Věra BUČILOVÁ,

Marie NESTĚROVÁ: PSYCHOSPIRITUÁLNÍ TRANSFORMACE  2

                   JEDNOTA NA PLANETĚ ZEMI

     2020, ProfiSales, první vydání, česky, pevná vazba, formát 10,3 × 20,5 cm, 135 stran           

Osm let netrpělivě očekávaný druhý díl Psychospirituální transformace - JEDNOTA NA PLANETĚ ZEMI je v knižní podobě již skutečností.

 

 

 

 

 

Chcete se pravdivě orientovat v událostech, které se tady a teď na planetě Zemi dějí?

Chcete končící epochální období pochopit a poučit se z chyb minulosti a neopakovat je v přítomnosti ani budoucnosti?

Chcete vysvětlit význam stvoření nás lidí a našeho bytí zde na planetě Zemi v souladu s otcem vesmírem a matkou Zemí?

 

Na výše uvedené a další otázky naleznete odpovědi v nové  knize

 

                                                       JEDNOTA NA PLANETĚ ZEMI

 

Ústředním tématem knihy je hledání nových systémů myšlení a následně, pro dobro nás všech, realizace zásadních změn nejdříve v sobě samém a v systémech okolního světa.
Materiální a technická doba nás lidi neučí empatii a pozitivnímu emočnímu vnímání, neučí nás sídlet v jednotě celku, neučí nás k lidskému přístupu k druhým lidem, zvířatům a planetě. Neučí nás lásce bez podmínek a spolupráci.

Věra Bučilová a Marie Nestěrová nabízejí ve své knize zdánlivě jednoduché a prosté interpretace nejvyšší moudrosti a duchovních zákonů. Jejich jazyku může rozumět každý čtenář a každý si jistě v textu najde podněty k zamyšlení nad svým způsobem žití či přímo konkrétní odpovědi na svoje problémy.

Kniha vznikla za laskavé spolupráce bytostí světla, z jejich myšlenek a zpráv pro nás všechny na planetě Zemi. Jde o poselství bytostí světla v pravdě a lásce.


SLOVO K ČTENÁŘŮM

Kniha, kterou držíte ve svých rukou, byla stvořena s láskyplným přáním umožnit všem lidem pravdivou orientaci v událostech, které se tady a teď na planetě Zemi dějí.

Předáváme Vám v původních textech konkrétní vysvětlení k evoluční transformaci lidstva do nového epochálního období života zde na planetě Zemi, do období JEDNOTY A SPOLUPRÁCE nás všech.

Každá změna v reálném fyzickém světě je provázena našimi osobními zkušenostmi na fyzické, mentální, emocionální a duchovní úrovni. DUCH DOBY A ČASU PŘÍTOMNOSTI JE SPOLUPRÁCE A VELKÉ SYSTÉMOVÉ ZMĚNY, které už probíhají.

Změna je provázena schopností nás lidí vědomých končící epochální období pochopit a poučit se z chyb minulosti a neopakovat je v přítomnosti ani budoucnosti.

Evoluční význam spočívá v tom, pro absolutní nefunkčnost sysdtémů tyto opustit a společně přijmout pozitivní systémové změny pro zdraví planety Země a všech jejích obyvatel.

Prosíme, přijměte tuto knihu jako průvodce na cestě transformace nás všech na planetě Zemi.

Pro jednotu a spolupráci nás všech na nových systémech a životních hodnotách jednotlivců a celku.

Dovolte nám vysvětlit význam stvoření nás lidí a našeho bytí zde na planetě Zemi v souladu s otcem vesmírem a matkou planetou Zemi.

"POKUD CHCEME BÝT DĚTMI VESMÍRU,

NESMÍME SVÉ ZNALOSTI A VĚDOMOSTI POUŽÍVAT K NIČENÍ A ZKÁZE.

 

POKUD NEBUDEME RESPEKTOVAT TENTO DUCHOVNÍ ZÁKON,

PAK NEMŮŽEME BÝT NADÁLE LÁSKYPLNÝMI DĚTMI VE-SMÍRU ANI ZE- MĚ"

V každém z Vás je vesmír, každý jsme na Zemi.

