Drunvalo Melchizedek: ŽÍT V SRDCI

                                 Vstupte do posvátného místa ve svém srdci

                                            kniha obsahuje CD s meditací Cesty do srdce 

                                               2011, Plot, 136 s, 27 obr.,formát 150 x 210 mm, vázaná, 

My lidé jsme byli před dávnými časy ve své podstatě velmi odlišní, než jsme nyní. Komunikovali jsme mezi sebou způsobem, kterému

nyní v moderních dobách rozumí už jen velmi málo lidí.

Naše vnímání a dorozumívání tehdy nijak nesouviselo s naším mozkem, ale bylo spojeno s posvátným  místem v našich srdcích. Byli to

mí učitelé, kteří mne požádali, abych vám připomněl, kdo doopravdy jste. Jste mnohem více než jen lidské bytosti.

A posvátná místa vašich srdcí jsou prostorem, kde může být vědomě vytvořena nová realita tohoto světa.

Pokud mi k tomu dáte svolení, odhalím vám a budu s vámi sdílet to, co bylo odhaleno mně, předám vám přesné instrukce, které

vám ukáží cestu do vašich srdcí, kde jste vy a Bůh společně v jednotě.

 Drunvalo Melchizedek  se zabývá studiem čistého vědomí a lidského potenciálu již téměř 40 let . Hlavní   pozornost věnuje znovuobjevení

  lidského světelného těla Mer-Ka-By a posvátné geometrii, která se světelným    tělem úzce souvisí, stejně jako s veškerým stvořením.

  Výsledky své práce, jejíž součástí je je mnoho vizí, předává dále do celého světa prostřednictvím knih a seminářů pod názvem Květ života a

  Mer-Ka-  Ba.

  Nyní přichází s novou knížkou Žít v srdci, obsahující techniky, které čtenáře a posluchače povedou do posvátného prostoru v srdci, v němž se otevírá

  nespočet možností pro zkoumání lidského potenciálu a samotného tvůrčího procesu.

   Na stránkách této knihy předává Drunvalo čtenářům vědění, ke kterému dospěl, a zároveň jim poskytuje přesný návod jak dojít k pradávné úrovni

   vědomí, v níž mohou konečně začít tvořit realitu svého každodenního života plného krásy, hojnosti a vzestupu do vyšších světů.

   To vše je možné stvořit prostřednictvím snění ze srdce a žití v něm.

   Připojte se k Drunvalovi a mnoha dalším lidem, kteří našli radost z bytí v prostoru, kde vy a Bůh jste jedním.

 *****************************************************************************************************         

                                 O autorovi

  Drunvalo Melchizedek je spirituální učitel žijící v americké Sedoně. Napsal čtyři knihy – Prastaré    

  tajemství Květu života I. a II. díl, Had Světla 2012 a poslední Žít v srdci. Všechny jsou přeložené 

  do českého jazyka, Celkově byly přeloženy do 29 jazyků a prodávají se ve více jak sto zemích světa. 

  Drunvalo je zároveň prvním člověkem na Zemi (v moderní době), který přesně matematicky i geometricky

 definoval duchovní světelné tělo, které se nachází kolem člověka, a kterému se v pradávných dobách říkalo Merkaba. 

Na cestě za poznáním se setkal s přibližně sedmdesáti učiteli, kteří mu předávali nauku pocházející z různých duchovních směrů.

On sám k tomu říká: „Velmi důležité je pro mě učení od Neem Karoli Baba (učitel Ram Dasse), který mi sdělil následující poselství –

 nejlepší způsob, jak spatřit Boha je uzřít ho v každé věci, v každé životní formě. 

Dále mě nesmírně ovlivnila práce Jóganandy a později i jeho učitele Šrí Juktešvara. Intenzivně jsem studoval všechny náboženské směry, mimo učení Sikhů, protože si nemyslím, že je vojenská připravenost nutná. Nicméně u všech dalších, jako byly muslimské náboženství, křesťanství, židovství, hinduismus a tibetský buddhismus, jsem se hluboko ponořil do jejich studia. Velmi mě také oslovil taoismus a súfismus. Studiem nauky súfismu jsem strávil jedenáct let. 

 Za mé největší učitele však považuji americké domorodé indiány. Byli to právě oni, kdo mi otevřel cestu pro duchovní růst a hluboké poznání. Jsou pro mě nesmírně důležitým zdrojem, který mě v životě inspiroval a vedl.“ 

Drunvalo k tomu dodává, že všechna světová náboženství hovoří o jedné a té samé Realitě. Pro její opsání se používají různá slova, koncepty a myšlenky, ale Realita existuje pouze jedna, taktéž jako existuje jeden Duch, který se prolíná do všech aspektů Bytí. 

Více informaci o autorovi zde   Poselství Drunvala k Úsvitu Nové Doby zde   Návrat k předkům zde

***************************************************************************************                                             

Informativní obsah knihy:

Předmluva

Úvod

1. Kapitola Počátek v mysli

      Zlepšení ovzduší pomocí techniky. Zlepšení ovzduší pomocí lidského světelného těla. Seznámení s vnitřním světem v srdci.

2. Kapitola Vidění ve tmě

     Slepá žena vidí. Čínské jasnovidné děti. Inge Bardorová - vidění pomocí rukou a nohou. Mimořádně jasnovidné děti v Číně.

     Mezinárodní akademie pro rozvoj lidských schopností nedaleko Moskvy. Jimmy Twyman a mimořádně jasnovidné děti v Bulharsku.

3. Kapitola Učení domorodých kmenů

     Stařešinové kmene Aboridžinců sdílejí svou energii. Mocná síla maorské modlitby ze srdce. Zkušenosi s Kogi. Kolumbijská žena.

     V jednotě s koňmi. Přivedení druhého člověka do posvátného místa.

4. Kapitola Posvátné místo v srdci

     Studium a výuka "Žít v srdci". Vibrace srdce -snadná cesta zpět. Osobní zkušenost s posvátným místem v srdci. Zpátky domů.

     Co znamená čas? Posvátné prostory v srdci - několik příkladů. Překážky, které vás mohou na cestě zastavit.

5. Kapitola Nebe a Země v jednotě 

     Dýchání v jednotě. Na pódiu. Je to tak jednoduché.

6. Kapitola Posun z mysli do srdce

   První cvičení - pohyb uvnitř těla. Druhé cvičení - vcházíme do srdce. Třetí cvičení -"Om" z hlavy a "Aah" ze srdce. Dva způsoby,

    jak se do srdce dostat

7. Kapitola Posvátné místo v srdci

     Příprava pře meditací. Dýchání v jednotě. Volba jedné cesty do srdce. První prožitek v posvátném prostoru srdce. Návrat do posvátného

     místa v srdci.

8. Kapitola Mer-Ka-Ba a posvátné místo

     Propojení Mer-Ka-By a posvátného místa v srdci. Vysvětlení od andělů.    

9. Kapitola Vědomé tvoření ze srdce a jeho propojení s myslí

     Hovoří Thovt. Tvoření ze srdce. Tvoření z mysli. Logika versus pocity a emoce. Nechte si zdát sen o novém světě.

Probuzení

Doporučená četba v češtině

Doporučená četba v angličtině

CD Žít v srdci

    1. Úvod

    2. Cesta do srdce -mužský způsob

    3. Cesta do srdce -ženský způsob

     ***************************************************************************************************************

Objednávka 

Knihu je možno zakoupit v e-obchodě. Nákup je možný jak  poštou na dobírku nebo též osobně v Praze. .

  Objednávat můžete  zde --->>

       ***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2012 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena