Ochrana osobních údajů

Vážení klienti,

pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi dobrovolně své osobní údaje. K tomu, abych mohl plnit závazky ke svým klientům(zákazníkům) a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím některé vaše osobní údaje zpracovávat.

Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)  Nařízení EU 2016/679 - GDPR

K tomu sděluji:

Kdo je správce?

Jsem Ing. Rudolf Vondřich se sídlem Milánská 461, 109 00 Praha 10 IČ: 42568927(dále jen „Správce“) a jsem provozovatelem webové stránky www.rozkvet.cz ,      e-shopu, případně seminářů nebo konzultací.

Kontaktní údaje správce

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: vondrich@rozkvet.cz

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů, ochrana vašich osobních údajů odpovídá platné legislativě a zejména požadavkům Nařízení EU 2016/679 - GDPR a tedy že:

* budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či  uděleného souhlasu

* plníme podle GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů

* umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám dobrovolně  sami svěříte, a to z následujících důvodů

Plnění smlouvy poskytování služeb, organizování seminářů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyžádané obchodní komunikace a vaší identifikace v případě fakturace. Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací. Zpracováváme  vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu. Případně ještě IP adresu, identifikační číslo Lyoness, datum narození.IČO, DIČ, místo narození, titul.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti k vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání informačních e-mailů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob, nebo využít e-mailovou adresu, a to po dobu 5 let. Ten lze samozřejmě kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační  opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup  Správce. K zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

Zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:
 • INTERNET CZ, a.s. - FORPSI, Ktíš 2, 384 03 Ktíš, ČR
 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, ), Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372
 • Poskytovatel účetního a daňového poradenství Monika účto s. r. o., Keteňská 2304/21, 193 00 Praha 9
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím kontaktních údajů Správce.
 • Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 15 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
  Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Právo na přenositelnost: Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.
 • Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázán zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu rád pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohl něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů odhlašovacím odkazem v každém zaslaném e-mailu.

 
Mlčenlivost
Dovoluji si Vás ujistit, že Správce i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 20.5.2018.

 


© 2018  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena