ZPRAVODAJ "OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ" (4)

Vydání: 2.4.2014                                                                                  Poslední  Aktualizace: 26. 9. 2016

 

 4. ZKUŠENOSTI RODIČŮ A LÉKAŘŮ

4. 1. Zkušenosti rodičů

Důkaz, že věci se začínají měnit k lepšímu: nádherný příspěvek čtenářky, která se rozhodla projít si trnitou cestou neočkování svých dětí,

ještě nedávno téměř nemyslitelnou ...

Jak jsme neočkovali

Když jsem se před třemi lety rozhodla, že už v žádném případě nedám své děti očkovat proti žádné z těch „ povinně očkovaných“ nemocí, cítila jsem, že se vydávám na nelehkou cestu, ale zároveň jsem v hloubi duše věděla, že prostě nemohu jinak a musím poslechnout svou „vnitřní pravdu“…

Začalo to všechno tím, že jsme před šesti lety u mé první dcery odmítli v porodnici očkovat proti tuberkulóze a tím se zařadili mezi problémové pacienty naší dětské paní doktorky J

Měla o nás opravdu strach a v našem zájmu nás přesvědčovala o nutnosti tohoto kroku-očkovat co nejdříve a co nejvíce. Přes to, že se nám podařilo odmítnout alespoň jedno očkování, ostatním jsme se podrobili. Dnes vím, že jsem tehdy byla ještě pod vlivem všeobecně vyvolávaného strachu - co bude až mi dítě nevezmou do školky, jak půjdu do práce a jak se uživíme… o zdravotní stav mé dcery jsem se začala pořádně bát až se vzrůstajícím počtem naočkovaných vakcín, po kterých vždy následovala horečka, nemoc a následné propuknutí atopického ekzému v celotělovém měřítku…a moje špatné svědomí, že moje děťátko trpí kvůli systému a tomu, že jeho maminka si nedokáže prosadit svou pravdu.

Naštěstí mě drželo nad vodou to, že máme skvělou paní homeopatku, která nám za vydatné pomoci homeopatických léků dokázala vrátit zdraví fyzické i duševní. Bez ní si nedělám iluze o tom, že bychom z nemocí vůbec vyvázli.

Když jsme byli konečně proočkovaní a dcera mohla nastoupit do školky, byla jsem podruhé těhotná a uvědomila jsem si, že bych si dceru mohla vlastně nechat doma a že jsem ji očkovala zbytečně…ale člověk si musí něčím projít, aby pochopil…v tu chvíli jsem byla definitivně rozhodnutá, že mé druhé dítě očkování nezažije.

Musím říct, že za ty tři roky, které tenkrát uplynuly, se názory na očkování začaly měnit a vlastně se začalo měnit všechno…

Při druhém pobytu v porodnici už nikdo ani nemrknul, když jsme opět odmítli očkovat TBC a následně paní doktorka celkem pohodě přijala fakt, že chci s očkováním mé druhé dcery počkat nejméně rok. Její argument „ale nevezmou vám ji do školky“ mě opět píchl u srdce, ale tentokrát jsem si řekla, že nechám věci plynout samy a výsledku svých rozhodnutí se přizpůsobím.

Tak se také stalo. Později jsem podepsala negativní revers o očkování a dcera nemá očkováno nic. Přišel ovšem čas zápisu do školky a já už bych asi opravdu měla jít pracovat, a tak jsem zasedla k internetu a našla si postup, jak dostat neočkované dítě do mateřské školy.

Na stránkách www.ferovanemocnice.cz odpovídají právníci z Ligy lidských práv na otázky ohledně očkování a dozvěděla jsem se toto:

Jelikož již proběhlo několik soudů ohledně sankcí pro rodiče, kteří neočkovali, výsledkem bylo, že Ústavní soud vydal v roce 2012 rozhodnutí, že za „neočkování“ nelze vymáhat jakékoliv sankce a to ani v podobě nepřijetí dítěte do MŠ, jelikož to porušuje základní lidské právo na svobodu myšlení, přesvědčení a víry.

Milí rodiče, pokud tedy k přihlášce do školky přiložíte oficiální „Žádost o udělení výjimky z podmínek pro přijetí do MŠ“ a tam napíšete důvod svého odmítnutí očkování, je ředitelka školky kryta před případnými kontrolami tím, že respektovala právo rodičů na svobodu myšlení…a je to tedy čistá cesta k tomu, abyste mohli být oficiálně přijati. Doporučuji detaily dohledat na stránkách férové nemocnice, abyste si byli jisti tím, co vlastně děláte. Paní doktorka vám do vyjádření lékaře napíše prostě „ neočkován-neočkována“.

Máme tento krok již za sebou a včera nám paní ředitelka MŠ sdělila, že pokud jí podepíšeme smlouvu o tom, že když naše dítě onemocní, nebudeme po ní nic chtít, bere nás…

Zajímavé je, že se ředitelka školky radila jak s právníky, tak s úředníky na kraji a také s řediteli několika MŠ v kraji a dospěli ke stejnému závěru – přijmout neočkované dítě a krýt se smlouvou, že rodiče přijímají plnou zodpovědnost za jeho nemocnost…

Vidím v tom obrovský posun ohledně práv rodičů a boření starých struktur byrokracie a naplňuje mě to obrovskou silou a optimismem, protože se ukazuje, že cesta naší pravdy a žití ze srdce jsou pro nás naprosto bezpečné a dveře k pravdě jsou nám otevřené.

Cítím velkou pokoru a vděčnost k Vesmíru, Bohu…nebo jak si to každý nazvete…za to, že mě touto cestou naučil důvěře k němu.

Velký dík patří mému milovanému muži, který mě po celou dobu podporoval a celé mojí rodině, která mi dávala sílu.

Děkuji a přeji všem hodně odvahy žít svůj život podle svého srdce.

Zdroj

*************************************************

* Studie: Očkované děti jsou 5x více náchylné k nemocem než neočkované

13.1.2015 -
Probíhající studie z Německa srovnávající míru onemocnění u očkovaných a neočkovaných dětí, poukazuje na dost jasný rozdíl mezi těmito dvěma skupinami. Jak uvádí skupina Health Freedom Alliance, děti, které byly očkovány podle oficiálních vládních plánů, měly pětkrát větší pravděpodobnost, že dostanou onemocnění, kterému se dá předcházet, než děti, které si vyvinuly vlastní imunitu přirozeně bez vakcín.

*  (Ne)bezpečné očkování?

*

 

* Jak jsem zachránila svému dítěti život

        *Jak jsem se začetla do příbalového letáku hexavakcíny zde

     * Příbalový leták k vakcíně - Příbalová informace pro uživatele zde

Film  "VĚTŠÍ DOBRO" (The Greater Good /2012) (slovenské titulky/85 minut) by rozhodně měli vidět rodiče i pediatr jejich dítěte. Zachycuje životní příběhy tří rodin, jejichž životy byly změněny v důsledku očkování. Vystupují zde a své názory prezentují významní představitelé lékařů i vědců, pediatrie a vakcinologie. Film získal v roce 2011 dvě ocenění na festivalu Sidewalks moving pictures a na Amsterodamském filmovém festivalu. Je každopádně ukázkou toho, jak aktuální jsou diskuse o bezpečnosti očkování. Film komentovala také  prof. RNDr.Anna Strunecká, DrSc na straně 240 v knize DOBA JEDOVÁ 2

Film   Vaccine Nation /Očkovaný národ/2008/ (slovenské titulky/ 90 minut) Pravda o nebezpečí vakcín a jejich přímého vztahu k autoimunitním onemocněním, infekcím, alergiím a masovému zvýšení vývojových poruch učení a chování u děti, jako je např. autizmus.

