Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme          

Motto :

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče",  
Citát myšlenky J.A.Komenského z díla "Jedno potřebné" 
(letos je rok 416 výročí od narození (28.3.1592-15.11.1670)
 

Vážení přátelé

následuje  balíček informací, které byste měli znát, abyste si mohli vytvořit nezávislý názor na zatím publikovaných desinformacích a neúplných informacích v českých mediích (i veřejnoprávních).
 
Tento balíček Vám  dává mimo jiné to, co Vám odmítl dát  tisk, rozhlas a televize. Je nabízen v duchu české ústavy jako alternativní analýza a pozvánka k dialogu, jako nástroj k informování lidí. Klaďte si otázky, rozmýšlejte. 11.září.2001  a vše co bylo potom (včetně pravdy o základně cizího vojska na území ČR) je díra do Vaší mysli. Když se jí dokážete dostat na druhou stranu všechno pak vypadá jinak.
Nemějte strach. Toto je úvodní probouzení. Následujte svojí zvědavost. Pokračujte v bádání. Rozdělte se o své poznatky s dalšími lidmi. Budete mít nové přátele.
Nejste sami, jste součástí celku. Všichni jsme v tom společně. Poznejte to, prociťte to, dejte to najevo. To je druhá fáze probouzení. Děkuji Vám, že přemýšlíte. Jděte a přičiňte se o to, aby si to uvědomili další lidé. Když nás bude dost, stane se něco velkého. Přečtěte si doporučené články a navštivte doporučené adresy. 

A. JEVIŠTĚ SVĚTA

***************************************************************************************************************************************************************************************

ÚNOR  2007

23. 2. 2007 JEVIŠTĚ č.1. ( další jeviště tj. č. 2, 3, atp. viz níže)

KONFERENCE + SEMINÁŘ

a) Dne 22.2. 2007 od 14.00  do 17.00 hod. se  ve velkém sálu Městské knihovny v Praze uskutečnila mezinárodní konference "K Evropě míru cestou odzbrojování nebo výstavbou nových vojenských základen? Konferenci pořádalo Humanistické hnutí ve spolupráci s iniciativou NE základnám.Sál byl zaplněn do posledního místečka, cca 400 účastníků.Na jednání jsem byl po celou dobu osobně přítomen.

Na konferenci vystoupili: Giorgo Schulze (prezident Evropské humanistické regionály -expert v oboru obnovitelných zdrojů energie, Itálie), Reiner Braun ( výkonný ředitel IALANA Německo-Mezinárodní asociace právníkůproti jaderným zbraním) a člen rady INES(Mezinárodní sítě inženýrů a vědců za globální odpovědnost), prof.Jan Keller,CSc.(sociolog, ekolog a publicista-Ostravská univerzita), prof. Erazim Kohák, PhD. (Filozofická fakulta, Karlova univerzita), Ing.Jan Tamáš(mluvčí iniciativy NE základnám a předseda Humanistické strany). Dále pak zazněly příspěvky od: prof. Angelo Baraca( nukleárního fyzika a ekologa -Universita di Firenze, Itálie) a Dr. Borise Kovala (Akademie věd, Rusko).

Praha byla prvním místem v Evropě, kde bylo předneseno slavnostní vyhlášení EVROPA PRO MÍR- Za Evropu bez jaderných zbraní.

Úplný text prohlášení(uveden níže)  obsahuje mimo jiné několik velmi jasných a uskutečnitelných kroků:

 

EVROPA PRO MÍR za Evropu bez jaderných zbraní 

 

Vědci a umělci, vojáci i pacifisté, ženy i muži, mladí i staří na celém světě říkají: válka je katastrofa!

 

Evropa pro mnohé znamená ekonomický model, kulturní vzor, samotnou myšlenku blahobytu
a sociálních jistot. Evropská unie se rozrůstá a stále další státy se chtějí stát její součástí.

Evropa chce „prosazovat mír, své hodnoty a blahobyt svých národů“, ale toto přání se sráží se skutečností, která se za posledních pár let velmi rychle změnila: mezinárodní  terorismus, válka
v Iráku, obrat k násilí ve snaze řešit mezinárodní, regionální i lokální konflikty, strategie preventivních válek a především nové bláznivé závody v jaderném zbrojení.

Rozpaky a hrůzu nahání deklarace Spojených států amerických a Francie, připouštějící možnost použít proti terorismu jaderné zbraně jako první, prohlášení Japonska o možnosti vstoupit do světa jaderných velmocí z obranných důvodů i záměr Íránu a Severní Koreji pokračovat v jejich jaderných programech.

 

Evropa, která se vzdává své role ekonomické a kulturní světové velmoci, roztříštěna ve svých národních vládách a podřízena militaristicko politické strategii Spojených států, přijímá instalace nových vojenských základen a napomáhá tak zhoršování mezinárodního napětí.

Národy Evropy ale naopak žádají: dejme šanci míru!

Evropa nesmí podporovat žádnou politiku, která směřuje naši planetu ke katastrofě: zde je ve hře samotná budoucnost lidstva, jsou ve hře životy miliónů lidí. Jaderné zbraně je třeba odstranit dříve než budou použity, potom už by bylo příliš pozdě! Ať jsou politici na úrovni této situace, nebo ať odstoupí stranou.

Evropa má historickou příležitost stát se pozitivním vzorem pro ostatní regiony – pro mnoho
zemí, které míří k regionální integraci v Latinské Americe, Asii i Africe.
Evropa má příležitost změnit směr událostí a zahájit politiku mezinárodního uvolnění napětí a míru, která by otevřela nové horizonty a nové cesty, kterými se lidé potřebují vydat. Evropa má příležitost vést současnou změnu epochy a může sehrát významnou roli při vzniku Celosvětového lidského národa.

Naléhavě žádáme, aby se Evropa rozhodla pro velmi silnou, nenásilnou politiku  - pro politiku míru. Žádáme několik velmi jasných a uskutečnitelných kroků:
 

- Evropu bez jaderných zbraní: stáhnout veškerý jaderný arzenál USA ze všech základen USA-NATO pro jejich definitivní likvidaci a odstranit jaderný arzenál Francie a Velké Británie, jako první kroky programu globálního jaderného odzbrojování pod dohledem OSN.

- Prohlásit jaderné zbraně za protizákonné podle rozsudku Mezinárodního soudního tribunálu z roku 1996

- Přerušit jakékoliv dohody o instalaci nebo rozšiřování cizích vojenských základen na evropském území.

- Stáhnout vojenské jednotky evropských zemí z okupovaných území.

- Iniciovat diplomatická jednání a vést dialog k prosazení řešení konfliktů
.


Na ulicích a periferiích velkých měst, v každém malém centru i na evropském venkově lidé začínají hrát novou hudbu: je to líbezná, ale silná symfonie, která strhne každou nespravedlnost, bezpráví, každé násilí. Nikdo ji nemůže umlčet, protože se jedná o nejhlubší naději lidí!
 

Přátelé z celé Evropy, silou nenásilí vytvořme Evropu pro MÍR!

 

Praha, 22.února 2007

Giorgio Schultze              

                                     ******************************************************************************************************

 V této souvislosti je třeba připomenout, co George Orwell kdysi napsal o válce : 

„ Nejde o to, zda je válka skutečná nebo ne.

Vítězství není možné.

Smyslem války není, aby byla vyhrána.

Jejím smyslem je, aby trvala stále.

Hierarchická společnost je možná jen na základě chudoby a nevědomosti.

Tato novodobá podoba je minulost a žádná odlišná minulost nemohla existovat.

Válka je v zásadě určena k tomu, aby držela společnost na pokraji smrti hladem.

Válku vedou vládnoucí skupiny proti vlastním poddaným.

A jejím cílem není zvítězit nad Euroasií a nebo  Východní Asií,

Ale uchránit samotnou strukturu společnosti před každým narušením.“

                                              ******************************************************************************************************************
Z
áznam přednášek i diskuze z konference naleznete  na www.nezakladnam.cz  Můžete si  také pustit videofilm ROSTOUCÍ MÍR NEBO ROSTOUCÍ DESTRUKCE  http://www.symbolmiru.cz/ a stáhnout doprovodný text k videofilmu  http://www.nezakladnam.cz/dokumenty/Rostouci_mir_nebo_rostouci_destrukce.rtf   

************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 
b)  Dne 23. 2. 2007 od 14,00 - 16.30 hod. hod.  se v Poslanecké sněmovně  v místnosti č.108 konal seminář  "Proč NE základně USA na území ČR", kterého se účastnili občané, poslanci i zástupce ministerstva obrany ČR.  Seminář připravilo občanské sdružení Vojáci proti válce s podporou organizací sdružených v Iniciativě Ne základnám.

