NOVÁ GENERACE VÝROBKŮ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ  

           K UCHOVÁNÍ  MLÁDÍ,  KRÁSY A ZDRAVÍ NA DLOUHÁ LÉTA

ÚVOD

Na základě zkušeností se svými vlastními zdravotními potížemi i obtížemi jejích pacientů MUDr. Nona Kuchina hledala s mravenčí trpělivostí jednoduchou cestu ke zdraví, neboť jednoduché je opravdové!

Měla štěstí na skvělé lidi, kteří ji podporovali a pomohli objevit již objevené – staré zapomenuté předpisy našich předků i objevit zcela nové ve světě jedinečné technologie, vytvořené na základě vzácných přírodních složek – bio-organo-minerálního komplexu Mrtvého moře (dále BOMK), ekologicky čistých rostlinných přípravků, aromatických výtažků a olejů vyrobených ve Francii a Švýcarsku. Hlavní jedinečností patentované technologie je však kultivace archibakterie Mrtvého moře a použití její biohmoty ve všech výrobcích.

Dnes je Dr. Nona uznávanou vědkyní, lékařkou, akademičkou Ruské akademie přírodních věd, akademičkou newyorské akademie technologických a společenských věd, která je v čele vědecko-výzkumné laboratoře LENOM v Izraeli. Je autorkou 40 vědeckých prácí předložených na mezinárodních sympóziích. Za své zásluhy je v Izraeli vyznamenána titulem „Žena roku 2000“

V roce 1994 byla v Izraeli založena společnost Dr.Nona International, která vyvíjí, vyrábí a prodává kosmetiku, voňavky a doplňky stravy k posílení lidského zdraví. Společnost začala postupně nabízet výrobky a zřizovat oficiální zastoupení v  dalších  22 zemích (Austrálii, Argentina, Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Česko, Estonsko, Gruzie, Kanada, Kazachstán, Litva, Lotyšsko,  Malta, Moldávie, Německo, Polsko, Rusko, Řecko, Turkmenistán, Ukrajina,  Uzbekistán,  od 1.6.2005 USA). Všechny výrobky jsou jedinečné a mají nejvyšší kvalitu. Výrobky jsou přírodní, neobsahují deriváty ze zvířat a nebyly nikdy testovány na zvířatech. Tobolky jsou rostlinného původu a obaly výrobků mohou být recyklovány.

K tomu, aby bylo možno přinášet lidem zdraví, duševní pohodu a radost ze života, není vhodné zatížit jejich přeplněný denní program složitými regeneračními postupy. Všechny výše uvedené složky  a  výsledky její výzkumné práce byly proto vloženy do výrobků uzpůsobených k běžnému dennímu užívání tak, aby působily preventivně v rámci běžných denních návyků při používání kosmetických přípravků a pomáhaly při léčbě hlásících se potíží bez zatížení organismu.

Výrobky neovlivní denní režim a mohou být v každé domácnosti vždy po ruce.

Vytvořené předpisy a postupy používání výrobků přinášejí úlevu  a   úspěšně pomáhají v  boji za zdraví a krásu. 

Jsou to výrobky nové generace, které působí na celý organismus člověka a účinně zvyšují odolnost proti nemocem a  blahodárně působí léčivě na celý organismus člověka.

Přípravky představují principiálně nové přístupy k léčení řady nemocí a také nové metodiky doporučené firmou, k zachování zdraví, prevenci nemocí a ulehčení utrpení nemocných.  

ČÍM JSOU VÝROBKY JEDINEČNÉ ? 

V přípravcích jsou zkombinovány poslední vymoženosti současné vědy a nejlepší tradice klinické a netradiční  medicíny. Jsou tu zároveň prvky a předpoklady tradiční čínské a tibetské medicíny, vědecky podložené způsoby fytoterapie, navrácené  tradice aromaterapie, a také nejnovější pokroky balneoterapie, biotechnologií, genového inženýrství a patenty, patřící výlučně firmě Dr.Nona..

Kromě toho, speciální výrobní technologie zabezpečuje plnohodnotné dodání a nasycení životně důležitých systémů organismu silnějšími antioxidanty, vitamíny a mikroprvky, kombinovanými  s jedinečným BOMK. Jsou tu kvintesence Mrtvého moře, veškeré jeho bohatství

Mají vysokou stravitelnost a umístění látek z vody Mrtvého Moře do mikrotobolky dovolilo najít pohodlný způsob dodání aktivních látek a mikroprvků do organismu člověka. Je to absolutně jedinečný způsob výživy na buněčné úrovni. 

Společnost  Dr.Nona  vychází  při své práci ze základních předpokladů tradiční čínské medicíny: „Zdravý člověk není jen ten člověk, který nestoná, ale také ten, který má tělo a ducha v harmonii. Šťastný člověk je zdravý člověk.  Nemoci je jednodušší předejít, nežli ji léčit. Psychika a tělo projevují svou životní činnost současně, ale ne odděleně od sebe“.  

Nedostatek některých mikroprvků u většiny lidí způsobený potravou a znečištěným životním prostředím je možno vyrovnat krémy a jinými výrobky z usazenin Mrtvého moře, které tlumí zánětlivé procesy ve svalech a kloubech, napomáhají hojení ran a vředů, urychlují regeneraci stárnoucí pokožky, zvyšují adaptační možnosti organismu a posilují jeho imunitu.

Výrobky dovolují provádět kúry balneoterapie v obvyklých domácích podmínkách, což dává možnost neměnit klimatické podmínky, vyhnout se vedlejším účinkům a snížit výdaje na léčení.

Při použití obkladů nastává regenerace tkáně po sedmi dnech.

