Táňa Fischerová Radomil Hradil

  LÁSKA NEVLÁDNE,   

           LÁSKA TVOŘÍ

                        Hledání cest k proměně společnosti

2012, Fabula, 182 stran, 12,2 x 20,3 cm, brožovaná,  1.vydání

             Motto:  „Láska nevládne, láska tvoří a to je víc.“    

                                                                                             J. W. Goethe

Kniha je rozhovorem. Rozhovorem dvou lidí, občanů, jimž není lhostejný osud země, v níž žijí.     V tomto rozhovoru uvažují, v čem spočívají kořeny marasmu doby a co by mohlo vést k nápravě. Společně hledají odpovědi na otázky „proč“ a „jak“. Proč je naše společnost taková, že vyvolává čím dál větší rozhořčení občanů, lidskou nespokojenost a frustraci. Proč nenaplňuje naše potřeby lidsky důstojného života.   A proč je nutná změna; co nám hrozí, pokud tato změna nenastane. Jestliže je ovšem nutná změna, jakou by měla mít podobu? Co se musí změnit – v nás, v našem myšlení, i kolem nás, ve světě, který tvoříme.

V nalézání odpovědi na obě otázky – tedy „proč“ i „jak“ – jim byla velkou pomocí anthroposofie Rudolfa Steinera a zejména jeho pojetí společnosti jako sociálního organismu. Právě toto pojetí umožňuje stanovit nejen diagnózu, ale navrhnout také terapii, pomocí níž je možné nemocnou společnost léčit.

Změna je nutná. Je však zbytečná, nebude-li se opírat o poznání. Nahradit pouze politiky nebo politické strany jinými a nezměnit přitom od základu celý systém, je marné snažení, které nemůže vést ke kýženému cíli. Uzdravení sociálního organismu musí spočívat právě v takové zásadní proměně, transformaci, a tato proměna musí být vedena představou toho, co je zdravé. Taková představa zase musí vycházet z poznání člověka jako ve své podstatě duchovní, spirituální bytosti. A tuto představu poskytuje duchovní věda Rudolfa Steinera – věda nikoli jako soubor poznatků, nýbrž jako metoda přístupu ke světu. Náš svět je v mnohém nelidský. To svědčí o tom, že cosi nelidského je v našem smýšlení, v naší představě světa. Najdeme-li odpověď na otázku, co je lidskost, můžeme s její pomocí směřovat k lidštější společnosti. A o to jim v jejich rozhovoru šlo.

Záměr vést tento rozhovor se zrodil na jejich schůzce v parku u kostela svatého Štěpána v Novém Městě Pražském. Je to prastaré posvátné místo s tichou, rozjímavou atmosférou, přitom v bezprostřední blízkosti rušného tepu metropole. Snad je takovým i jejich rozhovor.

Autoři by si přáli, aby se jejich snění o lepší budoucnosti na nových základech začalo postupně naplňovat. Stačí málo. Rozhodnout se a jít po této cestě.

O autorech

Táňa Fischerová se narodila 6. 6. 1947 rodičům, kteří jako jediní ze svých rodin přežili holocaust. To předznamenalo její život. Vědomí utrpení jejích předků i bolesti jejích rodičů ji časem vedlo k obraně všech slabých, menšin i přírody a k obecné angažovanosti ve věcech veřejných. Toto směřování umocnilo narození jejího syna Kryštofa, který přišel na svět postižený mentálně i fyzicky. Její otec Jan Fischer byl divadelním režisérem. Od dětství získávala vztah k divadlu, ke kterému díky otci měla blízko. Právě terezínské divadlo a umění, které se v Terezíně pěstovalo, jemu a dalším dokázalo dát sílu a ukazovalo cestu z hluboké tmy ke světlu. Proto šla studovat herectví, byla přijata na JAMU v Brně a souběžně s tím začala točit své první filmy. Studia nedokončila, protože přijala nabídku k hostování v pražském Činoherním klubu, kde posléze strávila šest tvůrčích let. Tato část jejího působení byla ukončena v roce 1973, kdy byla v normalizačním období donucena opustit divadlo. Přijala nabídku do dětského divadla Jiřího Wolkera, po tříletém působení v něm se však po narození syna Kryštofa angažmá dobrovolně vzdala, aby se mohla věnovat dítěti. Od té doby působila na volné noze a pracovala příležitostně. Tvůrčí ticho se pro ni prolomilo v osmdesátých letech. Potom natočila několik dalších filmů, vrátila se i k divadelní práci, vždy už jen jako host. Působila pak několik let v Laterně Magice, ve studiu Bouře, v Náhradním divadle, ve Viole a po roce 1989 v Lyře Pragensis. Díky tomu se začala věnovat také poezii, časem i zpívání šansonů ve spolupráci se skladatelem Danielem Dobiášem. Po roce 1989 se začala angažovat v různých občanských sdruženích a nadacích, ať šlo o lidi s postižením, ekologii nebo ochranu památek. V době, kdy nemohla pracovat umělecky, začala psát. Vyšly jí dvě sbírky povídek Lydiiny dveře a Bílý den, jejichž hrdinou je převážně její syn. Zúčastnila se také akcí na obranu veřejnosti proti politické manipulaci, například v televizní krizi roku 2000. Později přišla nabídka kandidovat ve volbách roku 2002. Byla zvolena a ve sněmovně pak působila jako nezávislá poslankyně v klubu US-DEU ve volebním období 2002–2006. Na konci svého působení pak se svými spolupracovnicemi založila politické hnutí Klíčové hnutí. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem uvádí televizní Adventní koncerty.

