RODINNÝ LÉKAŘ NA DOSAH RUKY

         aneb NÍZKOFREKVENČNÍ  PULSNÍ  MAGNETOTERAPIE  = ŽIVOT A ZDRAVÍ


                 Prom.biol. Izabela KLIMOVÁ: ČLOVĚK A MAGNETOTERAPIE

                 2007, Phoenix č.5, str.36

 Člověk je obklopen množstvím různých sil a energií. Některé vnímá vědomě a některé na něho působí, aniž by si to                 uvědomoval. Jednou z těchto sil je i pulzace magnetického zemského jádra a málokdo ví, že je to jedna z podmínek života                   na zemi. Všechen život na naší planetě je závislý na pulzaci cyklu změn magnetické činnosti. Magnetické informace se                      pomocí rezonance přenášejí éterem na veškerou hmotu a na živé organismy. Každý živý tvor je vlastně elektromagnetem  a                  porušením rovnováhy elektromagnetická bilance dochází ke ztížené možnosti mnoha chemikálií adekvátně reagovat v                         procesech látkové výměny.

                    Základním stavebním kamenem každého života je buňka. Za jeden jediný den umírá v lidském těle 600 miliard buněk a právě tolik se jich rodí. Činnost každé z nich je řízena elektromagnetickými pulzy a umírající buňka předává rodící se buňce energetickou i genetickou informaci. Poruchy rovnováhy magnetických rytmů vyvolávají četné poruchy jak v oblasti tělesné,  tak i v duševní. Pomocí pulzní magnetoterapie lze tyto narušené řídící systémy vyrovnat, a to na úrovni meziatomární,  molekulární, buněčné, tkáňové i orgánové. Elektromagnetické pulzy fungují totiž jako regulátor životních pochodů.

Žijeme v civilizované době, máme kolem sebe spoustu vymožeností (mikrovlnky, mobilní telefony, železobetonové konstrukce, atd.) a to vše odstiňuje intenzitu zemských magnetických pulzů. Tento deficit lze nahradit pomocí pulzních magnetoterapeutických přístrojů, které ve skutečnosti simulují zemskou magnetickou pulzaci a z toho důvodu se nedá touzto léčebnou metodou předávkovat a nehrozí zde vedlejší účinky. Považuji za důležité uvést,že se zde hovoří o nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii. Mnozí znají z lázeňských zařízení a z rehabilitačních center ještě vysokofrekvenční magnetoterapii, která je založena na naprosto odlišném principu a kterou nesmí absolvovat lidé s kardiostimulátorem a ti, kteří mají kov v těle.             U pulzní magnetoterapie je sice kardiostimulátor také kontraindikován, ale tuto léčebnou metodu mohou podstoupit lidé po operaci bypassu a odeznělém infarktu a také lidé po totální endoprotéze a s kovy v těle. Přístroje splňují klinické parametry a mohou se používat u všech věkových kategorií (i u kojenců), u zvířat, rostlin, dají se magnetizovat voda ipotraviny.

Možnosti využití pulzní magnetoterapie

Magnetizmus je živá energie a je to spouštěč pro tzv. samouzdravovací procesy. Při jeho nedostatku dochází k pocitůmextrémní únavy - chronický únavový syndrom je popsán ve skutečnosti jako deficit magnetické pole, kdy člověk není schopen plnohodnotně žít a pracovat, protože vypadává ze svých přirozených cyklů. Bolesti hlavy, snížená imunita, porušení motoriky, poruchy krvetvorby, vznik zhoubných nádorů, deprese, nervové podráždění a porušení prostorové orientace - to vše je z nedostatku pulzních signálů. Pomocí pulzní magnetoterapie lze snížit četnost výskytu chřipek, nachlazení a podobných zdravotních problémů, které jsou dprovázeny pracovní absencí.

