Breviář myšlenek Jana Amose Komenského

 

 

 

 

Breviář myšlenek Jana Amose Komenského

                                                           2008, Integrál Brno, nákladem Pavla Šebka, Lucie Šebkové, Miloše Palatky a Aleny Palatkové
                                                           152 stran, šitá vazba V4, přebal, 16,5 x 22,5 cm,  cena 360,00 Kč

Osm pořadů komponovaných Milanem Friedlem, které seznamují čtenáře v textu (a posluchače na přiloženém

zvukovém cd ve formátu mp3) s myšlenkami z děl Jana Amose Komenského:

Labyrint světa a ráj srdce  (ukázka   Poutník prohlédá ryňk světa a z světa utéci chce  )

– Hlubina bezpečnosti

Cesta světla (plný text díla viz www.vialucis.cz )

– Kšaft umírající matky Jednoty bratrské

 – Pečeť věčnosti (Pansofia)

– Jedno nezbytné

Unum necessarium

Tak nazval J. A. Komenský jeden ze svých posledních ucelených spisů, esej, který je považován za jeho filozofickou závěť určenou celému lidstvu.

Tiskem vyšel v roce 1668 a v podtitulu názvu díla (přeloženo Jedno potřebné) autor uvádí: ......totiž věděti, čeho je člověku potřebí v životě, v hodině smrti a po smrti, což zbytečnostmi světskými znavený a k jednomu potřebnému se uchylující stařec J. A. Komenský v 77. roce věku svého světu k úvaze předkládá .

Čteme-li dnes myšlenky v tomto díle obsažené, musíme znovu potvrdit, jak dobře dokázal Komenský analyzovat společenské problémy své doby a jak opět, jako konečně v celém svém celoživotním díle, se snaží najít východiska a poučení k nápravě. Zjišťujeme, že lidstvo Komenského doby bylo zmítáno podobnými problémy, nesnázemi a zbytečnosti, že dochází stejných zklamání ve svých záměrech jako lidstvo současné.

A tak i my jsme už unaveni táhnoucími se společenskými a politickými spory, rozčarování neschopností odpovědných dosti rychle, účinně a spravedlivě řešit věci obecně potřebné. Jsouce zklamáni, že vývoj se neděje tak, jak jsme si jej změnami po roce 1989 představovali, můžeme i dnes hledat východiska a poučení v myšlenkách Komenského. Čteme-li totiž tento esej, zdá se nám, jakoby byl naším moudrým současníkem.

Posuďme. V VII. kapitole uvedeného díla se Komenský zabývá otázkou, jak by měli politikové řídit společenské záležitosti:

Copak jest jedním potřebným, když jde o to, aby byl zachován pokoj? Je to svornost, onen tmel duchů, jenž drží pohromadě všechny údy společnosti, neboť jestliže se příliš rozcházejí mínění, záliby, snahy a usilování, je veta po společnosti... A čeho je zapotřebí k zachování svornosti? Odpovídám: Řádu v osobách i v činech. Aby jedni byli nadřízení, druzí podřízení a každý aby věděl, co má činiti na kterém místě a v který čas. A to vše svobodně, bez přinucení a z rozumné úvahy bez klamu a podvodu...... Umění vládnouti se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na čestnosti, nikoli na úskoku... .

Nejsou tyto myšlenky živé a plně aktuální?

V téže části díla se Komenský zamýšlí i nad otázkou lidské svobody. Přitom vidí problém nejen v tom, jak ji všem lidem poskytnout, ale i v neschopnosti mnohých v ní žít. Což se o tom denně a všude v hojné míře nepřesvědčujeme?

Citujeme Komenského: Co je to obecná svoboda? Vždyť ta snadno přechází ve zvůli, nevázanost a působí zmatek. Odpovídám: Kterépak věci se nezneužije, byť byla sebelepší?.....Zneužívání svobody nutno zamezovati zákony, jež jsou uzdou všech vybočení. Zákonům je pak určiti strážce, úředníky, kteří obdařeni vážností a mocí odměňují dobré a trestají zlé. Tak se snadno dosáhne toho, že je všeobecný pokoj, kdy každý čestně žije, nikomu neubližuje a každému přiznává jeho práva. Kde se tedy bere v poměrech lidských tolik zmatků a labyrintů? To je tím, že se zanedbává potřebné a připouští mnoho věcí nepotřebných. A které to jsou:

I. Množství vládnoucích

II. Množství zákonů

III. Mnoho vykladačů paragrafů, kteří matou veřejné soudy

IV. Množství veřejných obřadností, jež zastírají pravou podstatu věcí

V. Pohrdání zákony a porušování jich, což jmenují státním zájmem(!)

VI. Vzájemná řevnivost vládců

VII. Konečně zjevné války a zvířecí zběsilost

Občas slyšíme námitky (i z kruhů vysoce vzdělaných), že Komenského dílo je zastaralé, že nemá současnosti mnoho co říci. Ale nedokazují shora uvedené citace pravý opak?

Letos uplyne 350 let od souborného vydání pedagogického díla Komenského Opera didactica omnia (Veškeré spisy didaktické). Měla by to být mimořádná příležitost, abychom se znovu vraceli k dosud nenaplněným myšlenkám i ideálům našeho učitele národů .

17. září 2007, Jaroslav IGNÁC

 

– Poselství Jana Amose Komenského současné Evropě ( více zde

- Jan Amos Komenský O sobě.

Součástí knihy je audio CD ve formátu mp3 s namluvenými texty, kterým propůjčili hlas Gabriela Filippi, Otakar Brousek, Milan Friedl, Rudolf Pellar, Alfred Strejček a Jiří Zapletal.

Namluvené texty doprovází varhanní variace Petra Tvrdka.

Celková délka nahrávek přesahuje sedm hodin mluveného textu.

*******************************************************************

Objednávka knihy

 Knihu " Breviář myšlenek J. A. Komenského  je možno získat za  za 360,-Kč + poštovné + balné

Nákup je možná jak  poštou na dobírku nebo osobně v Praze

V této edici již dříve vyšly publikace: Poselství J.A.K. současné Evropě , Obecná porada o nápravě věcí lidských, Všenáprava

Tyto publikace je možno též objednat

Objednávat můžete zde --->>  

 

***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2008 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, email: info zavináč rozkvet.cz