Výrobky mají příslušné státní certifikáty Izraele a dokumenty povolující vše potřebné od ruských zákonodárných a lékařských orgánů. Rovněž tak jsou schváleny v dalších zemích i podle legislativy platné v ČR. Laboratorní testy prokázaly, že ve zkoušených přípravcích nejsou přítomné toxické prvky (včetně těžkých kovů) a pesticidy. Také podle mikrobiologických nálezů v plné míře odpovídají mezinárodním standardům. 

Základem všech přípravků je BOMK – bio-organo-minerální komplex, obsahující minerály Mrtvého moře, vysoce kvalitní éterické oleje z Francie, ekologicky čisté, rostlinné výtažky, bohaté na bioaktivní látky a to nejpodstatnější – deriváty archibakterií. 

Mrtvé moře je nejbohatším zdrojem léčivých látek, které se používaly již v dávných dobách. Jedinečný jev přírody – voda maximálně nasycená solí( v 1 l vody 420 g různých solí),obsahuje všechny mikroprvky a biologické kovy potřebné pro člověka (21 přírodních minerálů) a ohromující zásoba bahna v kombinaci se suchým a horkým podnebím, tvoří obdivuhodnou přírodní ozdravovnu.Ve složení usazenin Mrtvého moře jsou přítomné lipidy, lecitin a luzovin, metalo-proteidy, leptidy, fermenty, aminokyseliny a jiné  látky.Kromě toho,soli a bahna Mrtvého moře, obsažené ve výrobcích, nazývané v celém světě „Svaté dary ze svatých míst“, jsou studnicí zdraví, protože obsahují vysoce kvalitní výtažky ve formě esencí a silic z léčivých rostlin, které mají nejvyšší certifikáty čistoty. 

BOMK je uzpůsoben tak, aby rychle pronikl všemi vrstvami kůže a dostal se do krve. Zároveň s  sebou nese všechny účinné složky, které by se jinak do organismu těžko dostávaly. Takto mohou působit v celém těle. Běžnými denními prostředky dodáváme organismu novou sílu –stimulátory regeneračních procesů. (Buňky každého z nás mají regenerační schopnosti, jsou jen vnějšími negativními vlivy unavené a „otrávené“) Dále jsou tělu dodávány další důležité látky organického i anorganického původu, jejichž nedostatek je častou příčinou onemocnění. Regeneračně ozdravný proces je v části výrobků ještě umocněn působením samovyživovacího systému ( ATS= autotrofický systém), který přirozenou cestou přeměňuje buněčné „odpady“ na stavební materiál pro nové a regenerující se buňky.Bio-organo-minerální antioxidační komplex na základě archibakterií ve výrobcích pomáhá ochránit buňku od škodlivého působení jak volných radikálů, tak i jiných toxických látek.  

BOMK, ve kterém se kombinují kladné vlastnosti vysoce kvalitních francouzských éterických olejů, biohmoty, tvořené na základě minerálů Mrtvého moře a archibakterií a který  postupuje přes kožní vrstvy do hloubky do krevního oběhu začíná vyrábět energetiku, blízkou energetice našich buněk a současně jim dodává kladný energetický náboj. V důsledku těchto procesů se probouzí zdravé buňky a díky vytvořeným ideálním podmínkám, se stávají schopnými seberegulace a biostimulace.

Pro nemocné buňky to jsou vynikající podmínky pro energetickou výživu a obnovení obranných sil,tj. zvýšení imunity na genetické úrovni.

Buňky si „vzpomínají“ na sobě vlastní funkce a tak se zabezpečuje celková harmonická fyziologická mobilizace všech obranných sil organismu a obnovení jeho funkcí.

Použitím archibakterií při přípravě výrobků se prakticky dává soubor DNK, který dovoluje obnovovat poškozené buňky organismu. Deriváty archibakterií jsou přítomné ve všech výrobcích.

Archibakterie jsou původci zrodu všeho živého na planetě, jsou prvními buňkami Země, ze kterých vzešel biologický svět živočichů a rostlin. V průběhu své existence archibakterie zůstaly v tom neměnném původním stavu, ve kterém se nacházely mnoho tisíciletí. To znamená, že archibakterie jsou nosiči DNK-informace a že v jejich genetickém aparátu je založena informace o způsobu přežití a zachování sebe samých jako druhu. Tato informace o způsobu přežití a obranyschopnosti se předává na genetické úrovni našim buňkám a vyvolává mocné ozdravující procesy v celém organismu.

Archibakterie Mrtvého moře, které dokázaly přežít v extrémních podmínkách, a které produkují antioxidanty, nemají obdoby. Patří do samostatné skupiny organismů, které se liší nepřítomností zformovaného jádra.(jsou popsány v knize B. Albertse a D.Brea:Molekulární biologie buňky,Mír 1994).

Aktivní základní látky vyloučené z těchto mikroorganismů, brzdí peroxidové okysličování lipidů buněčných membrán volnými radikály, napomáhají obnovení nukleových buněčných komplexů a vystupují jako stimulátory imunitního  systému..

Výhled do budoucnosti použití přípravků ke zmírnění okysličovacího stresu spočívá v tom, že na jedné straně obsahují vyrovnaný soubor vitamínů a přírodních antioxidantů a na druhé straně tím, že stimulují imunitní systém, mikrocirkulaci krve a lymfy a aktivují některé fermenty, zvláště ty, které regulují potlačení aktivity volných kyslíkových  radikálů..

Přípravky jsou spolehlivými obrannými prostředky proti agresi, která je projevem okysličovacího stresu, protože  přírodní  složky, obsažené v jejich složení, doplňují nedostatek a „rozšiřují“ úzká místa biochemických reakcí.

Archibakterie jsou nosiči DNK-informace a v jejich genetickém aparátu je založena informace o způsobu přežití a zachování sebe samých jako druhu. Tato informace o způsobu přežití a obranyschopnosti se předává na genetické úrovni našim buňkám a vyvolává mocné ozdravující procesy v celém organismu. 

ČÍM JSOU VÝROBKY PROSPĚŠNÉ ? 

V organismu člověka je přírodou založena svérázná rezerva životních zdrojů, která v normálních podmínkách slouží k podpoře zdraví a jeho regeneraci v případě libovolné „havárie“. 

Použití výrobků Dr. Nona zaujímá důstojné místo v aktivně se rozvíjejícím vědeckém přístupu při využití biologicky aktivních doplňků jako prevenčních prostředků proti stárnutí, při srdečně-cévních a onkologických onemocněních.

Racionální použití přípravků a výrobků dává možnost obnovit ztracenou čilost a dobrou náladu, schopnost odolávat nemocem a dokonce v případech nevyléčitelných nemocí, možnost žít déle a cítit se lépe. Racionální použití přípravků tedy způsobuje zlepšení kvality života a jeho prodloužení.

Při  správném použití přípravků pocítíte  jak se váš organismus probudil ze spánku, zmobilizoval veškeré své rezervy k boji o zdraví, sílu, dlouhověkost a krásu. 

Přípravky nenahrazují tradiční léky, ale posilují a ulehčují jejich léčivé působení, protože mobilizují přirozené obranné schopnosti organismu. 

Zvláštní pozornost zasluhuje propagace samostatného použití těchto preparátů mezi lidmi nezatíženými žádnými nemocemi, zvláště v průběhu druhé poloviny jejich života (i mezi seniory) se zřetelem na snížení pravděpodobnosti nebo oddálení zdravotních poruch, doprovázejících stárnutí a ztěžujících důstojnost poslední životní etapy. 

Nejlepších výsledků s těmito přípravky se dosahuje při jejich komplexním a déle trvajícím použivání.

Toto tvrzení je  také  v plném souladu s rozsahem působnosti stanoviska významného přírodovědce, dvojnásobného laureáta Nobelovy ceny profesora Linuse Paulinga, geniálního biochemika USA, který věnoval druhou polovinu tvůrčího života vědě o stravování(výživě) a položil  již v roce 1968 základy nového oboru tzv. ortomolekulární medicíny a ortomolekulární výživy.  Podle názoru L.Paulinga, kterého veliký A.Einstein pojmenoval skutečným géniem, příčiny nemocí mohou být odstraněny dodáním do těla “správných molekul“  složek živin pomocí správné výživy, proto

denní dieta musí obsahovat velké (nezvyklé z hlediska tradičních medicínských představ) dávky vitamínů  E,A, B a zvlášť C. Dlouhodobé nasycení organismu těmito vitamíny způsobuje prodloužení  délky  života a zlepšení jeho kvality, zejména díky prevenci srdečně-cévních a onkologických onemocnění.

Všechny výrobky v různé (ale vždy dostačující) míře obsahují uvedené vitamíny a navíc velmi důležité mikroprvky a cenné aromaterapeutické složky v jedinečném bio-organo-minerálním komplexu Mrtvého moře BOMK.  

Hlavní princip použití a účinnost přípravků a výrobků Dr. NONA spočívá v doplnění a aktivaci přírodních rezerv organismu.

Přípravky spojují možnosti působení  jak na aktivaci vnitřních, organismu vlastních systémů k potlačování okysličovacích reakcí, tak na vnější vlivy, potlačující tyto reakce – antioxidantů.. Na jedné straně mají stimulující účinky na řadu životně důležitých funkcí, zejména na aktivaci potlačení volných radikálů, na straně druhé – samy obsahují vyvážený soubor vitamínů a přírodních antioxidantů.

Přípravky dovolují modelovat léčivé účinky Mrtvého moře doma a také cíleně zvyšovat jeho léčivé účinky. 

DVĚ ZÁKLADNÍ SKUPINY NEJROZŠÍŘENĚJŠÍCH VÝROBKŮ fy Dr.NONA  

Mezi nejrozšířenější výrobky patří kosmetické prostředky s léčivými účinky a doplňky stravy. 

A. Kosmetika s léčivými účinky

Přípravky zařazené do skupiny kosmetiky s léčivými účinky jsou určeny k vnějšímu použití a jsou ve formě krémů, tonizujícího mléka, ústní vody, solí do koupele, bahenních masek, obkladů a šamponů, voňavek, toaletních vod a dekorativní kosmetiky(pudry, rtěnky, řasenky).

Kosmetické výrobky Dr.Nona jsou vysoce kvalitní s dokonalou účinností a rychlostí vstřebávání až 90%.Je nutno cílevědomě odstranit návyk z používání běžné kosmetiky, kterou jsme zvyklí nanášet v mohutných vrstvách a  naučit se nanášet jen tenký film. Silné vrstvy jsou zbytečné a nehospodárné.

Ve vztahu k hospodárnosti i k cenové úrovni je třeba si uvědomit i další dvě hlediska a to jednak neobvykle velké dávky prodávaných  prostředků (zejména krémů a masek) a jednak víceúčelové použití přípravků. Při srovnání výrobků Dr.Nona s obdobně kvalitní a účinnou výrobou jiných firem, např. francouzských výrobců, zjistíte, že za stejnou cenu nabízejí balení krémů s cca třetinovým objemem. Jelikož každá krabička přípravků Dr.Nona je malou lékárničkou a celá rodina si na ni brzy zvykne, není vhodné snižovat objem dávky v balení  a zvyšovat tak zbytečně náklady na obaly

Složky výrobků postupují do krevního oběhu v průběhu 10 minut (prokázáno biochemickou analýzou) a komplexně působí na celý organismus.

