Kerstin Simoné: THOVT Projekt lidstvo

                      2014 ANCH BOOKS , 352 stran, 14,5 x 20,5 cm, brožovaná

 

Thovt, egyptský bůh moudrosti, praotec magie, astrologie a univerzálních umění, je opředen mnoha tajemstvími.
Kerstin Simoné tlumočí ve svých knihách jeho jasná poselství. Thovt mluví o mimozemských aktivitách ve vesmíru, o jeho složení a o změnách, které se nyní odehrávají. Láskyplně a důrazně se věnuje i našemu každodennímu životu a odhaluje pravdy a moudrost, které byly v minulosti výsadou jen přísně tajných učení.
Naší úlohou je převzít zodpovědnost za sebe, za svůj život i za život našich dětí. Síla myšlenky je nejmocnější energií v Universu — a tento potenciál nosí každá lidská bytost ve svém nitru. Našeho božského dědictví však nevyužíváme, neboť jsme „zajati“ v labyrintu falešných pravd, názorů a realit, které cíleně vytvářejí „opravdově mocní“ na Zemi proto, aby nás zde udrželi v nevědomém a otrockém stavu. Skutečná změna a duchovní vývoj se mohou rozvinout pouze z jediného místa — z našich srdcí.
Smrt, jíž se většina lidí tolik obává, je rovněž iluzorní. Informace o smrti je uložena v našich buňkách jen od jistých dob, kdy došlo k manipulaci a následné degeneraci lidské DNA. Člověk je nesmrtelný tvor; jeho tělesná schránka je schopna žít stovky let. Stárnutí a očekávání smrti těla je pouze manipulovaná informace vložená do našich buněk. Toto „naprogramování“ však můžeme změnit.
Kniha zprostředkovává dávné okultní učení přenesené jedním z největších učitelů lidstva do dnešních dob a oděno do nového šatu — je to kvantová fyzika s návodem, jak odkrýt své dřímající schopnosti a božskost imanentní všem lidem.

********************************************************************************************************

Stručný obsah knihy:

 Kdo je Thovt  *Jak vše započalo * Časy svobody * Všezahrnující úroveň bytí Galaktické federace * Mimozemšťané a pravda o bytostech obývajících vesmír* Sedm pečetí a bran* Sedm tvůrčích božstev cyklů a úrovní * Prvotní zdroj * Funkce a význam Květu života * Aktivace klíče k poznání, jež je hluboko v každém z vás * Proč planeta Terra začíná v oblasti pólů pukat * Polární světla * Změna magnetické struktury a její vliv na živé tvory * Procesy, které se odehrávají v nitru vaší domovské planety * Dimenze * Co jsou černé díry? * Co se nyní odehrává na planetě Terra Thovtovo poselství * Hologram a jeho význam * Skutečný význam času * Síla myšlenky * Jak správně manifestovat * Lidské tělo, nemoci, aura * Indigové děti * Účinky vysokofrekvenčního záření na lidské tělo * Význam stravy pro lidstvo* Světelná potrava a její význam v současnosti * Zvířata a utrpení jejich duší * Kdo jsou "doopravdy mocní" vaší úrovně bytí? * Doslov * Můj krátký příběh o tsunami


 

 

      Kerstin Simoné: THOVT Brány Atlantidy

              2014 ANCH BOOKS , 290stran, 14,5 x 20,5 cm, brožovaná

 

 

Bájná Atlantida – země, již většina z nás nosí v hlubinách svého nitra a která čeká na to, aby ji lidstvo probudilo. Ve druhém díle svých poselství Thovt připomíná, že většina z nás jsou někdejšími obyvateli Atlantidy. Podle něj jsme zde v této době proto, abychom společně se Zemí dokončili dílo vzestupu. Prostřednictvím Kerstin Simoné předává Thovt dnešním zájemcům o dávná tajná učení metody, jak se vysvobodit ze zažitých vzorců společenského chování a jak si vytvořit opravdový vztah k sobě i ke svému okolí. Nezanedbatelnou součástí tohoto procesu je vyvážení vlastních vnitřních disharmonií a vyléčení fyzického těla. Thovt seznamuje čtenáře s atlantským Chrámem uzdravení, jehož léčivé frekvence si na sobě může každý vyzkoušet, a díky nimž může rovněž uvést v soulad své tělesné funkce. Při čtení tohoto textu se před vámi odemknou iniciační chrámy minulých dob. Spatříte a procítíte průběh zasvěcení tehdejších adeptů tajných nauk. Dozvíte se, co jsou doopravdy Síně Amenti; kdy a jak je do nich možné vstoupit; jak s vesmírnými zákony zacházejí vědomí lidé, ba jakým způsobem je ve svůj prospěch můžete využívat i vy. Tato kniha „se dostane“ mnohým čtenářům pod kůži; vzbuzuje pozitivní, ale v prvních okamžicích možná i nepříjemné pocity z hlubokého poznání. Pro čtenáře je nenucenou výzvou, aby ve svém srdci a duchu opětovně i radostně rozžehli plamen Atlantidy a prošli branami do dalších dimenzí.

*********

Stručný obsah knihy:

Symfonie stvoření *Moc rozumu nad svobodným duchem* Měřítka lidského hodnocení a jejich následky * Pravda o vzájemné souhře člověka a zvířete na pozemské úrovni bytí * Zvířata a jejich význam v procesu uvědomění lidstva * Brány Atlantidy * Obyvatelé Atlantidy * Křišťálová města * Atlantský Chrám uzdravení * Odkaz Atlantidy * Zákony vesmíru a jejich praktické využití v přítomném okamžiku * Jak vznikly pyramidy v Gíze a nač byly vytvořeny * Síně Amenti * Pravda o delfínech a velrybách na planetě Terra * Znovuzrození energie Atlantidy * Plamen Atlantidy a probuzení lidstva *2012 - rok přechodu * Doslov * slovenské texty meditací

***********************************************************************************************

 

   Kerstin Simoné: THOVT na každý den

              2015 ANCH BOOKS , 204 stran, 14,5 x 20,5 cm, brožovaná

 

V této knize předává Thovt opravdové klenoty žitého poznání a moudrosti. Jsou přizpůsobeny dynamickým procesům odehrávající se nyní na Zemi.
Podmanivým způsobem plným lásky, jednoduchosti a srozumitelnosti zde učí efektivním cvičením, která zvyšují vibrace a umožňují stát se opravdovým mistrem materie. Objasňuje rovněž energetické centrum v člověku – centrální nebo krystalickou čakru –, a poskytuje i návod, jak jej může každý v sobě okamžitě aktivovat a procítit.
Tato praktická kniha je symfonií tvořivých možností a potenciálu člověka. S lehkostí a jednoduše vám ukáže, jak se otevřít novým úhlům pohledů, jak se mentálně přesměrovat nebo jak přizpůsobit vibrace svého těla novým frekvencím Země.

Stručný obsah knihy:

Thovt k dnešku - Elementy a jejich působení v mikrokosmu a makrokosmu *Síla smyslů a jejich tříbení - Pracovní kniha v sedmi stupních * Frekvenční zasvěcení "Symfonie Stvoření"* Frekvenční dýchání na zdokonalení vibrace srdce "Bezvýhradná láska" * Frekvenční dýchání na zdokonalení vibrace srdce "Dokonalost - frekvence pra - tónu duše"


Objednávka knih

Nákup je možný jak  poštou na dobírku nebo osobně v Praze

Objednávat můžete zde --->>  

 

***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2016 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,