Jaromír Skřivánek :ŽIVOT JAKO ZÁZRAK - Cestopis duše

2001, Onyx, 203 str, 31 reprodukcí obrazů,

"Skepse je velice důležitá, chcete-li se dobrat pravdy,"říká dnes již osmasedmdesátiletý Jaromír Skřivánek, malíř, grafik,, překladatel, ilustrátor, spisovatel a cestovatel. Mohl by zcela oprávněně vypravovat o naplněnosti jednoho " obyčejného" života. Celý svůj život hledá a také nachází - pravdu o lidské duši.Indie a východní směry myšlení, buddhismus nevyjímaje, mu učarovaly natolik, že se staly jeho pracovní i životní náplní. Setkal se s dalajlámou a jeho nejbližšími spolupracovníky. Své celoživotní hledání shrnul v poutavé knize Život jako zázrak- cestopis duše.

V knize je vyřčeno dávné tibetské proroctví, které se začalo naplňovat dne 11. září 2001. Ve starých tibetských análech bylo předpověděno, že buddhismus zcela jistě potrvá do roku 2150, ale co se stane potom, žádný dosud neví. Podle proroctví se má v této době odehrát poslední bitva mezi silami dobra a zla, ve které se rozhodne o osudu lidstva na tisíce let. K bitvě má dojít před branami mýtické říše Šambhala (její zeměpisná lokalizace se udává u hranic Afganistánu) a právě v té době se má dokončit také přesun naší planetární soustavy pod jednoznačný vliv zodiakálního znamení Vodnáře. Věčná touha vydat se na cestu hledání utajené svatyně, cíle a naplnění všech tužeb, je cestopisem duše. Tato cesta promění nejenom samotného poutníka. Vnější putování se spojí s vnitřním a dovede člověka od povrchového povrchního vnímání až do nejniternější mysli a naplní tak dávný sen alchymistův: promění nejen hmotu v duchovní zlato, promění nejen nás samé, ale změní také celý vnější život. Náš vesmír střeží kruhová hradba dvanácti zvířetníkových znamení jako kosmičtí rytíři. To jsou prapůvodní archetypy obránců Svatého Grálu, samotné podstaty bytí a života v našem vesmíru. V mikrosvětě naší planety se k ní mohou hlásit všichni lidé, kteří hledají na tomto světě spravedlnost a bojují za ni.

       

