ZPRAVODAJ "OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ" (7)

Vydání: 2.4.2014                                                                           Poslední  Aktualizace: 26. 9.  2016

7. AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z INFORMAČNÍ VÁLKY ZA SVOBODU V OČKOVÁNÍ

     Reakce na zde uveřejněné zprávy pište do veřejné diskuse viz kapitola 9.

7.1. ČESKÁ REPUBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno.

22.3.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21.3.2015

02: 15 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

Aktuality

26.9. 2016

1. ČTYŘLETÉ DÍTĚ BEZ OČKOVÁNÍ DO ŠKOLKY NESMÍ, PĚTILETÉ BUDOU MUSET. JSOU PRÝ ODOLNĚJŠÍ…..

http://archiv.ihned.cz/c1-65448480-predskolaci-budou-muset-do-skolky-i-bez-ockovani

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/ctyrlete-dite-bez-ockovani-do-skolky-nesmi-petilete-od-prist/r~fd4829847fef11e6a4100025900fea04/

2. Očkování, školky, ministerstvo a soudní ochrana Velkého kulového

Čtěte více na: http://www.vitalia.cz/clanky/ockovani-skolky-ministerstvo-a-soudni-ochrana-velkeho-kuloveho/#ixzz4LLrheBGR

3 A. Festival bude i o očkování. Film představí žena, která žalovala stát

Zdroj: http://jihlava.idnes.cz/vyznamni-hoste-festivalu-dokumentu-v-jihlave-foh-/jihlava-zpravy.aspx?c=A160923_2275017_jihlava-zpravy_mv

3.B.  Kvůli nucenému očkování žaluje Tereza Reichová stát. A točí o tom film

          Zdroj: http://www.lidovky.cz/kvuli-nucenemu-ockovani-zaluje-tereza-reichova-stat-a-toci-o-tom-film-12i-/kultura.aspx?c=A150917_125141_ln_kultura_hep

V současné době je v České republice povinnost očkovat dítě proti devíti nemocem. Pokud rodiče očkovací plán neproblematizují, očkuje se kojenec první dávkou šesti nemocí najednou již v 9. týdnu. Ve chvíli, kdy se rodič rozhodne některé očkování vynechat či posunout, stává se pro stát problémem. Jak se dnes již ví, očkování novorozenců a kojenců s sebou může nést mnoho různých nežádoucích účinků. Přesto je očkovací plán pro všechny povinný a nenabízí se žádná možnost individuálního přístupu. Film Epidemie svobody bere konkrétní téma dobrovolnosti očkování jako námět k diskusi o obecnějších otázkách: Do jaké míry mohou rodiče rozhodovat o svých dětech a do jaké míry o nich může rozhodovat stát? Lze vůbec vést diskusi o něčem dosud tak nezpochybnitelném jako je očkování? Kudy vede v demokracii cesta od diskuse k přímé změně zavedeného status quo a kde jsou její limity? Kde končí „jedinec“ a začíná „společnost“? VÍCE http://www.czechdocs.net/project/default/7628?do=downloadPdf

4. Německý film  "Man Made Epidemic" / "Člověkem stvořená epidemie" slovenské titulky

5. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR HÁJÍ ZÁJMY LOBBISTICKÝCH SKUPIN !
Od července účinný zákon o registru smluv narušuje zájmy farmaceutických firem, dodavatelů zdravotnických prostředků a lobbistů ovládajících české zdravotnictví. Zákon ukládá povinnost uveřejňovat smlouvy s veřejnými institucemi skrze centrální informační systém. Toto uveřejnění bude dokonce od poloviny roku 2017 podmínkou účinnosti smluv. Zájmem lobbistických skupin je náležitosti smluv tajit. Ministerstvo zdravotnictví jim vyšlo vstříc a doporučilo některá ujednání smluv neuveřejňovat. Kryje tak neprůhlednosti kolem výplat bonusů, poskytování darů a praxi vyvádění prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Více zde
http://www.nfpk.cz/aktuality/4618

6. Spory o očkování

V těchto dnech je tomu právě rok, co novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zavedla úhradu očkování seniorů nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím podle schváleného očkovacího schématu.

V ČR se senioři nad 65 let očkují polysacharidovou vakcínou. Očkovací schéma však není v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti (ČVS). V čele odborné společnosti stojí její předseda prof. Roman Prymula, kterého ministr zdravotnictví odvolal z funkce ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové kvůli konfliktu zájmů souvisejícím s klinickými studiemi. Podle něj mu politický vaz nezlomil vztah mezi jeho soukromou společností Biovomed a farmaceutickými společnostmi, ale mimo jiné tlak na úhradu jiné než polysacharidové vakcíny, jíž se nyní v ČR proti pneumokokům očkuje. Prof. Prymula v úvodníku aktuálního vydání časopisu Vakcinologie (celý úvodník má redakce k dispozici) píše: „To, že jsem naprosto nesouhlasil s postupem volby hlavního hygienika a potíráním odborných doporučení v oblasti očkování proti pneumokokům u seniorů, je notoricky známo. Jsem zcela přesvědčen, že očkování seniorů pneumokokovou konjugovanou vakcínou je naprosto správné a je v souladu s posledními doporučeními a jistě není ani 4krát dražší.“

Více zde:

http://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/spory-o-ockovani-482954?utm_source=euro_cz&utm_medium=newsletter&utm_campaign=clanek
http://www.vakcinace.eu/data/files/sukl_stanovisko_cvs_k_uhrade_pneumo_vakcin.pdf

7. Vakcíny proti meningokoku nebo chřipce putují do celého světa z italského Toskánska. Dorazí i do Česka

Citát z článku: „Metoda pokus−omyl

Cioppa otevřeně přiznává, že vývoj nových vakcín je sérií pokusů a omylů. Neúspěchy jsou podle něj častější, než by si lidé mimo obor mohli pomyslet.

 Práce, která někdy trvá dlouhou dobu, může vědce zavést do slepé uličky. "Často se dostáváme do situace, kdy nikdo neví, jak dál pokračovat," popisuje. Při vývoji očkovacích látek se tak experti musí mnohdy vrátit opět na samotný začátek. Celý proces tak obvykle zabere dlouhá léta a je velmi nákladný.“

Zdroj: http://archiv.ihned.cz/c1-65450110-vakciny-z-toskanska-proti-meningokoku-nebo-chripce-putuji-do-celeho-sveta-vcetne-ceska

18.7. 2016

1.Hlavního hygienika ČR Valentu střídá ve funkci Eva Gottvaldová, chce se zaměřit na HIV a klíšťata

18. 07. 2016 | Tiskové centrum / Tiskové zprávy MZČR / 2016

Funkce Hlavního hygienika ČR, kterou pro její zásadní význam z hlediska ochrany veřejného zdraví jmenuje vláda, se k 15. 7. 2016 ujala Mgr. Eva Gottvaldová.

Funkce Hlavního hygienika ČR, kterou pro její zásadní význam z hlediska ochrany veřejného zdraví jmenuje vláda, se k 15. 7. 2016 ujala Mgr. Eva Gottvaldová. Na brífinku u příležitosti převzetí funkce ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček poděkoval končícímu Hlavnímu hygienikovi Vladimíru Valentovi za nesporné úspěchy ve zvládání krizových situací při ohrožení veřejného zdraví i ve stabilizaci systému hygienické služby. Nové Hlavní hygieničce pak popřál zdar v její práci a přislíbil podporu celého úřadu.

 

„Rád bych při této příležitosti velmi ocenil působení pana náměstka Vladimíra Valenty. Jeho úřad musel čelit řadě velkých výzev v podobě stavu ohrožení veřejného zdraví vyhlášeného Mezinárodní zdravotnickou organizací, ať už to bylo kvůli hrozbě viru eboly, MERSu nebo naposledy Ziky. Významně také přispěl k prosazení důležitých legislativních změn. Nové hlavní hygieničce chci popřát hodně úspěchů. Čeká ji řada úkolů ve vztahu k nejrůznějším epidemiologickým hrozbám, ale třeba také zintenzivnění boje s virem HIV,“ uvedl na brífinku ministr Němeček.

„Za mého mandátu byla schválena novela zákona o ochraně veřejného zdraví, včetně udržení systému očkování. Za nejdůležitější v hygienické službě ovšem považuji lidi, proto jsem velmi rád, že se nám podařilo stabilizovat a revitalizovat systém hygienické služby a obhájit její kompetence a jednotu, např. v oblasti potravinového práva. Po turbulentních letech 2006–2012 jsme zvrátili trend vývoje v personální situaci hygienické služby, proto přeji své nástupkyni, aby byla nadále úspěšná v získávání zdravotníků a lékařů do tohoto krásného oboru,“ sdělil ve své závěrečné řeči končící Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

„Chtěla bych navázat na vše dobré, čeho bylo v uplynulých letech v rámci hygienické služby dosaženo. V úkolech dlouhodobějšího charakteru budu pokračovat tak, aby bylo dosaženo požadovaných cílů, např. v podpoře zdraví nebo personální stabilizaci systému. Zároveň nás čekají nové výzvy, jakými jsou zejména naše připravenost na krizové situace v oblasti ohrožení veřejného zdraví, ale i reakce na nepříznivý epidemiologický vývoj v naší zemi, především u HIV/AIDS či onemocnění přenášených klíšťaty, který si také vyžaduje naši pozornost,“ řekla nastupující Hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.


ÚSPĚCHY HLAVNÍHO HYGIENIKA ČR VLADIMÍRA VALENTY

 Za jeho působení seü podařilo zvládnout všechny krizové situace kolem metylalkoholu, chřipkové epidemie, povodně, eboly, MERSu a Ziky (za dobu existence WHO bylo 4x vyhlášeno "ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu", z toho 3x během mandátu HH Valenty).

 Byla připravenaü Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 a jejich 14 akčních plánů. Materiály byly přijaty vládou, odsouhlaseny Parlamentem ČR, jsou základními strategickými dokumenty nejen pro prevenci a zdravotní politiku. Zároveň bylo jejich zpracování podmínkou pro to, aby ČR mohla čerpat peníze pro zdravotnictví z evropských fondů.

 Došlo keü stabilizaci a revitalizaci systému hygienické služby a nápravě chyb v ochraně zdraví vzniklých v důsledku 50% restrikce finančních i lidských zdrojů mezi lety 2006 až 2012.

 Podařilo seü obhájit kompetence a jednotu hygienické služby (např. v oblasti potravinového práva).

 Byla schválena novelaü zákona o ochraně veřejného zdraví, včetně udržení systému očkování.

MUDr. Vladimír Valenta se vrací na místo krajského hygienika Libereckého kraje.

2016-07-18_TZ Nová HH (DOC, 180Kb)

ZÁZNAM tisková konference k ustanovení nové hlavní hygieničky https://www.youtube.com/watch?v=pF7imElEYXQ

 

2. Česko má novou hlavní hygieničku. Gottvaldová má bojovat proti HIV i klíšťatům

18.7.2016  Eva Gottvaldová vystřídala Vladimíra Valentu na pozici hlavního hygienika. Věnovat se chce hlavně stabilizaci hygienické služby, která v předchozích letech přišla o lidi i o peníze. Jednou z priorit je také boj s virem HIV. Počet nových nakažených byl loni rekordní, letos dál roste.

Praha - Jedním z klíčových úkolů nové hlavní hygieničky Evy Gottvaldové je dosáhnout toho, aby počty Čechů nakažených virem HIV už dále strmě nerostly.

Osmatřicetiletá Gottvaldová, která střídá Vladimíra Valentu, se funkce ujala v pátek. V pondělí představila své hlavní priority. V první řadě chce navázat na Valentovu více než tříletou práci. „Ráda bych navázala na vše dobré, čeho bylo do této doby v hygieně dosaženo,“ uvedla Gottvaldová. více

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/nakazenych-virem-hiv-pribyva-nova-hlavni-hygienicka-gottvald/r~61289dec4cee11e6888a0025900fea04/

 3. Novou hlavní hygieničkou je Gottvaldová, chce se zaměřit na boj proti HIV

 Strategie boje proti nákaze HIV, jíž v Česku strmě přibývá, či reakce na letošní vysoký výskyt klíšťat jsou priority nové hlavní hygieničky Evy Gottvaldové. Bude také pokračovat v programu Zdraví...

4. Němeček uvede do úřadu novou hlavní hygieničku Gottvaldovou

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) uvede dnes do úřadu novou hlavní hygieničku ČR Evu Gottvaldovou. Post přebírá po Vladimíru Valentovi, který byl hlavním hygienikem od října 2012. Gottvaldovou jako vítězku výběrového řízení, kterým musela projít podle služebního zákona, schválila v půli června vláda.

Osmatřicetiletá Gottvaldová působí od 1. července 2007 na ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví. Od 4. listopadu 2012 pracuje pro Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde má na starosti veřejné zdraví a farmaceutické produkty.

Vystudovala lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2001 absolvovala bakalářské studium se specializací na výživu člověka a v roce 2003 magisterské studium se stejnou specializací.

Ve Stálém zastoupení ČR při EU se podílela na projednávání směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků či rozhodnutí těchto orgánů o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách.

Pravidelně se účastní specializovaných jednání Evropské komise, Rady EU v pracovní skupině pro potraviny a jednání Světové zdravotnické organizace zaměřených na výživu a pohybovou aktivitu.

Zdroj http://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/nemecek-uvede-do-uradu-novou-hlavni-hygienicku-gottvaldovou-482559#utm_medium=newsletter&utm_source=zdn

 

30.06.2016

1.Ministr zdravotnictví odvolal ředitele FN Hradec Králové

2016-06-30_TZ odvolání prof. Prymuly (DOC, 171Kb)

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček s okamžitou platností odvolal z funkce ředitele fakultní nemocnice Hradec Králové Romana Prymulu.

2. Šéf hradecké nemocnice Prymula končí. Kvůli obchodům s firmou své ...

Šéf hradecké nemocnice a předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula byl odvolán z funkce ředitele...

4. Milióny ve víru konfliktu zájmů vrchního vakcinologa profesora Prymuly

 

31.5. 2016

1. MEZINÁRODNÍ DEN POŠKOZENÝCH OČKOVÁNÍM -3. červen

  Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. ve spolupráci s dalšími národními a zahraničními organizacemi společně vyhlásili 3. červen „Mezinárodním dnem poškozených očkováním“ (International Vaccine Injury Awareness Day). Tento den je dnem společné podpory lidí celého světa těm, kterým očkování významně zasáhlo jejich životy.

  U této příležitosti se v mnoha městech v Česku bude už druhým rokem konat akce „Zapal svíčku za včeličku“ (www.poockovani.cz/svicka). Tato akce, která proběhla v České republice v roce 2015, se stala inspirací pro pořádání podobných akcí v dalších zemích světa. Lidé na celém světě budou zapalovat svíčku jako vzpomínku a podporu těm, kterým očkování změnilo jejich život (mezinárodní web - http://www.lightacandle.eu/main_page.html ).

  Na 31. května připravuje  Společnost také tiskovou konferenci - více na http://www.poockovani.cz/zpravy/clanky/tiskove/20160526010626.