* Povinné očkování a tragedie malé Simonky

4. 2. Odmítnutí očkování  

K odmítnutí očkování existují různé strategie. Předpokládají však důkladné seznámení a studium. Uvádím návody vypracované odborníky:

* PRÁVNÍ RADY PRO RODIČE, KTEŘÍ CHTĚJÍ SVOBODNĚ ROZHODOVAT O OČKOVÁNÍ SVÝCH DĚTÍ.

 Autorka - Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv. Cílem textu je poskytnout  základní právní pomoc rodičům, kteří z nějakého důvodu zcela nebo z části odmítají povinné očkování svých dětí, kteří očkování odkládají nebo kteří si přejí individuální přístup.

Text je publikován v knize VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ ( 2012) jako Příloha č. 2,str. 257 až 287 .

Obsahuje kapitoly:Charakteristika současného právního stavu*Práva a povinnosti lékaře v souvislosti s očkováním* Zákon o zdravotních službách *Orgán sociálně-právní ochrany dětí* Řízení o přestupku na hygienické stanici*Promlčení* Použitelné argumenty v rámci přestupkového řízení* Přístup do mateřských škol, na dětské tábory a školy v přírodě* Diskriminace * Ombudsman a politici * Postup v případě závažných nežádoucích účinků po očkování* Důležité právní předpisy a argumenty*

Manuál zejména pro rodiče Odmítnutí povinného očkování – manuál  Odmietnutie povinného očkovania

    * Prohlášení o odmítnutí očkování   zde

   *  Odmítnutí očkování další info zde   a zde

      *  Jak odmítnout očkování? zde

      * Povinné očkování nelze vynutit, o dítěti rozhodují rodiče - Vitalia.

       * Právní manuál pro rodiče o očkování

       * O očkování rozhodují rodiče, ne lékař ani stát

        * Stačí oznámit pediatrovi, že očkování odmítáte nebo jakým způsobem si představujete, že očkování bude      

           probíhat (později, jinou vakcínou, v jiném schématu apod.). Nejlepší je lékaři podepsat negativní revers a k němu

            přiložit ještě vlastní vyjádření k důvodům odmítnutí (vzor, vzor s komentářem).

- Bez očkování do školky? ÚS přezkoumá zákony

4. 3. Zkušenosti lékařů

     * Německý film  "Man Made Epidemic" / "Člověkem stvořená epidemie"  slovenské titulky

     * NÁBOŽENSTVÍ JMÉNEM: VAKCINACE

      *Jedna dvě, klíště jde… Stojí za očkováním v Česku podplacení lékaři?

      * Očkování a reklama: Jak ze sedmdesáti procent udělat sto

        * 30.6.2014 Spalničky jako smrtelná nemoc?

 *  MUDr Ludmila Eleková - O následcích očkování 1.část zde

 *  MUDr Ludmila Eleková - O následcích očkování 2.část  zde

*Otevřený dopis MUDr. Elekové spolku Českému klubu skeptiků Sisyfos (z.s., založené podle zák.č.83/1990 Sb. O sdružování občanů v platném znění, má pouze cca 400 členů různého vzdělání. Z principu nezaujatého úhlu pohledu je možno zveřejněná stanoviska Českého klubu skeptiků Sisyfos pokládat za názor menšinový, a je třeba je proto v dostatečné míře konfrontovat s většinovým pohledem, aby neuvedla čtenáře v omyl.)   zde

* Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí - MUDr. Ludmila Eleková - Březník 5.4.2014 videozáznam  

                                                                                                                      přednášky ( 180 minut)

* Drsná zpověď lékařky: Nežádoucí účinky vakcín a nátlak farmaceutických firem |...

*Očkování dětí - více škody než užitku

*Povinné očkování dětí? I lékaři se přou

* Lékařka: Očkování způsobuje alergie, astma a autismus. A děti i zabíjí

* Očkování pro a proti (MUDr.Prymula a MUDr. Eleková)

* MUDr. Judita  Hofhanzlová  KOMPLIKACE PO OČKOVÁNÍ

 

* Dotazník o očkování ke stažení (k podchycení reakcí na očkování)zde

4. 3.1. Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku zde

   Pokud váš lékař neohlásí nežádoucí reakci na lék, nebo vakcínu a další zdravotnický prostředek, můžete to učinit sami na webu SÚKL, viz dále odkaz z webu SÚKL (zkráceně)  zde Hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku

Nejdůležitějším zdrojem informací o léčivém přípravku po jeho uvedení na trh jsou zdravotničtí pracovníci a pacienti. Povinnost nahlásit SÚKL závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek danou zákonem o léčivech mají kromě zdravotnických pracovníků (lékařů, lékárníků, zdravotních sester atd.) také držitelé rozhodnutí o registraci a další provozovatelé.

Prosíme Vás o hlášení jakéhokoliv podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek léčivého přípravku (více zde ). Prosíme, hlaste i zneužití nebo zneužívání, předávkování, nebo máte-li podezření na lékovou interakci, teratogenní efekt nebo neúčinnost přípravku.                                                            

Na formulářích pro hlášení podezření na nežádoucí účinky léčivého přípravku. Zdravotnický pracovník • elektronický Formulář pro hlášení nežádoucího účinku.

Po vyplnění je formulář automaticky předán na Oddělení farmakovigilance.

• tištěný Formulář pro hlášení nežádoucího účinku.pdf (39,22 KB). Vytisknutý a podepsaný formulář zasílejte na níže uvedené adresy. Formulář byl dne 4.3.2008 modernizován. Starší typy formulářů (CIOMS, SEVT apod.) však zůstávají i nadále v platnosti. Formulář Vám rádi zašleme zdarma poštou.

Pacient • elektronický Formulář pro hlášení nežádoucího účinku umístěný na stránkách pro veřejnost O lécích.cz. Adresa pro zaslání tištěného formuláře: • e-mailová adresa: farmakovigilance@sukl.cz • poštovní adresa: Státní ústav pro kontrolu léčiv Oddělení farmakovigilance Šrobárova 48 100 41 Praha fax: 272 185 222.

* Očkování dětí nemusí být bez rizika, varují někteří lékaři | Za hra

Rohovor Jana Rosáka s RNDr. Markem Petrášem  Host mezi jiným prohlásil: "farmaceutický marketing funguje" zde

* Pozor stahuje se vakcína, kterou se povinně očkují všechny děti zde

*  11 nejtoxičtějších vakcín

* Válka o vakcíny


4. 3. 2. UTAJENÁ DATA O NÁSLEDCÍCH OČKOVÁNÍ

. V pořadu ČT 2 NEDEJ SE + : UTAJENÁ DATA (25 minut)

Premiéra:ČT2 – neděle 7. 6. – 11:14 PDC: 11:11.

Opakování: Nastavit připomenutí Přidat do Osobního programuČT2 – úterý 9. 6. – 11:16 PDC: 11:18

              V dokumentu vystupují mimo jiné prof. RNDr.Anna Strunecka, DrSc. , MUDr. Gandalovičová, JUDr. Zuzana Candigliota, Martina Suchánková

Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

Když se nedávno provalil podvod s falšováním dat O NEŽÁDOUCÍCH ÚČINCÍCH OČKOVÁNÍ uvnitř CDC, což je americký Úřad pro prevenci a kontrolu nemocí, naše média mlčela. Nereagovalo ministerstvo zdravotnictví ani hlavní hygienik.

