STANOVISKA SVĚTEM UZNÁVANÝCH SPECIALISTŮ - LÉKAŘŮ A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ

                                        K "PANDEMII"  COVID - 19

 Vydání: 23.1.2021                                                                                                                     Poslední  Aktualizace: 23. 1. 2021


Motto:

        „MOC PRAVDY VYZBROJENÁ SVĚTLEM POZNÁNÍ JEST NEPŘEKONATELNÁ“     

                                                                                                      Jan Amos Komenský                  

1. SVĚTOVÁ ALIANCE LÉKAŘŮ

     Nezávislá nezisková aliance lékařů, zdravotních sester, zdravotnických pracovníků a zaměstnanců po celém světě, kteří se sjednotili

v důsledku kapitoly reakce Covid-19, aby se podělili o zkušenosti s cílem ukončit všechny uzavírky a související škodlivá

 opatření  a obnovit univerzální zdravotní determinaci psychické a fyzické pohody pro celé lidstvo.

Více info ZDE


2. OTEVŘENÝ DOPIS DR. MATTHIASE RATHA

Zastavme ten virus!
Ukončeme tu hysterii!

LIDEM A VLÁDÁM SVĚTA

Pandemie v současné době ohrožuje zdraví a životy lidí po celém světě a ničí ekonomiky celých národů. Rázová vlna této pandemie je překonána pouze odvahou, jejímž prostřednictvím jsou potenciálně život zachraňující informace o možném zadržování pandemie systematicky zatajovány lidem i mnoha politickým rozhodovacím pozorovatelům po celém světě.

Sociální život je narušen, základní občanská práva jsou odnášena a ekonomické škody v nebývalých poměrech jsou přijímány, to vše ve jménu omezení pandemie. A přesto ani takzvaní "experti", ani politici, kterým radí, neposkytují lidem ty nejzákladnější – a potenciálně život zachraňující – zdravotní poradenství: Optimální příjem vitamínů a dalších základních mikroživin je klíčovým opatřením pro každého, kdo posílí jejich imunitní systém. Tento vědecký fakt – uznávaný devíti Nobelovami cenami a zdokumentovaný v nesčetných učebnicích biologie a biochemie po celém světě – v podstatě ve všech doporučeních pro veřejné zdraví notoricky chybí.

Zatímco hledání účinné a bezpečné vakcíny, která by pomohla kontrolovat současnou pandemii, zůstává důležité, záměrné mlčení nad přirozenými způsoby posílení imunitního systému, které jsou nyní snadno dostupné, je naprosto nezodpovědné. To ticho není náhoda. Děje se to v zájmu těch firemních zájmů, které se snaží využít obrovské ekonomické výhody z probíhající krize, konkrétně farmaceutického investičního podnikání.

Zveřejnění tohoto otevřeného dopisu však tyto plány vykolejí a dále urychlí zánik těchto firemních zájmů.

Jako vědec, který – společně s dvojnásobným laureátem Nobelovy ceny Linem Paulingem – přispěl k dosud bezprecedentnímu pokroku v přirozeném lidském zdraví, cítím, že je na mně, abych v tomto kritickém okamžiku dějin zvýšil hlas.

CÍLE TOHOTO OTEVŘENÉHO DOPISU

·         Vzdělávat lidi a vlády světa o vědecky podložených, účinných a bezpečných opatřeních, která pomohou potlačit současnou pandemii.

·         Poskytnout vzdělávací kurz o zdravotních přínosech vitamínů proti virovým infekcím.

·         Chránit a zlepšovat zdraví milionů lidí využitím těchto znalostí.

·         Omezit hospodářské škody způsobené pandemií pro malé i velké podniky i národní ekonomiky.

·         Pomoci vrátit život zpět do normálu na naší planetě co nejdříve.

K těmto cílům má tento otevřený dopis tři hlavní části:

1.    Vědecky podložená přírodní zdravotní opatření, která mohou pomoci lidem všude na světě v současné pandemii.

2.    Proč jste možná neslyšeli o těchto přírodních zdravotních přístupů dříve.

3.    Co můžete dělat nyní a jak můžete pomoci zavést preventivní zdraví ve vaší komunitě.

           Úplný text dopisu   zde       


 3. Ukončení současné pandemie -  prevence  - budoucích pandemií! - Dr. med. Matthias Rath  zde

Dnes vám představujeme přednášku Dr. Ratha: "Ukončení současné pandemie – Prevence budoucích pandemií!"

Zatímco současná pandemie zdá se, že ustupovat v některých částech světa, to i nadále ohrožuje zdraví milionů lidí, zejména v rozvojovém světě.

Ekonomické břemeno této pandemie již nabralo dech beroucí rozměry v průmyslových i rozvojových zemích, což ohrožuje pokračování hospodářského, sociálního a politického života, jak ho známe.

Chybí jiné perspektivy, politické zúčastněné strany se snaží zabránit úplnému kolapsu nejen "půjčování" tisíce miliard dolarů od lidí na světě - ale doslova "krást" to od nás, protože tam bude malá šance na splacení. Částka, která již byla na tento účel přidělena, již v budoucnu neumožní zajištěný společenský život. Obzvláště zničující bude účinek této obří "loupeže" na budoucí generace.

Ekonomická rozhodnutí, která jsou nyní přijímána, pro ně uškrtí celý jejich život – bude to "koleno na krku" na celý život.

Abychom tuto předvídatelnou katastrofu pro tuto i budoucí generace minimalizovali, musíme se sjednotit za účinnými strategiemi v oblasti veřejného zdraví, které lze realizovat právě teď po celém světě – a s pomocí lidí na světě.

To je účel prezentace dr. Ratha. Odpovídá na dvě nejnaléhavější otázky:

1. Jak můžeme ukončit současnou pandemii globálně – co nejrychleji?

2. Jak můžeme pomoci zabránit budoucím pandemiím – počínaje právě teď?

Na tyto otázky lze odpovědět pouze na základě faktické a jasné analýzy současné pandemie.

Tato analýza nás nevyhnutelně vede k účinným strategiím v oblasti veřejného zdraví, které lze realizovat kdekoli na světě.

Takže, pokud jste

- student nebo učitel, měli byste využít těchto informací pro vaši školu nebo jinou vzdělávací instituci, ve které se nacházejí;

- Zaměstnanec nebo manažer, měli byste využít těchto znalostí k zajištění fyzického a ekonomického zdraví vaší společnosti;

- Občan nebo politik kdekoli na světě,

vyzýváme vás, abyste provedli zdravotní strategie, které jsou zde nastíněny.

Udělejte to pro sebe, své děti a všechny budoucí generace!

Další informace Jak uvedl Dr. Rath ve videu, zde jsou odkazy na další informace na našich webových stránkách

. • Codex Alimentarius - ZDE

• Nařízení bruselské o zdravotních nárocích  ZDE

• Zákaz vitaminových terapií - ZDE

Dr. Rath je otevřený dopis "Pojďme zastavit virus! Přestaňme s pandemií!" - ZDE

• Zjistěte více o pohybu života - ZDE

         Webstránka nadace Dr. Ratha ZDE


  4.  STANOVISKA   DALŠÍCH ODBORNÍKŮ   

        Na WEBU   RIZIKA VAKCÍN ZDE                                                


ZPRAVODAJ je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a

podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

Velice si vážím a děkuji podporovatelům Zpravodaje. 

Pokud se vám Zpravodaj líbí a chcete také podpořit jeho další aktualizace i tvorbu dalších,

 můžete:

1. zaslat libovolnou částku - dobrovolný finanční příspěvek - DAR na číslo účtu 11747011/0100,

 s variabilním symbolem 123456789 a jménem dárce

2. vybrat si a zakoupit zboží v našem e-obchodu zde

Děkuji předem za každou formu podpory.

VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM! 

Lásku a dobro přeje Ing.Ruda Vondřich


Pokud Vás Zpravodaj zaujal Pošlete jej dál

PROSÍM O ŠÍŘENÍ TĚCHTO INFORMACÍ VAŠIM PŘÁTELŮM CO NEJVÍCE !


©  2021  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena

 

 

ZPĚT NA ÚVOD