Odkazy: www.tanafischerova.czwww.klicovehnuti.cz  www.prezidentka.cz      

               http://www.facebook.com/PrezidentkaTanaFischerova       https://twitter.com/tanafis

Radomil Hradil se narodil v roce 1967 v Kroměříži a vyrůstal v malém hanáckém městečku Chropyni v původně drobnorolnické rodině. Odmalička pomáhal na záhumenku,na zahradě, s drobnými hospodářskými a domácími zvířaty,choval všechny možné živočichy.Vystudoval střední a poté vysokou zemědělskou školu, kterou dokončoval v přelomovém roce 1989/1990. Jako student se účastnil brněnských listopadových demonstrací, okupační stávky, diskusí, vylepování plakátů.Od jara roku 1991 pracoval několik let v biodynamických zemědělských a zahradnických podnicích v Německu, Švýcarskua Norsku, kde se seznámil s anthroposofií Rudolfa Steinera; dojil, krmil a ošetřoval krávy, okopával a plel zeleninu, čistil ji a prodával na trhu a zároveň se vzdělával ve Steinerově duchovní vědě. Zahraniční pobyt přerušil výkonem náhradní vojenské služby na několika českých ekofarmách. Spolupracoval se svazem ekologických zemědělců PRO-BIO Šumperk a později s Bioinstitutem Olomouc, zejména na propagaci ekologického zemědělství, publikační činnosti a vzdělávání ekozemědělců a prodejců biopotravin. Od roku 2000, kdy spolu s dalšími autory vydal knihu Česká biozahrada, se zapojoval do česko-rakouského projektu Přírodní zahrady. V roce 1999 se podílel na založení občanského sdružení Camphill České Kopisty a v dalších letech na výstavbě tohoto komunitního domova pro mentálně postižené, spojeného s ekofarmou. Od roku 2000 se také zapojoval do rozvoje waldorfské pedagogiky v ČR, do vzdělávání učitelů, v letech 2007–2009 vedl redakci časopisu pro waldorfskou pedagogiku Člověk a výchova. Od konce devadesátých let se rovněž podílel a stále podílí na rozvoji anthroposofického nakladatelství Fabula, v němž publikoval řadu překladů děl Rudolfa Steinera a dalších autorů, jakož i vlastní knihy. Současně se od roku 1999 věnoval také geomantii, tlumočil semináře Marko Pogačnika a jeho dcery Any, přeložil několik Pogačnikových knih, několik let se angažoval v česko-německém geomantickém projektu věnovaném řece Labi. V současné době překládá, píše, příležitostně přednáší a vede semináře, vydává knihy. Je ženatý, má jednu dceru.

Síla knihy je v novém důkladném hledání a promyšlení cest k proměně společnosti, vyúsťující v představení vize pro Českou republiku. Nejedná se o kosmetické úpravy současného stavu, ale o návrh žádoucí systémové změny a změny vědomí.

Poznámka: Text této knihy vznikal dříve, než se Táňa Fischerová rozhodla pro prezidentskou kandidaturu, a nebyl zamýšlen jako součást předvolební kampaně. Je řízením osudu, že kniha byla vydána  právě v této době koncem září 2012.

********************************************************************************************************

STRUČNÝ OBSAH KNIHY

Předmluva ................................................................................7

1. Nemoc současného systému ..........................................................9

2. Až na samé dno .....................................................................34

3. Zdroje síly k obratu • Lidská svoboda • Humor a hravost......................... 56

4. Volnost – rovnost – bratrství• Trojčlennost sociálního organismu................... 68

5. Aby peníze sloužily • Regionální měny a etické banky............................. 100

6. Překonání nemoci v ekonomice: solidarita a altruismus • Otázka mzdy a půdy•

    Družstevnictví a asociace............................................         ...... 113

7. Svobodné školství, zdravotnictví a kultura ..........................................136

8. Stačí se změnit • Okamžiky lidství• Společnost lásky.............................. 160

    Poznámky ...........................................................................................................................................................171

    O autorech .........................................................................................................................................................175

********************************************************************************************************

* Fotodokumentace nabídky nové knihy na setkání s Táňou Fischerovou v Divadle Kampa,dne 9.10.2012

Pro účastníky setkání byla poskytnuta výhodnější cena proti běžné ceně 198,-Kč  

Foto Zdeňka Brychtová  -  více foto zde

* PRVNÍ KŘEST A PŘEDSTAVENÍ KNIHY VEŘEJNOSTI SE USKUTEČNILO

     NA SETKÁNÍ S AUTORY V PRAZE DNE 11.10. 2012

 

                   

VIDEOZÁZNAM ZE SETKÁNÍ, NA KTERÉM BYLA KNIHA PRVNĚ PŘEDSTAVENA, JE DOSTUPNÝ NA DVD" LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ - KŘEST"


Přednáška: Duchovní pojetí uspořádání společnosti - PhDr. Miluše Kubíčková CSc. -

http://www.uloz.to/xLjgVLt/duchovni-pojeti-usporadani-spolecnosti-phdr-miluse-kubickova-csc-24-11-2012-mp3

24.11.2012.mp3 | Ulož.tomp3 Audio 49:10 | 70.8 MB+

Doporučuji vyslechnout. Myšlenky k nastartování proměny společnosti vycházející z knihy Láska nevládne, láska tvoří od Táni Fischerové a Radomila Hradila


Objednávka knihy a DVD

A. KNIHU " LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ" je možno zakoupit  za

      dotovanou cenu 170,-Kč  (+ poštovné + balné) 

B. DVD " LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ - KŘEST" je možno zakoupit  za 50,-Kč  (+ poštovné + balné)

NA DOBÍRKU nebo osobně v Praze v ROZKVĚTU HARMONIE   v PRODEJNÍ A VÝDEJNÍ DNY  

Objednávat můžete zde --->>  

 

*************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2012 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,