HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM

ROZKVĚT HARMONIE

  ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA ODBORNÉ KONZULTACE

Chci KONZULTOVAT VYBRANÉ TÉMA UVEDENÉ V ODDÍLU č. 2 a proto objednávám a zaplatím služby.  

           KONZULTACE POSKYTUJEME:

a) v PORADNĚ KLUBU ROZKVĚT HARMONIE - MOJE ŠŤASTNÁ RODINA, Vojtěšská 8, Praha 1- viz Kontakty

 b) po dohodě na Skype na základě předem uhrazené ceny konzultace na účet 11747011/0100 s variabilním

      symbolem zaslaným na základě podané objednávky. V tomto případě uveďte Vaši adresu Skype do Poznámky v oddílu č. 3

1. REGISTRACE

Nejdříve prosím vyplňte údaje, na základě kterých Vám bude info o službě doručeno.

Info zasíláme na Vaši kontaktní adresu, kterou vyplňujete níže Položky označené ( * ) je nutné vyplnit !

   pro sebe (viz oddíl 1)

pro příjemce daru (uvedeného v oddílu registrace č.2)

 1. Objednavatel: 

Jméno *
Příjmení *
Ulice, číslo *
Město / Obec *
PSČ  *
Telefon *
E-mail *

Údaj pro Lyoness

V případě, že zatím nejste zákazník Lyoness vyplňte číslo 123

Číslo v Lyoness   *

2. Kontakt na příjemce daru: 

Jméno
Přijmení
Ulice, číslo
Město / Obec
PSČ 
Telefon
E-mail

Údaj  Lyoness

 • V případě, že příjemce zatím není zákazník Lyoness vyplňte číslo 123
 • Číslo v Lyoness   *
 •  

   2.SMLUVNÍ PODMÍNKY - Vyplňte číslem žádaný počet vybraných služeb - Objednávám závazně následující  služby :
  Poř.

  číslo

  ZNAČKA Název -Úkony služby  Cena v Kč Počet 
  1  KS1 KONZULTACE PRVNÍ SEZNAMOVACÍ (Úvodní)    pro  1 osobu  v trvání  30 minut 250*)
  2 KS2 KONZULTACE PRVNÍ SEZNAMOVACÍ (Úvodní)         pro  2  osoby v trvání  30 minut 350*) 
  3 KT1 KONZULTACE TÉMATICKÁ                  pro 1 osobu v trvání  60 minut 500*)
  5 KT2 KONZULTACE TÉMATICKÁ                    2 osoby v trvání  60 minut 800*)
  6 KTO1 KONZULTACE TÉMATICKÁ OPAKOVANÁ  Návštěva                    pro 1 osobu v trvání  60 minut 350*)
  7 KTO2 KONZULTACE TÉMATICKÁ OPAKOVANÁ návštěva         pro 2 osoby v trvání  60 minut 650*)
  8 PRED60 PŘEDNÁŠKA             (ODBORNÉ VYSTOUPENÍ s diskuzí)  

  v trvání  60 minut

  1000

  + úhrada nákladů na dopravu tam i zpět

  *) DODATEK CENÍKU SLUŽEB + DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY:

  1. Objednání konzultace

  - Objednavatel přijímá nabídku dodavatele a závazně objednává výše uvedeného zájemce k účasti na konzultaci.

     -  Řádně vyplněnou závaznou objednávku konzultace zašle objednavatel dodavateli elektronicky, e-mailem nebo poštou na adresu:    

     info@rozkvet.cz , případně poštou na adresu: Ing. Rudolf Vondřich, Milánská 461, Praha 10,

      109 00 , tak, aby došla nejpozději  4 pracovní dny před zahájením konzultace.

  - Objednávky jsou vyřizovány v došlém pořadí.

  - Přijetí objednávky dodavatel potvrzuje elektronicky.

  - Při překročení kapacity akce nebo při zrušení akce bude pořadatel o této skutečnosti informovat objednavatele

    na e-mailové adrese, případně telefonu uvedeném v přihlášce.                                                                   

    Pokud objednavatel tyto kontaktní údaje nevyplní, zaniká povinnost pdodavatele informovat.

  - Nebudou-li řádně přihlášení účastníci z kapacitních důvodů na akci přijati, vrátí pořadatel objednavateli

    uhrazenou cenu v plné výši.

  - Vstup na konzultaci má jen ten zájemce. který řádně vyplnil objednávku a včas uhradil smluvní cenu konzultace. v souladu

     s těmito smluvními podmínkami.

