Pavel FLOSS:

POSELSTVÍ  J. A. KOMENSKÉHO SOUČASNÉ EVROPĚ

2005, Soliton ,166 stran, 21x14cm, česky, vázaná vazba, 370gr.(1. vydání), cena 499,-Kč
 
Vznik a vydání této knihy z podstatné části financovalo sdružení AMOS, jehož členové, Pavel Šebek, Radim Galvánek, Evžen Varadínek, Stanislav Skalička a Radko Souček, se rozhodli vlastní iniciativou zpřístupnit širší veřejnosti vybrané myšlenky J.A.- Komenského. Při nahlédnutí na libovolnou stránku citací je ihned zřetelná mimořádná mohutnost autorova ducha, který proniká skrze staletí a s břitkou aktualitou oslovuje jak jednotlivce, tak skupiny žijící v dnešní bouřlivé době.

K této iniciativě se připojila univerzita  Palackého v Olomouci nakladatelskou dotací, která pomohla uskutečnit tvůrčí záměr v zamýšleném rozsahu, s důkladnou průvodní studií a v úpravě hodné jednoho z největších myslitelů našich dějin.

Vazba každého ze 1200 číslovaných výtisků je doplněna  medailí s portrétem Jana Amose od akad. sochaře Andrého Víchy., raženou speciálně pro toto vydání. Medaile je nedílnou součástí vazby každé knihy a není dostupná jinou cestou. Každý exemplář je opatřen autorskou značkou.

Publikace se skládá ze dvou částí: z úvodní studie předního evropského komeniologa, mimořádně čtivá a názorná, a z výběru vybraných úryvků textů z díla J. A. Komenského. Jádrem studie je první kapitola, v níž se autor zamýšlí nad aktuálností Komenského díla pro soudobého Čecha a Evropana.

V dalších kapitolách autor pojednává o nosných ideách Komenského díla a vztahu moderního člověka k němu,připojuje stručný životopis Jana Amose, který by měl čtenář chápat jen jako příspěvek k časoprostorové orientaci průběhu Komenského života a tvorby. Zároveň je podána stručná charakteristika děl, z nichž některá figurují ve druhé části publikace.

Druhá část knihy není tradiční antologií, nýbrž výběrem pasáží z Komenského spisů Listové do nebe, Velká didaktika, Štěstí národa, Obecná porada o nápravě věc ílidských a Výzvy Eliášovy. Z edic uvedených spisů autor zařadil do této publikace ty jejich části, v nichž se,podle názoru autora, objevují představy, názory a výzvy, které mohou být z důvodů, které vyložil v úvodní studii, aktuální a inspirující. Autor věří, že se najdou čtenáři, které předložený výběr pasáží z Komenského textů přivede k zájmu o četbu či studium těchto děl v jejich celku, což by doporučoval zvláště v případě hlavního Komenského díla Obecné porady o nápravě věcí lidských.

*******************************************************************************************

OBSAH

Slovo ke čtenářům

Sjednocující se Evropa a odkaz J.A. Komenského............................................................................5

ČÁST PRVNÍ - ÚVOD DO ČETBY KOMENSKÉHO TEXTŮ.......................................................7

I. Jan Amos,české dějiny a sjednocující se Evropa................................................................................7

II. Komenského pojetí přirozenosti a jeho ideové důsledky..................................................................10

III. Vztah moderního člověka ke Komenskému dílu.................................................................................14

IV. Problém sekularizace a hodnocení Komenského teismu...................................................................20

V. Náměty pro aktualizaci Komenského názorů.........................................................................................26

VI. Komenského pojetí přírody a evolucionismus......................................................................................32

VII. Poznámky ke Komenského univerzalismu...........................................................................................34

VIII. Stručný nástin života J. A.Komenského...............................................................................................39

ČÁST DRUHÁ - VÝBĚR Z TEXTŮ DÍLA J.A. KOMENSKÉHO ........................................................51

I O LIDSKÉ PŘIROZENOSTI A POSTAVENÍ ČLOVĚKA V UNIVERZU..............................................52

II. O LIDSKÉ SVOBODĚ A DŮSTOJNOSTI.............................................................................................59

III. O úloze výchovy, vzdělání a potřebě reformy škol................................................................................63

IV. O výchově k mravnosti a ke zbožnosti.....................................................................................................68

V. O sociálních problémech............................................................................................................................71

VI. Kritika současného stavu vědění, náboženství a politiky a důvody pro jejich reformu........................77

VII. O reformě společnosti obecně.............................................................................................................. 98

VIII. O reformě vědění a o sboru světla.......................................................................................................126

IX. O reformě náboženství a o světové konsistoři církví..............................................................................137

X. O reformě politiky, senátu světa a světovém koncilu..............................................................................142

XI. O reformě jazyků a vytvoření univerzálního jazyka................................................................................151

XII. O vědě, lidských dovednostech a vynálezech.......................................................................................154

XIII. O povaze národů..................................................................................................................................159

************************************************************************************************

Objednávka 

Knihu můžete  u nás zakoupit za 490,-Kč + poštovné podle tarifu České pošty .

V této edici dále vyšly publikace:  Obecná porada o nápravě věcí lidských, Všenáprava Breviář myšlenek J.A.K.

Tyto publikace je možno též objednat

Objednávat můžete zde --->>   

 ***************************************************************************************                             

                    home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         © 2007 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,