 Týkal se výstavby Systému národní protiraketové obrany USA a realizace výstavby jeho části v rámci střední Evropy, a to na území ČR a Polska jako jediných států ve střední Evropě, kde má část tohoto systému fungovat. Realizace výstavby této části systému má být na bázi dvoustranných smluv mezi ČR a USA a Polskem a USA. Na konferenci zazněly informace a stanoviska obou stran (zastánců a odpůrců) výstavby tohoto systému na území ČR. Informace se dotkly otázek státní suverenity ČR, ekonomických a zejména bezpečnostních dopadů na ČR a její občany, včetně dopadů na mezinárodní vztahy. A to jednak uvnitř aliancí EU a NATO a jednak ve vztazích se státy, jichž se umístění tohoto systému na území ČR dotkne z hlediska bezpečnostního.

Úvodní vystoupení k problematice měl zástupce ministerstva obrany Antonín Dvořák, který obhajoval pozice vlády k tomuto problému ,dále pak vystoupili prof. Jan Keller (Ostravská univerzita) , prof. Oskar Krejčí (Univerizta Matěje Bella, Žilina) , Jiří Bureš (Vojáci proti válce) a poté následovala diskuze. Záznam konference z 23.2.2007 můžete slyšet  živě na http://www.blisty.cz/art/33016.html 

 
Text vystoupení prof.Oskara Krejčího Pandořina skřínka radaru naleznete na   http://www.blisty.cz/2007/2/28/art33067.html 

26.2.2007 TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ o.s. Vojáci proti válce u příležitosti konference k umístění systému protiraketové obrany  Občanské sdružení Vojáci proti válce konstatuje, že současná Topolánkova vláda ještě tvrději, razantněji a bezohledněji zatahuje ČR do nebezpečného chomoutu podřízenosti a závislosti na současné administrativě USA, a to jako poslušný přisluhovač této administrativy při naplňování jejích vojensko-politických a geostrategických ambicí. Svědčí o tom její vstřícnost vůči USA a praktický souhlas s umístěním části systému Národní raketové obrany USA na území ČR. To vše i přes odpor převážné části občanů ČR, kteří peticemi a demonstracemi vyjadřují svůj požadavek nedovolit umístění takovéto části na území ČR a vypsání referenda k této otázce. Úplný text je na     http://www.nezakladnam.cz/index.php?id=130
 

*************************************************************************** ***************************************************

 c) Dne 10. 2 .2007 jsem zaslal mailem do pořadu Volejte šestku Čro6 (vysílaného ve 20.10 hod.) níže uvedené stanovisko.  Stanovisko jsem zaslal již v 19.11 hod., tedy ještě před pořadem, s cílem otestovat zda zaslaný názor bude odvysílán. Podle zpětné informace o potvrzení přijetí zprávy byl příjem stanoviska v rozhlase  následující : - potvrzen 3 příjemci (režisérka Hana Vohryzková,Peter Duhan, -pověřený ředitel stanice Čro6- moderátor pořadu,novinářka a spisovatelka Soňa Štroblová),- dvěma redaktorům byl příjem odepřen (Alexandr Tolčinský, Ivana Denčevová) -v dalších dnech pak příjem potvrdili další 4 redaktoři

 
**************************************** Text stanoviska*************************************************************************  
 Vážení,

otázku "Byli byste pro stavbu základny USA v ČR ?" odpovídám jednoznačně NE!  K tomuto názoru jsem dospěl  na základě informací dostupných na internetu a po přečtení knihy

Nový Pearl Harbor(The New Pearl Harbor)  11.září a vláda George Bushe. Znepokojující otázky
 

Autor: David Ray Griffin ( penzionovaný  profesor filosofie a teologie na vysoké škole Claremont School of Theology), 

 2004,OliveBranch Press,USA  překlad   2006,Volvoxglobator, 245 stran

  Publikace nastoluje „znepokojivé otázky“ a fantasticky znějící podezření, která byla vznesena v souvislosti s tragickými událostmi 11. září 2001. Griffin upozorňuje, že tyto události provází řada nejasností, které se stávají živnou půdou „spikleneckých teorií“ podezřívajících americkou vládu z více či méně aktivní „spoluúčasti“. Podle Griffina jde o podezření natolik závažná, že je věcí veřejného zájmu důkladně prozkoumat argumenty, o něž se opírají, a buď je vyvrátit, nebo z nich vyvodit příslušné závěry. Ve své knize tyto argumenty shromažďuje ze zdrojů, které považuje za hodnověrné, a nabízí osm možných závěrů, odstíněných podle stupně závažnosti. Otázku platnosti argumentů však ponechává těm, kdo mají prostředky a pověření události z 11. září adekvátním způsobem vyšetřit, ale dosud tak neučinili, totiž investigativním novinářům a voleným zástupcům veřejnosti. Kniha je napínavým svědectvím zápasu o veřejnou informovanost, který je vnímán jako zápas o podstatu americké demokracie.

 V knize je mimo jiné také citováno z Projektu pro nové americké století a Vize pro rok 2020. Smysl tohoto programu je vyjádřen hlavním posláním:"Americká nadvláda ve vesmíru, ovládnutí vojenských operací odehrávajících se ve vesmíru za účelem ochrany amerických zájmů a investic". Jinými slovy jeho hlavním smyslem není chránit území USA, ale americké investice v zahraničí!

Jediným veřejně diskutovaným aspektem tohoto programu je zatím aspekt obrany, který dnes nese název Protiraketový obranný deštník. Ten tvoří však jen jednu ze tří částí programu. Jedna ze zbývajících částí se týká rozmístění zaměřovací techniky ve vesmíru tak, aby bylo možno zaměřit jakékoliv místo na zemi s takovou přesností, že bude možno identifikovat všechny síly nepřátelské vůči USA, tato část je na dobré cestě k uskutečnění. Poslední část programu zvaná "Hvězdné války" se týká rozmístění skutečných zbraní, včetně laserových děl, ve vesmíru s cílem zabránit jiným užívat vesmír. Pravým smyslem protiraketového deštníku je znemožnit jiným státům, aby se bránily před útokem USA.

V knize je konstatováno, že to, k čemu dnes ve skutečnosti dochází, je "realizace projektu budování imperia USA , která probíhá za kouřovými skly globální války proti terorismu". Podle autorů výše uvedeného dokumentu by však bohužel ke kýžené transformaci "revoluce ve vojenství" docházelo jen velmi pomalu, pokud by nedošlo k nějaké katastrofální události s katalytickým účinkem - k novému Pearl Harboru. Jinak řečeno, kdyby došlo k novému Pearl Harboru, mohlo by k revoluci ve vojenství dojít rychleji, protože by se mohly získat potřebné obrovské finanční prostředky. (Název knihy  jednoznačně pojmenovává události kolem 11.září - Nový Pearl Harbor.)

Tezi o čerpání obrovských prostředků na zbrojení podporují informace publikovaného návrhu rozpočtu předloženého prezidentem Bushem jak je uvedeno ve zprávě WASHIGTON 5. února  http://ekonomika.ihned.cz/c4-10076480-20353520-001300_d-bush-navrhuje-rozpocet-pro-rok-2008-necele-tri-biliony-dolaru

Prezident Bush zaslal Kongresu, kontrolovaného demokraty, návrh rozpočtu pro fiskální rok 2008, který činí částku 2,9 bilionů dolarů. Částka představuje zhruba pětiprocentní nárůst. Návrh zahrnuje především velké navýšení rozpočtu pro armádu, což znamená další miliardy navíc. Částka pro armádu má činit 481,1 miliard dolarů a článek v listu The New York Times informuje, že je to o 62 procent více než v roce 2001!!!!!!Tentýž deník upozorňuje, že celková částka rozpočtu nezahrnuje 49 miliard pro irácké a afghánské vojenské operace v tomto roce a dalších 145 miliard dolarů pro příští rok. Na druhé straně zmrazuje rozpočet pro zbytek rezortů vlády: pro rezort zdravotnictví navrhuje 700 mld. dolarů a pro rezort sociální péče 656 mld. dolarů. Bush chce do pěti let eliminovat deficit ve státních výdajích. Hledá proto rezervy v americkém zdravotnickém programu Medicare and Medicaid, ze kterého by se za pět let mělo ušetřit 78 miliard dolarů. Ve svých rozpočtových plánech dále propočítává, že by USA politikou krácení daní mohly získat do deseti let až 1,6 bilionů dolarů. Vyrovnaného rozpočtu by se Američané měli podle Bushe dočkat v roce 2012.