Podřiďme rozum srdci, ptejte se svého srdce,

poslouchejte skrze své pocity a city.

Moudří jsou ti, kteří znají a respektují přírodní a duchovní zákony.

Jedinou energií, která nás spojuje, je bezpodmínečná láska a vzájemná spolupráce pro dobro, pravdu a důstojný život nás všech.

Lidstvo prožívá zcela mimořádné období svého vývoje, které by mělo být spojeno s transformací lidského vědomí a vstupem člověka do vyšších duchovních dimenzí.

S láskou autorky.


Je to vlastně metodická orientační pomůcka pro každého z nás.

Knížka je užitečným a zcela nezbytným průvodcem pro každého, kdo chce vykročit na cestu transformace připraven.

Ukazuje principy života a stvoření v řádu pravdy a lásky dle principu vesmíru ( ve - smíru) a způsoby jak je používat.

Obsahuje malý návod, jak lze uplatnit schopnosti každého jednotlivce pro dobro všech na planetě Zemi, jako nové programy nekonečna..............."

Kniha je v podstatě "metodická příručka - otvírák duchovního rozměru" pro všechny.

Je učebnicí nového myšlení a užitečným průvodcem pro každého na cestu do nového života.

J


Předmluva

             Vážení čtenáři! Knihu, již držíte v ruce, považuji za mimořádně vzácnou pro autentičnost textů.

Ústředním tématem knihy je hledání nových systémů myšlení a následně, pro dobro nás všech, realizace zásadních změn nejdříve v sobě samém a v systémech okolního světa.
Materiální a technická doba nás lidi neučí empatii a pozitivnímu emočnímu vnímání, neučí nás sdílet v jednotě celku, neučí nás lidskému přístupu k druhým lidem, zvířatům a planetě.

Neučí nás lásce bez podmínek a spolupráci.

Tato kniha lidi učí pochopit, co je pro ně nejdůležitější, to znamená milovat život a ostatní bytosti a v pravdě spolupracovat.

Důležité je číst stránku po stránce, větu po větě a přemýšlet o každém slově obsaženém v knížce.

Věřím tomu, že po přečtení této zajímavé knihy mnoho věcí lidé pochopí a jejich život projasní radost z pravdy,

čistota vědomí a vnímání lásky.

        
MUDr. Juraj Tkáč
         lékař psychiatrie a návykových nemocí (
zde)


Text z obálky:

 Na planetě Zemi se odehrávají události, které nás překvapují rychlostí svého příchodu i charakterem změn, které od nás požadují.
Mějme však na paměti, že se účastníme dramatického závodu o čas, který v dějinách lidstva nemá obdoby.
V sázce je budoucnost lidstva na této planetě.
Měli bychom prožívat s bdělou pozorností každý okamžik svého života, prožívat ho s vědomím,
že ten nejdůležitější čas je právě nyní. Každé setkání a každá událost mají svůj skrytý význam.
Z mnoha stran se ozývají svědectví toho, že prožíváme zcela mimořádnou dobu velikých přeměn ve vývoji lidského vědomí.

Život člověka je plný zážitků a výzev pro duši. Není vždy lehké tomu porozumět.
Hledáte vysvětlení pro vaše každodenní otázky?
Hledáte spolehlivého průvodce na cestû vaší duchovní transformace?
To vše najdete v knížce Věry Bučilové a Marie Nestěrové.
Byla napsána právě pro vás.
                  
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.


 

OBRAZEM: Jihlavská autorka Věra Bučilová podepisovala svou novou knihu   zde

 

Záznam rozhovoru s autorkou nové knihy v Českém rozhlasu Vysočina z 25. 8. 2020 si můžete poslechnout zde

 

 

 

 

 


Kniha  se  mimo jiné   zabývá následujícími okruhy témat:

Demokracie je skutečná svoboda. Svoboda ducha.

Chceme už klid a mír. Mír zbraní i slov.

Komu je třeba pomáhat?

Chceme-li lepší život, podívejme se co nám v tom brání.

Co s tím uděláme?

Jak to realizovat?

