VAROVÁNÍ před NEUVÁŽENÝMI a NEZODPOVĚDNÝMI ČINY během předem připravených provokativních akcí kolem 17. listopadu 2014!!!!

  Amerika jde Česku tvrdě po krku. Pozor na 17.listopad.

 Něco se chystá,  viz

                  ·  Za „pražským majdanem“ stojí TOP 09. Najímá si demonstranty za  1000 korun denně

                               ·  Majdan idiotů v Praze

                                ·  Chceme ukrajinský Majdan na našem Staroměstském náměstí?

 a následující text..

 Ukrajina nevyšla, je snad Česko a jeho destabilizace  záložním plánem ve věci záchrany dolaru?

Vypadá to tak,  bohužel. Vidíme, že americká rozvědka kontaktuje české  kulturní kruhy, mobilizuje na internetu mladé proti

 Zemanovi, zasévá mezi občany pravo-levou nenávist,  snímání obrazů prezidenta ve školách, facebookové  výzvy proti Zemanovi zakládané v USA z amerických IP adres

 Toto  má všechny prvky barevné revoluce a všimněte si toho  načasování.

Za pár dní je tady výročí - čtvrt století od 17. listopadu 1989.

 Symbolika, náhoda nebo plán? Nevěřte na  náhody, žádné neexistují.

 Až vy mladí půjdete do průvodu, který právě teď v těchto  hodinách chystá a plánuje americká ambasáda v Praze ve

 spolupráci s Literárním klubem (havlistická líheň  neskutečných pošahanců) proti Zemanovi, zamyslete se, za čí zájmy těmi svými klíči cinkáte.

Abyste neudělali stejnou  chybu jako my starší v roce 1989, když jsme vyhnali čerta z  východu, abychom si sem následně nakvartýrovali Satana zpoza  Atlantiku. Nenechte Američany rozpoutat v Praze další násilný Majdan.

Demokracie je ohraničená volební urnou a  volebním obdobím.

Ten, kdo toto ohraničení nerespektuje  (tak, jako se stalo v Kyjevě na Majdanu), není demokrat ale  fašista!

Trestní zákoník - č. 40/2009 Sb. ze dne:   8. 1. 2009
účinnost:  1. 1. 2010

Trestní zákoník je součástí veřejného práva a upravuje trestní právo hmotné. Část první v rozmezí paragrafů 1 až 139 definuje časovou a místní působnost trestních zákonů, základy trestní odpovědnosti, účastníky trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost činu, zánik trestní odpovědnosti, trestní sankce, zahlazení odsouzení, zvláštní ustanovení o některých pachatelích (např. mladiství) a výkladová ustanovení. Druhá Zvláštní část (§140 až §418) popisuje skutkové podstaty jednotlivých trestných činů včetně těch proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, proti rodině a dětem, proti životnímu prostředí či hospodářské.

.....................................Výňatek:

§ 402

Apartheid a diskriminace skupiny lidí

             (1) Kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

            (2) Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,

a) uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo

b) vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.

            (3) Příprava je trestná.

§ 403

Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

             (1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

            (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo

d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

            (3) Příprava je trestná.

§ 404

Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka

 

            Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

§ 405

Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia

 

            Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

 U nás je viz výše šíření fašismu trestné. Na Ukrajině zřejmě ne.

********************************************************************

Upozorněte na výše uvedené paragrafy své poslance a politiky,  a že  kdokoliv by chtěl narušit demokratický princip přímo  voleného mandátu prezidenta, bude to chápáno jako útok proti  lidu se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

Toto je varování nám všem! Buďte ve střehu,

Američané a především  Židé-Sionisté (velvyslanec USA Andrew Schapiro) a jejich přisluhovači  (jakým byl mj. Havel) jdou naší demokracii tvrdě po krku,  právě teď v těchto hodinách.

  Chraň Bože naší zemi i její obyvatele,  říká se. Bůh nám však pomůže jen tehdy, když přiložíme sami ruku k dílu a pomůžeme si navzájem,

  tj. konečně již začneme všichni používat mozek při rozhodování.....

  **********************************************************

Evropané proti válce - Tisková konference k akci "STOJÍME ZA SVÝM PREZIDENTEM" 17.11.2014

 

Nevyhráli prezidentské volby, nevzdají to a použijí 17. listopad

Kdyby se nepsalo 21. století, každý den se nemluvilo o obraně demokracie, musel by se každý soudný a myslící člověk pousmát. Bohužel. Myslících ubylo a hlídací pes demokracie se přeměnil v dravce, který ucítil kořist a svolal smečku. Bez médií nelze rozpoutat válku, nelze bez nich rozpoutat nenávist mezi lidmi. Navíc jsou použitím slova demokracie nepostižitelní a v dnešní době nepotrestatelní, protože by to byl útok na svobodu a demokracii, nutno podotknout, na tu jejich.

Media prohrála prezidentské volby a s mecenáši a moci chtivými, v ambicích neuspokojených, nezapomněla.

Pokud byl v 17. listopadu odkaz pro budoucnost, lepší společnost, lepší režim, tak byl odkaz pohřben. Nesmíření se s výsledkem demokratické volby prezidenta, to je napadení základních ústavních principů státu. Nezbývá než znovu dokazovat, koho jsme volili. Bez emocí, agresivity, bez černobílého vidění vyhodnotit jedno čtvrtstoletí a ku prospěchu všech jít dál, netočit se v kruhu.

Pořádají: Evropané proti válce

Leták k tisku: http://www.nwoo.org/wp-content/uploads/milos-zeman-a5.pdf

Událost na FB: https://www.facebook.com/events/825680467452107/


Tisková konference se konala 13.11.2014 od 13h
Vystoupili: Eva Novotná, Lenka Procházková, Milan Neubert, Robert Vinogradov, Jan Korál
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WOBbWZ5d2i8

V Praze 13.11. 2014

Ruda VONDŘICH  s využitím podkladů od přátel 

 

                                                                                                                         


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2014  RUDOLF VONDŘICH, všechna práva vyhrazena