Jaromír Skřivánek:ŠLECHTICTVÍ DUCHA - Hledání lidskosti a absolutna     

                (Onyx, 2003, 100 stran, 9 obr. Formát A5)

Kniha Jaromíra Skřivánka (*1923) je vlastně završením jeho předcházejícího literárního díla, ve kterém jako malíř a cestovatel zachytil své putování po významných duchovních lokalitách Indie, Srí Lanky, Egypta a Velké Británie. Byly to posvátné hory džinismu, šivaistické chrámy v Tamilnádu, buddhistické chrámy v Himálaji od Dharmsály až do Sikkimu, které navštívil jako poutník s tibetskými mnichy, buddhistická a hinduistická sakrální místa na Srí Lance, starověké památky v Egyptě a středověká památná místa Anglii , zachycená v legendách o sv. Grálu.Po knihách Za krásami Indie a  Život jako zázrak je Šlechtictví ducha zamyšlením nad duchovní podstatou všech náboženství, je hledáním podstatného a niterného pojítka, jež  by člověka nejenom ideově povznášelo, ale také mu pomohlo překonat petrifikované hranice do sebe uzavřených náboženských skupin. Autor nachází toto pojítko v prubířském kameni všech lidských hodnot, v duchovním humanizmu a v posvátné lidské přirozenosti, která je každému z nás vlastní a kterou bychom měli rozvíjet po celý život.. 

Šlechtictví ducha – pocta autorovi

 Máme-li v rukách malou knížku, pak její obsah je obrovský svým pokladem, který ukrývá. Je obrazem života vzácného člověka, jehož celý život je prostoupen vnímáním toho důležitého, jak říká Exupery, tvůrce Malého prince, oku neviditelného. Já sám bych ještě dodal dovětek, že to, co je oku neviditelné dokáže drahý mistr Jaromír Skřivánek člověku zjevit slovem a štětcem. Propojení těchto umů je oním zázračným obdařením, které zde vzešlo z jediného srdce a duše.

Statě v knížce obsažené jsou osvobozujícím způsobem předávány nejlidštější formou. Zprostředkovány, tvarovány bez násilí pro individuum, které má býti osvobozeno a povzneseno výše k poznání  elementární,duchovní podstaty žití. Myšlenkový tvar definuje krásu ať již má objektivní ohraničení, nebo je s fantazií básníka vnesena do krásy tvarosloví. Výklad je zde součástí životem ověřených představ, zhutněných hlubokým poznáním, které se tak stává základnou pravdy, která je cílem tvůrce. Člověk se zde ukazuje jako nositel vysokých hodnot, které svým životem vytváří. Einstein, Masaryk ....... mnoho dalších, díky citlivému vjemu autora knížky, vystupují jako vzácné bytosti, které se vyznávají z víry v duchovní podstatu bytí. Schopnost ušlechtilého pohledu na život a jeho projevy, vyúsťují do mistrovi aristokracie ducha, člověka kultivovaného vírou v nejvyšší hodnoty humanismu, jimiž jsou láska ke všemu živému, soucit  s nimi, hledání krásy  a naplnění vlastního nitra tvůrčími invencemi s úctou k božskému principu existence Vesmíru. Je to vtažení onoho božského principu do lidské bytosti, pravý důvod šlechtictví lidského ducha. Mistr Jaromír Skřivánek patři mezi vzácná lidství této planety. Jeho dílo je svědectvím stálé tvůrčí energie, kterou čerpá z duchovní podstaty.     

Chtěl jsem touto malou recenzí vzdát hold drahému mistrovi, protože přináší světlo do našich dnů. Činí tak dnes v situaci, kdy lidstvo ztrácí radost ze života, kdy se propadá do materiálního balastu, kdy se zavírají brány srdcí v křečích agrese a kdy není jednoduché podobnou knížku vydat. Je jisté, že obnova pravých hodnot je dílem právě takových vzácných lidí, které představuje náš drahý Jaromír Skřivánek. Je naší nadějí!

 V úctě po přečtení 26.8.2003    MUDr.Jiří Jedlička,                                                           

  Primář a předseda čestné rady české lékařské komory

**********************************************************************************************************

       