  - Dodavatel nezaručuje vstup na akci účastníkům bez řádně vyplněné objednávky.

  - Dodavatel bude svěřené osobní údaje přihlášených chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000

     Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

  - Odesláním objednávky dává objednavatel souhlas s použitím jím poskytnutých kontaktních údajů k zasílání nabídek

    vzdělávání pořadatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo  změny  Smluvních podmínek.

   2. Platba za účastníky

  - Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách dohodou.

  Zvolte jednu z možností platby 
    a) převod na bankovní  účet  11747011/0100 ( po podání objednávky obdržíte variabilní symbol platby )
    b) poštovní poukázkou na adresu viz bod č.1.Smluvních podmínek - ve zprávě pro příjemce uveďte značku konzultace
    c) hotovost- ve výjimečných případech po předchozí dohodě s dodavatelem

  - Objednavatel se zavazuje uhradit smluvní cenu na účet  nebo adresu dodavatele nejpozději 4 pracovní dny před  

    zahájením akce.  A to  pod variabilním symbolem, který obdrží po podání objednávky

                                                                                    

  - Uhrazením platby ceny konzultace dává účastník najevo svůj souhlas s podmínkami pořádání konzultace a  

     potvrzuje, že zná obsah platebních a storno podmínek konzultace a souhlasí s nimi.

   - Nový klient musí zároveň s objednávkou tématické konzultace objednat i konzultaci první - seznamovací.

  - Uvedené ceny služeb se vztahují na konzultace v Pondělí až Pátek,  

       v So a Ne se navyšují o 20% .

  - SLEVU 50% na ceny služeb poř. číslo 1 až 7 mají právo uplatnit:

      senioři(důchodci), studenti, samoživitelky, zdravotně postižení a nezaměstnaní

    . Požadavek na slevu uveďte v oddílu č. 3 POZNÁMKA

      Oprávněnost nároku na slevu musí klient prokázat příslušným dokladem.

   3.STORNOVACÍ PODMÍNKY

   -Stornovat objednávku konzultace je možné nejpozději 3 pracovní dny před termínem konzultace.

  - Při pozdějším stornování nebo při neúčasti objednavatele či náhradníka se uhrazená cena nevrací.

  - Na konzultaci lze místo přihlášeného objednatele vyslat náhradníka po dohodě s dodavatelem.

  -V případě zrušení konzultace ze strany dodavatele bude objednavateli vrácena platba v plné výši.

   4. DPH

   Dodavatel konzultací upozorňuje objednavatele, že není plátcem DPH.  

  5. DOKLAD O ZAPLACENÍ KONZULTACE

  U plateb provedených v souladu s těmito Smluvními podmínkami bude Doklad o zaplacení konzultace předán objednavateli v den konání konzultace.


  3. POZNÁMKA - případné poznámky můžete psát sem :

   

  Navrhněte TÉMA,  den a hodinu návštěvy podle Vašich možností. Uveďte výše i  zvolený způsob platby.

  Zájemcům  nabízíme možnost návštěvy i v sobotu a neděli (viz Dodatek Ceníku služeb) 

  Příklad poznámky:  TÉMA: "DOMÁCÍ  RODINNÉ WELLNESS HNÍZDO ROZKVĚT"

      Den 8.3.2020 - pondělí  Hodina 16.00 

  Na základě Vašeho návrhu Vám bude nabídnut nejbližší volný termín návštěvy a způsob platby, které Vám budou vyhovovat a po vzájemné dohodě budou  potvrzeny.

  Místo na poznámky můžete také využít i k dalším sdělením např. podrobněji komentovat objednávku v případě, že objednávka služeb a platba se bude týkat více osob.

  Příklad: dalšího sdělení: Objednávku služeb upřesňuji takto

                           pro 1 - Novák 1 x  KS1 

                                   pro 2-  Nováková 1 x KT1 

  Při potvrzení objednávky obdržíte všechny další potřebné informace k tomu, aby objednané služby byly poskytnuty k oboustranné spokojenosti

  4. Vyplňte podpis a datum, zadejte kontrolní kód a odešlete objednávku kliknutím na tlačítko ODESLAT

  Souhlasím s tím, aby moje osobní údaje byly zpracovány za účelem uskutečnění nákupu (plnění smlouvy) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb. a Nařízením GDPR Další podrobnosti viz Ochrana osobních údajů.  Tento souhlas mohu kdykoliv písemně vypovědět.
  Podpis
  Datum
  Opište kod z obrázku

  Zde nám můžete Vaši objednávku    nebo 


   

  home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

  © 2014 -2020 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,