Jde přitom o vážný případ, neboť zamlčená fakta naznačují, že některé vakcíny mohou způsobovat poruchy centrálního nervového systému a následně težká onemocnění.

Ukázalo se totiž, že vědci ze CDC řadu let tajili data prokazující zvýšené riziko autismu u chlapců očkovaných v ranném věku vakcínou MMR.

A protože trh je globální, týká se to přirozeně i nás.

POŘAD MŮŽETE PUSTIT ZE ZÁZNAMU ZDE: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/215562248410019-utajena-data/

*****************************************************************************************************************************************

B . DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

1. "AUTISMUS A OČKOVÁNÍ -MÝTY A FAKTA" Gandalovicova_autismus a ockovani.pptx (Dokument, 5 MB) / PDF (7 MB, 28 stran)

2. ROZALIO_zkusenosti_rodicu_s_ockovanim.docx (Dokument DOCX, 195 KB) / PDF (308 KB, 7 stran)

3. MUDr.Zalesakova_problematika ockovani.pptx (Dokument, 204 KB) / PDF (393 KB, 22 stran)

4. MUDr.Ticha_ockovani z pohledu neurologa.pptx (Dokument, 2 MB) / PDF (719 KB, 14 stran)

5. "PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ O ZDRAVÍ NEVINNÝCH DĚTÍ A SENIORŮ - PRAKTIKY OČKOVÁNÍ V ČR"

( viz příloha a zde http://rozkvet.cz/texty/prispevekkproblematicesvobodnehorozhodovaniozdravi.htm )

pro seminář v Poslanecké sněmovně nazvaný kulatý stůl na téma "Problematika očkování",

pořádaný 14.4.2015 Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

pod záštitou místopředsedkyně výboru Mgr.Soni Markové

 6. Nová kniha prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc.

              "OČKOVÁNÍ. OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROJEDNÁVANÉ NOVELE Zákona č. 258/2000 Sb.z pohledu biomedicíny" zde

                       7. VACCINE REPORT (CZ): kaři, vědci a zdravotní sestry radí neočkovat /

                 Published by Myslete vlastní hlavou

 Mezinárodní lékařská rada o očkování vydala dokument (česká verze níže) shrnující nejasnosti a kontroverze očkování.

V této otevřené zprávě podepsané pediatry, neurochirurgy a dalšími lékařskými pracovníky upozorňují na souvislosti mezi očkováním a autismem, alergiemi, astmatem, ADHD a mnohých dalších nemocí.

Též upozorňují na všeobecně známý střet zájmů mezi zdravou společností a výdělkem farmaceutických firem.

Dokument se mimo jiné odkazuje na studie Fourteen Studies, kde se uvádí např. výsledek výzkumu, který nalezl u vakcinovaných chlapců věkové kategorie 11-17 let o 317 procent vyšší výskyt ADHD.

More info:

Categories:Types, Research, Health & Medicine

Published by: Myslete vlastní hlavou on May 07, 2012

Copyright: Attribution Non-commercial

*************************************************************

DOKUMENT VACCINE REPORT-CZ

 VAKCÍNY : OPATŘETE SI KOMPLETNÍ INFORMACE

Lékaři, sestry a vědci bojující za ochranu vašich dětí i vás samotných (83 členů)

Nicola Antonucci, MD Todd M. Elsner, DC Alexander Kotok, MD, PhD Máximo Sandín, PhDDavid Ayoub, MD Jorge Esteves, MD Eneko Landaburu, MD Len Saputo, MDNancy Turner Banks, MD Edward "Ted" Fogarty, MD Luc Lemaire, DC Michael Schachter, MD Timur Baruti, MD Jack Forbush, DO Janet Levatin, MD Viera Scheibner, PhDDanny Beard, DC Milani Gabriele, CRNA, RN Thomas Levy, MD, JD Penelope Shar, MDFrançoise Berthoud, MD Sheila Gibson, MD, BSc Stephen L'Hommedieu, DC Bruce Shelton, MD, MD(H)Russell Blaylock, MD Mike Godfrey, MBBS Paul Maher, MD, MPH Debbi Silverman, MDFred Bloem, MD Isaac Golden, ND Andrew Maniotis, PhD Kenneth “KP” Stoller, MDLaura Bridgman, FNP, ND Gary Goldman, PhD Steve Marini, PhD, DC Terri Su, MDKelly Brogan, MD Garry Gordon, MD, DO,MD(H) Juan Manuel MartínezMéndez, MDDidier Tarte, MDSarah Buckley, MD Doug Graham, DC Sue McIntosh, MD Leigh Ann Tatnall, RNRashid Buttar, DO Boyd Haley, PhD Richard Moskowitz, MD Adiel TelOren, MD, DCHarold Buttram, MD Gayl Hamilton, MD Sheri Nakken, RN, MA Sherri Tenpenny, DOLisa Cantrell, RN Linda Hegstrand, MD, PhD Christiane Northrup, MD Renee Tocco, DCLua Català Ferrer, MD James Howenstine, MD Amber Passini, MD Demetra Vagias, MD, ND Jennifer Craig, PhD, BSN, MA Suzanne Humphries, MD Ronald Peters, MD, MPH Franco Verzella, MDRobert Davidson, MD, PhD Belén Igual Diaz, MD Jean Pilette, MD Julian Whitaker, MDAna de Leo, MD Philip Incao, MD Pat Rattigan, ND Ronald Whitmont, MDCarlos de Quero Kops, MD Joyce Johnson, ND Zoltan Rona, MD, MSc Betty Wood, MDCarolyn Dean, MD, ND A. Majid Katme, MBBCh,DPMChaim Rosenthal, MD Eduardo Ángel Yahbes,MDMayer Eisenstein, MD, JD,MPH Tedd Koren, DC Robert Rowen, MD

 a výše uvedeném seznamu jsou uvedeni lidé, kteří působí jako pediatři, rodinní lékaři, neurochirurgové, profesoři patologie, chemie, biologie nebo imunologie.

Každý z nich nezávisle provádí výzkum s pomocí skutečné vědy a došel k závěrům, o kterých se dočtete v tomto dokumentu.

 Tituly u jejich jmen MD, DO, MB, MBBCh označují lékaře medicíny a titul ND znamená,že jeho nositelé absolvovali medicínské vzdělání a jsou doktoři s licencí pro některou oblast. FNPznamená domácí ošetřovatele (family nurse practitioner )

 Stále se divíte, proč lékaři nedokáží nalézt příčiny mnoha nemocí?

Je to proto, že jsou zvyklí ignorovat souvislosti mezi nemocemi a vakcinací. U některých nemocí už ale takové souvislosti byly zdokumentovány:

 *Alergie a ekzémy

*Arthritida

*Astma

*Autismus

*Kyselý reflux (zpětný tok) vyžadující u batolat nasazení inhibitorů redukujících     

   produkcižaludečních kyselin, které mívají mnoho vedlejších účinků

*Rakovina

*Diabetes (u novorozenců a dětí)

*Nemoci ledvin

*Samovolné potraty

*Dlouhý seznam neurologických a autoimunitních nemocí 

*Syndrom náhlého úmrtí novorozenců (Sudden Infant Death Syndrome - SIDS)

*A ještě mnoho dalších

 A toto jsou některé známé vedlejší účinky vakcín, zaznamenané v lékařské literatuře nebo v příbalových letáčcích

*Artritida, krvácivost, krevní sraženiny, infarkty, sepse

*Ušní infekce

*Omdlévání (s následnými úrazy)

*Selhání ledvin vyžadující dialýzu

*Epileptický záchvat

*Silná alergická reakce (např. kopřivka nebo anafylaxe)

*Náhlé úmrtí 

*Mnoho běžných diagnóz, které vedou až k hospitalizaci

 Americký národní program pro kompenzace následků vakcinací (the National Vaccine Injury  Compensation Program - NVICP ) vynaložil již více než 1,2 miliardy dolarů za zdravotní újmy u dětí nebo dospělých, způsobené vakcínami.

 Autismus je spojován s vakcínami

*Autismus byl před rozběhem masových vakcinačních programů vzácností. Od roku 1991,       

   kdybylo zahájeno očkování proti hepatitidě B a meningitidě, zaznamenaly desetitisíce

   rodičů projevy autismu u svého dítěte bezprostředně po aplikaci těchto i dalších vakcín

 

Prostudujte si informace na webu www.fourteenstudies.org

Tam naleznete studie popírající,že by spojitost mezi autismem a vakcinacemi byla velmi nejistá.

 Výrobci léků, pojišťovací společnosti a systém medicíny bohatnou, když onemocníte.

 *Vakcíny neposkytují doživotní imunitu, z čehož vyplývá, že jsou doporučována navazující očkování.

*Každé obnovovací očkování jen zvyšuje riziko dalších vedlejších účinků.

¨*Vedlejší účinky vakcín u vás mohou způsobit doživotní onemocnění. Proto také již

    existuje mnoho léků, které mají působit proti vedlejším účinkům vakcín.

 

V USA nemůže být jak výrobce vakcín, tak i lékař obžalován, pokud se stane něco špatného následkem vakcinace. Oba jsou chráněni zákonem z roku 1986 (tzv.National Child Vaccine Injury Act ).

 V tomto zákoně, podepsaném presidentem Reaganem se prohlašuje:

„Žádný výrobce vakcíny nemůže být odpovědný v občanské žalobě za poškození pocházející od poranění nebo úmrtí způsobené aplikací vakcín.“ (Public Law 99 660) 

 

Mnoho lékařů a odborníků na zdravotní péči si nenechává aplikovat vakcíny a brání před nimi i své děti. Proč to dělají? 

*Vědí, že u vakcín nebyla prokázána bezpečnost nebo účinnost

*Vědí, že vakcíny obsahují nebezpečné substance

*Vědí, že vakcíny způsobují vážné zdravotní problémy

*Léčili už pacienty se závažnými vedlejšími účinky, vyvolanými vakcinací 

 

Jediní lidé, kteří mají prospěch ze svého zdraví jste vy a ti, o které pečujete

*Výrobcům léků se podařilo infiltrovat a získat nadvládu nad celým systémem zdravotní

   péče, včetně lékařských univerzit, odborných medicínských časopisů, nemocnic, klinik a

   lékáren.

Dobré živobytí lékařů tak závisí na slepé víře, na žádných pochybách o vlastnostech vakcín. i  v případech, že vyjde přímo před očima lékaře najevo zjevný důkaz o poškození vyvolaném vakcínou, bývá tento neochoten uvažovat o vakcíně jako o příčině. Takže nepodplacená věda nebo medicínské odmítání vakcín bývá považováno za sebevraždu z pohledu profesionální kariéry. 

*Lidé, kteří podepsali tento dokument, riskují takové následky kvůli vám a vašim dětem.

*Nemocnice mívají finanční prospěch z hospitalizací a z vyšetření.

*Výrobci léků mají miliardové zisky z vakcín.

*Výrobci léků vydělávají další desítky miliard dolarů za léky, které je potřeba podávat kvůli vedlejším účinkům a celoživotním onemocněním, způsobeným vakcinacemi.

 

*Vakcíny jsou páteří medicínského systému. Bez nich by náklady na zdravotní péči klesaly, protože by naše společnost byla všeobecně zdravější. Vyměnili jsme plané neštovice za autismus, chřipku za astma, ušní infekce za diabetes. A tento seznam může pokračovat dál.

Ve snaze eliminovat krátký seznam poměrně nezhoubných mikrobů, jsme vyměnili dočasné nemoci za velmi rozšířené, celoživotní choroby, poruchy, disfunkce nebo postižení.

 

Kolik vakcín je k dispozici?

Pokud by americké děti měly obdržet všechny dávky vakcín v zásobě, každé by dostalo až 35 dávek, obsahujících 113 různých druhů chorobných zárodků, 59 různých chemikálií, čtyři druhy živočišných buněk a DNA, lidské DNA pocházející z potratů a lidskou bílkovinu.

Pokud se domníváte, že se nemusíte od vakcín ničeho obávat, protože vaše děti už jsou starší, ještě o tom popřemýšlejte. V současnosti existuje nejméně 20 dalších vakcín, které jsou v laboratořích vyvíjeny, aby byly v následných letech uvolněny k prodeji a většina z nich je určena dospívajícím a dospělým.

 

Z čeho bývají vakcíny složeny: jak je možné, že vakcíny nebudou škodlivé vašemu zdraví?

 Zde je seznam hlavních komponent:

 *Oslabené viry nebo bakterie z kultur živočišných buněk, v nichž se vakcíny produkují.

*Rtuť, která je zdokumentovaným neurotoxinem, stále zůstává součástí proti chřipkových 

  vakcín na celém světě. Její stopová množství se nalézají i v mnoha jiných vakcínách.

 *Hliník - jed způsobující degeneraci kostí, morku nebo mozku.

*Živočišné buňky z opic, psích ledvin, kuřat, krav nebo lidí.

*Formaldehyt (balzámovací kapalina), který je známým karcinogenem.

*Polysorbát 80 - stabilizátor a emulgátor který je znám tím, že způsobuje neplodnost u myších

    samic nebo atrofii varlat u samců.

*Želatina pocházející z prasat nebo krav - je známá tím, že způsobuje anafylaktické reakce.

   Bývá obsažena ve velkém množství u MMR vakcín pro batolata, a také ve vakcínách

   proti planým neštovicím nebo pásovému oparu.

*Glutamát sodný (MSG - monosodium glutamate ) ve vakcínách proti chřipce, které se inhalují; je znám tím, že způsobuje metabolické poruchy (také diabetes), záchvaty a další neurologické potíže.

 

Střety zájmů

Stejní lidé, kteří vytváří předpisy a doporučení pro vakcinace, profitují z prodeje vakcín. Jako příklad můžeme uvést třeba Dr. Julii Gerberding, dříve odsouzenou na 8 let a nyní působící na pozici presidentky ve společnosti Merck Vaccines. Dalším případem stejného druhu je třeba nDr. Paul Offit, člen the Advisory Committee on Immunization Practice (ACIP), který pracoval na vývoji a nechal si patentovat svou vlastní vakcínu.

 

*Podle provedeného průzkumu si 10-členná skupina pediatrů běžně vydělává více než 100 000dolarů za prodej vakcín ve svých ordinacích. Tito lékaři vydělávají peníze za návštěvy ordinací a za aplikování vakcín dětem a také za následné kontroly, kdy se vyhodnocují reakce pacientů na očkování.

 

*Američtí pediatři údajně získávají čtvrtletní bonusy od the Health Maintenance Organization (HMO ), pro niž pracují.

Bývá to odměna za vysoký počet aplikovaných vakcín.

 Pokud jim četnost vakcinace poklesne, bývají naopak káráni pojišťovnami.

 

Existuje nějaký výzkum, který by prokazoval rozdíly mezi vakcinovanými a nevakcinovanými dětmi?

 Proběhl např. projekt s názvem CalOregon, který sponzorovala nadace the Generation Rescue,

 jenž se zaměřil na rodiče dětí po vakcinaci a bez vakcinace. Do průzkumu bylo zapojeno celkem 17 674 dětí a jeho závěry byly tyto:

 

*Vakcinované děti měly o 120% častěji astma

*Vakcinovaní chlapci měli o 317% více ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders 

    -hyperaktivita s poruchou pozornosti)

*U vakcinovaných chlapců se o 185% častěji projevovaly neurologické potíže

*Vakcinovaní chlapci měli o 146% častěji autismus

 

V tomto průzkumu bylo zapojeno pouze 20% děvčat. Pokud si chcete přečíst kompletní studii, zadejte si ve vyhledávači adresu  www.generationrescue.org/pdf/survey.pdf .

Jestliže máte zájem o záznamy o sníženém výskytu autismu mezi nevakcinovanými dětmi z náboženských komunit Amish, naleznete je na adrese http://www.vaccinationcouncil.org/quick compare 2.

             

Další studie o autismu naleznete na http://childhealthsafety.wordpress.com/2009/06/03/japvaxautism/nebo na http://childhealthsafety.wordpress.com/2010/02/08/britvaxautism/

 

Osvobozování od vakcinací v USA

*Občané USA mají skutečné právo odmítat vakcinaci. Jen je potřeba je využívat.

*Děti nemusí být vakcinovány, aby mohly navštěvovat veřejné školy.

*Každý stát Unie má své výjimky, které dávají jeho občanům právo odmítat nechtěné

   vakcinace - viz    http://exemptmychild.com/10752

 Vyhledávejte si svého poskytovatele zdravotní péče, který bude souhlasit s vaší volbou vyhnout se vakcinaci a bude vás respektovat. Může vám k tomu pomoci např. seznam na www.vaccinationcouncil.org/providers.pdf 

 Mnozí si volí zdraví a bezpečnost tím, že vakcínám řeknou ne

 *Mezi skupiny lidí, kteří odmítají vakcinaci, patří holističtí léčitelé, chiropraktici, rodiče, kteří provozují domácí školu nebo vyznavači různých náboženství.

  Tisíce svědectví, sepsaných rodiči dětí bez vakcinací, popisujících pevné zdraví těchto dětí bývají dostupné online na mnoha místech po internetu.

*Rozhodnutí o vakcinaci jsou na vás a na vašem partnerovi. Nikdo další  o tom nepotřebuje vědět. Není to ani záležitost vaší rodiny, vašich sousedů nebo příbuzných.

 Abyste dosáhli pevného zdraví, potřebujete převzít iniciativu a naučit se některé nové věci

 *Bezpečnou volbou je říci vakcínám ne

. Máte pravomoc činit rozhodnutí o svém zdraví i ozdraví svých dětí. Nejste však schopni  

  ovlivňovat následky vakcinací. 

*Nepotřebujete pediatra prostě jen k tomu, aby zvážil a změřil vaše dítě a dal mu nějakou injekci. Uvažujte o vyhledání naturopatického lékaře, pediatrického chiropraktika, doktora orientální medicíny nebo homeopatického lékaře. Možná se vám podaří nalézt osteopatického lékaře, který dává přednost léčbě bez vakcín a stane se vaším rodinným lékařem.

 *Děti se rodí se silným a přirozeným obranným systémem. Kdyby tomu tak nebylo, všechny by umíraly už krátce po narození. Nesmírná kaskáda komplexních imunitních procesů začíná už s prvním pláčem novorozence. A je potřeba, aby se to objevilo přirozeně, bez přerušování, způsobovaného injekcemi s toxickými substancemi.

 *Prostudujte si fakta o nemocech, kterým se má předcházet vakcinací. Vaše děti buď nikdy

  nepřijdou do kontaktu s většinou z nich a pokud přece jen, téměř všechny zdravé a

  nevakcinované děti se jednoznačně zotaví a získají navíc i dlouhodobou imunitu. Zdraví

 však nepřichází prostřednictvím injekční jehly.

 

*Poznejte, jak důležitá je horečka, jak pečovat o nemocného doma a kdy je nutné volat lékaře.Většina horeček mizí samovolně, při vhodné péči a pomoci - někdy k tomu stačí i pouhých pár hodin (www.drtenpenny.com/fever.aspx)

 

* Uvědomte si, že vaše dítě může být vakcinováno a stejně je může potkat tatáž nemoc, před

   kterou je chcete ochránit. Vakcíny nemusí poskytnout ochranu, kterou od nich lidé

   očekávají. Injekční jehla nevede k udržování zdraví.

 

*Naučte se, že prvotními klíči ke zdraví jsou dobrá strava, čistá voda, přiměřený

  spánek,pravidelné cvičení a pocity štěstí.

strana 4

 

*Studujte jednoduché informace o vitamínech a především kriticky důležitou informaci o

   vitamínu D3. Naučte se, jak používat základní byliny a homeopatii pro udržování zdraví a

   pro léčbu drobnějších nemocí.

 

*Naučte se o vakcínách víc, než zná váš lékař. Je pravděpodobné, že váš klasický lékař nečetlo vakcínách nic víc, než několik publikací, vydávaných výrobci léků nebo příruček vydávaných s podporou státních institucí (v originále odkazováno na CDC - americké centrum pro zvládání nemocí - pozn.překl.)

 

*Uvědomujte si, že péče o zdraví  je něco, co si platíte sami; péče o nemocného 

   bývá hrazena pojištěním. Vaše pojišťovna bude platit za léky a vakcíny.

*Plánujte si všechno tak, abyste zůstávali zdraví. Váš život je na tom závislý.

 

Webové zdroje s dalšími informacemi nebo pro pomoc:

 *International Medical Council on Vaccination(free webinars)www.vaccinationcouncil.org

 *Example IMCV regional sites www.imcv wi.org , www.imcv me.org

 *Dr. Sherri Tenpenny www.drtenpenny.com, Facebook www.facebook.com/vaccineinfo

 *ThinkTwice Global Vaccine Institute www.thinktwice.com

 *Vaccination Liberation www.vaclib.org

 *U.S. doctors who don’t vaccinate www.novaxdoctors.webs.com

 *Holistic Moms www.holisticmoms.org

 *Moms Like Me www.momslikeme.com

 Knížky s dalšími informacemi i pro začátek 

 *Saying No To Vaccines  – Sherri Tenpenny, DO

 *Make an Informed Vaccine Decision For the Health of Your Child – Mayer Eisenstein, MD, JD,MPH

 *Vaccines: Are They Really Safe and Effective? – Neil Miller

 *Child Health Guide – Randall Neustaedter

 *Childhood Vaccinations: Questions All Parents Should Ask – Tedd Koren, DC

 *How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor  – Robert Mendelsohn, MD

 * Jabs, Jenner and Juggernauts – Jennifer Craig, PhD, BSN, MA, Dhom

 *Natural Alternatives to Vaccination – Zoltan Rona, MD

 *The Crime of Vaccination – Tenison Deane, MD

 *The Sanctity of Human Blood: Vaccination is Not Immunization – Tim O’Shea, DC

 *Vaccination – Gerhard Buchwald, MD

 *Vaccination: 100 Years of Orthodox Research – Viera Scheibner, PhD

Vyzýváme doktory medicíny, chiropraktiky, zdravotníky z konvenčních léčebných zařízení a také holistické léčitele, kteří mají zájem participovat na příštích verzích tohoto dokumentu nebo kteří by se rádi připojili k naší skupině, aby nám poslali mail na adresu sayno@vaccinationcouncil.org International Medical Council on vaccination www.vaccinationcouncil.org           www.facebook.com/vaccinationcouncil

 **************************************************************************

1.února 2011 Přeložil VaP Originál článku: http://naturalnews.com/Vaccines_Get_the_Full_Story.html

 Články z portálu NaturalNews přeložené do češtiny naleznete na adresách:http://czo-vp.webnode.cz   http://www.celostnimedicina.cz 

 Převzato z http://www.scribd.com/doc/92679649/Leka%C5%99i-v%C4%9Bdci-a-zdravotni-sestry-radi-neo%C4%8Dkovat-VaccineReport-CZ


* Bulletin "Joalis info" 01/2014,

 

 Bulletin Joalis info Leden-Únor vydaný 3.2.2014, (je volně ke stažení zde) se zaměřil na téma vskutku rozporuplné, na záležitost, proti níž jedni ostře brojí a jiní ji zuby nehty prosazují. OČKOVÁNÍ. Bulletin se dostal do podvědomí široké veřejnosti, na Facebooku se dočkal více než stovky sdílení a rovněž uznání od nejrůznějších zájmových skupin a organizací šířících osvětu o rizicích očkování.

Téma bulletinu zaujalo zejména rodiče, kteří se houfně začali vyptávat na principy metody řízené a kontrolované detoxikace. Z toho důvodu se MUDr. Jonáš rozhodl napsat krátký, leč výstižný příspěvek o očkování. Je určen všem laikům, kteří se s detoxikací teprve seznamují. Naleznete jej zde .

 


* OČKOVÁNÍ? NE, DĚKUJI    Utajování nebezpečnosti očkovacích látek v britských úředních záznamech bylo prolomeno. Mimořádný dokument publikovaný odvážnými lékaři a investigativními výzkumníky vynesl na denní světlo špínu 30 let utajovaných oficiálních záznamů ze schůzek úředníků britské státní komise pro vakcíny a přísedících, údajně nezávislých zdravotnických "expertů" úzce spojených s farmaceutickým průmyslem.                             Žádost o uvolnění informací podle FIA (Freedom of Information Act - zákona o svobodném přístupu k informacím) podaná britskou lékařkou vynesla na světlo 30 let utajované úřední dokumenty dokazující, že vládní experti           1. vědí, že vakcíny neúčinkují  2. vědí, že způsobují onemocnění, jimž mají předejít  3.znají jejich rizikovost pro děti  4.trvale důsledně obelhávají lékaře a veřejnost  5. vyvíjejí snahy za účelem zabránit bezpečnostním studiím více WM Magazín 131/132

*BRITŠTÍ VĚDCI UZNALI: očkování nefunguje. Mladá lékařka našla důkazy. Odpůrkyně vakcín je českou Lékařkou roku. Ničivý stroj farmabyznysu jede vesele dálT

Vloženo dne 28.5.2015

ERIKA HÁJKOVÁ přináší fascinující příběh mladé lékařky, která zjistila, že vakcíny nefungují a děti přestaly umírat na spalničky již tři roky před zavedením vakcíny, za což se ji vlastní kolegové pokusili „odstřelit“ stejně nenávistně, jako českou Lékařku roku, MUDr. Ludmilu Elekovou

Vzteklí zastánci očkování před několika dny doslova šíleli na sociálních sítích i v některých mainstreamových médiích. Důvodem bylo, že anketu Unie pacientů ČR o Lékaře roku vyhrála MUDr. Ludmila Eleková, lékařka, která dlouhodobě varuje před škodlivostí očkování. MUDr. Eleková také naprosto správně vysvětluje, že jedinou ochranou před nemocemi je – dobrá imunita. Kterou očkování ovšem naopak ničí.

Publicita, které se vítězstvím v anketě dostalo „protiočkovačům“ v médiích, zastánce očkovacího podvodu rozzuřila doběla. Jak by ne – očkování je byznysem čím dál výnosnějším a tlak na povinnou vakcinaci dětí se stupňuje celosvětově. Vezměme třeba Spojené státy, konkrétně Kalifornii. Tam Senátem právě prošel zákon, který znemožňuje nedat své dítě očkovat z důvodů „osobního přesvědčení“ – tedy problematika trochu podobná té, která se u nás řešila u Ústavního soudu. Pěkných pár milionů dávky vakcíny navíc! Nelze však polevit. „Popírači“ tedy musí být okamžitě popraveni.

Přesto – nebo právě proto – se čím dál více lidí staví na hlasitý odpor. Jsou mezi nimi jak laici, tak lékaři z povolání. Pro ty je situace snad ještě těžší, než pro obyčejné „nekvalifikované“ rodiče: okamžitě totiž jsou obviněni z toho, že šíří „pavědu“ (bad science). Příkladem budiž právě Ludmila Eleková, která dostala dokonce Bludný balvan spolku Sysifos (k čemuž paní doktorce jako její „spolulaureáti“ upřímně gratulujeme).

O stejný postup se „očkovači“ pokusili Ve Velké Británii v roce 2005. Dr. Jayne Doneganovou, jejíž názor na očkování se na základě jejích vlastních výzkumů rozešel s „mainstreamem“, se pokusili profesně „popravit“, když svědčila proti očkování dvou holčiček u soudu. Obvinili ji právě z „pavědeckého“, neprofesionálního přístupu.

Výsledek? Komise fakticky potvrdila, že argumenty dr. Jayne Doneganové mají vědecký základ. Doktorka Doneganová přitom například dokazuje, že pokles výskytu infekčních chorob nemá patrně souvislost s očkováním, ale s jinými faktory. Jinými slovy: Očkování, ve smyslu jak je veřejnosti po desetiletí prezentováno, nefunguje.

Skandál se nekoná

Podobné skandální odhalení by samozřejmě mělo plnit první stránky novin, ale v mainstreamovém (britském i našem) tisku nezaznělo o celé věci ani slovo. Takový závěr se totiž opravdu nehodí do všeobecné očkovací hysterie, kterou momentálně (nejen) v Evropě zažíváme.

Dr. Doneganová přitom rozhodně nezačala jako „alternativní“ lékařka. Jak vysvětluje, původně v dobré víře rodiče také „nutila“ či alespoň přesvědčovala, aby své ratolesti dali očkovat. Tehdy šlo o vakcínu proti černému kašli.

„Říkala jsem jim, že s vakcínou jsou spojené možné nežádoucí účinky – nebyla jsem z těch lékařů, kteří by se snažili omlouvat nebo skrývat podobné „detaily“ – ale že nám, lékařům, bylo řečeno, že výskyt nežádoucích účinků, které by se mohly objevit ve spojení s vakcínou proti černému kašli, je desetkrát méně pravděpodobný, než možné komplikace spojené se vlastní nemocí, a že hlavní důvod, proč jejich děti očkujeme, je, aby byly před nebezpečnou nákazou chráněné.

Proč jsem nemyslela? Lékaři to tak dělají

Považovala jsem rodiče, které nechtěli očkovat svoje děti, buď za ignoranty nebo zasociopaty. Věřím, že toto je i dnes rozšířený postoj, jak lékaři hodnotí „rodiče-odmítače“. Proč? Protože během studií nás všechny učili, že ty tisíce a stovky tisíc lidí, kteří umírali na nemoci jako záškrt, černý kašel nebo spalničky – proti kterým se dnes očkuje – přestaly umírat právě díky zahájení vakcinace.

Zároveň nás ovšem učili, že onemocnění jako tyfus, cholera, revmatická horečka nebo spála – na které vakcíny nejsou – přestaly zabíjet lidi díky zlepšení hygienických a dalších životních podmínek. Bylo by logické položit si otázku: pokud zlepšení těchto podmínek zlepšilo bez očkování zdraví celé populace ve vztahu k určitým nemocem, proč by ho nezlepšilo ve vztahu ke všem nemocem? Ale množství požadovaných znalostí, které musejí studenti lékařských fakult absorbovat, je tak obrovské, že taková tvrzení vezmete prostě jako informace. Nevytvoříte si mezi nimi žádnélogicképropojení, které by si třeba nezaujatý pozorovatel vytvořil.“

Jak dr. Doneganová vysvětluje, dokonce ani její zájem o homeopatii, kterou posléze vystudovala a začala praktikovat, ji nepřiměl názor na očkování změnit: připadalo jí totiž, že princip obou metod je v zásadě podobný a spočívá v podání velmi malého (v případě homeopatie extrémně malého) množství látky, způsobující nemoc, pro vyvolání imunitní reakce organismu.

Nezdravé „dobro“ pro vlastní děti

Od „pro-očkovacího“ přístupu ji neodradila ani velmi nepříjemná reakce, kterou na očkování proti tuberkulóze měla její vlastní dcera.

„Stejně jako moji vrstevníci jsem informace o vakcinaci přejala zcela automaticky a s důvěrou jako jediný a nejúčinnější lékařský postup, jaký byl kdy zaveden. Když se mi v letech 1991 a 1993 narodily děti, naprosto samozřejmě a bez ptaní jsem je nechala oočkovat vším, včetně vakcíny MMR. Brala jsem to jako jako jedinou správnou věc. Dokonce jsem nechala svojí  čtyřtýdenní dcerku oočkovat vakcínou proti tuberkulóze s prošlou exspirací na klinice veřejného zdraví.

Všimla jsem si však – profesionální deformace mě nutí automaticky kontrolovat údaje na ampulkách, tedy číslo šarže a datum exspirace – že vakcína je prošlá, a upozornila na to lékařku: Ta odvětila: ‚Nebojte, proto dnes klinika otevírala s hodinovým zpožděním, kontrolovali jsme, jestli můžeme tuto šarži vakcín bez problémů aplikovat a můžeme.‘ A já jsem na to řekla: ‚V pořádku.‘ A nechala jsem svou dceru naočkovat. Chudinka malá, měla pak příšernou reakci. Jenže já byla natolik přesvědčená, že je to pro ni to nejlepší, že jsem ji postupně nechala naočkovat všemi vakcínami ve dvou, třech i čtyřech  měsících věku.“

Jenže pak dr. Doneghan udělala něco, co se v dnešním lékařském světě, ovládaném dokonale zájmy farmaceutických firem, trestá téměř stejně, jako v románu George Orwella 1984: Začala přemýšlet.

Podivné očkování doktorku zarazilo

Nejdřív ji zarazilo několik „kol“ očkování proti spalničkám, která musely děti prodělat, přestože údajně měla dobře chránit již první dávka vakcíny – proto ji přece rodičům přes mnohé nežádoucí účinky doporučila!

„V roce 1994 byla zahájena kampaň proti spalničkám a zarděnkám, ve které bylo očkováno sedm milionů školáků. Ředitel resortu zdravotnictví Spojeného království rozeslal všem praktickým lékařům, lékárníkům, ošetřovatelům a dalším pracovníkům ve zdravotnictví dopis, ve kterém oznamoval, že přichází epidemie spalniček.

Důkaz epidemie nebyl v té době zveřejněn. V pozdějších letech se ukázalo, že předpověď založili na  komplikovaném matematickém modelu, prostě na odhadech. Říkali nám: ‚Nemáme jistotu, že jedna dávka vakcíny v případě epidemie děti ochrání.Potřebují ještě jednu dávku.‘ To zní logicky, pomyslela jsem si. Už tehdy jsem věděla, že žádná vakcína nemá stoprocentní účinnost.

Opravdu mě ale znepokojilo, když nám řekli, že ani ti, kteří dostali dvě dávky vakcíny proti spalničkám, nejsou nutně chráněni v případě propuknutí epidemie a potřebovali by dávku třetí. V původním očkovacím plánu byla přitom pouze jedna vakcína proti spalničkám. Šlo o vakcínu obsahující živý virus, takže působila stejně, jako by daný jedinec přišel do styku s původním virem, jen trochu pozměněným, aby byl bezpečnější a vedl k imunitní odpovědi. Od té doby se samozřejmě přidala předškolní dávka, protože pouze jedna nefungovala. Ale předtím se očkovalo jednou a na celý život,

A najednou nám začali říkat, že ani dvě dávky původně jednorázové vakcíny neochrání v případě epidemie populaci. Tehdy jsem se začala ptát sama sebe: ‚Proč jsem tvrdila všem těm rodičům, že vakcíny jsou bezpečnější, než prodělání samotné nemoci, když se nakonec zdá, že děti mohou utrpět celou řadu nežádoucích reakcí spojených s vakcínou, a přesto onemocní se všemi komplikacemi i přes naočkované dvě dávky vakcíny? Tak jaký to má pak smysl?

Zakázané knihy a vlastní výzkum

V době, kdy přišla na trh MMR vakcína, mělo za sebou už mnoho dětí očkování proti spalničkám. Byli jsme ale přesvědčováni, že jim MMR vakcínu máme stejně aplikovat, protože je to ochrání proti příušnicím, zarděnkám a podpoří jejich imunitu proti spalničkám. Tvrdili nám také, že nejlepší způsob očkování je očkovat masově, protože to zabrání řetězové nákaze. Jenže já si řekla, že nechápu, proč očkujeme všechny ty malé děti ve věku dvou, tří, čtyř měsíců? Proč nepočkáme dva nebo tři roky, a pak nenaočkujeme všechny, kdo se mezitím narodili anepřerušíme tak případný řetěz nákazy?

Něco tady prostě zjevně čím dál víc nedávalo smysl. Jenže bylo těžké začít si klást otázky, jestli je očkování cokoli jiného, než bezpečné a efektivní opatření, zvlášť když nás učili mu tak neochvějně věřit. Čím jste odborněji lékařsky vzdělaný, tím hůř se vám dá tak říkajíc vymýt mozek. Není snadné, nebo alespoň tehdy nebylo, se dát na cestu, kterávás nakonec zavede do opozice proti všem vašim kolegům a celému zdravotnímu systému, v němž pracujete.

Začala jsem tedy číst knihy, které by se daly charakterizovat jako „protivakcinační“. Obsahovaly pozoruhodné statistiky: podle nich výskyt naprosté většiny úmrtí  spojených s výskytem infekčních nemocí, na které máme vakcíny, začal klesat ještě dříve, než přišly v padesátých a šedesátých letech vakcíny na trh. Například právě černý kašel a koncem šedesátých let i spalničky. 

Byly to pro mě naprosto neznámá data. Rozhodla jsem se tedy, že je nemohu jen tak vzít za svá. Potřebovala jsem provést nový výzkum. Zdálo se, že grafy v mých učebnicích a příručky Oddělení zdravotní imunizace hovoří naprosto protikladně. Ty totiž naopak potvrzovaly, že vakcinace způsobila strmý pokles úmrtí na sledované nemoci.“

Šokující zjištění: Očkování nefunguje!

Dr. Doneganová se pustila do vlastního výzkumu. Nebyl snadný, dvě instituce, které by data mohly mít, Národní statistický úřad a ministerstvo zdravotnictví, si ji mezi sebou přehazovaly jak horkou bramboru. Pro lékařku se dvěma malými holčičkami v předškolním věku nebylo rovněž snadné dojíždět do Londýna a hrabat se v zaprášených archivech.

Nakonec se dostala k původním datům a sestavila z nich grafy. Na rozdíl od těch, které vídala ve svých učebnicích i oficiálních příručkách, však její grafy začínaly už v 19. století, kdy se začala o infekčních nemocech a úmrtí na ně statistická data shromažďovat. Závěr byl šokující: 99% poklesu úmrtnosti  se odehrálo předtím, než byla v šedesátých letech zavedena vakcína. Pokles byl podobný pro černý kašel i spalničky a znamenal jediné: Celá slavná vakcína je jen mýtus.

„Když jsem se zaměřila konkrétně na skupinu dětí ve věku do 15 let, ukázalo se, že v této skupině došlo k poklesu úmrtí na spalničky fakticky o 100% mezi lety 1905 a 1965. Děti přestaly na spalničky umírat tři roky před tím, než byla ve Velké Británii uvedena na trh vakcína.“

Dr. Doneganová prostě objevila skutečnost, kterou bez složitých vědeckých studií věděli a praktikovali naši předci – a kterou odjakživa vědí a praktikují „holističtí“ lékaři na celém světě. Jedinou ochranou před nemocí je – prostě zdraví. Tedy dobrá imunita a dobrý stav organismu, který občas nějakou nemoc vlastně nutně potřebuje, aby se navrátil do stavu rovnováhy, o němž (už i) Světová zdravotnická organizaceví, že jde o stav zdraví.

Výsledkem jejího poctivého objevu bylo však jediné: Obvinění z neprofesionality od kolegů, kteří podobné závěry odmítali uznat. Dr. Doneganová svědčila jako expert v případě dvou žen, které odmítaly očkování, zatímco jejich bývalí partneři děti očkovat chtěli. Neohroženě vyjádřila své stanovisko, podpořené důkladným výzkumem.

Poprava skeptika, která nevyšla

Soudce zareagoval tím, že prohlásil, že jde o stanovisko, které si vytvořila na základě „hlubokého vnitřního přesvědčení“, že tedy není vědecké a lékařka prý tak zavádí soud svou „pavědou“ na scestí.

Proti dr. Doneganové se rozjela likvidační kampaň. Všeobecná lékařská rada (General Medical Council, GMC) Spojeného království ji začala vyšetřovat pro neprofesionalitu. Průběh byl klasický. Včetně týmů právníků a spousty peněz na straně očkovacího farmaceutického byznysu. Včetně toho, že právníci dr. Doneganové šest týdnů před zahájením stání případ „položili“. A tak dále.

Pozoruhodné je však jedno: výbor GMC, který o lékařčině budoucnosti rozhodoval, kupodivu – na rozdíl od našeho Ústavního soudu – nesrazil paty a poslušně nezasalutoval (profesní a lidské) popravě lékařky, vedené farmaceutickou lobby. Snad v Británii ještě zbývá něco z ducha kolébky moderní demokracie? Nebo již bylo beztak jasné, že se nad případem tak jako tak „zavře voda“?

Každopádně výbor prohlásil:

„…Z vašich důkazů a důkazů vašich svědků jasně vyplynulo, že vaším záměrem je dovést rodiče ke zdrojům informací o imunizaci a ochraně zdraví dětí, abyste jim pomohla dospět k informované volbě.

Sdělila jste nám, že existuje mnoho knih publikovaných lékaři a dalšími odborníky z této a jiných zemí, kteří se seriózně zabývají otázkami očkování a své argumenty opírají o citace mnoha historických zdrojů, důkazů a lékařských zpráv.

Žádnou z těchto publikací jste sama nepoužila, protože jste byla přesvědčena, že GMC by je vnímala jako nedostatečné odkazy potřebné pro vaše doporučení. V hojné míře jste využila dostupné uznávané lékařské časopisy.

Výbor si je jistý, že jste zachovala objektivitu, nezávislost a nepodjatost. V souladu s tímto výbor rozhodl, že jste nebyla shledána vinnou z vážného profesního pochybení.“

David zvítězil nad Goliášem, ve sporu sice – při rozměrech „bitvy“ – malém, ale o to podstatnějším. Doktorka Doneganová bude sice navždy pro své „nepřemýšlející“ lékařské kolegy poznamenána stigmatem „odmítačky očkování“, současně jí nikdo nevezme to, že nejvyšší profesní instance Spojeného království prohlásila, že se ve svém přístupu drží striktní vědecké práce.

Kéž by se pánové a dámy ze Sysifa a Lékařského týdeníku místo ublíženého křiku o tom, že hlasování o Lékaři roku bylo „zmanipulováno“ odpůrci očkování, jednou zkusili zamyslet. Jejich přístup chápu, drží se hesla „podle sebe soudím tebe“. Možná však nastal čas, aby si místo té „špatné vědy“, kterou tak nadšeně provozují a která je ve skutečnosti řízena politikou a byznysem, zkusili přečíst pořádnou knihu. Pro začátek třeba etymologický slovník.

Nejsou to totiž oni, ale lékaři jako MUDr. Eleková a Dr. Donegalová, kdo prokázal skutečnou skepsi. Tímto slovem (z řeckého skeptó – zkoumám, pochybuji) býval dřív totiž označován přístup člověka, který dokázal pochybovat i o oficiálně přijatých pravdách. Zdroj


  • „De vaccinerede piger“ („Očkované dievčatá“)
    Film dánskej TV2, ktorý pojednáva o podivuhodných nežiaducich účinkoch očkovania proti ľudskému papilómovému vírusu (Human Papilloma Virus = HPV) vakcínou Gardasil/Silgard (výrobca: Merck resp. MSD = Merck Sharp & Dohme)
    https://www.youtube.com/watch?v=cjhTTiYePKw

 

  • „The Silent Epidemic: The Untold Story of Vaccines“ („Tichá epidémia: Nevypovedaný príbeh o očkovaní“)
    Film dokumentaristu Garyho Nulla, známeho tiež (aj po slovensky otitulkovaným) filmom Vaccine Nation („Očkovací národ“) a autora desiatok ďalších dokumentárnych filmov na aktuálne témy (GMO, AIDS, alergie, cukrovka, rakovina, srdcovo-cievne choroby, autizmus a ďalšie neurologické poruchy…)
    https://www.youtube.com/watch?v=bdDrL6mfSzE

ZPĚT NA ÚVOD

POKRAČOVAT NA KAPITOLU 5.PETICE