  Prohlášení k mezinárodnímu dni si můžete přečíst na našich webových stránkách - http://www.poockovani.cz/zpravy/clanky/20160525031611

 2. NULOVÝ DIALOG –nový dokument ČT

Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

Porušování lidských práv, represe, cenzura – tato témata jsou stále častěji slyšet v diskuzích o bezpečném očkování u nás i v zahraničí. Nedávno zazněla také na tiskové besedě Společnosti pacientů s následky po očkování. Jsme pro bezpečné schéma očkování a otevřenou diskuzi, dialog je však nulový, uvedl předseda společnosti.    zde

 2. Co dělá nadbytek hliníku v organismu - publikováno 26.5.2016

  Půlhodinový úryvek přednášky „DOPADY CHEMTRIALS NA ZDRAVÍ“ uznávaného německého lékaře Dr. Dietricha Klinghardta ( působícího 33 Llet v USA). v listopadu 2015 na setkání s názvem Hellinger Tage International (slovenské titulky)  zde Celou přednášku bez titulků (německy s tlumočením do angličtiny) naleznete na: zde

 3. OBSAH HLINÍKU V OČKOVACÍCH LÁTKÁCH S PLATNOU REGISTRACÍ V ČESKU

                          zde

 22.4. 2016

Tisková KONFERENCE  + Tisková zpráva – Společnost pacientů s následky po očkování – 20.4.2016

                                                zde

20.4. 2016

Nejúspěšnější americká tragédie: Upálí Roberta De Nira? Příběhy zmrzačených dětí se na veřejnost nedostanou. Ludmila Eleková hází vidlemi, Kongres drží basu. Tip na jedinou bezpečnou vakcínu

18.4. 2016

Tento týden jsme opět svědky další vlny frontální kampaně k jednostrannému ovlivňování veřejného mínění o očkování - Odborníci vrací úder aktivistům. Kampaň podpoří očkování , kde se jednostranné ovlivňování veřejnosti už neutajuje a veřejně se přiznává použití kampaně. Zdrojem je jak ČT a opět "vyškolená" novinářka z ČTK, a další viz odkazy níže.

Informace o "boji" mezi "odborníky" a aktivisty, který se snaží prezentovat podplacená media hlavního proudu jsou nesmyslné, neboť to o co tu jde je snaha umlčet jiný názor za každou cenu.Takovéto praktiky používali jak ve středověku (Hus), tak i v novověku fašisti a komunisti. Je to smutné, že to zažíváme i dnes.

Naše generace zažila lobbing s DDT, vývoj pak ukázal že pravda byla jiná.

Když se zřítí jakékoliv letadlo, musí se to přísně vyšetřit, příslušné komise dávají sdělení a doporučení jak těmto haváriím napříště zabránit. Tento žádoucí přístup k následkům poškození zdraví po očkování dosud stále chybí.

* Manipulace názorů pomocí PR projektů zakládá skrytou vládu

E.L. Bernays, otec zakladatel současného public relations, v úvodu svojí knihy Propaganda (1928) píše: „Vědomá a inteligentní manipulace názorů, organizovaných zvyků veřejné masy je významnou součástí fungování demokratické společnosti. Ti, kdo ovládají tyto ,neviditelné‘ společenské mechanismy, zakládají skrytou vládu, která je skutečnou vládnoucí silou naší země.“

Vztahy s veřejností - public relations představují podle Jozefa Ftorka, autora knihy "Public relations jako ovlivňování mínění" (2009),důležitý nástroj a prostředek společenské kontroly v rukou mocenských elit, a to v důsledku řízení informačního toku (zejména prostřednictvím ekonomické a politické kontroly médií hlavního - středního proudu, tzv. mainstreamu), jeho prostřednictvím pak vytvářením souhlasu mezi občany Pracuje s pojetím, které vychází z přístupu uplatňovaného E.L. Bernaysem nebo W. Lippmannem, kteří mluvili o vytváření souhlasu (engineering - manufacturing of consent): "Public relations představuje aktivní ovlivňování mínění veřejnosti nebo jiných konkrétních cílových skupin s cílem dosažení souhlasu mezi občany".

***********************************************

ODKAZY NA KAMPAŇ V ČT

1. Vakcinační týden začíná (brífink); Tisková konference k očkování dne 18. 4. 2016

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/216411058060418/ od 10. 14.do 20.10 minut

Tisková konference k zahájení Evropského vakcinačního týdne

Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2

Dne: 18. dubna 2016 od 10:00 hodin

Pořadatelé: Česká lékařská společnost JEP, z.s.
Světová zdravotnická organizace
Česká vakcinologická společnost ČLS JEP, z.s.

„Očkování jako nejúčinnější a nejefektivnější preventivní opatření“

Přednášející:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA - Podpora ČLS JEP imunizačním programům
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. - Evropský imunizační týden - Dnes již celosvětová kampaň WHO
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. – Historie očkování, aneb lze se připravit na možná rizika spojená s migrací
prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. - Mýty a předsud
Mýty a předsudky spojené s očkováním ky spojené s očkováním
MUDr. Parvine Gricová - Očkování v ordinaci PLDD
MUDr. Stanislav Konštacký, CSc. - Celoživotní očkování: praxe praktického lékaře pro dospělé

DOPORUČUJI SI PŘEČÍST Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke konferenci
Lež se šíří Českem: Očkování (už zase) způsobuje autismus
Rizika závažných infekčních chorob
Očkování v ordinaci PLDD

2. STUDIO ČT 24 od 12.10 do 17.26 minut Téma: Vláda nesouhlasí s uvolněním pravidel pro neočkované děti
Host: Vladimír Valenta, hlavní hygienik ČR

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/216411058280418/

3. 90 ČT 24 0 až 60 minut Očkování: pomoc, nebo riziko? s Romanem Chlíbkem z České vakcinologické společnosti, Fakulta vojenského zdravotnictví.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/216411058130418/

DOPORUČUJI ČÍST ZEJMÉNA ČÁST Tiskové zprávy ke konferenci od plk Clíbka: "Mýty a předsudky spojené s očkováním"

***********************************Více

UTAJOVANÉ JEDNOSTRANNÉ OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ VEŘEJNOSTI O OČKOVÁNÍ zde