Portrét autora knihy ŽIVOT JAKO ZÁZRAK - Cestopis duše

Jaromír Skřivánek -malíř, grafik, básník, překladatel, ilustrátor a cestovatel se narodil 10. října 1923 v Praze, v roce 1942 absolvoval Uměleckoprůmyslovou a grafickou školu v Praze, v letech 1947 - 1950 navštěvoval kurzy hindštiny doc.V.Pořízky v Orientálním ústavu. Za okupace byl totálně nasazen v pražské Avii. Po válce pracoval ve výtvarném atelieru nakladatelství Melantrich a výtvarně propagačním oddělení několika státních podniků. Současně se věnoval malířské, literární a publikační činnosti. V roce 1973 obdržel tříměsíční pozvání od indické vlády, v roce1982 získal půlroční stipendium na West Surrey College of Art. Měl čtyřicet pět samostatných malířských výstav doma i v zahraničí. Vystavoval v Indii (1967, 1974, 1980), na Srí Lance (1980), ve Švédsku (1977) a ve Velké Británii (1982) Je zastoupen v Národní galerii v Praze, v Galerii hl.města Prahy, Středočeské galerii, v Oblastní galerii v Karlových Varech, v Památníku národního písemnictví na Strahově, v Easter Institute v Londýně, na Srí Lance v Národní galerii v Kolombu, v Indii v Birla galerii v Bombaji, v USA v Theosophical Society v Pasadeně v Kalifornii a v Jain International Meditation Center v New Yorku. Stálá výstava jeho obrazů je v galerii "Cesty ke světlu" v Praze 4 .Chodově (Zakouřilova 955) a v Obřadní síni Obecního úřadu Prahy 9 v Čakovicích. V roce 1970 získal uznání Středočeské galerie za soubor obrazů z Indie. Bylaktivně činný ve výtvarných spolcích Marold (od roku 1951), Svazu výtvarných umělců -malířů ( od roku 1958), působí ve Sdružení pražských výtvarných umělců - malířů(od roku 1990) a v Asociaci volných grafiků. V jeho malířské tvorbě dominují orientální motivy, vycházející z inspirace původními scenériemi,kulturními památkami a duchovním dědictvím Indie (návštěvy v letech 1967, 1974, 1980, 1991 a 1997), Srí Lanky (1974, 1981) a Egypta (1981). V roce 1977 obdržel za portrét básníka Muhammada Ikbála zlatou medaili pákistánské vlády, obraz je umístěn v muzeu v Láhauru. Rozvíjí rovněž bohatou publikační činnost: články, kresby a reprodukce obrazů vycházejí v novinách a časopisech (např.Květy, Nový Orient, Lidé a země, Svobodné slovo, Literární noviny atp.). Je autorem knih: Za krásami Indie (cestopisná kniha s 37 autor.ilustracemi), Orbis 1977 (oceněna jako Nejlepší kniha roku), druhé vyd.Albatros 1988. Strom života(bibliofilské vydání poezie),Lyra Pragensis 1992. Kouzelný hadí kámen (pohádky z kraje pod Himálajem s autorskými ilustracemi),Knižní klub 1998. Z překladů byly vydány: Šrí Pataňdžali "Aforismy o józe,Metapoezie lidského ducha (s autorskými ilustracemi),Unitaria 1993,(z angl.), Pietro Tarallo: Asie - Poklady dálného východu,Slovart 1998,Dějiny umění,Guinnessova encyklopedie,Nakladatelství Léta 1992. Ilustroval knihy: Vladimír Miltner(překl),Nala a Damajantí,Lyra Pragensis 1977, Vladimír Miltner: Mahábhárata,Albatros 1988, Rudolf Janíček(překl),Bhagavadgíta,Lyra Prafensis 1989, A.David-Neelováů: Mipam, láma s paterou moudrostí,Odeon 1990, Vladimír Miltner: Mahábhárata, Aventinum 1992(vydáno též v něm.,franc. A angl. Mutaci), Josef Kolmaš (překl.) Nangsa Obum: Mystérium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy,Unitaria 1993. V letech 1997 - 1998 byl v televizi Nova vysílán 10 dílný seriál: "Odhalování posledních tajemství světa"- z rozhovorů s Jaromírem Skřivánkem, které sloužily jako podklad pro tuto knihu, která byla vydána v roce 2001. Český rozhlas - 3 -Vltava během září 2001 vysílal pět relací s Jaromírem Skřivánkem pod názvem "Pohledy pod povrch" Rovněž Český rozhlas 1 -Radiožurnál odvysílal rozhovor s Jaromírem Skřivánkem, věnovaný knize "Život jako zázrak". Časopis ASTRO č.40/2001 a 43/2001 publikoval obsáhlý rozhovor s Jaromírem Skřivánkem o knize Život jako zázrak i jeho životních názorech a poznání.

Objednávka knihy

Knihu "ŽIVOT JAKO ZÁZRAK aneb Cestopis duše" od Jaromíra Skřivánka je možno získat na www.rozkvet.cz za 234,-Kč + poštovné. Objednávky a informace též na TEL/FAX: 274 860 825.

Objednávat můžete i zde --->>
Jaromír Skřivánek
       

Obrazy a grafiky ak. mal. Jaromíra Skřivánka z knihy Život jako zázrak si můžete prohlédnout v našem albu.

Stačí kliknout na galerii...

****************************************************************

 

 home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

    © 2008 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,