Výrobky regenerují vlastní síly organismu a vytvářejí  prostředky k  existenci a  zachování zdraví celé rodiny. Jsou to životadárné elixíry, které zachovají mládí, krásu a zdraví na dlouhá léta.  

Další zvláštností výrobků je široká škála možnosti použití jednotlivých přípravků a jejich vzájemná nahraditelnost v rámci jednotlivých druhů, protože všechny vycházejí ze stejného základu a tím je BOMK. Proto např. Ústní vodu lze využít i při hojení jiných neduhů těla než jen v ústech. 

Jedinečné vlastnosti kosmetických přípravků 

Kosmetické přípravky jsou určeny ke klasické péči o pokožku (čištění, vyživování, intenzifikaci krevního oběhu) a těší se zaslouženému uznání. Jsou založeny na následujícím principu:“Léčivé a uzdravující působení nejen na pokožku, ale i skrze pokožku na celý organismus“. Společné úsilí kliniky Lenom a skupiny vědců vedlo k vytvoření jedinečné léčivé kosmetiky, která jako první uvedla do praxe výše uvedený princip. Mnohaleté vědecké bádání vedlo k vytvoření nové bio-organo-minerální molekuly – spojení minerální směsi z Mrtvého moře, aromaterapeutických olejů, fytoterapeutických výrobků a derivátů jedinečné archibakterie, která se zachovala  a žije ve slaných vodách moře, chybně nazývaným Mrtvé.

Není to obyčejná směs soli s olejem, ale zvláštním způsobem, provedená syntéza, která spojila v jednotě léčivé schopnosti aromaterapeutických výrobků a solí Mrtvého moře s biologickou složkou získanou z živého organismu, žijícího ve vodách Mrtvého moře a prostřednictvím přípravků fy Dr.Nona předávající nám svou neuvěřitelnou živou sílu. Výsledkem je jedinečné spojení, ve kterém se mnohokrát zesílily kladné vlastnosti jednotlivých složek a jejich záporné účinky jsou prakticky nulové.

Zásadní odlišností přípravků oproti kosmetice, kterou nabízí dnešní trh je jedinečná kombinace starých a úspěšně používaných kosmetických a fytoterapeutických prostředků a biologické složky z archibakterií Mrtvého moře získaná zvláštním způsobem pomocí pokročilé technologie, patentované společností. Bio-organo-minerální komplex (BOMK) vytvořený na základě původních technologických řešení spojuje cenné fytoterapeutické vlastnosti čistých rostlinných olejů a výtažků a přednosti léčivých minerálů Mrtvého moře. Přitom PH BOMK se přibližuje ukazatelům normální pokožky  (5,5 -6) a přípravky vyrobené na jeho základě se dobře vstřebávají. Zachováním vynikajících kosmetických a léčivých vlastností složek nejen blahodárně působí lokálně, ale také způsobují ozdravování celého organismu.

Kosmetické  prostředky  posilují mikrocirkulaci krve a lymfy, mají protialergické, bakteriostatické a protiplísňové vlastnosti. Jsou přírodními  antioxidanty a proto potlačují volno-radikální reakce okysličování, včetně procesů peroxidového okysličování lipidů buněčných membrán, zvyšují tonus imunitního a endokrinního systému, mobilizují vnitřní rezervy organismu. Při zavádění do organismu v biohmotě přípravku, ve kterém jsou přítomny deriváty archibakterií, se tyto aktivně zapojují do výměnných procesů a mají obrovský vliv na orgány a systémy člověka.

Kromě toho tyto kosmetické přípravky nové generace obsahují  jedinečný  patentem chráněný komplex, který se skládá výlučně z biosložek, zejména vitamínu E, tzv. samovyživující -autotrofický systém (ATS),. Vitamín E je přírodním antioxidantem – chrání různé tkáně proti okysličujícím změnám, účastní se biosyntézy železo obsahujících prvků, tvoření nových buněk, svalového dýchání a jiných procesů buněčného metabolismu.

Má schopnost stimulovat regenerační vlastnosti poškozených buněk pomocí opravy strukturálního poškození v molekule DNK. Dovoluje uskutečňovat syntézu nových bílkovinných molekul na základě vlastních makromolekulárních částí a znovu použít už hotové buněčné struktury.

Díky tomu máme možnost snížit spotřebu vlastních rezerv organismu k dosažení kladného výsledku.

Bioaktivní látky kosmetického přípravku se snadno vstřebávají přes pokožku a příznivě působí na celý organismus. Tak kosmetické přípravky získaly nejen dekorativní ale i léčivé vlastnosti. Bio-organo-minerální molekula zavedená do kosmetických přípravků je přeměnila v léčivé přípravky.

Kromě zlepšení kvality výrobků, spojení minerálů Mrtvého moře s aromaterapeutickými oleji a fytoprodukty, rozšířilo sféru působení kosmetických přípravků, dodalo absolutně nové možnosti léčivého působení jak místního, tak i celkového.

Prostředky léčivé kosmetiky Dr, Nona jsou vyrobeny ze surovin, které jsou povoleny k využití v kosmetických výrobcích a které jsou zapsány do mezinárodního katalogu C.T.F.A.

Všechny kosmetické přípravky, vyráběné Dr. Nona jsou sterilní. Používají se nanesením malého množství na pokožku nebo sliznici, protože se velmi dobře vstřebávají a biologicky aktivní látky jsou v nich ve značných koncentracích. Díky tomu jsou finanční výdaje při použití těchto prostředků nižší, než při použití podobných výrobků jiných společností. 

Jedinečné vlastnosti SOLI ZEMĚ – kvarteto koupelových solí 

SŮL ZEMĚ – kvarteto solí Dr. Nona obsahuje životně důležité mikroprvky, které ve svém životě postrádáme Jejich vlastnosti, probouzející celý organismu jsou obdivuhodné:

-          všechny stopové prvky  v solích Dr.Nona se nachází ve stabilním  spojení(know-how fy)

-          -dobře se vstřebávají, rychle se šíří po celém organismu, působí blahodárně

-          -mají jemný ozdravující účinek na organismus díky prchavým složkám éterických olejů

-          Účinnost prvků v kvartetu solí Dr. Nona dosahuje 98%

-          Všechny soli Dr. Nona jsou ekologicky čisté, neobsahují umělé konzervující látky a chemické přísady,

-          Působením solí Dr. Nona se buňky organismu čistí, obnovují se, dostávají ochranu proti škodlivému vlivu prostředí, hromadí vysoký kladný potenciál, „probouzí“ náš organismus,

-          Soli Dr. Nona zvyšují ochranné vlastnosti organismu a imunitu na genové úrovni,

-          Nemají  kontraindikace - nevylučují některé léčebné postupy, výkony, užívání některých léků.

Kvarteto solí umožňuje velké množství postupů a způsobů používání. Uchovávají se na suchém tmavém místě do tří let bez jakékoliv ztráty svých kvalit, prospěšných zdraví. 

Jedinečné vlastnosti bahenních přípravků fy Dr. NONA.  

Výsledkem dlouholeté tvůrčí spolupráce vedení kliniky Lenom s vědci umožnilo přidat světově známým bahnům Mrtvého moře nové léčivé vlastnosti. Současně s místním působením na pokožku a zprostředkovaným působením na vnitřní orgány v důsledku dráždění reflexních genových zón a kapilárních interoceptorů mají bahenní masky celkové ozdravující účinky. Je to proto, že do peloidů jsou speciální metodikou zavedeny biologicky aktivní doplňky, které pronikají přes kožní bariéru do cévního řečiště a také bezprostředně do poškozeného orgánu. Bahenní aplikace působí na změněnou reaktivitu organismu a mají bezprostřední vliv na ohnisko poškození.

Doplnění bahenních přípravků Mrtvého moře aromaterapeutickými oleji, fytoterapeutickými složkami a antioxidanty včetně vitaminu E zabezpečuje v plné míře synergii působení na organismus a zejména na imunitní systém, který trpí při řadě onemocnění.

Zvláštností peloido léčivých přípravků je to, že jejich složení obsahuje řadu biologických a minerálních složek, způsobujících obnovení DNK poškozené buňky.

Výsledný  komplex je sloučeninou odvozenou od přírodních látek, absolutně není  toxický a protože obsahuje vitamíny a antioxidanty, bezprostředně působí na poškozené buňky organismu.

Výtažky z tkáně rostlin a biologicky aktivních látek bahna (mikroflóra a mikrofauna Mrtvého moře) se používají jako „biogenní stimulátory“, ovlivňující a urychlující procesy regenerace.

Velmi důležitou zvláštností bahenních přípravků je to, že složky přípravků jsou zpracovány speciálním způsobem a lehce se vstřebávají do nepoškozené pokožky, což zvyšuje celkové léčivé účinky na celý organismus a na orgány, které se nachází pod místem aplikace bahenní masky, při místním použití na pokožku a podkožní vazivo. Tím se vysvětlují jejich nejen kosmetické, ale i léčivé účinky při různých onemocněních.

Přidáním silic do bahen a solí určitým způsobem (know-how firmy) se vytváří velkolepá kombinace nespalující a vyživující pokožku, která má stejný faktor PH jako pokožka našeho organismu, tj.PH 5,5. Není třeba používat konzervační látky jako formalín a přesto jsou veškeré léčivé síly Mrtvého moře zachovány. Tato kombinace nese název bio-organo-minerální komplex na základě archibakterií (BOMK). Výrobky na základě BOMK se dobře vstřebávají do pokožky a jsou stabilní.

Toto vše dovoluje solím, bahnu a olejům plně se vstřebat skrze pokožku, dostat se do krevního oběhu a směřovat ke všem buňkám organismu, vyživovat tyto buňky, čistit je a obnovovat. Současně tak vzniká ohromný léčebný efekt, charakteristický pro různé aromatické oleje.

Zejména proto je účinnost výrobků velmi vysoká – činí 75 - 98% na rozdíl od běžně 25% dosahovaných jinými firmami (např. L´Oreal) Vysoká účinnost zabezpečuje také úspornost, jelikož dosažení odpovídajících výsledků vyžaduje menší spotřebu výrobků.

Bahenní mi přípravky je několik druhů masek, speciálně připravených k nanášení bahna: na pleť, na pokožku vlasové části hlavy a jiných částí těla, na různé části těla a na končetiny. Složení a poměr složek v těchto přípravcích odpovídá specifice stavby kožních vrstev různých částí těla člověka, povaze objevujících se věkových a zdravotních změn jak v pokožce, tak i vnitřních orgánech. 

Použití bahenních masek se nedoporučuje při onemocněních srdečně-cévního systému s poruchou srdečního rytmu, při selhání krevního oběhu, při akutních infekčních plicních onemocněních, jako způsob léčení onkologických onemocnění.

Doba trvanlivosti je tři roky. Jako konzervační složky působí aromaterapeutické oleje, což dovoluje uchovávat přípravky bez použití formalínu, jak to dělají jiné firmy, a to znamená, že se tím zachovává biostruktura surovin a jejich léčivé účinky. Obsah jednoho balení bahenní masky je postačující na celý měsíc. 

B. DOPLŇKY STRAVY 

Správným ovlivňováním způsobu života (stravování, fyzická a duševní aktivita) je možné působit na činnost vnitřních orgánů, vyrovnávat nedostatky v její činnosti, léčit nemoci, zlepšovat zdraví lidí. Přípravky Dr. Nona „neléčí“ v obvyklém významu tohoto slova, ale mobilizují k boji s nemocí vnitřní rezervy organismu tím, že aktivují přírodní, doteď nevyžádaný „havarijní režim“ ochrany, daný člověku přírodou. 

Doplňky stravy, jak vyplývá z názvu, jsou určeny k vnitřnímu užívání a jsou vyráběny ve formě tobolek, plátků a čajových sáčků na vyluhování. Nazýváme je společně „biologicky aktivní doplňky (BAD).

BAD – jsou koncentráty přírodních aktivních látek, včetně esenciálních potravinových prvků, určených k samostatnému nebo společnému užívání se stravou. BAD se vyrábí z rostlinných a minerálních surovin.

Rovněž u této skupiny výrobků je základní bází BOMK, ale na rozdíl od kosmetických přípravků, BAD obsahují kromě aromaterapeutických složek sestavu „mikroprvků“ a vitamínů, které mají vynikající antioxidační účinky.

Důležitou předností BAD  Dr. Nona je původní technologie, metoda mikrotobolek, díky níž se obsah doplňků stravy dostává do organismu v nezměněném  stavu a v procesu oběhu krve jsou tyto složky dopravovány téměř do všech míst organismu. Účinnost části výrobků BAD je umocněna pomocí samovyživovacího systému, který napomáhá obnově buněčné struktury nejdůležitějších systémů organismu díky své fermentativní aktivaci bílkovinné syntézy s využitím struktury („úlomků“) vlastních odumřelých buněk.

Právě proto se výrobky nazývají doplňky stravy, a proto jejich názvy končí na „-seen“, což v překladu z hebrejštiny znamená „čínský“. V překladu ze starodaosštiny znamená „pilulka nesmrtelnosti“. Základní předpoklady tradiční čínské medicíny jsou: Zdravý člověk není jen ten člověk, který nestoná, ale také ten, který má tělo a ducha v harmonii. Šťastný člověk je zdravý člověk.  Nemoci je jednodušší předejít, nežli ji léčit. Psychika a tělo projevují svou životní činnost současně, ale ne odděleně od sebe“. Tyto předpoklady přijala pro svou činnost i fa Dr. Nona.¨

Rostlinné složky obsažené v doplňcích stravy, jsou zpracovány podle vzájemné rovnováhy jang a jin, převzaté z tibetské medicíny, která všechny byliny rozděluje do dvou skupin: na teplé a studené. Obnova rovnováhy jin a jang v organismu je základem zdravého organismu a jeho dalšího vývoje.

Podle učení čínské medicíny, chorobný proces začíná oslabením vnitřních obranných sil organismu a zanášením zevních činitelů způsobujících chorobu.  

BAD  jsou určeny k pomoci v boji vznikajícím mezi obrannými silami organismu a příčinou onemocnění, a to hlavně pomocí aktivace vnitřních možností a rezerv. 

BAD svým složením jsou zaměřeny zejména na :

-          snadné a rychlé zabezpečení dostatku základních (nenahraditelných) látek, nezbytných k výživě, ale v současném typu stravy nedostatečně zastoupených

-          zvýšení odolnosti organismu vůči nepříznivým vlivům životního prostředí, zvláště u osob, žijících v ekologicky znečištěných oblastech,

-          posílení a urychlení vylučování toxických látek z organismu,

-          uspokojení v maximální možné míře změněné fyziologické potřeby (požadavků) nemocného člověka.

Největší užitek při užívání BAD závisí ve značné míře na jejich pravidelném užívání, zvláště pak ve spojení s výrobky k vnějšímu užívání (kosmetikou s léčivými účinky)

Použití doplňků stravy proto dovoluje mladým lidem plnohodnotně se rozvíjet, lidem středního věku zbrzdit proces stárnutí a lidem ve zralém věku cítit se dobře a vitálně. Pro nemocné lidi jsou doplňky stravy nezaměnitelnou podporou imunitního systému, možností  k  obnovení  funkcí organismu a látkové výměny, což ve výsledku vede ke zbavení se nemocí jako takových. Při používání doplňků stravy je nutné však počítat s tím, že nepřináší okamžité výsledky a vyžadují pravidelné používání, zpravidla, v průběhu jednoho až tří měsíců a určitých případech i déle.

Buňky našeho organismu se mění v průběhu jednoho měsíce, stejně tak proces uzdravování probíhá plynule a postupně.

Díky zvyku na rychlé (a nebezpečné) působení chemických přípravků, očekáváme, že odpadní látky, nemoci a různé komplikace nahromaděné v průběhu mnoha let života, odejdou během několika dnů.

To, bohužel, není možné, ale delší použití přípravků Dr.Nona obnovuje organismus i v případě chronických onemocnění.

Doplňky stravy jsou ekologicky čistými výrobky bez škodlivých složek a toxických látek, nevylučují obvyklé metody léčení, včetně lékové terapie, nevylučují chirurgické zákroky, ozařování a chemoterapii ani jiné způsoby, které jsou v rejstříku klasické medicíny. Naopak, skvěle doplňují tradiční klasickou medicínu, kombinují se s ní, výrazně zlepšují výsledky léčení, upevňují je na dlouhá léta a napomáhají plnému uzdravení. Kromě toho kladný účinek doplňků stravy prudce vzrůstá při současném použití prostředků k vnějšímu použití. tj. kosmetických prostředků, bahen a solí Mrtvého moře.

Doplňky stravy, které obsahují BOMK, připravené podle starodávných čínských receptů, jsou výborným stavebním materiálem pro poškozené buňky, který obnovuje  činnost  imunitního systému, stimuluje buňky a organismus celkově k činnosti v rovnováze, obnovuje látkovou výměnu při jakékoliv úrovni poruch, vylučuje odpadní látky, radionukleidy, uvádí do normálního stavu srdečně – cévní, močový, nervový a jiné systémy. Zároveň chrání organismus před působením volných radikálů a jiných škodlivých složek životního prostředí.

Všechny doplňky stravy je nutné zapíjet jednou až dvěma sklenicemi očištěné nebo převařené vody. 

Přípravky vyrobené na základě BOMK jsou také schopné neutralizovat účinky vyvolané antibiotiky a jinými syntetickými preparáty.

Přípravky Dr. Nona mohou aktivně pomoci jako preventivní prostředky a také jako prostředky k odstranění příznaků ničivého oxidačního stresu (prudkého okysličování organismu) v důsledku agresivních způsobů léčení onkologických onemocnění (chemoterapie, ozařování, atd.). Je tedy možno něco udělat k vlastní spáse, dokud ještě není pozdě. Archibakterie předává našemu organismu svou neuvěřitelnou sílu k přežití prostřednictvím výrobků  Dr. Nona. Tato kladná informace se předává v organismu od buňky k buňce o hodně rychleji než informace o onemocnění.

Pokud budeme podporovat proces předávání životní informace pravidelným dodáním mikrodávek derivátů archibakterií do organismu, nemoc ustoupí.  

ZÁVĚR -  souhrnný přehled hlavních přednosti výrobků fy Dr. Nona je následující: 

1. Obsahují a využívají účinků archibakterií, které byly nedávno objeveny v Mrtvém moři 

2. Obsahují nový  BOMK = Bio- Organo – Minerální komplex, který má blahodárné účinky na lidské tělo.  BOMK je ničím neopakovatelná sestava biologicky aktivních látek, biohmoty Mrtvého moře, obsahující derivát archibakterií (nejstaršího mikroorganismu na Zemi s jedinečnými vlastnostmi), dále pak organických sloučenin obsažených v rostlinách, rostlinných přípravků a aromaterapeutických sloučenin s léčivými vlastnostmi aromatických olejů, minerálů a biokovů Mrtvého moře. Výsledkem je jedinečné složení, které je schopné ochránit různé tkáně proti okysličujícím změnám, účastnit se biologické syntézy porfyrinů v organismu (látky, které jsou předchůdci hemu při jeho syntéze v organismu), účastnit se dělení buněk, dýchání tkáně a jiných procesů buněčného metabolismu. Obsahem BOMK se výrobky výrazně odlišují od konkurence.  

3. Působí jako přírodní antioxidant, takže povzbuzují v těle jeho imunitu vůči nákazám 

4. Dodávají buňkám nedostatkovou energii, díky Mrtvému moři v nejstarší energetické formě 

5. Vybuzují skryté rezervy lidského organismu 

6. Jejich účinné látky pronikají do organismu i přes pokožku 

7. Působí jako stavební materiál k obnově buněk – organismus se jejich vlivem stává dávkovačem organických látek a minerálů. Jsou založeny na biologických a minerálnch složkách, které působí na volné radikály v poškozených tkáních, napomáhají přirozenému obnovení DNK v poškozených buňkách, mají vliv na činnost fermentů, mění strukturu a funkci membrán. 

8. Některé představují nový typ výživy buněk 

9. Působí jako vynikající stimulátor lidského imunitního systému 

10. Zvláštnost přípravků spočívá v tom, že jako deriváty (odvozeniny) přírodních látek absolutně nejsou toxické, obsahují vitamíny a antioxidanty, působí nejen na poškozené orgány, ale také na organismus v celku  

11. Společnost Dr. Nona se soustřeďuje také na využití principů, spočívajících v uplatnění široké nabídky kosmetiky s léčivými účinky a doplňků stravy v klinické praxi. 

Přípravky fy Dr. Nona absolvovaly mimo jiné např. hodnověrné klinické zkoušky při léčení spálenin po ozařování jako důsledku výroby jaderných zařízení a jaderných katastrof  s velmi nadějnými výsledky. Také byly uskutečněny klinické zkoušky přípravků při léčení spálenin II. a III. stupně. Jsou shromažďovány výsledky léčení důsledků ozařování a laserového léčení onkologicky nemocných v Izraeli.

Klinika Lenom vypracovala podrobné protokoly podle kterých je možné a nutné provádět klinické zkoušky k hodnocení výsledků použití přípravků při léčení kožních onemocnění, onemocnění podpůrné a pohybové soustavy, ozařovací patologii, depresivních stavů různého původu a projevu, srdečně-cévní patologii, nevhodných reakcí při duševním a fyzickém napětí (snížení koncentrace pozornosti, spánek za volantem, prevence fyzické a duševní únavy, atd.)

Připomínáme a zdůrazňujeme, že to nejsou léky, ale prostředky, otevírající novou cestu k uzdravování organismu a prodloužení aktivní životní činnosti.

Jejich použití nevylučuje tradiční způsoby léčení pomocí léků, ale značně zvyšuje efektivitu terapií a zmírňuje negativní důsledky po použití chemicky syntetizovaných léků různých výrobních společností.

Díky prozkoumání přípravků ve 14 předních vědeckovýzkumných ústavech je možno vědecky objasnit a předložit údaje o kladném vlivu přípravků na funkční stav člověka.