6. 3. 2016

MÁM DŮKAZ, ŽE PROFESOR A VAKCINOLOG PRYMULA LHAL VEŘEJNOSTI V PŘÍMÉM PŘENOSU, ŘÍKÁ RUDOLF VONDŘICH

MÁME DŮKAZ, ŽE PROF. PRYMULA SE ŘÍDÍ HESLEM DOKTORA PLZÁKA: "ZATLOUKAT, ZATLOUKAT, ZATLOUKAT"

15. 2. 2016   Žádost o informace o očkování, adresovaná pediatrovi — VZOR


15. 2. 2016 Stížnost k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na Českou televizi kvůli nevyváženému (pouze jednostrannému) informování o očkování v pořadu Sama doma 8.–12.II.2016

PR KAMPAŇ NA PODPORU OČKOVÁNÍ V ČT1 8.- 12.2.2016

      ZAPADÁ DO SCÉNÁŘE POPSANÉHO V PŘÍSPĚVKU "UTAJOVANÉ 

     JEDNOSTRANNÉ OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ VEŘEJNOSTI O OČKOVÁNÍ zde      

         Přehled odvysílaných vstupů o očkování v pořadu Sama doma

SAMA DOMA  ČT 1 -  8.2.2016

Očkování - současný stav + novinky, trendy - Prof. MUDr. Roman Prymula (dotazy) - 1. část

Očkování - současný stav + novinky, trendy - Prof. MUDr. Roman Prymula (dotazy) - 2. část

Očkování - současný stav + novinky, trendy - Prof. MUDr. Roman Prymula (dotazy) - 3. část

 SAMA DOMA  ČT 1 -  9.2.2016

 Očkování a děti - reakce - MUDr. Martin Gregora (dotazy) - 1. část

Očkovací centrum - MUDr. Veronika Horáková (chat) - 2. část

 Očkování a děti - reakce - MUDr. Martin Gregora (dotazy) - 2. část

 Očkovací centrum - MUDr. Veronika Horáková (chat) - 3. část

 Očkování a děti - reakce - MUDr. Martin Gregora (dotazy) - 3. část

                             ********************************

SAMA DOMA 10.2.2016  Právo na očkování, povinnost x odmítnutí - JUDr. Ondřej Dostál

 Právo JUDr. Ondřej Dostal ( http://www.czf.cz/clanek/sr_odostal/ )

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/216562220600019/

 Právo na očkování, povinnost x odmítnutí - JUDr. Ondřej Dostál (dotazy) - 1. část

Právo na očkování, povinnost x odmítnutí - JUDr. Ondřej Dostál (dotazy) - 2. část

Právo na očkování, povinnost x odmítnutí - JUDr. Ondřej Dostál (dotazy) - 3. část

                          ..............................................................................

SAMA DOMA 11.2.2016  Chřipka

          Chřipka - aktuální stav - MUDr. Martina Havlíčková (dotazy) - 1. část

           Chřipka - aktuální stav - MUDr. Martina Havlíčková (dotazy) - 2. část

           Chřipka - aktuální stav - MUDr. Martina Havlíčková (dotazy) - 3. část    

                                   ..................................................................................................

       SAMA DOMA 12.2.2016 

        Očkování - doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. (dotazy) - 1. část

        Očkování - doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. (dotazy) - 2. část

        Očkování - doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. (dotazy) - 3. část


7.2. 2016  UTAJOVANÉ JEDNOSTRANNÉ OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ VEŘEJNOSTI O OČKOVÁNÍ zde

 

Ministerstvo vnitra nakoupí vakcíny proti hepatitidě za 14 milionů, bude očkovat policisty

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vnitro-vysoutezilo-vakciny-proti-hepatitide-za-14-mil-kc/r~e843ac7a816c11e58c710025900fea04/

Co znamená nález Ústavního soudu k očkování pro rodiče?

Ústavní soud včera poprvé potvrdil, že je možné rodičům udělit výjimku z očkovací povinnosti svých dětí na základě jejich výhrady svědomí. Již v roce 2011 uznal tuto výjimku z důvodu náboženského přesvědčení rodičů. Ovšem v minulém roce plénum Ústavního soudu shledalo, že povinné očkování jako takové je v souladu s Ústavou. Co tedy z nového i předchozích rozhodnutí vyplývá?

 

 

14.1.2016  Na letní tábor by mohly i neočkované děti, navrhují senátoři
 
Očkování by nemělo být podmínkou pro účast dítěte na škole v přírodě nebo na letních táborech, navrhli znovu senátoři. Svou novelou o ochraně veřejného zdraví chtějí také snížit z půl milionu na… vice
 

SLAVME DÍLČÍ ÚSPĚCH AKTIVIT ZA SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ O ZDRAVÍ NEVINNÝCH DĚTÍ A BEZBRANNÝCH SENIORŮ HLAVNÍ HYGIENIK Vladimír VALENTA VE FUNKCI KONČÍ!!!!!!!!!!!!
Nepřihlásil se do výběrového řízení vypsaného podle služebního zákona. O funkci se údajně ucházejí Eva Gottvaldová, Jarmila Rážová a Pavla Svrčinová. VÍCE ZDE


 

ČEŠTÍ VAKCINOLOGOVÉ SI ZAPLATILI PR KAMPAŇ NA OBLBOVÁNÍ NOVINÁŘŮ

Jak se můžete dočíst v
materiálu od Asociace Public Relations Agentur (APRA),  , Česká vakcinologická společnost (ČVS) si zaplatila PR (= Public Relations nebo taky Prolhaná Reklama) kampaň, cílenou na novináře, a dokonce za to dostala i první cenu v soutěži Česká cena PR v kategorii „Farmacie, zdravotnický sektor“.