Pulzní magnetoterapie se osvědčila u léčby artróz, revmatoidních artritid, dny, osteoporézy, bolestí pohybového aparátu a páteře. Všechny tyto potíže představují zdravotní problém, který trápí populaci opakovaně a častokrát v intenzitě, jež brání v plnění pracovních i běžných povinností. Touto léčebnou metodou lze velice účinně odstranit i bolest na principu zvýšené tvorby endorfinů, což jsou přírodní analgetika. Při pooperačních stavech představuje pulzní magnetoterapie nižší dávkování analgetik a antibiotik, pokles pooperačních komplikací zánětlivého charakteru víc než o 50%, urychlení hojivých procesů, zlepšení zajizvení ran, a to i u popáleni. V případě sportovních úrazů je stejný efekt se zkrácením doby sportovní absence.

Význam pulzní magnetoterapie je znásoben její širokou škálou použití u diabetiků, astmatiků, alergiků, u lidí s poruchami krevního tlaku, kardiaků, při urologických a prostatických chorobách, při onemocnění žaludku a střev. Při léčbě roztroušené sklerózy, Alzheimerovy nemoci, při Parkinsonově syndromu. Při stavech po mrtvici je účinnost velmi dobrá, protože se zlepší orientace v prostoru, dokonale se prokrví organismus a interval mezi jednotlivými ataky se několikanásobně prodlouží, což znamená, že tyto metody nevedou k tak rychlé individualitě. A zapomenout bychom neměli také na myorelaxační a relaxační účinky.

V čem tkví tajemství úspěchu magnetoterapie

Proč je magnetoterapie účinná v tolika případech? Při této léčebné metodě totiž dochází k regeneraci na buněčné úrovni a k úpravě metabolických pochodů (většina nemocí je vyvolána z důvodů metabolických poruch). Při pravidelné léčbě dochází k detoxikaci organismu a z těla se vylučují i rezidua léků, vody a potravin. Lidské tělo tím,že se zprůchodní buněčné membrány, má daleko yšší schopnost navázat v těle vitaminy, minerály a stopové prvky z potravin a z doplňků stravy.

Chceme-li žít kvalitní život, je důležité naslouchat svému tělu a zachytit jeho varovné signály při jejich zrodu, dřív, než se projeví v rozsáhlém poškození. A když už nemocní jsme, je důležité poškozování našeho organismu zpomalit a zastavit.

Poznámka: 1.Paní prom.biol. Izabela Klimová  je autorkou řady populárně-vědeckých článků, nejen v oboru pulzní magnetoterapie, ale i v oboru zdravé výživy, hubnutí a různých druhů alternativní medicíny. Již za svého  působení na 1. lékařské fakultě v Hradci Králové, se zajímala o pulzní magnetoterapii a její účinky na různé druhy onemocnění. Vysoce hodnotí tuto metodu, protože jenom simuluje přírodní pulzní zemský magnetizmus, který je nezbytnou podmínkou veškerého života na Zemi. (  Podílela se  také  na vývoji přenosných léčebných souprav RENAISSANCE, kterého se účastnilo 80 rehabilitačních pracovišť ČR,  včetně  lázeňských).
Působila také na soukromé ortopedii v Hradci Králové (Zdravotní středisko AKORD) , kde měla možnost vidět konkrétní dobré výsledky této léčebné metody v řadách pacientů. 
Spolupracuje i s řadou významných zahraničních osobností, které propagují metody bioenergetického potenciálu k řešení osobních i globálních problémů.                            

          2. Za posledních 500 let poklesla intenzita magnetického pole Země asi o 50%

 

LÉČEBNÁ SOUPRAVA  ZAJIŠŤUJÍCÍ ZDRAVÍ A NOVOU

 KVALITU VAŠEHO ŽIVOTA JE INVESTICE, KTEROU SI

 ZASLOUŽÍTE DNES I V BUDOUCNOSTI

PROSPĚJE VŠEM BLÍZKÝM

DOMÁCÍ LÉKAŘ NA DOSAH RUKY(české přenosné léčebné soupravy zejména k osobnímu domácímu ošetření pro celou rodinu ( i pro Centra prevence a rehabilitace)  více zde

 

 *****************************************************************************************************************