY V OBILÍ 

                                                                                                                                          Aktualizace: 14.10.2016


Terje Toftenes: KRUHY V OBILÍ

              BRÁNY Z JINÉ DIMENZE ?   (videofilm + bonusy)

2006,UFO TV, USA,formát 2 x DVD, obal 240x210,75 min + bonusy 148 min, Scénář a režie: Terje Toftenes,

2010,český dabing Filmexport Home Video s.r.o

Poodkryjte tajemství, které obestírá záhadu největších a nejúžasnějších kruhů v obilí, které se kdy objevily. Tvůrci těchto paranormálních útvarů zůstávají nadále neznámí. Po mnoha letech usilovného zkoumání důkazy stále naznačují, že v pozadí tohoto jevu by mohly být nepozemské vlivy. Jedna věc je ovšem jistá: to, co v tomto neuvěřitelném dokumentu uvidíte, nelze nepojmenovat jinak než zázrak. Dokument přináší nejen senzační záběry kruhů v obilí, ale i fascinující sérii strhujících rozhovorů s vědci, svědky i nejznámějšími a nejdůvěryhodnějšími autoritami na kruhy v obilí současnosti.

DVD 1 Videofilm KRUHY V OBILÍ: Brány z jiné dimenze   75 min

            Bonusy: Rozhovory s badatelem Andreasem Mullerem (12 min.) a ředitelkou Wiltshirské studijní skupiny Francine Blake ( 18 min.)                                                                                                                     

DVD 2  Bonusy: Rozhovory s badateli Andy Thomasem (21 min) a Lucy Pringle (20 min), s architektem a badatelem Michelem

                          Glickmanem (35 min.)  a spisovatelem a filosofem Palden Jenkinsem (42 min) celkem 148 min.Eckhard Weber: KRUHY V OBILÍ -1

               ODHALENÝ KÓD TAJUPLNÝCH OBRAZCŮ

2008, Eminent, 296 stran, formát 165x235,vázaná vazba(1. vydání) cca 200 obr.a fotografií,

přeložil Radomil Hradil

Světoznámý německý badatel a vynálezce Eckhard Weber( 1955) přináší pohled na kruhy v obilí, které fascinují lidi po celém světě, z mnoha spirituálních hledisek. Jejich výskyt je vedle Anglie popsán každý rok na desítkách míst celé planety. V knize nejde v první řadě o to, aby tyto nádherné útvary byly zdokumentovány nebo aby byl popsán stav nebo změny stébel – a to přesto, že obsahuje zřejmě nejúplnější kolekci dokumentů a fotografií. Kniha nabízí odpovědi na závažné otázky:

 Co je obsahem obilných kruhů?

Co je lidstvu prostřednictvím těchto obrazců sdělováno?

Jak vznikají a jaké síly působí při jejich vzniku?

Jaké energie jsou v nich obsaženy?

Chceme-li skutečně proniknout k jejich nejniternějšímu obsahu, musíme opustit půdu pouhého vědeckého dokumentování a měřitelnosti a odvážit se kroku do jiných sfér bytí. V obilných kruzích se projevují síly z vyšších světů; tyto útvary nám tedy přinášejí určité poselství. Jsou svědectvím a důkazem existence vyšších sil, které tímto způsobem dávají najevo svou přítomnost a inteligenci. Jsou zároveň projevem existence éterného světa, který je nejtěsněji spojen s fyzickým světem a z něhož sestupují síly, které se ve fyzickém světě projevují kromě jiného také jako kruhy v obilných polích.

Kruhy v obilí mají na každého, kdo se s nimi buď osobní zkušeností anebo prostřednictvím literatury seznámil, silný účinek. Doslova se dotýkají lidských duší, v pozorovateli nechávají klíčit tušení, měnící se záhy v jistotu,    že se jimi projevuje duchovní síla, za níž se skrývá velké, božské mysterium.

V obilných kruzích můžeme nalézt řadu prvků, které člověku ukazují postupnou cestu k Bohu. Při jejich studiu narážíme na překvapivě hlubokou symboliku forem v nejrozmanitějších variantách, na prvky posvátné geometrie, kabaly, číselné symboliky, mystéria jmen a sfér - stejně jako v nich spatříme merkabu, části egyptských, asijských a keltských mysterií, znázornění planetární soustavy, harmonické, matematické a hudební prvky a snad i formy architektury budoucnosti.

Kniha Eckharda Webera Kruhy je výsledkem jeho téměř třicetileté badatelské práce., během níž studoval tento jev v mnoha zemích. Kniha vyšla ve dvou dílech. Druhá část nese podtitul Posvátná geometrie a poselství Matky Země.

**********************************************************************************

OBSAH KNIHY 1. díl (zkrácený)

Úvod + Předmluva autora........................................ ...................12

Dějiny mysteria * Kde vznikají kruhy v obilí? * typologie obilných kruhů * Půdní vzory v obilných kruzích*

Doprovodné jevy * Nápadné chování zvířat *Pokusy o vysvětlení * Kruhy v obilí jako planetární a kosmické symboly *

Kruhy v obilí jako léčba naší země? * Teorie vzniku obilných kruhů * diskuse k obilným kruhům * Výzkum a výzkumné

společnosti * dokumentace obilných kruhů od roku 1590 do roku 1979 * Cesta ke kódu obilných kruhů * Mysterium obilných

kruhů * Co je to symbol? * Pravda a padělky * Božské stvoření hmotného vesmíru * Cesta všech duší * Kosmická poselství -

nejen v obilí * Tajuplné energetické koule a mlžné útvary * Za obzorem * Světla na noční obloze * Skryté rozměry * Ultimativní

příběh lásky * E.T. odpověděl - poselství z Chilboltonu * Úvahy k "Chilboltonské tváři" * Rozluštění binárního kódu obilného CD

s tváří mimozemšťana, Crbwood 2002 * Jemnohmotné energetické linie a jejich vztah k obilným kruhům * Kabala jako židovsko

- křesťanská cesta zasvěcení * Základní a řádové schéma Nového Jeruzaléma * Merkaba - světelné tělo * Modely čaker a

dimenzí * Stezky energií v kabalistickém stromu života * Počítačová teorie chaosu * Symboly duše * Dimenze v obilných kruzích

* Pentagonální růžice z roku 1998 * Mřížka vědomí Krista * Trůnní vůz Boží *

Seznam pramenů literární odkazy...........................................................292


Eckhard Weber: KRUHY V OBILÍ - 2

              POSVÁTNÁ GEOMETRIE A POSELSTVÍ MATKY ZEMĚ

2008, Eminent, 232 stran, formát 165x235,vázaná vazba(1. vydání) cca 200 obr.a fotografií,

přeložil Radomil Hradil

 

**********************************************************************************

OBSAH KNIHY 2. díl (zkrácený)

Úvod posvátné geometrie........................................ ......................303

Platónská tělesa * Insektogramy a jejich proroctví * První kruhy v obilí mileniového roku 1999 *

Změna základní rezonanční frekvence Země * Skryté poselství Bible * Magnetické pole a pentagram *

Poslední kruh v obilí roku 1999 * Besslerovo kolo * Matka Země promlouvá k lidstvu * Otáčející se vzory Genese *

Květina života z ženského hlediska *  Mediální zpochybňování fenoménu kruhů v obilí * Rozšířený plod života * Obilná

formace u Stonehenge z roku 2002 * Pravý význam kruhů v obilí * Citáty Ježíše Krista pro naší dobu * Důkaz znovuzrození *

Anglické kruhy v obilí z roku 2004 *

Slovo na závěr .........................................................................476

Chronologický vývoj obilných formací v letech 1872 až 2005 .......................477

Seznam pramenů literární odkazy......................................................521


*****************************************************************************

KRUHY V OBILÍ ÚZCE SOUVISÍ S DÁVNÝM VĚDĚNÍM A MOUDROSTÍ

*****************************************************************************

Objednávka

 2 DVD "KRUHY V OBILÍ " můžete zakoupit za 99,-Kč + balné a poštovné

 Knihy"KRUHY V OBILÍ 1, 2"od  Eckharda WEBERA JSOU ROZEBRANÉ  A JSOU DOSTUPNÉ JEN V KNIHOVNÁCH

Nákup je možný jak  poštou na dobírku nebo též osobně v Praze.

Objednávat můžete zde --->>
 

***************************************************************************************

home | o nás | program | knihovna | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2006- 2016 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, email: info@rozkvet.cz