Z dokumentu je zřejmé, že hlavním účinkujícím byl prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, PhD., vědecký sekretář ČVS, protože právě jeho tato kampaň navrhuje jako hlavního českého odborníka na očkování, jehož mají čeští novináři ve věci očkování citovat a kontaktovat.

Jak se dalo čekat, místo vědeckého vypořádání se s argumenty „antivakcinářů“, doporučovali PR agenti novinářům „vyvarovat se přímého či živého mediálního střetu s antivakcináři“. Není divu, protože povinné plošné očkování, jak se dnes provádí v Česku, vědecky a argumentačně prostě neobstojí, a tak musí — má-li být zachován status quo — místo dialogu nastoupit naprostá ignorace kritiků současného stavu. Možná také lživé pomlouvání bez umožnění přístupu druhé strany („antivakcinářů“) ke slovu.

Nanejvýš tak ještě předhazování z kontextu vytržených výroků „antivakcinářů“ „odborníkům“ bez toho, že by „antivakcináři“ mohli na komentář „odborníků“ jakkoli reagovat. Ale to není nic nového — na takový přistup sdělovacích prostředků hlavního proudu (mainstreamových médií) — čest výjimkám — jsme si už za ta léta zvykli.
 
Zdá se tedy, že tato „Vzdělávací akademie pro novináře o očkování“ není úplně první svého druhu v dějinách České republiky. Více ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7.2015 Projednávání Novely zákona 258/200Sb. vrácené Senátem Poslanecké sněmovně bylo odloženo na září 2015 vzhledem k tomu, že poslanci odhlasovali Návrh na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 297, do kterého je přihlášeno 164 přítomných, pro 121, proti 32. Konstatuji, že návrh byl přijat a já tímto končím 29. schůzi Poslanecké sněmovny. Všem vám přeji hezké prázdniny. Uvidíme se v září.

7.7.2015 Protiproud. Parlamentní listy o pořadu NEDEJSE.

 7.7.2015 Projednávání tisku 270/8 bylo dodatečně zařazeno na pořad 29. schůze
  • Návrh zákona 258/200Sb, o veřejném zdraví ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk
    Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk
    270/9.

4. 7. 2015 Očkování, autismus a Američané na Měsíci: Všechno je jinak. „Zrádce“ mluví. Zázrak v České...

upozorňuje na skandální reakce exponentů farmaceutického průmyslu proti výjimečně pravdivému pořadu České televize a přináší text profesorky Strunecké " Konspirace versus vědecká pravda", který do věci vnáší jasno

30.6.2015 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se v rámci své působnosti rozhodla zahájit s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se mohl dopustit odvysíláním pořadu Nedej se plus, respektive reportáže nazvané Utajená data, dne 7. června 2015 od 11:14 hodin na programu ČT2, neboť v dotyčné reportáži dostali prostor k vyjádření prakticky pouze kritici současného systému očkování, přičemž jejich úhel pohledu zcela podporoval i vložený komentář, případně vizuální složka. V pořadu dostatečně nezazněla protitvrzení či názory odborníků (lékařů či vědců, zejména pak z oboru imunologie), kteří systém očkování hájí. Pořad prezentoval jasný, předem stanovený postoj a jako takový jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch záměrů tvůrců. Neposkytl tedy objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů,“ píše se v tiskové zprávě k zasedání rady konané 30. června. Viz Tisková zpráva RRTV zde

29. června, jednal o pořadu už o den dříve i Etický panel České televize. I ten měl k vyznění pořadu výhrady, ačkoliv zároveň konstatoval, že podobný typ pořadu může být nevyvážený.

„Členové Etického panelu konstatovali, že téma pořadu bylo legitimní a patří do agendy televize veřejné služby. Použití některých výrazových prostředků však vzbudilo u členů panelu pochybnosti. Panel soudí, že tento typ pořadů nepatří k typům televizní produkce, u kterých je nepostradatelná vyváženost, avšak vzbudí-li pořad negativní pozornost, polemiku ve společnosti nebo kritiku, mělo by být povinností provozovatele televizního vysílání dosáhnout vyváženosti uvedením dalšího pořadu k dotyčné problematice. Čistě z etického hlediska se členové panelu pozastavili nad použitím emocionálních až zastrašujících prostředků, např. podbarvujícího hudebního doprovodu či neúměrně dlouhého záběru na úporně plačící dítě. Pozitivní přínos plošného očkování připomenul pouze v jednom vystoupení hlavního hygienika, ačkoliv lze argumentovat, že statisticky prokázaný význam plošného očkování je nezpochybnitelný (např. vymýcení pravých neštovic a dětské obrny),“ píše se v usnesení Etické komise. zde Usnesení EP č. 3 ze dne 29. června 2015 ke stížnostem na pořad Nedej se plus - Utajená data

22.6.2015  Česká proočkovaná republika

Komentář prof. PhDr. Vladimíra Justa, CSc.

 

Lidovky.cz - otevřená odpověď

18.6.2015 8:05

Záznam rozhlasového vysílání - prof. Strunecká o rizicích rtuti a hliníku při očkování

16.6.2015 21:12

Utajená data - Česká Televize - očkování 7.6.2015

16.6.2015 20:59


* SEMINÁŘE v Poslanecké sněmovně PČR

3. Očkování v České republice - přínosy a rizika (2. června 2015)  zde

Dokumenty a prezentace

MUDr.Cabrnochova_vyvoj ockovaciho kalendare v CR.pdf (Dokument PDF, 1 MB)
prof.Prymula_ockovani a jeho vyznam.pdf (Dokument PDF, 2 MB)
Záznam 20150602PSP_seminar_ Ockovani v CR.MP3 (Dokument, 126 MB

 

2. Problematika očkování (14. dubna 2015)

Dokumenty a prezentace

Gandalovicova_autismus a ockovani.pptx (Dokument, 5 MB) / PDF (3 MB, 28 stran)
MUDr. Hulleova_Ockovani deti v CR z pohledu PLDD - PSP..pptx (Dokument, 1 MB) / PDF (1 MB, 11 stran)
MUDr.Sebkova - vzdelavani PLDD-Parlament.pptx (Dokument, 73 KB) / PDF (118 KB, 9 stran)
MUDr.Ticha_ockovani z pohledu neurologa.pptx (Dokument, 2 MB) / PDF (719 KB, 14 stran)
MUDr.Valenta_provakcinacni akcni plan.pptx (Dokument, 1 MB) / PDF (1 MB, 26 stran)
MUDr.Zalesakova_problematika ockovani.pptx (Dokument, 204 KB) / PDF (419 KB, 22 stran)
ROZALIO_zkusenosti_rodicu_s_ockovanim.docx (Dokument DOCX, 195 KB) / PDF (308 KB, 7 stran)
prof.Prymula_ockovani-povinnost ci alternativni schemata.ppt (Dokument, 1 MB)

PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ O ZDRAVÍ

NEVINNÝCH DĚTÍ A BEZBRANNÝCH SENIORŮ - PRAKTIKY OČKOVÁNÍ V ČR

zde

Záznam 1014.MP3 (Dokument, 185 MB)

1. Problematika očkování (3. března 2015)

Dokumenty a prezentace

MUDr,Trojanek_Ockovani cestovatelu.pptx (Dokument, 4 MB) / PDF (1 MB, 30 stran)
MUDr. Cihar_ockovani kojencu.ppt (Dokument, 1 MB)
MUDr. Prattingerova_protivakcinacni politika.pptx (Dokument, 2 MB) / PDF (906 KB, 32 stran)
MUDr. Rohacova_proc ockovat.ppt (Dokument, 16 MB)
PharmDr.Blahuta_ infanrixhexa_nu.pptx (Dokument, 246 KB) / PDF (256 KB, 10 stran)

Je třeba uvést do života základní principy demokracie. Majiteli země jsou občané. Demokracie není vláda, ale služba občanům. Zastupitelé jsou zaměstnanci občanů. Předmětem demokracie je péče o společenskou infrastrukturu, o „věci veřejné", tedy veřejná služba. Veškeré vztahy musí být neseny vzájemnou úctou.

Znemožnění svobodné volby v alternativní zdravotní péče, POVINNÉ očkování, atp. staví nás občany do postoje nedůvěry vůči státnímu aparátu.

JE TŘEBA zahájit širší hnutí NA OBRANU LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, nejen proti tomuto novému nařízení, v krajním případě vyhlásit akce občanské neposlušnosti včetně všech okolností z toho vyplývajících.

Není kam ustupovat, Češi se v tuto chvíli již musí spojit, nebo navždy zaniknout v poli své slabosti a nejednoty.

Občané projevte politickou vůli, pište a telefonujte svým poslancům Parlamentu ČR a žádejte je, aby podpořili právo na svobodnou volbu občanů ve věcech vlastního zdraví, alternativní medicíny a spirituality.

K TOMU, ABY BYLO HNUTÍ NA OBRANU A PROSAZENÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD V DENNÍM ŽIVOTĚ OBČANA A JEHO RODINY JE TŘEBA CO NEJŠIRŠÍ SPOLUPRÁCE CO NEJVÍCE OBČANŮ. HLEDÁME DOBROVOLNÍKY K VYTVOŘENÍ SÍTĚ SPOLUPRACOVNÍKŮ.
 

Děkujeme Vám předem za Váš zájem stát se dobrovolnicí / dobrovolníkem.
V blízké budoucnosti budeme potřebovat hodně pomáhat.
Hledáme lidi, kteří chtějí pomáhat sbírat podpisy pod petici
a dělat další potřebné činnosti.
Nabídneme Vám i další aktivity, ze kterých si budete moci svobodně vybrat podle Vašich schopností a možností.
Jsme otevřeni i Vašim návrhům, pokud budete chtít tvořivě přispívat.
Prosím vyplňte formulář dole a buďte s námi ve spojení!

Milí přátelé,

informační válka byla zahájena na více frontách.

Dnes 21.3.2015 jsem na základě výzvy spolupracovnice spolku ROZALIO poslouchal cca 3 hodiny nové internetové rádio OČKO, které zahájilo provoz v minulých dnech. Podle jejího sdělení mělo rádio podporovat svobodnou volbu očkování.

Rádio je anonymní, protože provozovatel nechce přiznat barvu. Na webu rádio OČKO nejsou uvedeny žádné informace o majitelích, provozovateli ani sponzorech rádia.

Podle toho, co je vysíláno - profesionálně připravené prefabrikované zprávy - spoty k podpoře povinného očkování ( např. rozhovor s hlavním hygienikem o potřebě mediální kampaně proti odpíračům očkování, MUDr. Cabrnochovou, atp.) rádio zřejmě platí Big Pharma.

NENECHTE SE OPÍT ROHLÍKEM A ŠIŘTE PRAVDU O NĚM!

Spolupracovnice určená Rozáliem ke spolupráci s tímto rádiem byla zřejmě zneužita k šíření dezinformace o poslání rádia a k PROPAGACI spuštěné mediální kampaně proti tzv. odpíračům očkování.

Na rozdíl od rádia OČKO doporučuji poslech Svobodného internetového radia http://www.slobodnyvysielac.sk ,které si platí posluchači a díky tomu vysílá bez cenzury pravdivé informace v 54 pořadech již 2 roky. Všechny pořady jsou archivovány a tak je možno si je pustit ze záznamu. Několik pořadů věnovalo i problematice očkování viz oddíl č. 2.3. Zpravodaje ROZKVĚT HARMONIE 03/2014 výše.

S TEMNOTOU (NEVĚDOMOSTÍ)   NENÍ TŘEBA BOJOVAT, STAČÍ PŘINÉST SVĚTLO (PRAVDU) A TMA SAMA MIZÍ BEZ BOJE

BOŽÍ PRAVDA ZVÍTĚZÍ!

VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM !

přeje RV


Milí přátelé,

 včera 20.3.2015 jsem se telefonicky dozvěděl přímo od pani prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc, že ve čtvrtek (19. 3. 2015) ve večerních hodinách bylo na jejím e-mailovém účtu strun@natur.cuni.cz   (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) změněno heslo, ačkoliv si ona  heslo k e-mailu neměnila. Následně byl její e-mailový účet úplně zablokovaný.

 Stalo se to  po tom,  když rozeslala různým významným lidem (poslancům, senátorům, novinářům, atp.) její novou e-knihu o očkovaní:

"OTÁZKY A ODPOVĚDI K PROJEDNÁVANÉ NOVELE Zákona č. 258/2000 Sb.

z pohledu biomedicíny" (MŮŽETE si ji  ZDARMA STÁHNOUT   ZDE )

 Příčiny neoprávněného zásahu do jejích základních lidských práv a svobod jsou ve stadiu zjišťování. Předběžně jde o jednoznačnou časovou souslednost, ale příčinná souvislost zatím nebyla ani potvrzená, ani vyvrácená. 

Díky  této nejistotě považuji od této chvíle za KRAJNĚ NEZODPOVĚDNÉ posílat prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc  cokoli na adresu strun@natur.cuni.cz, totiž něco, co má potenciál ohrozit zisky Big Pharmy (ano, včetně zisků z výroby/prodeje vakcín).

Důvody nepochybně není  potřebné inteligentním čtenářům této zprávy nijak zvlášť vysvětlovat.

 Jakmile zjistíme o této nepříjemné události cokoliv, co bude podstatné, budeme o tom (po osobní dohodě s prof. Struneckou) informovat  zde ve ZPRAVODAJI ROZKVET HARMONIE  03/2014 OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ a na webu www.svobodaVockovani.cz

 Prosím čtenáře o rozšíření této důležité zprávy ke všem, kteří by případně mohli prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc psát e-maily, zvláště e-maily na téma (ne)očkovaní.

 Za pochopení a šíření této nemilé, ale důležité zprávy předem děkuje

Ing. Ruda Vondřich (dále jen RV)

7.2. NĚMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA

 INTERNETOVÝ ČASOPIS IMPF REPORT  

NEZÁVISLE, KRITICKY A AKTUÁLNĚ SDĚLUJE PRAVDU O OČKOVÁNÍ

INICIOVAL NATOČENÍ DOKUMENTU "NEOČKUJEME !": VIDEO ZDE

Film o mýtech a realitě očkovací propagandy, doprovázený smutným osudem dětí zmrzačených očkováním,

proti kterému se nemají jak bránit.

Autor dokumentu, Michael Leitner, krok za krokem vyvrací mýty šířené vakcibaróny.

Očkovací průmysl ustavičně šíří mantry, že:

1.Očkovaní patří mezi nejúčinnější a nejdůležitější preventivní opatření medicíny.

2.Moderní vakcíny jsou dobře snášenlivé.

3.Trvalé závažné nežádoucí účinky jsou pozorované jen v celkom zriedkavých prípadoch.

Michael Leitner dokazuje, že reálné znění těchto manter je spíše následující:

Očkování patří mezi nejudržitelnější a nejdůležitější zdroje příjmů farmaprůmyslu.

Moderní vakcíny jsou velmi výnosné, nežádoucí odškodnění je třeba zaplatit jen v celku zriedkavých prípadoch.

Kolik dětí na Slovensku a v ČR ještě zmrzačí povinným očkováním?

RODIČE, INFORMUJTE SE!

Slovenské titulky auria.sk/blog

Film je na tomto účte zverejnený so súhlasom jeho autora, Michaela Leitnera.

Odkazy na tento film nepředstavují porušení autorských práv. Šíření tohoto filmu je vysloveně žádoucí!


 

          ZPĚT NA ÚVOD                              POKRAČOVAT  NA KAPITOLU 8. KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE