Radomil Hradil: Lidstvo na rozcestí

  2010, Poznání , 264 stran, 21 x 12 cm, brožovaná, 2. vydání

Kniha se skládá ze dvou hlavních částí. V první z nich autor poukazuje na působení ducha v přírodě, tedy na řadu jevů, které lze pomocí materialistické vědy jen velmi obtížně vysvětlit, resp. je uspokojivě vysvětlit nelze. Jsou to jednak stavby v živočišné říši, dále migrace zvířat a potom zvláštní chování sociálních druhů hmyzu, zejména mravenců a včel. Ukazuje zde, že se v těchto vybraných oblastech setkáváme s velkou, překvapivou moudrostí a také ovšem s jevy, které nelze vykládat jako projev či výsledek boje o přežití, nýbrž které jsou aktem obětování se a lásky. Dále se v této první části věnuje otázce vzniku tvarů zejména v rostlinné říši a také otázce podstaty organismu. Na příkladu půdy ukazuje, že i ekosystémy můžeme chápat jako organismy, což platí i pro náš největší ekosystém, pro Zemi. Dalším tématem této první části je evoluce a polemika s darwinismem, tedy s Darwinovou teorií vývoje organismů na základě boje o přežití. 

Máme-li oči otevřené, můžeme všude v přírodě spatřit vědomí, resp. ducha. Kniha toto působení sleduje ve stavbách a v migraci zvířatům v chování sociálních druhů hmyzu, ale také ve vzniku tvarů rostlin, ve fungování organismu a v evoluci druhů. Ukazuje nesmírnou moudrost, jež řídí vztahy v každém organismu i v každém ekosystému planety Země. Zatímco tedy při nezaujatém pohledu nalézáme všude v přírodě – ať už v evoluci, ve tvarech, ve „fungování“ organismů, v chování zvířat nebo v rovnováze ekosystémů – působení ducha a vidíme, že hnací silou i základním duchovním a přírodním zákonem je služba, láska a oběť, lidská civilizace propadla iluzi, že je třeba vše postavit na hmotě a jejích zákonech, především na zákonu konkurence, boje a smrti.

 Základním zákonem působícím v přírodě se tedy ukazuje služba, láska a oběť, nikoli boj o přežití.
Současná lidská civilizace je založena na mylných předpokladech a iluzi, a je proto neudržitelná. Obrátila se proti zákonům života a spěje k zániku.

Síla knihy je v odkrývání nepříjemných pravd a tabuizovaných témat o kterých se zdráháme diskutovat.

Kapitola Nemoc našeho sociálního řádu tak tvoří přechod ke druhé části knihy věnované lidské civilizaci. V kapitole o televizi se autor podrobně zabývá nejen působením televize na tělo, ale také na duši a ducha. Především se ukazuje, že dlouhodobé sledování televize ničí lidskou schopnost imaginace, tedy aktivního vytváření vnitřních obrazů. To je zkušenost, kterou dnes mají i terapeuti – náruživí televizní diváci si nedovedou představit ani ty nejelementárnější věci. To má své příčiny, ale i důsledky pro jednotlivého diváka a další vývoj jeho vědomí, ale i pro celé lidstvo.

V kapitole o mobilních telefonech autor dokumentuje nejen působení elektromagnetického pole na živou tkáň, ale opět i na vyšší složky lidské bytosti. Ukazuje se, že tato technologie zbavuje člověka schopnosti intuice a inspirace, které by právě v dnešní době měly být rozvíjeny. A tím už se dostává k rozcestí avizovanému v titulu knihy. Půjdeme dále technickým směrem, hlouběji do hmoty, a necháme si vzít možnost kontaktu se světem ducha, anebo se budeme věnovat vědomému rozvíjení imaginace, intuice a inspirace?

Naléhavost této otázky podtrhují další kapitoly: o případných důsledcích umístění amerického radaru v Čechách, o účincích ultrazvukové prenatální diagnostiky a porodech, o dopadech echolokace na mořské živočichy a o skutečném pozadí teroristických útoků událostí 11. září 2001 v USA v New Yorku.

Lidstvo dnes stojí na rozcestí. Jedna cesta vede dál do hmoty s jejími zákony smrti, druhá k duchu a životu. První je cestou strachu, druhá cestou lásky. První vede k otroctví, druhá ke svobodě.

V závěrečné kapitole autor nastiňuje východiska – možnost cesty k nové civilizaci.


********************************************************************************************************

Stručný obsah knihy

Iluze kolem nás..............................................................10

Působení ducha v přírodě ...................................................16

Země jako organismus........................................................75

Nemoc našeho sociálního řádu...............................................79

Televize (působení televize na tělo, duši i ducha)...........................................................84

Mobilní telefony(účinky EMP, pozadí mobilní telefonie,ohrožení intuice.

        ohrožení vývoje lidstva, působení EMP na duši a ducha člověka)   .........129

Radar v Čechách............................................................182

Prenatální diagnostika.......................................................188

Zločin echolokace............................................................200

Události 11. září 2001......................................................205

Nová civilizace ( Praktické tipy k orientaci na rozcestí)............................................218

Poznámky. Literatura.O autorovi.............................................................................................231

********************************************************************************************************

Objednávka knihy

 Knihu " Lidstvo na rozcestí je možno zakoupit za  za 228,-Kč + poštovné + balné

Nákup je možný jak  poštou na dobírku nebo osobně v Praze

Objednávat můžete zde --->>  

 

***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2009-2010 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, email: info zavináč rozkvet.cz