V letech 1997, 1999, 2001,  2005 a 2007 byly zorganizovány mezinárodní  vědecko - praktické konference s názvem „Ozdravné přípravky Dr. Nona v široké medicínské praxi“ za účasti předních lékařů, vědců, odborníků a specialistů z různých zemí, kde byly projednány výsledky experimentálního výzkumu a klinických zkoušek výrobků Dr. Nona

Na základě výsledků a zkušeností byla vypracována řada praktických návodů k použití výrobků u jednotlivých typů onemocnění. Kromě toho byla vyhotovena také např. doporučení k dosažení harmonie v lásce, k potírání solí, program na ozdravování ženského organismu ( ozdravovací kúry pro rodiče, budoucí maminky, pro těhotné a mladé matky, aby děťátko bylo zdravé, systém preventivních opatření pro věkové skupiny (novorozenecký věk, kojenecký věk, věk mateřské školky předškolní věk). Dále pak předpisy pro dětské nemoci a jejich léčení, předpisy k prevenci onkologických onemocnění, předpisy k použití výrobků při přípravě nemocného k chirurgickému zákroku i po něm, předpisy k použití výrobků v průběhu chemoterapie i ozařování. Byly vypracovány i programy ke snížení nadváhy, atp. 

 Z výše uvedených skutečností vyplývá, že výrobky společnosti Dr. Nona je možné a je nutné používat k posílení zdraví při zápasech s nemocemi, včetně onkologických. Přípravky Dr. Nona, jsou prostředky jak první pomoci, tak i ke stálému použití u všech věkových kategorií.

 Je třeba si zapamatovat, že přípravky Dr. Nona nejsou léky, nezaměňují ani nevylučují terapii léky, chirurgické zákroky, ozařování.  Neuvolňují od návštěvy lékaře ke stanovení přesné, vědecky podložené diagnózy onemocnění a k předpisu moderního léčení. Přípravky Dr. Nona v žádném případě nevylučují použití moderních způsobů léčení. Důležité je i to, že použití přípravků Dr. Nona s obvyklým léčením nemůže uškodit zdraví nemocného. 

Přípravky Dr .Nona jsou nové účinné prostředky zvyšující odolnost vůči nemocem, podporující aktivní způsob života pomocí zvýšení činnosti vnitřních systémů organismu, bez ohledu na přetížení a stresy v našem někdy nelehkém životě.

Zvláštní pozornost však zasluhuje propagace samostatného použití těchto výrobků mezi lidmi nezatíženými žádnými nemocemi, zvláště v průběhu druhé poloviny jejich života (i mezi seniory), se zřetelem na snížení pravděpodobnosti nebo oddálení zdravotních poruch, doprovázejících stárnutí a ztěžujících důstojnost poslední životní etapy.

Při  jejich správném užívání lze pocítit  jak se organismus probudil ze spánku, zmobilizoval veškeré své rezervy k boji o zdraví, sílu, dlouhověkost a krásu.

Výrobky regenerují vlastní síly organismu a vytvářejí prostředky k existenci a zachování zdraví celé rodiny. Jsou to životadárné elixíry, které zachovají mládí, krásu a zdraví na dlouhá léta.  

Další podrobnější informace o jednotlivých výrobcích a jejich možností použití je možno čerpat zejména z následujících literárních pramenů v  českém jazyce (jejich recenze jsou na http://rozkvet.cz  a je možno je zakoupit na níže uvedené adrese):

  1. Mrtvé moře. Uzdravující dar na dosah ruky. Rady jak používat přípravky společnosti Dr. Nona

2001, 400 str., formát A5, měkké desky  cena   300, - Kč, info zde

      2.  Živá síla Mrtvého moře, O výrobcích Společnosti Dr. Nona ,

            2004, 41 stran, formát A 5, měkké desky  cena   55, - Kč, info zde

      3.  Sůl nad zlato,

           2004, 12 stran, formát A 5, měkké desky,  cena   30, - Kč, info zde

      4. Katalog výrobků společnosti Dr. Nona

           2004, 50 stran, formát A 5,  cena  55, - Kč, info zde

      5. NONATERAPIE (Rady doktorky NONY)

          2008, 36 stran, formát A4, cena 75,-Kč nebo elektronická verze zde

Vhodnost použití příslušných výrobků a ozdravného programu včetně dávkování doporučí autorizovaný  poradce ( nezávislý distributor) na základě individuální konsultace. Doporučené výrobky i vzorky na odzkoušení je možno zakoupit na níže uvedené adrese. 

Vypracoval a Copyright: Ing. Rudolf VONDŘICH – nezávislý distributor (ředitel) fy Dr. NONA 11.7.2008  Verze 09/05  Pracovní pomůcka

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************

  MRTVÉ MOŘE - Přehled některých  základních ozdravných programů

Dotazník "O Vašem zdraví", katalog a ceník výrobků, možnosti slev při nákupu, dodací lhůty, dávkování, zkušenosti s výrobky a jejich použitím, možnosti jak získat peníze navíc, atp.) je možno vyžádat zde

                   DOPŘEJTE SI ZDRAVÝ ŽIVOT                               

 RÁDI VÁM  POMŮŽEME A ODPOVÍME NA VAŠE DOTAZY

                              Těšíme se na Vás                                        

c) osobně na setkání při představení společnosti a jejích výrobků

ve stanoveném termínu zde

d)osobně při konzultaci v dohodnutém termínu zde

e)osobně na telefonu 274 860 825

***********************************************************************************

Objednávka ozdravných programů i jednotlivých výrobků zde

Na spojení, setkání i na případnou spolupráci se těší

                 Ing. Rudolf Vondřich - nezávislý poradce a distributor(ředitel)

***********************************************************************************************

 

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         2008, HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, Veškerá práva vyhrazena