Kdo umí řídit sám sebe?

NOVÉ PRINCIPY DEMOKRACIE 

STRUČNÝ OBSAH KNIHY

     PŘEDMLUVA

1.  DEMOKRACIE JE SKUTEČNÁ SVOBODA

2.  POSTAVENÍ ČLOVĚKA VE SPOLEČNOSTI A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST

3.  GENERACE  -  spolupráce generací a jejich spojení

4.  MLADÍ LIDÉ  -  nekonečné možnosti realizace

5.  CO JE DUCHOVNO, CO JE TO BÝT DUCHOVNÍ ?

6.   RODINA

7.   SOULAD MEZI MUŽEM A ŽENOU

8.   DUCHOVNÍ ROZMĚR V NÁS

9.   SVOBODA  -  naše volba

10. ORIENTACE VE SVÉM VLASTNÍM ŽIVOTĚ

11. SPOJENÍ VĚDY S DUCHOVNÍM ROZMĚREM

12. VNITŘNÍ TRANSFORMACE

13. KOMUNIKACE V PRAVDĚ A LÁSCE

14. SPOLUPRÁCE V JEDNOTĚ

15. POZNÁNÍ

16. JEDNOTA NA PLANETĚ ZEMI

17. NAŠE ŽIVOTNÍ ÚKOLY  -  výukový program jednotlivce

18. REALIZACE V PRAVDĚ A LÁSCE

19. NOVÉ MYŠLENÍ  -  naše realita

20. VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Kniha JEDNOTA NA PLANETĚ ZEMI je již vydána  a můžete si jí objednat jako položku D 5

Objednejte zde --->>Věra BUČILOVÁ, Marie NESTĚROVÁ: PSYCHOSPIRITUÁLNÍ TRANSFORMACE 1

                                                        NEKONEČNÉ MOŽNOSTI NA PLANETĚ ZEMI

 2012, Grada, první vydání, česky, pevná vazba, formát 10,3 × 20,5 cm, 144 stran

Lidstvo prožívá zcela mimořádné období svého vývoje, které by mělo být spojeno s transformací lidského vědomí a vstupem člověka do vyšších duchovních dimenzí.

Věra Bučilová a Marie Nestěrová nabízejí ve své knize zdánlivě jednoduché a prosté interpretace nejvyšší moudrosti a duchovních zákonů. Jejich jazyku může rozumět každý čtenář a každý si jistě v textu najde podněty k zamyšlení nad svým způsobem žití či přímo konkrétní odpovědi na svoje problémy.

Kniha vznikla za laskavé spolupráce bytostí světla, z jejich myšlenek a zpráv pro nás všechny na planetě Zemi. Jde o poselství bytostí světla v pravdě a lásce.

Je to vlastně metodická orientační pomůcka pro každého z nás. Knížka je užitečným a zcela nezbytným průvodcem pro každého, kdo chce vykročit na cestu transformace připraven.

Ukazuje principy života a stvoření v řádu pravdy a lásky dle principu vesmíru ( ve - smíru) a způsoby jak je používat.

Obsahuje malý návod, jak lze uplatnit schopnosti každého jednotlivce pro dobro všech na planetě Zemi, jako nové programy nekonečna..............."

Kniha je v podstatě "metodická příručka - otvírák duchovního rozměru" pro všechny.

Je učebnicí nového myšlení a užitečným průvodcem pro každého na cestu do nového života.


* K ZAMYŠLENÍ

Život člověka na Zemi je plný bolesti, zklamání, nemocí, utrpení a ztrát. Každý touží, aby byl zdravý, šťastný, spokojený a milovaný.

Často si proto klademe otázku: Proč zrovna mne postihla bolestná událost?

Poznat v plnosti tajemství života člověka na Zemi není v možnostech lidského rozumu, a to přesto, že nesmírný rozvoj lidského rozumu  ve vědě, technice, obchodování a komunikace dovedl naší civilizaci do stavu hojnosti, v jaké lidé v nám známých historických obdobích ještě nežily.  Miliony lidí  žijí v hojnosti a nadbytku, miliardy jiných žijí v nouzi a strádání. Miliony dětí na světě trpí hladem a umírají na léčitelné nemoci. Proč?

Budeme schopni vytvořit na této planetě  podmínky pro šťastný život všech jejích obyvatel?

Velmi dobře však víme, že ani život v materiální hojnosti a zdánlivém blahobytu není pro člověka zárukou štěstí a spokojenosti.

Je vytvoření "království Božího" na Zemi v možnostech pozemského člověka?

Z mnoha stran se k nám dostávají v různých podobách informace o tom, že prožíváme zcela mimořádné období ve vývoji lidstva, které by mělo být spojeno s transformací lidského vědomí a přípravou člověka ke vstupu do vyšších duchovních dimenzí. Většina lidí neví, co znamenají tyto procesy označované jako psychospirituální transformace.

Člověk totiž zapomněl na existenci věčných duchovních zákonů. V každodenním životě se vynořují výzvy pro duši každého člověka. Všichni jsme totiž účastníky dramatického závodu o čas, jaký v dějinách lidstva nemá obdoby. V sázce je budoucnost lidstva na této planetě.

Věra Bučilová a Marie Nestěrová nabízejí ve své knížce zdánlivě jednoduché a prosté interpretace nejvyšší moudrosti a duchovních zákonů ve stvoření. Jejich větám může rozumět každý čtenář a každý v této knížce najde podněty k zamyšlení nad svým způsobem žití. Ve zdánlivě obecných úvahách nalezne člověk odpovědi na svoje konkrétní problémy.

Pro každého, kdo chce vykročit na cestu transformace připraven, je tato knížka užitečným a zcela nezbytným průvodcem.

                                                                                          prof.RNDr. Anna Strunecká, DrSc.


* PŘEDMLUVA

V dnešním světě k nám přichází mnoho informací, které nás ovlivňují a v kterých se sami nevyznáme, nechápeme přesně význam sděleného, jsme ztraceni a zmateni, obáváme se, co nás čeká as jak budeme změny na planetě Zemi zvládat.

Nastal čas významné epochální změny, kdy se lidé na planetě Zemi dočkali nového evolučního vývoje společnosti.

Zahájili jsme"nový učební program", který se týká návratu k principům a zákonům našeho stvoření. Nastala pro nás doba plná "letů a pádů" všeho nefunkčního, co pro nás už nepřináší vývoj a pokrok, ale brzdí, blokuje a ničí nás, obyvatele planety, i celou planetu Zemi.

Nastala duchovní evoluce lidstva, návrat do jednoty nás všech jako celku. Nastala doba nového jednotného vesmíru bez duality, v pravdě a lásce nás všech.

Proto je třeba naučit se rozlišovat přesně význam a kvalitu sdělených informací, protože mají zásadní význam pro každého jednotlivce a následně pro nás všechny.

Pozitivní myšlenky, v pravdě a v lásce, vytvářejí pozitivní slova i činy a následně tvoří pozitivní výsledek.Pojďme společně na začátek a zabývejme se tím v samém zárodku - v našem myšlení, kde můžeme použít svobodnou volbu za své rozhodnutí žít v pravdě.

 To nám všem přinese změny,po kterých tolik toužíme a dlouho je očekáváme.

Radostně a bez strachu se zapojme do evolučního procesu, protože pouze pravda a láska nás osvobozuje a tím nám ukazuje cestu z duality ven, do jednoty celku na planetě Zemi.

Všechny myšlenky napsané v této knize nám byly nadiktovány jako odpovědi na naše otázky vyšší inteligencí vesmíru, byly nadiktovány bytostmi světla, které nám pomáhají stvořit nový, lepší svět na planetě Zemi.

Svět  radosti a lásky.

Bytosti světla nám ukazují principy života a stvoření v řádu pravdy a lásky dle principu vesmíru ( ve - smíru) a způsoby jak je používat.

Tak vznikla tato kniha jako metodická orientační pomůcka pro každého z nás.

Kniha vznikla za laskavé spolupráce bytostí světla, z jejich myšlenek a zpráv pro nás všechny na planetě Zemi.

Prosíme Vás, čtenáře, o laskavé přijetí poselství bytostí světla v pravdě a lásce.

Už nečekejme a tvořme nový svět. Nastal čas na planetě Zemi. Svět lásky, pravdy a svobody nás všech v jednotě celku.

Děkujeme všem bytostem světla, kterým na nás lidech tolik záleží, za jejich lásku, světlo, pravdu a trpělivost při vzniku této knihy.

Děkujeme také všem bytostem na planetě Zemi, které nás při vzniku této knihy podporovaly a pomáhaly nám.

S láskou autorky.


* Citace vybrané části z první kapitoly knihy:

"........Podle  mayského kalendáře 28. 11.2011 skončila doba 9 podsvětí(pod světlem) a začala doba 13 nebes(ve světle, pravdě a lásce).

Nová doba je ze své podstaty úplně jiná než předcházející.

To znamená, co platilo dosud už platit nebude, a je třeba se na změny připravit.

Co tedy již nebude platit?

ZPŮSOBY A VZORCE CHOVÁNÍ LIDÍ, KTERÉ NEBYLY VEDENY V LÁSCE A PRAVDĚ.

Novou dobu přináší cyklus z vesmíru, kde je základní silou pravda a láska, která drží vše pohromadě a zajišťuje dokonalou funkčnost.

Proto láska v novém věku bude hrát tak důležitou roli,protože ona zajistí i funkčnost zde na Zemi a funkčnost všech našich nových systémů ve společnost. Zajistí přežití nás všech v duchu jednoty, kterému nás bude vyučovat.

Chopme se tedy nových způsobů chování i jednání v lásce a pravdě a jednejme tak všude. Život nás bude nadále vyučovat. Je na nás jak rychle to budeme zvládat a chápat.

Čemu je třeba více porozumět a co nového si osvojit?

Čeká na nás spousta změn a rozhodnutí, které se týkají fungování planety, společnosti i našich životů, jež s tím úzce souvisejí.

Je třeba v klidu a uvážlivě si věci prohlédnout s ohledem na jednotu nás všech, následně udělat v lásce a pravdě rozhodnutí, řešit a vybudovat nové systémy.

Pak budou lidé v klidu, míru, spokojenosti a v bezpečí. Budou schopni dalších pozitivních kroků a budou schopni jít dál ve svém evolučním vývoji.

Proto vám předkládáme k nahlédnutí a prostudování určité podněty, které vám přiblíží a napomohou pochopit novou dobu. Jsou zde také nové modely chování nás všech.

Berte to,prosím, jako malý návod, jak lze uplatnit schopnosti každého jednotlivce pro dobro všech na planetě Zemi, jako nové programy nekonečna..............."

 

Stručný obsah knihy

K zamyšlení
 

Předmluva
 

1.  Úvod – Přijetí akceschopnosti
2.  Duchovní zákony – Porozumění pořádku
3.  Čtyři pilíře života – Naslouchání moudrosti
4.  Láska – Přijetí porozumění a krásy
5.  Pravda – Důvěra v inteligenci a moudrost
6.  Nemoc – Porozumění vitalitě
7.  Dualita – Zapojení inteligence
8.  Vztahy – Harmonie, poctivost a porozumění
9.  Muži – Nový rozměr
10. Emoce – Přijetí a poskytování svobody
11. Transformace – Opuštění starého
12. Ženy – Mír, prospěšnost a láska
13. Rodiče a děti – Laskavost, naděje a poskytování svobody
14. Strach – Oddělení od lásky
15. Ego – Disharmonie na úrovni jednoty
16. Odpuštění – Šance na nový začátek
17. Závěr – Přijetí a dávání druhým


 

 Objednávka  

První díl Psychospirituální transformace není ve fyzické podobě  v současné době skladem. První vydání je rozebráno.

 Je dostupný zatím jen  v knihovnách či antikvariátech. Existuje však v elektronické podobě jako e- kniha v Pdf na vyžádání.

Druhý díl "JEDNOTA NA PLANETĚ ZEMI" je vydán a můžete si ho  objednat.

Objednejte zde --->>

 ***************************************************************************************                             

                    home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         © 2013-2020 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,