Seznámení s informacemi uvedenými v knize doporučuji ke čtení všem zájemcům neboť umožňuje pochopení všech  potřebných souvislostí spojených s problematikou budování radarové základny USA v ČR. Obsahuje totiž zasvěcenou argumentaci proti realizaci takového záměru, není žádoucí roztáčení dalšího kola zbrojení..

Kniha může podpořit zápas o veřejnou informovanost, který lze vnímat jako zápas o podstatu demokracie v ČR.

 
Jsem zvědav,zda toto mé stanovisko  v plném znění zazní v pořadu Volejte šestku. 
S pozdravem  
Ing.Rudolf Vondřich
(nejsem členem žádné  politické  strany a letos mi bude 65 let)
**********************************************************************************************************************************
 PS: Záznam pořadu   "Volejte šestku" naleznete na  http://media.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00504052.mp3  
Výsledek pořadu  = Názory diskutujících  = 75% proti základně 25% pro. Moje stanovisko  však nebylo  během pořadu ani následně uveřejněno, tedy opět funguje cenzura! 
 Potom jsem zahájil můj "souboj" o otevřenost názorům posluchačů   na základě korespondence  s  Čro6. Zaznamenal jsem dílčí úspěch. Čro6  teprve pak dne 15.2.2007 zveřejnil dodatečně všechny došlé maily (65) k pořadu Volejte šestku na adrese www.rozhlas.cz/cro6/komentare/_zprava/320233

*********************************************************************************************************  

Další Jeviště jsou uspořádána od č. 2 /2007 až k nejnovějším tak, že poslední je nahoře

Po bloku   A. Jeviště následují bloky

                 B. Dokumenty vypovídající o možné skutečnosti  lišící se od oficiální verze o 11. 9. 2001

             C.  Odkazy na zdroje,  vypovídající o možných dopadech neionizovaného záření (elektrosmogu) na  

                                                                                                                                                           obyvatele

             D, NEZÁVISLÉ  Servery kde naleznete nejnovější informace

                E. VÝZVA K AKCI  Dopis ústavním činitelům  

             F. VÝZVA K AKCI - Jak  spolupodepsat Výzvu 55 významných osobností pro referendum

                G. VÝZVA K AKCI Podepište online petici proti radaru

                H. VÝZVA K AKCI - PODPOŘTE  SPOLEČNou  VĚC - Území ČR bez vojenské základny USA + Celostátní 

                            referendum podle  svých  moŽNOSTÍ

                   CH. VÝZVA K AKCI - PŘIDEJ SE  A POŠLI TO DÁL   

*************************************************************************************************************************************************** ČERVENEC 2011 

28. 7. 2011 JEVIŠTĚ č. 148  výběr z aktuálních zpráv

28. 7. 2011 Jsme nadále lhostejní, nebo jsme schopni se bránit?! Petr  Pokorný

25. 7. 2011Dneska se většina lidí bojí říkat, co si myslí Monika HOŘENÍ

Seznámily jsme se při akcích pořádaných »Ne základnami« v době, kdy možnost zřízení americké radarové stanice v českých Brdech byla na spadnutí.


ČERVEN 2011

20. 6 2011 JEVIŠTĚ č. 147  výběr z aktuálních zpráv

20. 6. 2011  Otázka pro Jana MÁJÍČKA, mluvčího OI Ne základnám Jak jste přijal zprávu, že USA nebudou v ČR budovat centrum včasné výstrahy Národní raketové obrany USA?

********************************************************************************************************* 

                                                                                          2010

********************************************************************************************************

ŘÍJEN 2010

11. 10. 2010 JEVIŠTĚ č. 146  výběr z aktuálních zpráv

9.10.2010 Raketovému centru NE! Sobotní pražská protestní demonstrace občanské iniciativy Ne základnám proti středisku včasné výstrahy Národní raketové obrany USA v ČR několikrát přešla ve varování před militarizací a fašizací české společnosti, před likvidací demokracie a před upřednostněním zájmů zahraničních zbrojařských a finančních korporací a politiků na úkor zájmů a potřeb občanů ČR.

4. 10. 2010 Jen blázen chce znát pravdu  Žijeme ve světě velkých lží. Sem tam je nějaká taková lež odhalena, pak se z ní stane aféra. Pan Hitler kdysi moudře pravil, že lidé spíše uvěří velké lži, než malé. A každá lež má nějaký účel. Je dost možné, že jednu z největších lží máme stále na krku a jako společnost jsme se s n


 ZÁŘÍ 2010

26. 9. 2010 JEVIŠTĚ č. 145  výběr z aktuálních zpráv

26 9. 2010 Amerika by měla dokázat, že 9/11 spáchali teroristé, říká Ahmadínežád

Íránský prezident Mahmud Ahmadínežád vyzval v sobotu k vytvoření vyšetřovací skupiny, která by znovu prověřila incident z 11. září a dokázala, že šlo o práci teroristické skupiny. To vyžaduje spolupráci americké administrativy.zobrazit celý text

25 9. 2010  Ahmadínežád zvedl Západ ze židlí

12. 9. 2010 Devět let od 11. září: dvě války, statisíce mrtvých a stále jsme se nepoučili

12. 9. 2010 Západ potřebuje nový protiraketový systém na obranu vůči Íránu

5.9.2010 Úspěšné odstartování kampaně V sobotu 4. září zahájila Iniciativa Ne základnám svou kampaň za referendum o zapojení České republiky do protiraketové obrany USA. Od 14...

1.9.2010Proč být proti raketovému centru Centrum raketového systému je prosazováno stejným způsobem jako radar. Opět se českým občanům předkládá projekt, jehož mezinárodně..


SRPEN 2010

31. 8. 2010 JEVIŠTĚ č. 144  výběr z aktuálních zpráv

31.8.2010Ne základnám na internetu

Iniciativa Ne Základnám se vždy snažila přinášet ty nejaktuálnější a nejvíce podstatné informace a argumenty, ohledně možné instalace cizí...
 

27.8.2010 Hrají si s ohněm Podle prohlášení ministra obrany Alexandra Vondry v České televizi má možná už v polovině příštího roku začít v Česku fungovat součást protiraketové obrany USA - středisko včasného varování.

14.8. 2010Centrum varování? Vondrova hračka Adam B. Bartoš  Češi nebudou mít radar. Hodný pan Vondra jim ale zařídil centrum včasného varování. Není to žádné terno, ale přece se k Američanům neotočíme zády... celá zpráva

12.8.2010 Moore si zamiloval filmy Český sen a Český mír

 Čtenáře  jistě zaujmou doplňující informace k již na BL zveřejněným recenzím  výše uvedených filmů, např. Český sen v médiích a  Český mír: Opravdu dobrý film o stavu české společnosti dvacet let ...

Michael Moore  nedávno v americké rozhlasové stanici NPR zařadil Český sen, režisérů Víta Klusáka a Filipa Remundy, mezi šest svých nejoblíbenějších filmů (vedle například Borata). Jedním z hlavních kriterií pro něj bylo využití humoru, který je podle něj v dokumentech vzácný.

Toto ocenění přišlo pouze pár dnů před tím, než režisér Michael Moore vzdal hold českému dokumentu Český mír. Velkého povzbuzení od proslulého amerického dokumentaristy se také dostalo tvůrcům filmu Český mír - chce ho na festival.

 "Snímek jsem viděl a hned jsem si ho zamiloval.Můžeme ho uvést u mě na festivalu?" napsal režisérům Vítu Klusákovi a Filipu Remundovi po zhlédnutí DVD s dokumentární komedií o americkém radaru v Čechách.

 V této souvislosti uvádím, že vydání DVD s filmem Český mír je plánováno na říjen tohoto roku. Předpokládá se, že jeho cena se bude pohybovat v rozmezí  299,- až 320,-Kč.

Pokud byste toto DVD chtěli promítnout v domácím kině, můžete si ho v předstihu objednat e- objednávkou ZDE .

Tamtéž si můžete objednat i DVD s českou verzí Moorova filmu "O kapitalismu s láskou" 

Ruda Vondřich


 

ČERVEN 2010

2. 6. 2010 JEVIŠTĚ č. 143  výběr z aktuálních zpráv

1.6.2010 Velké země masivně zbrojí. Na okamžitý start čeká 2000 atomových hlavic

Celosvětové vojenské výdaje loni vzrostly o 5,9 procenta na 1,53 bilionu dolarů (zhruba 310 bilionů korun). Nárůst nezastavila ani globální finanční krize a obrovské dluhy mnoha států. Konstatuje to ve své aktuální zprávě Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI). Nejvíc na své vyzbrojování vydávají Spojené státy, Čína a Francie. (http://zahranicni.ihned.cz/c1-44002770-velke-zeme-masivne-zbroji-na-okamzity-start-ceka-2000-atomovych-hlavic)


KVĚTEN 2010

26. 5. 2010 JEVIŠTĚ č. 142  výběr z aktuálních zpráv

Český mír
Dokumentární / Komedie, Česko, 2010
Režie: Vít KlusákFilip Remunda
Hrají: George W. Bush, Barack Obama
Distributor: Bontonfilm
hrají v kinech >>

Pět let od premiéry kultovní dokumentární hyperkomedie ČESKÝ SEN přicházejí její autoři do kin s novým filmem. Po dvou letech natáčení a roce ve střižně představí svůj nový – neméně kontroverzní – film o české, občanské, mediální a politické válce, v níž se svedla bitva o americký radar v Brdech. Autoři film ČESKÝ MÍR ambiciózně nazývají „portrétem české společnosti 20 let od sametové revoluce“. Žánrově ho opět charakterizují jako dokumentární komedii a dodávají, že tentokrát bude navíc napínavá.   (oficiální text distributora)

MovieZone.cz (Petr Cífka)  ***
všechny recenze periodika / autora   

Český mír (lze přehrát pouze bonusy)  Český mír: Opravdu dobrý film o stavu české společnosti dvacet let po příchodu demokracie

Přehrát celý film » Český Mír

************************************************************************************************

DUBEN 2010

27. 4. 2010 JEVIŠTĚ č. 141  výběr z aktuálních zpráv

27.4.2010 Nizozemsko, Belgie, Polsko proti jaderným zbraním, ČR pro.

26.4.2010 Otevřený dopis premiéru Janu Fischerovi

************************************************************************************************

BŘEZEN 2010

11. 3. 2010 JEVIŠTĚ č. 140  výběr z aktuálních zpráv

11.3.2010 Přední japonský politik vládní strany: 9/11 je komplot

 
Ve čtvrtek 4. března se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konala konference "Evropa jako cíl" zaměřená na širší pojetí otázky evropské bezpečnosti. Akci uspořádala iniciativa Ne základnám ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a konala se v místnosti č. 205, neboli v poslaneckém klubu ČSSD, od 16:00 hodin. Konference se zúčastnil politolog Oskar Krejčí, analytik Bedřich Růžička, publicista Štěpán Kotrba a poslanec Lubomír Zaorálek.

Na úvod jménem pořádajících organizací účastníky přivítali Jan Májíček, který zdůraznil úspěch české občanské společnosti v podobě ukončení projektu výstavby brdského radaru, a předseda MDA Jan Černý, jenž upozornil na skutečnost, že jeho organizace podporuje občanskou společnost a participativní demokracii.

audiozáznamy všech vystoupení ZDE    Celý článek

3.3.2010 Konference: Evropa jako cíl? Proč a jak bránit Evropu
 
tisková zpráva

Iniciativa Ne základnám si Vás dovoluje pozvat na konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 4. března od 16 hodin v Poslanecká sněmovně Parlamentu ČR, místnost 205, Sněmovní 1, Praha 1.

Na konferenci mimo jiné vystoupí: analytik Oskar Krejčí, publicista Štepán Kotrba, bývalý europoslanec a protiválečný aktivista Tobias Pflüger, vojenský odborník Bedřich Růžička, poslanec a stínový ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a řada dalších.

Cílem konference je vtáhnout do debaty celé politické spektrum i veřejnost. Jedině v debatě je možné ukázat různé pohledy a řešení aktuálních i budoucích výzev, kterým Evropa a Česká republika budou čelit. Celý článek

 

********************************************************************************************************* 

ÚNOR 2010

22. 2. 2010 JEVIŠTĚ č. 139  výběr z aktuálních zpráv

22.2.2010Náplast za štít: Američané v dubnu dodají Polsku rakety Patriot  Patrioty v dubnu

20.2.2010 Výzva k odsunu amerických zbraní

16.2.2010Protiraketová stáž    Kam míří projekt HAARP

16.2.2010Malé Podněstří chce vydělat na sporech mezi USA a Ruskem o protiraketový štít

15.2.2010 Boj s terorismem nemá vojenské řešen

15.2.2010 Moskva čeká vysvětlení
13.2.2010 USA o štítu i s Bulharskem

*********************************************************************************************************       

                                                                      2009

********************************************************************************************************

PROSINEC 2009

31. 12. 2009 JEVIŠTĚ č. 138  výběr z aktuálních zpráv

3. 12. 2009 Otevřený dopis hnutí Ne základnám premiéru Fischerovi

2. 12. 2009 Otevřený dopis režiséra Michaela Moora prezidentu Obamovi

********************************************************************************************************* 

LISTOPAD 2009

30. 11. 2009 JEVIŠTĚ č. 137  výběr z aktuálních zpráv

30. 11. 2009 Vojáci: Tato vláda nemá mandát jednat o základně

20. 11. 2009 Nostalgie po starém dobrém bratrském objetí Miloslav  Štěrba

20. 11. 2009 Marjanovič se vzteká, že nedostane radar Jan  Čulík

19. 11. 2009 My že odměňujeme Rusy? Vůbec ne, řekla americká náměstkyně v Praze

16. 11. 2009 Američané chtějí v ČR určitá zařízení

4. 11. 2009 Čína radikálně mění postoj ke zbraním v kosmu Karel  Dolejší

  

 *********************************************************************************************************    

  ROK 2009

*********************************************************************************************************   

ŘÍJEN 2009     JEVIŠTĚ  č. 135 a 136

ČERVENEC 2009     JEVIŠTĚ  č. 131       SRPEN 2009     JEVIŠTĚ  č. 132        ZÁŘÍ 2009     JEVIŠTĚ  č. 133 a 134

DUBEN 2009     JEVIŠTĚ  č. 121 až 124    KVĚTEN 2009     JEVIŠTĚ  č. 125 až 128     ČERVEN 2009     JEVIŠTĚ  č. 129 až 130 

LEDEN 2009JEVIŠTĚ č. 111 až 113          ÚNOR 2009 JEVIŠTĚ č. 114 až 116   BŘEZEN 2009JEVIŠTĚ č. 117 až 120

**************************************************************************************************    

                                                                            ROK 2008

******************************************************************************************

ŘÍJEN 2008             JEVIŠTĚ č,96 až 98    LISTOPAD 2008 JEVIŠTĚ č.99 až 104   PROSINEC 2008 JEVIŠTĚ č. 105 až 110

ČERVENEC 2008  JEVIŠTĚ č. 72 až 84   SRPEN 2008   JEVIŠTĚ č. 85 až 86        ZÁŘÍ 2008 JEVIŠTĚ č.87 až 95

 DUBEN 2008     JEVIŠTĚ  č. 55 až 58      KVĚTEN 2008     JEVIŠTĚ  č. 59 až 65    ČERVEN 2008   JEVIŠTĚ č. 66 až 71    

LEDEN 2008       JEVIŠTĚ č. 43 až 45        ÚNOR 2008      JEVIŠTĚ č.46 až 49          BŘEZEN 2008   JEVIŠTĚ č.50 až 54  

*****************************************************************************************************  

                                                                                 ROK 2007

*****************************************************************************************************    

LISTOPAD 2007 JEVIŠTĚ č. 36  až č. 39    PROSINEC 2007  JEVIŠTĚ č. 40 až 42

 SRPEN 2007  JEVIŠTĚ č. 23 až 24                 ZÁŘÍ 2007  JEVIŠTĚ č. 25 až č. 27    ŘÍJEN 2007 JEVIŠTĚ č. 28 až č. 35

KVĚTEN 2007  JEVIŠTĚ č. 9 až 12                    ČERVEN 2007  JEVIŠTĚ č. 13 až 15   ČERVENEC 2007 JEVIŠTĚ č.16 až 22  

*******************************************************************************************************************************************  

DUBEN 2007

3. 4. 2007 JEVIŠTĚ č. 8    výběr z aktuálních zpráv

2.4.2007 - 13:07, autor: ČTKAmeričtí experti začnou měřit v Brdech v úterý na http://www.ct24.cz/index_view.php?id=209449

2. 4. 2007 Přestaňte se schovávat a přestaňte lhát, brigádní generále ! Štěpán  Kotrba
2. 4. 2007 Střílejte podkaliberní municí do míst, kde prorazíte   
31. 3. 2007 Schwarzenberg chce za americký radar od USA bezpečnostní záruky   
29. 3. 2007 Jsme podle ODS jen stádem blbounů nejapných?! Tomáš  Franke
28. 3. 2007 V Ansbachu to vrie

BŘEZEN 2007  JEVIŠTĚ č. 2 až 7 výběr z aktuálních zpráv 

********************************************************************************************************************************************  

******************************************************************************************      

**************************************************************************************************    

B. Kdybyste chtěli zjistit, že oficiální verze o 11. 9. 2001 se liší od možné skutečnosti,  podívejte se na dokumenty, které jsou na adresách:

 a). (http://video.google.com/videoplay?docid=-5410283867128293391&sourceid=docidfeed&hl=en

911 Mysteries - Demolitions SLOVAK Czech   1 hr 30 min 46 sec - Nov 30, 2006  www.911mysteries.com

Dokument sa sústreďuje na analýzu pádu veží WTC a taktiež budovy WTC7. Prezentuje dôkazy o tom, že veže nespadli kvôli nárazu lietadiel, ... all » ale ich pád bol kontrolovanou vopred pripravenou demoláciou(demolicí=zbouráním). Je popretkávaný svedectvami ľudí. Prechádza cez analýzu oficiálneho "mýtu", a oficiálnu verziu dáva do kontrastu s vedou. Pohľad na 9/11 nie je politický, ale z čistých, prísnych a jednoduchých zákonov fyziky. Ako je možné dosiahnuť "pancake" kolaps 110 poschodovej budovy za 10 sekúnd?

 b ) také navštivte http://911.yweb.sk ..., kde je uveden výtah z videa ad a)  a další výsledky bádání nebo

 c ) přes http://neuf.neuf.sblog.cz/911/ , kde naleznete další dokumenty o 9/11... «

 d  http://www.911truthseekers.org/  a http://www.justicefor911.org/   http://www.wearechange.org/  http://www.myspace.com/wearechange

 e) Pochybnosti o pozadí zářijových teroristických útoků proti USA sílí  http://www.blisty.cz/art/10121.html +http://www.blisty.cz/art/33106.html

"Půdorys pravdy o 11. září"    Čtrnáct bodů pro oficiální verzi o 11.září 2001

Leź jako věž více http://www.paprsky1.de/knihy/11__9__-_Hilder/11__9__-_hilder.html

Zářivé otazníky nad 11.září  viz   http://neuf.neuf.sblog.cz/911/NEVĚŘTE%20BUSHOVI,VŠECHN%20O%20JE%20JINAK!

Silverstein se soudí o dalších 12,3 miliardy za 11. září Anemona Hartocollis Larry A. Silverstein, který získal od pojišťovny téměř 4,6 miliardy dolarů jako náhradu na pokrytí svých ztrát za zničené mrakodrapy obchodního centra, se pokouší získat od aerolinek a bezpečnostních firem na letištích dalších 12,3 miliardy dolarů za způsobené škody.zobrazit celý text

Hollywoodský režisér Aaron Russo: "Cílem Rockefellerů a elity je výrazně redukovat populaci a zbytek očipovat" (video s českými titulky)

V roce 2006, v interview texaským provozovatelem radiové show, Alexem Jonesem, promluvil o svém bývalém přátelství s Nicholasem Rockefellerem (z vlivné rodiny Rockefellerů). Toto přátelství začalo během Russovy kampaně na guvernéra, které vedlo k Nicholasově pozvání do Sněmu zahraničních vztahů (Council of Foreign Relations). Russo mj. dále vypovídal o nastávajícím novém světovém pořádku, který měl být započat hrozící „událostí“ coby záminkou pro válku na Blízkém východě; a Severoamerické unii s jednotnou měnou. Jak uvedl, toto mu bylo řečeno „devět měsíců než se 9/11 vůbec stalo“. Později toto přátelství sám ukončil, protože Rockefellerovy záměry nebyly slučitelné s tím, v co Russo věřil. Russo zemřel v srpnu 2007 ve věku 64 let na klinice Cedars-Sinai v Los Angeles na rakovinu močového měchýře, s kterou bojoval šest let. Jako epitaf na svém náhrobním kameni chtěl mít napsáno Freedom Fighter (bojovník za svobodu). Odkaz na video:
http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4679218441236348172&hl=en-GB

* FAHRENHEIT 9/11 film Michaela Moora  je možno jej  zapůjčit v půjčovnách DVD

Michael Moore: Klidně si ukradněte můj film, jsem pro svobodnou ... Podle glasgowského nedělníku Sunday Herald souhlasí Michael Moore, autor filmu Fahrenheit 9/11, s tím, aby si ho lidé zadarmo pro nekomerční účely stahovali ...
www.blisty.cz/art/18835.html  
- zdrojová fakta http://www.michaelmoore.com/warroom/f911notes/index.php?id=16

Michael Moore více http://www.google.com/custom?domains=www.blisty.cz&sitesearch=www.blisty.cz&q=michael+moore&sa=+Vyhledat+Googlem

 Moore připravuje Fahrenheita 9/11 1/2 

f) www.911blogger.com  www.911.truth.org  www.physics911.net www.thetruthseeker.co.uk  www.apfn.org  www.scholarsfor911truth.org

  www.citizenswatch.org www.911research.com www.911weknow.com  www.reopen911.org  www.hugequestions.com  www.infowars.com

www.stoplying.com www.letsroll911.org  www.pilotsfor911truth.org  www.rense.com www.911review.com  www.americanfreepress.net

www.serendipity.li www.truthradio.com  www.waynemadsenreport.com  www.whatreallyhappened.com  www.propagandamatrix.com

www.wingtv.net  www.wtc.net  www.question911.com   www.911proof.com   

To co Vám v televizi neukáží  http://www.sprword.com/all.html   Japonska Demokraticka strana označila 11. září za podvod!

Nostradamus - předpovědi na 11. září http://sewczech.blog.cz/0702/nostradamus-predpovedi-na-11-zari-2001

 *Članek  Fingovaný teror – cesta k válce a diktatuře uveřejněný ve Zvědavci  
 lidstvo se za svou historii dosud nepoučilo a stále opakuje stejné chyby více http://zvedavec.org/clanky_1887.htm 

Záhada pádu třetí budovy 11. září 2001 se objasňuje


30.5.2007 Kdo zabil Johna O´Neilla? Jeden herec, jeden pokoj, sedm postav: 11. září Jeden člověk, traumatizovaný útoky z 11. září, se snaží rozcupovat oficiální historii, ... to vše za cenu své normality a dokonce života. Musí se v pronásledování pravdy - sevřen mnohočetnými realitami - a mnohočetnou osobností - stáhnout do své vlastní mysli. Ve fiktivním filmu o nefiktivních událostech, je to místo, kde víra a přesvědčení oslepuje, kde nic není provždy dané. Vše, co je třeba udělat, aby se tam člověk dostal, je zeptat se: "Kdo zabil Johna O'Neilla?" Jeden herec a autor zároveň, snad po vzoru k smrti vyčerpávajících dialogů Glenna Goulda - tentokrát o smrtících událostech teroristických útoků 11. září a jejich pozadí - se snaží přebrat pravdu od lži, informaci od dezinformace a odpovědět na otázku, kdo zabil onoho vyšetřovatele FBI Johna P. O'Neilla, který poslední léta svého života zasvětil vyšetřování a pronásledování Usámy bin Ládina, aby pak nalezl osudově tajemnou smrt v troskách po Twin Towers. film zde http://video.google.com/videoplay?docid=513298637753433738


ZERO - An Investigation into 9-11 - Česky - 1:44:54 - 19.1.2009
TELEMACO - 911.yweb.sk
http://video.google.com/videoplay?docid=4912645040692509228

(5 Hodnocení)  Hodnotit:

 Dokument italských tvůrců je výsledkem dvou let intenzivního výzkumu a rozhovorů v Evropě a Spojených státech a osmi měsíců práce na filmu. Zdůrazňuje nekonzistence, manipulace, opomenutí a lži oficiálního vyšetřování 11. září. Spoluautorem filmu je italský novinář a levicový europoslanec Giulietto Chiesa, který ve filmu i vystupuje, stejně jako nositel Nobelovy ceny za literaturu Dario Fo, slavná italská herečka Lella Costa, neméně slavný dramatik Moni Ovadia, americký spisovatel Gore Vidal, profesor David Ray Griffin, zástupce pozůstalých Bob McIlvaine a další. Dokument režírovala dvojice Franco Fracassi a Francesco Trento v produkci Thomase Torelliho a to za široké podpory velkého množství soukromých dárců, kteří si přejí nové, skutečně nezávislé a důkladné vyšetřování. Film byl široce promítán v kinech, zejména v Itálii a způsobil velký rozruch na mezinárodním filmovém festivalu v Římě na podzim r. 2007. Byl v r. 2008 promítán i v Evropském parlamentu za ostentativního nezájmu jak europoslanců, tak masmédií. K filmu existuje i kniha "ZERO - Proč je oficiální verze 11. září podvrh." kolektivu autorů pod vedením Giulietta Chiesy.

Ruská televize připomenula 11. září 2001http://www.1tv.ru/gordonkihot/pr=10025  Diskuse k filmu ZERO na 1. programu Ruské TV

ZERO: Proč je oficiální verze 11. září podvrh 

5.3.2009 Na internetu dokumentární film ZERO o 11. září 2001

4. 6. 2009   VIDEO: Rozhovor s architektem Richardem Gagem o důkazech řízené demolice WTC 11. září 2001


Nově vydané publikace v češtině:

Gerhard Wisnewski: Operace 9/11 -Útok na planetu Země

2008,EarthSave, 325 str.,pevná vazba,formát 12,8 x 21 cm, 319,- Kč

Andreas von Rétyi: TEROR A LŽI 11. září 2001- Důkazy o tom,že všechno bylo jinak

2009, Knižní klub,263 str, pevná vazba, formát 15 x 23 cm, 279-Kč


8 a čtvrt roku poté: V Českém rozhlase 18.1. 2010 POPRVÉ zazněla pravda o 11. září 2001
V rámci cyklu Politická literatura na českých pultech byl 18.01.2010 20:10 na ČRO 6 vysílán  velmi zajímavý pořad  věnovaný knize

 Lidstvo na rozcestí.  archiv pořadu     R.Hradil: Lidstvo na rozcestí. Připravil Milan Hanuš. programStránky pořaduPřidat zvuk do playlistuDOWNLOAD | STREAM
 
Dík patří všem editorům a šéfredaktorovi, který se odvážili pořad pustit do světa.

Síla knihy je v odkrývání nepříjemných pravd a tabuizovaných témat o kterých se zdráháme diskutovat.
Autor podrobně popisuje působení televize a mobilních telefonů na člověka, jeho tělo, duši a ducha, i na další živé organismy. Zabývá se případnými důsledky umístění amerického radaru v Čechách, účinky ultrazvukové prenatální diagnostiky nebo dopady echolokace na mořské živočichy. Na závěr ukazuje skutečné pozadí teroristických útok z 11. září 2001 v New Yorku.

Více podrobností o knize a možnost ji získat naleznete zde 


 ********************************************************************************************************************************************************** 

 C Dílčí odkazy na zdroje, které publikují zprávy vypovídající o možných dopadech na obyvatele

* OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZÁKAZ MANIPULACE LIDSKÉ NERVOVÉ SOUSTAVY RADIOFREKVENČNÍM ZÁŘENÍM  Mezinárodní hnutí za zákaz technických prostředků, které umožňují dálkové ovládání lidské nervové soustavy http://web.iol.cz/mhzzrz/

*****************************************************POZOR ELEKTROSMOG(=NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ)*************

!!!!!!! VÝVOJ PRÁVNÍHO PŘEDPISU O OCHRANĚ ZDRAVÍ   PŘED NEIONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM V ČR  !!!!!!! v neprospěch obyvatel !!!!!!!

1. krok  Češi ze dne na den 13x odolnější (!) vůči elektromagnetickému záření!
Bez zájmu novinářů a přes odborné protesty "naše" vláda rozhodla (22.11. 2000) o tom, že Češi se ze dne na den, z ničehož nic jednoho krásného dne roku 2000 stali 13x odolnější (!) vůči elektromagnetickému záření, než doposud! nahradila dosavadní vyhlášku č. 408/1990 sb., kde byl limit 13 x přísnější!

Zatímco státy jako Itálie, Švýcarsko, Polsko a další si ponechaly původní přísné limity pro vyzařování, česká vláda svým nařízením č.

480/2000 Sb Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením . Účinnost od:01.01.2001 Znění účinné: 01.01.2001 - 29.04.2008 !!!

Občané podnes netuší, že Česká republika si (v závěru roku 2000) třináctkrát snížila, čili zhoršila, bezpečnou normu pro záření pro obyvatelstvo. Naši vládci prostě rozhodli, že vydržíme 13 x silnější elektromagnetické vyzařování, než ostatní obyvatelé Evropy a to ze dne na den, přesně podle vládního nařízení! Jak jsme své tělo a psychiku učinili z ničehož nic 13 x odolnější vůči elektromagnetickému záření? To nám doposud nikdo neřekl!více http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/martin-skapik.php?itemid=651

2. krok!!!!!!!K dalšímu snížení, čili zhoršení již v 1. kroku změkčené normy pro záření pro obyvatelstvo došlo bez zájmu novinářů a přes odborné protesty když"naše" vláda rozhodla 12.12. 2007, že nařízení vlády č.480/2000 Sb. bude nahrazeno  od 30.4.2008  novým  č.

 1 /  2008 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením   Znění účinné: 30.04.2008 - aktuální      text zde

V  inovovaném nařízení, které bylo vládou Mirka Topolánka ve vší tichosti připraveno minulý rok a tímtéž způsobem přijato, se zjevně navíc jedná o změny v souvislosti s plánovaným umístěním amerického radaru v Brdech.

Z původního nařízení 480/2000 byly vypuštěny odstavce a tabulky, týkající se právě limitů ochrany před těmito velmi vysokými frekvencemi a výkonovými hustotami. Při bližším zkoumání je také patrná snaha nařízení »zahladit« extrémně vysoké hodnoty polí dalšími malými hodnotami v sumách a integrálech (pro laika těžko srozumitelné vzorce), což při patřičném výkladu nařízení umožní, že případné sporné hodnoty záření zůstanou z pohledu zákona vždy »vyhovující«.

Toto nařízení představuje další „přitvrzení“ z hlediska posuzování vlivu neionizujícího záření na lidský organizmus. Důvod je jasný – jedná se zde o legislativní přípravu na zasazení radaru XBR na území ČR. Mimochodem, díky novému nařízení vlády je již jenom krůček k použití elektromagnetických zbraní proti osobám.

!!!! 2008 Vláda ČR aprílově: »Radar zdraví nepoškodí, změnili jsme totiž nařízení !«  zde !!!!+ další komentáře

Vláda: Americký radar prý nic nevyzařuje  Radar: vláda stále lže ČR nemá příliš benevolentní limity  Radar – mýty a fakta

Radar - stručná rekapitulace  Julínek lže ve zprávě ke zdravotní neškodnosti radaru! Sisyfovské úsilí odborníka na „elektromagnetický smog“

Volební program Strany zelených a realita elektromagnetických zbraní   Účinek vyzařování radaru na lidi je vládě lhostejný

Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (I)  Diskuze ke článku: Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (I)

Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (II)  Diskuze ke článku: Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (II)

Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (III) Diskuze ke článku: Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (III)

Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (IV) Diskuze ke článku: Elektromagnetické pole a zdravotní rizika (IV)

Elektronický smog „narušuje rozsáhlým způsobem přírodu“
Komu tento stav vyhovuje?

Ing.Jaroslav Novák říká:"Nad touto záležitostí jsem dlouho přemýšlel a přišel jsem k závěru, že legislativní normy se již při vzniku podřizují silným ekonomickým a lobbistickým zájmům a občan je pak při řešení stížností bezmocný. Vše se svádí na špatnou legislativu. Tato situace vyhovuje nejen operátorům, ale i státním institucím. Nevyhovuje však občanům, kteří mají různé problémy s EMC, ať zdravotní či technické."

ng. Jaroslav Novák: Absolvoval obor radiolokace na spojovací fakultě Vojenské technické akademie v Brně. Postupně pracoval v Tesle Pardubice v oddělení vývoje televizních přijímačů a v Průmyslovém   stavitelství Brno na rozvoji a zavádění výpočetní techniky a mikroelektroniky. Na jeho kontě je řada zlepšovacích vynálezů a patentů. Nyní se zabývá vlivem elektromagnetického pole na lidský organismus.
24. 7. 2008 Šéf amerického onkologického ústavu varuje před užíváním mobilních telefonů
28. 7. 2008 Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech Stanislav  Kaucký, Petr  Pokorný, Milan  Hlobil

8. 9. 2008 ČT1 21.30 Reportéři ČT Zdravotní riziko radaru v Brdech http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1142743803-reporteri-ct/208452801240034-08.09.2008-21:30.html  (poslední ze tří reportáží od 20,52 min pořadu)

************************************************************************************************************************************************************

* Článek Dopis z Cape Cod   z 18.2.2007  Přišel mi email. Pisatelka, paní Jílková se pokusila navázat kontakt s hnutím proti radaru v Cape Cod a obdržela od tamních fyziků celkem zajímavý material. O tomto radaru jsem psal nedávno v článku Co zabíjí mladé lidi v úžině Cape Cod?. Ačkoliv máme tady ve Zvědavci zvyk, že články jsou v češtině, tentokrát činím výjimku a ponechávám celou korespondenci v angličtině. Prosím, všimněte si také příloh na konci článku. Jsou sice trošku obecné, ale pamatujme: Jsou to střípky do mozaiky. Čím více budeme o tom vědět,  tím nesnadněji nás budou opíjet rohlíkem. Více na  http://www.zvedavec.org/prispevky_1932.htm?PHPSESSID=125392bd99434560e975d37f2d02188c

* Článek  Vojenská Radarová stanice Gabala, Ázerbájdžán  více  http://www.zvedavec.org./clanky_1941.htm?PHPSESSID=4dd2d1b9a6b6684adee79a7e458a35bc
Rusové varují před škodlivostí radarů protiraketové obrany

 Radar ve Skrundě poškodil zdraví dětí     Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku

Fatální důsledky radarového záření na zdraví dětí, rostlin i zvířat ve Skrundě v Lotyšsku

Hygienické limity pro radar jsou přísnější, než se uvádí      Odtajněné informace z CIA

**********************************************************************************************************

POZOR ELEKTROSMOG   více  www.elektrosmog.cz/informace.html  http://elektrosmog.blog.cz/  

                                                                  www.1elektrosmog.pise.

Závěry si musíte udělat sami

Jak se bránit před elektrosmogem?

Nabízíme odpověď = OSOBNÍ OCHRANA ZDRAVÍ UMĚNÍM - ART BODYGUARD®?

 ART BODYGUARD® je ochranná známka řady pomůcek, které jsou určeny k obnově a ochraně přirozené elektromagnetické energie lidského organismu – lidského biopole, zejména pokud byl vystaven zátěžovému prostředí, kde působí elektromagnetický smog a rezonanční pole například při obsluze PC. více info a možnost objednání pomůcek zde

 

****************************************************************************************************************************

D:NEZÁVISLÉ  Servery kde naleznete nejnovější informace    

Chcete-li stáhnout obrázky, klepněte sem pravým tlačítkem. Z důvodu ochrany soukromí aplikace Outlook zabránila automatickému stažení tohoto obrázku z Internetu.  ! www.trokavec.cz    www.neradaru.cz    www.blisty.cz  www.nezakladnam.cz  WWW.nenasili.cz  http://nezakladnam-brno.org/       http://www.sustainable.cz/

                   www.peaceland.cz/

 http://www.sustainable.cz/oradaru.htm  http://www.greenpeace.cz/odzbrojeni.shtml?x=1915883   http://greenpeace.cz/odzbrojeni/valky2.shtml      www.zvedavec.org 

 http://www4.dr-rath-foundation.org/open_letters/open_letter_overview.htm  http://www.symbolmiru.cz/

Radar v Brdech: Klíčové argumentyhttp://www4.dr-rath-foundation.org/open_letters/open_letter_2006_04_13.html  http://www.stopnuclearwar.org/

http://www.novinky.cz/special/radar/cesko-a-radar.html   

Místní referenda v  obcích - výsledky Již uskutečněná místní referenda a ankety naleznete na

http://www.trokavec.cz/mistni-referenda/mistni-referenda-v-jinych-obcich-vysledky

www.referendum2007.cz  Referendum 2007 - referendum o americkém radaru     http://www.starostoveprotiradaru.eu/

 Mezinárodní hnutí za zákaz technických prostředků, které umožňují dálkové ovládání lidské nervové soustavy       http://web.iol.cz/mhzzrz/

 www.vrtetiradarem.cz  informační stránka k radaru nezávislá na vládní propagandě    Vojenské základny cizích velmocí v ČR


POZOR POZOR POZOR ZÁVISLÉ SERVERY šířící neúplné informace  POZOR POZOR POZOR!

www.radarbrdy.cz Americký radar má na webu oficiální české stránky /zřizovatel webu Ministerstvo zahraničí ČR
 

www.protiraketam.cz Webovou prezentaci  připravila v rámci informační kampaně „Proti raketám“ agentura AMI Communications spol. s r.o. na objednávku Úřadu vlády České republiky. Server www.protiraketam.cz používá ORIS – internetový redakční systém Multimediální divize MAFRA, a.s., © MAFRA, a.s.

www.protiraketovaobrana.cz Zřizovatelem domény je občanské sdružení Jagello 2000 (www.jagello.org), které působí na poli veřejné diplomacie od roku 1999 a od podzimu roku 2007 je také  provozovatelem těchto stránek.

www.nasebezpecnost.cz zřizovatelem domény je a.s. AGE Comunications (IČO 27125556),která poskytuje rozsah služeb na http://www.age-com.cz/cz/index.php?step=2&menu=yes&page=mark_audi

Protiraketový radarhttp://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?klic=64021&o=0 "Vše" o americkém radaru v Česku  

www.radaryrakety.cz  Stoupenci radarové základny se představili sloganem Nechceme radary, chceme rakety! Jako mluvčí iniciativy se představili bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček, výtvarník David Černý a dva členové Tomáš Čáslavka a Martin Kotas. Řekli, že americká radarová základna je vhodnou reakcí na to, co USA pro střední Evropu v minulosti udělaly......Uplný text na http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=371146&tro1164_0_0


E.  VÝZVA K AKCI  Dopis ústavním činitelům

Obraťte se na ty, kteří rozhodují

O radaru nerozhodne vláda České republiky, jak se mnozí mylně domnívají. Ti, kdo mají rozhodnout, pokud vláda jednání o americké žádosti neukončí jejím zamítnutím nebo pokud o věci nebude vyhlášeno celostátní referendum, jsou poslanci Poslanecké sněmovny ČR a senátoři Senátu Parlamentu ČR.

Právě tito lidé mají povinnost reprezentovat a hájit názor občanů. Právě tito lidé ponesou za rozhodnutí o radaru  a jeho následky veškerou odpovědnost, nejen politickou. 

Tito lidé nejsou ani kvalifikovanější ani více odborně vybavení než občané. Podle sdělení předsedy vlády Ing. M. Topolánka budou poslancům a senátorům sděleny stejné informace jako občanům.

Vyzýváme proto každého, aby svým poslancům a senátorům sdělil svůj názor, žádost, jak mají hlasovat a ptal se jich na otázky, které jej zajímají.

Vážení přátelé,

  přinášíme Vám možnost dát najevo politikům svůj nesouhlas s umístěním radarové základny USA v České republice.

Žádost o podporu vypsání referenda můžete poslat prezidentovi, předsedům obou parlamentních komor a předsedům poslaneckých a senátorských klubů pomocí

a) následujícího webového formuláře http://www.nezakladnam-brno.org/index.php?show=letter&id=nechcizakladnu

                                                              komentář na BL zde:http://www.blisty.cz/2007/6/27/art35031.html   

Připomeňme našim politikům, že si nepřejeme, aby vládli nám, ale že své dočasné právo rozhodovat získali z našeho pověření a jen k tomu, aby dělali to, co si přeje většina občanů naší země.  **************************************************************************************************************

F. VÝZVA K AKCI - Jak  spolupodepsat Výzvu 55 významných osobností pro referendum

Zadejte adresu www.referendum2007.cz, pak dole najděte řádek "Přečtěte si OTEVŘENÝ dopis", klikněte na něj. Zcela na jeho konci, pod podpisy 55 signatářů, je možnost e-mailem připojit a odeslat svůj podpis pod tuto výzvu. Váš podpis se pod podpisy ostatních objeví po nějaké době, která je dána administrativními možnostmi organizátorů.

G.  VÝZVA K AKCI Podepište online petici proti radaru

 
Milí přátelé, dobře víte, že 70% z nás nesouhlasí s umístěním vojenské základny USA na našem území. Většina čechů chce v této záležitosti...Celý článek

H.VÝZVA K AKCI - PODPOŘTE  SPOLEČNou  VĚC - Území ČR bez vojenské základny USA + Celostátní referendum podle svých  moŽNOSTÍ

Ke zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti a cílech aktivit potřebujeme získat co nejvíce dobrovolníků a s jejich pomocí vytvořit co největší síť dobrovolníků, kteří budou jednak zájemcům a veřejnosti poskytovat informace a materiály vydané OI NE základnám a SERVISU NE základnám, jednak generovat další dobrovolníky a výkonné spolupracovníky, kteří se budou tvořivě spolupodílet na cílených aktivitách. Jejich činnost pak vyústí v zapojení velkého množství dalších dobrovolníků, sympatizantů a podporovatelů systémem POŠLI TO DÁL.

Veškeré aktivity organizují výhradně neplacení dobrovolníci ve svém volném čaSE.

Pokud máte chuť se zapojit jako dobrovolník / -ce do boje proti budování vojenské základny USA na území ČR a za celostátní referendum, byť i drobně a časově nenáročným způsobem, dále najdete formy podpory, které vyhovují každému podle jeho možností a potřeb.

 zde si zvolte  FORMU PODPORY SPOLEČNÉ VĚCI , která vyhovuje Vašim možnostem a potřebám               

                                                      viZ http://rozkvet.cz/podpora5.pdf

CH. VÝZVA K AKCI - PŘIDEJ SE  A POŠLI TO DÁL

Motto:
Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny. zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevření ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají, jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Beze změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a budˇ vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.
( Eileen Caddyová, Otevírání dveří do nitra)

Žádná situace nemá nad námi moc a jak ji prožíváme závisí na našem postoji. Nic co nechceme, se nestane a každý účastník nějaké situace se přičinil o její vznik. Otázka postoje je vždy otázkou vědomí lásky. Kde je nejčastější příčina selhání vztahů - bránění druhému, aby byl svobodný, chtění ho vlastnit. Omezováním můžeme však získat otroka, ne milujícího člověka. Je to projev moci, ne lásky. Láska je nekonečno bez hranic, láska je svoboda, která se nedá spoutat.
Člověk má v podstatě absolutní svobodu a volnost v čemkoli a všechna omezení si klade sám
sobě.

Každý z nás je tu proto, aby jedinečným neopakovatelným způsobem zahrál svou vlastní hereckou roli. Každý je tu pro sebe a zároveň pro všechny. Jelikož však žijeme v otroctví zvyků, předsudků a omezení, která nám brání projevit to, čím jsme -lásku bez zábran. Zvyk je omezení, omezení je otroctví, otroctví je vězení lásky, a tam, kde je láska uvězněna -neprojevena, nemůže být štěstí.
Osobní příklad může přesvědčit další váhající o tom, že změna mysli, srdce a ducha je obohacením života, že je to jednak zdroj nových zážitků a kontaktů s nimiž bychom se v životě jinak nepotkali, jednak posílení proměn stavu světa.

- ¨ilustreční foto -

Nemějte strach. Toto je úvodní probouzení. Následujte svojí zvědavost. Pokračujte v bádání. Rozdělte se o své poznatky s dalšími lidmi. Budete mít nové přátele.

Nejste sami, jste součástí celku. Všichni jsme v tom společně. Poznejte to, prociťte to, dejte to najevo. To je druhá fáze probouzení. Děkuji Vám, že přemýšlíte.

Jděte a přičiňte se o to, aby si to uvědomili další lidé. Předejte zprávu alespoň třem lidem  a doporučte jim, aby zprávu předali alespoň dalším třem lidem. Ti zas dalším třem ............

Princip "Pošli to dál" způsobí, že informace se budou osobní komunikací z očí do očí a od ucha k uchu šířit rychle a nezávisle na tisku, rozhlasu a televizi. Když nás bude dost, stane se něco velkého.

Přidejte se a zde si zvolte  FORMU PODPORY SPOLEČNÉ VĚCI - území České republiky bez vojenské základny USA a celostátní referendum, která vyhovuje Vašim možnostem a potřebám (text ve formátu pdf)

****************************************************************************************************************************************************

Motto na cestu -"Pošli to dál"

Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo."

Myšlenky J.A.Komenského z díla "Via Lucis - Cesta světla" (Letos je rok 415 výročí od narození (28.3.1592-15.11.1670)

*******************************************************************************************************************************************************

Přidejte se k občanské iniciativě NE základnám http://www.neradaru.cz a http://www.nezakladnam.cz/cs/12_text-petice  

NOVINKA

     

 

       

Chcete info a území ČR bez USA základny?

Čtěte Nový Pearl Harbor  a podpořte OI NE zakladnám koupí placky zde


Bylo toho dost - Petice

 

                   **********************************************************************************************************************
                    Zpráva, kterou můžete přátelům odeslat odkaz na INFOBALÍČEK  A INFOPODPORU:

                      FW: Všichni na jednom jevišti světa stojíme...

Motto :Všichni na jednom jevišti světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče",

                   (Citát myšlenky J.A.Komenského z díla "Obecná porada o nápravě věcí lidských" (letos je rok 415 výročí od narození (28.3.1592-15.11.1670))

 Vážení přátelé

zasílám Vám k informaci a dalšímu využití  odkaz na

  a)  INFOBALÍČEK "Všichni na jednom jevišti světa stojíme.." 

  b)  INFOPODPORU „  JAK PODPOŘIT SPOLEČNOU VĚC – území ČR bez vojenské základny USA a celostátní referendum“

ad a) INFOBALÍČEK obsahuje základní informace k orientaci v kauze základen USA, které  tisk, rozhlas a televize odmítly sdělit veřejnosti. Je nabízen v duchu české ústavy jako alternativní analýza a pozvánka k dialogu, jako nástroj k informování lidí. Klaďte si otázky, rozmýšlejte. 11.září 2001  a vše co bylo potom (včetně pravdy o základně cizího vojska na území ČR) je díra do Vaší mysli. Když se jí dokážete dostat na druhou stranu všechno pak vypadá jinak.

Baliček umožňuje pochopit všechny podstatné souvislosti, a zároveň nabízí přehled vybraných základních zdrojů informací  ke zmíněné problematice tak, aby zájemce mohl aktivně sledovat další vývoj už sám.  Zejména v dostupné knize "Nový Pearl Harbor" lze nalézt řadu potřebných argumentů proti současnému tlaku všech těch, kteří podporuji snahy o další růst vojenské moci a nadvlády USA na úkor ostatního světa  i občanu ČR. 

 INFOBALÍČEK  je  dostupný  a aktualizovaný na webu http://rozkvet.cz/texty/jeviste.htm  

 Přečtěte si doporučené články a navštivte doporučené adresy. Nemějte strach. Toto je úvodní probouzení. Následujte svojí zvědavost. Pokračujte v bádání

ad b)INFOPODPORA Ke zvýšení povědomí veřejnosti o činnosti a cílech aktivit potřebujeme získat co nejvíce dobrovolníků a s jejich pomocí vytvořit co největší síť dobrovolníků, kteří budou jednak zájemcům a veřejnosti poskytovat informace a materiály vydané OI NE základnám a SERVISU NE základnám, jednak generovat další dobrovolníky a výkonné spolupracovníky, kteří se budou tvořivě spolupodílet na cílených aktivitách. Jejich činnost pak vyústí v zapojení velkého množství dalších dobrovolníků, sympatizantů a podporovatelů systémem POŠLI TO DÁL.

Veškeré aktivity organizují výhradně neplacení dobrovolníci ve svém volném čase.

Pokud máte chuť se zapojit jako dobrovolník /-ce do boje proti budování vojenské základny USA na území ČR a za celostátní referendum, byť i drobně a časově nenáročným způsobem, dále najdete formy podpory, které vyhovují každému podle jeho možností a potřeb.

Přidejte se a zde si zvolte  FORMU PODPORY SPOLEČNÉ VĚCI - území České republiky bez vojenské základny USA a celostátní referendum, která vyhovuje Vašim možnostem a potřebám               

                                                      viz http://rozkvet.cz/podpora5.pdf

Pokud Vás INFOBALÍČEK A INFOPODPORA  zaujaly pošlete je dál  svým přátelům a známým co nejdříve. Udělejte první krok na cestě POŠLI TO DÁL

Rozdělte se o své poznatky s dalšími lidmi. Budete mít nové přátele.

Nejste sami, jste součástí celku. Všichni jsme v tom společně. Poznejte to, prociťte to, dejte to najevo. To je druhá fáze probouzení. Děkuji Vám, že přemýšlíte

 Jsme v roli Davida bojujícího proti Goliášovi. Goliáš má zatím moc, finance, media a profesionály. My Davidové máme „ jen“ oblázek a prak. „Oblázkem“ je pravda=informace,které media odmítla sdělit. Naším “ prakem“ je princip POŠLI TO DÁL. Předám INFOBALÍČEK a INFOPODPORU alespoň třem přátelům a kamarádům, ti pak zase každý pošlou dál alespoň dalším třem, a tak dál ….. Jděte a přičiňte se o to, aby si to uvědomili další lidé.

Když nás bude dost, stane se něco velkého.

****************************************************************************************************************************************************

Motto na cestu -"Pošli to dál"

Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo."Myšlenky J.A.Komenského z díla "Via Lucis - Cesta světla" (Letos je rok 415 výročí od narození (28.3.1592-15.11.1670)

 S přáním všeho dobrého Mír buď s Vámi

           **************************************************************************************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop                        

         2009, HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, Veškeré materiály na této stránce jsou určeny k VOLNÉMU OPĚTOVNÉMU ŠÍŘENÍ!