Milada Bartoňová: NEJVZÁCNĚJŠÍ DAR

2005, Rezonance Praha, CD, celkový čas40:04

PhDr. Milada Bartoňová (*1917) pochází z moravských Hodslavic. Po ukončení obecné a měšťanské školy pracovala čtyři roky jako dělnice ve Zlíně v Baťové továrně. Již v této době přispívala do časopisu Sbratření, vydávaného Přemyslem Pittrem. Touha po vzdělání jí přivedla do učitelského ústavu ve Valašském Meziříčí a poté na Universitu Karlovu (obory filosofie a psychologie). Vzdělání si dále prohlubovala studiem hindštiny a sanskrtu. Jako redaktorka společensko - vědních edic ve Státní pedagogické nakladatelství připravovala k vydání mj. učebnice a slovníky orientálních jazyků, redigovala spisy J.A.Komenského

Milníky její duchovní cesty bylo protestantsky orientované společenství Přátel hlasu svědomí v rodných Hodslavicích, její záhy vzbuzený zájem o východní filosofii a setkání s jejím celoživotním druhem Rostislavem Hoškem(1928-1999).
V roce 1967 odjela Milada Bartoňová do Indie, kde
pod vedením sv.Satjánandy absolvovala v letech 1967/68 mezinárodní roční kurz jógy ve středisku Bihárské školy sv.Satjánandy.

. Po návratu se začala více věnovat systematickému uvádění východní filosofie do praxe, pracovala jako metodička pro jógu v Ústředním ústavu tělesné kultury při ČSTV a v AC Sparta kde vedla se svým životním druhem Rostislavem Hoškem kurzy integrální jógy a vybudovala tak v Čechách základy novodobé integrální jógy. Kurzy vede dodnes. V kurzech i na letních soustředěních spolupracovala mimo jiné i s André Van Lysebethem a indickými jóginy MUDr. Mukundem Bholem, Goyalem, svamí Gítanandou, svamím.Višnudévanandou. Je čestnou místopředsedkyní Střediska jógy svámího Satjánandy v Praze.
Za více než třicet let přivedla nebo nasměrovala na cestu duchovního zrání stovky žáků a svým neautoritativním příkladem vychovala desítky následovníků.

Přispívala do časopisů Sbratření a Nový Orient, byla koeditorkou časopisů O nás a pro nás a Svítání.
Jako spoluautorka se podílela na knize Od staré Indie k dnešku (1971)a na publikaci úvah a básní Světlo bdících (1998), v roce 1988 ji vyšla  sbírka básní Sebekřísení (2. vydání 2001),

Účastníci kursů Integrální jógy se během roku setkávají na víkendových a letních soustředěních, k jejichž náplni patří ranní meditace, dopolední a odpolední cvičení a večerní "satsangy". Pravidelnou součástí společných aktivit je Miladina recitace některé básně z její sbírky Sebekřísení nebo veršů z básní Miladina oblíbeného autora Otokara Březiny a zpěv manter nebo písní, které Milada slýchala v kruhu Přátel hlasu svědomí a své žáky naučila.

Tato nahrávka vznikla s úmyslem vybavit vzpomínku každému, kdo si nese v duši zážitky z těchto společných setkání, jejich jedinečnou atmosféru.

***********************************************************************************************************************************

Nahrávka obsahuje  recitaci autorky básní ze sbírky Sebekřísení a recitaci básní Otokara Březiny Alfrédem Strejčkem.

1. Mé tělo

2. Ty srdce

3.Vdech a výdech

4.Sebekřísení

5. Rozloha mysli

6.I. Před branami

   II. V branách

   III.Za branami

Milada Bartoňová  - recitace

Hudební doprovod - improvizace na mantry: Lenka Kozderková - flétna, Lenka Župková - housle

Otokar Březina (1868 - 1929)

7. Čisté jitro

8. Předtuchy*

9. Zem?*

10. Zas ve vidění prorockém *

11.Ruce

Hudební doprovod -improvizace na písně Přátel hlasu svědomí :

Hana Blochová - citera, Pavel Polášek - citera, santur

 ***************************************************************** 

Objednávka 

 CD můžete  zakoupit za 190,-Kč + poštovné podle tarifu České pošty .

informace též na       TEL / FAX: 274 860 825  

Objednávat můžete zde --->>   

***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2006 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, email: info zavináč rozkvet.cz