Portrét autora knihy ŠLECHTICTVÍ DUCHA - hledání lidskosti a absolutna

Jaromír Skřivánek -malíř, grafik, básník, překladatel, ilustrátor a cestovatel se narodil 10. října 1923 v Praze, v roce 1942 absolvoval Uměleckoprůmyslovou a grafickou školu v Praze, v letech 1947 - 1950 navštěvoval kurzy hindštiny doc.V.Pořízky v Orientálním ústavu. Za okupace byl totálně nasazen v pražské Avii. Po válce pracoval ve výtvarném atelieru nakladatelství Melantrich a výtvarně propagačním oddělení několika státních podniků. Současně se věnoval malířské, literární a publikační činnosti. V roce 1973 obdržel tříměsíční pozvání od indické vlády, v roce1982 získal půlroční stipendium na West Surrey College of Art. Měl čtyřicet pět samostatných malířských výstav doma i v zahraničí. Vystavoval v Indii (1967, 1974, 1980), na Srí Lance (1980), ve Švédsku (1977) a ve Velké Británii (1982) Je zastoupen v Národní galerii v Praze, v Galerii hl.města Prahy, Středočeské galerii, v Oblastní galerii v Karlových Varech, v Památníku národního písemnictví na Strahově, v Easter Institute v Londýně, na Srí Lance v Národní galerii v Kolombu, v Indii v Birla galerii v Bombaji, v USA v Theosophical Society v Pasadeně v Kalifornii a v Jain International Meditation Center v New Yorku. Stálá výstava jeho obrazů je v galerii "Cesty ke světlu" v Praze 4 .Chodově (Zakouřilova 955) a v Obřadní síni Obecního úřadu Prahy 9 v Čakovicích. V roce 1970 získal uznání Středočeské galerie za soubor obrazů z Indie. Bylaktivně činný ve výtvarných spolcích Marold (od roku 1951), Svazu výtvarných umělců -malířů ( od roku 1958), působí ve Sdružení pražských výtvarných umělců - malířů(od roku 1990) a v Asociaci volných grafiků. V jeho malířské tvorbě dominují orientální motivy, vycházející z inspirace původními scenériemi,kulturními památkami a duchovním dědictvím Indie (návštěvy v letech 1967, 1974, 1980, 1991 a 1997), Srí Lanky (1974, 1981) a Egypta (1981). V roce 1977 obdržel za portrét básníka Muhammada Ikbála zlatou medaili pákistánské vlády, obraz je umístěn v muzeu v Láhauru. Rozvíjí rovněž bohatou publikační činnost: články, kresby a reprodukce obrazů vycházejí v novinách a časopisech (např.Květy, Nový Orient, Lidé a země, Svobodné slovo, Literární noviny atp.). Je autorem knih: Za krásami Indie (cestopisná kniha s 37 autor.ilustracemi), Orbis 1977 (oceněna jako Nejlepší kniha roku), druhé vyd.Albatros 1988. Strom života(bibliofilské vydání poezie),Lyra Pragensis 1992. Kouzelný hadí kámen (pohádky z kraje pod Himálajem s autorskými ilustracemi),Knižní klub 1998. Z překladů byly vydány: Šrí Pataňdžali "Aforismy o józe,Metapoezie lidského ducha (s autorskými ilustracemi),Unitaria 1993,(z angl.), Pietro Tarallo: Asie - Poklady dálného východu,Slovart 1998,Dějiny umění,Guinnessova encyklopedie,Nakladatelství Léta 1992. Ilustroval knihy: Vladimír Miltner(překl),Nala a Damajantí,Lyra Pragensis 1977, Vladimír Miltner: Mahábhárata,Albatros 1988, Rudolf Janíček(překl),Bhagavadgíta,Lyra Prafensis 1989, A.David-Neelováů: Mipam, láma s paterou moudrostí,Odeon 1990, Vladimír Miltner: Mahábhárata, Aventinum 1992(vydáno též v něm.,franc. A angl. Mutaci), Josef Kolmaš (překl.) Nangsa Obum: Mystérium o životě a zmrtvýchvstání krásné paní Nangsy,Unitaria 1993. V letech 1997 - 1998 byl v televizi Nova vysílán 10 dílný seriál: "Odhalování posledních tajemství světa"- z rozhovorů s Jaromírem Skřivánkem, které sloužily jako podklad pro tuto knihu, která byla vydána v roce 2001. Český rozhlas - 3 -Vltava během září 2001 vysílal pět relací s Jaromírem Skřivánkem pod názvem "Pohledy pod povrch" . Časopis ASTRO č.40/2001 a 43/2001 publikoval obsáhlý rozhovor s Jaromírem Skřivánkem o knize Život jako zázrak i jeho životních názorech a poznání. V roce 2002 publikoval anglicko-českou sbírku básní "Londýn a řeka Temže, věnovanou návštěvě prince Charlese v Praze.. Rovněž Český rozhlas 1 -Radiožurnál odvysílal dne 6.1. 2003 ROZHOVOR s Jaromírem Skřivánkem, věnovaný knize "Život jako zázrak". Muzeum Beskyd Frýdek- Místek a škola jógy KARAKAL uspořádali od 17. června do 24. srpna 2003  na zámku ve Frýdku-Místku výstavu "Jaromír Skřivánek - ŽIVOT JAKO ZÁZRAK - výběr z celoživotního díla k 80. narozeninám, kde bylo vystaveno více jak 100 obrazů. Časopis ASTRO mimo jiné autorovi uveřejnil  v č. 39/2003 ukázku z knihy Šlechtictví ducha pod názvem "Poselství džinistického duchovního učitele Čitrabhana pro třetí tisíciletí"

Objednávka knihy

 Knihu "ŠLECHTICTVÍ DUCHA - hledání lidskosti a absolutna" od Jaromíra Skřivánka je možno získat za 145,-Kč + poštovné.  informace též na    TEL/FAX: 274 860 825  

Objednávat můžete  zde --->>
Jaromír Skřivánek
       

Obrazy a grafiky ak. mal. Jaromíra Skřivánka  si můžete prohlédnout v naší GALERII

Stačí kliknout na galerii...


 ***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2006 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena, email: info zavináč rozkvet.cz