KNIHY DRUNVALO MELCHIZEDEKA

                                 O autorovi

  Drunvalo Melchizedek je spirituální učitel žijící v americké Sedoně. Napsal knihy: 

Prastaré tajemství Květu života I. a II. díl, Had Světla 2012  ,MAYSKÝ  OUROBUROS -Kosmické cykly se naplňují a poslední Žít v srdci. Všechny jsou přeložené  do českého jazyka, Celkově byly přeloženy do 29 jazyků a prodávají se ve více jak sto zemích světa. 

  Drunvalo je zároveň prvním člověkem na Zemi (v moderní době), který přesně matematicky i geometricky

 definoval duchovní světelné tělo, které se nachází kolem člověka, a kterému se v pradávných dobách říkalo Merkaba. 

Na cestě za poznáním se setkal s přibližně sedmdesáti učiteli, kteří mu předávali nauku pocházející z různých duchovních směrů.

On sám k tomu říká: „Velmi důležité je pro mě učení od Neem Karoli Baba (učitel Ram Dasse), který mi sdělil následující poselství –

 nejlepší způsob, jak spatřit Boha je uzřít ho v každé věci, v každé životní formě. 

Dále mě nesmírně ovlivnila práce Jóganandy a později i jeho učitele Šrí Juktešvara. Intenzivně jsem studoval všechny náboženské směry, mimo učení Sikhů, protože si nemyslím, že je vojenská připravenost nutná. Nicméně u všech dalších, jako byly muslimské náboženství, křesťanství, židovství, hinduismus a tibetský buddhismus, jsem se hluboko ponořil do jejich studia. Velmi mě také oslovil taoismus a súfismus. Studiem nauky súfismu jsem strávil jedenáct let. 

 Za mé největší učitele však považuji americké domorodé indiány. Byli to právě oni, kdo mi otevřel cestu pro duchovní růst a hluboké poznání. Jsou pro mě nesmírně důležitým zdrojem, který mě v životě inspiroval a vedl.“ 

Drunvalo Melchizedek  se zabývá studiem čistého vědomí a lidského potenciálu již téměř 40 let . Hlavní   pozornost věnuje znovuobjevení  lidského světelného těla Mer-Ka-By a posvátné geometrii, která se světelným    tělem úzce souvisí, stejně jako s veškerým stvořením.

  Výsledky své práce, jejíž součástí je je mnoho vizí, předává dále do celého světa prostřednictvím knih a seminářů pod názvem Květ života a   Mer-Ka-  Ba.

Drunvalo k tomu dodává, že všechna světová náboženství hovoří o jedné a té samé Realitě. Pro její opsání se používají různá slova, koncepty a myšlenky, ale Realita existuje pouze jedna, taktéž jako existuje jeden Duch, který se prolíná do všech aspektů Bytí. Více informaci o autorovi zde   Poselství Drunvala k Úsvitu Nové Doby zde   Návrat k předkům zde

 


Drunvalo Melchizedek : PRASTARÉ TAJEMSTVÍ KVĚTU ŽIVOTA 1

2008, Pragma, 280 stran, překladatel Petr Kobza ,formát 24 x 17 cm, brožovaná, 1.díl, (aktuální cena viz Objednávka níže)

2016,  Adam,

Kdysi veškerý život v univerzu znal Květ života jako vzorec stvoření – geometrický tvar, který nás přivádí do fyzického bytí a vyvádí z něj. Pak jsme z velmi vysokého stavu vědomí upadli do temnoty a zapomněli na to, kým jsme byli. V této knize Drunvalo Melchizedek osvětluje mystéria příchodu lidských bytostí do života, proč se se světem děje to, co se děje, a obeznamuje nás s jemnými energiemi, které umožní našemu vědomí rozkvést do opravdové krásy.

                    

Drunvalo Melchizedek :PRASTARÉ TAJEMSTVÍ KVĚTU ŽIVOTA 2

2009, Pragma, 268 stran, formát 24 x 17 cm, brožovaná, 2.díl, (aktuální cena viz Objednávka níže)

2016,  Adam,

Posvátný vzor Květu života, primární zdroj všech fyzických forem, je v tomto svazku, ve druhé polovině světoznámého semináře Květu života, prozkoumáván ještě do větší hloubky. Proporce lidského těla, jemné odlišnosti lidského vědomí, velikosti a vzdálenosti hvězd, planet a Měsíce, samotné stvoření člověka odrážejí svůj původ v tomto krásném a božském obrazci. Skrze složité a podrobné geometrické mapování Drunvalo Melchizedech ukazuje, jak je tento zdánlivě jednoduchý vzor Květu života obsažen ve stvoření našeho veškerého trojdimenzionálního jsoucna. Od pyramid a mysterií Egypta po novou rasu indigových dětí nám Drunvalo předkládá posvátnou geometrii této Reality a jemné energie tvarující náš svět. S božskou inspirací jsme vedeni labyrintem vědy a příběhů, logikou a shodou náhod na cestě rozpomínání se na to, odkud jsme přišli, na zázraky a na magii toho, kým opravdu jsme.


Drunvalo Melchizedek: HAD SVĚTLA 2012 a dále

                     Vzestup ženské síly a světla. Kundalini Země 1949 - 2013

 2011, Pragma, brožovaná vazba, formát 145 x 205, 278 str.,obr. + foto (aktuální cena viz Objednávka níže)

 Přežije lidstvo rok 2012, nebo posvátná a tajemná událost, jež se odehrává jednou za 13 000 let, změní vše, co známe? Všechno je připraveno na „posunutí věků“, a je tak, jak má být, a velká transformace lidského vědomí může začít. Světově proslulý autor nám dává naději…

Kniha je napůl cestopisným dobrodružstvím, napůl spirituální lekcí. Drunvalo v ní poutavým způsobem vypráví příhody, které zažil na svých cestách po nejrůznějších částech světa ve službách Matce Zemi během třiceti pěti let. Popisuje proces odehrávající se jednou za 13 000 let.

Had Světla je mistrovským popisem velkých aktivací Země, které se odehrávají během konce cyklů mayského kalendáře.

Je to fascinující čtení týkající se vzestupu a pohybu kundalini Země, jenž se ze svého starého domova, který byl kdysi ve starodávné Lemurii, přesunula do Atlantidy a po její zkáze do Himalájí. Pokaždé, když se její poloha změní, změní se i naše chápání spirituality, dojde k “posunutí věků.” A nyní se Had Světla opět vynořil z jádra planety a s četnými potížemi se přesunul … tentokráte do And! Drunvalo Melchizedek popisuje ve své knize, jak byl povolán pomoci tomu, aby kundalini Země byla schopna dokončit svou cestu do nového domova a co s tím vše souviselo.

V době nejistého světa, kdy se posunujeme do velmi odlišných časů, k nám přichází Had Světla, aby nám asistoval na cestě k sebeuvědomění a snadnému přechodu.

Tato kniha je darem Universa. Slouží jako impuls k znovuprobuzení vzpomínek, které jsou hluboko uvnitř vás, abyste se mohli rozpomenout, kdo jste a proč jste tady. "Pouze Matka Země a staří Mayové vědí, co se bude dít"

Autor v knize odkazuje na předchozí knihy PRASTARÉ TAJEMSTVÍ KVĚTU ŽIVOTA 1 a 2 ,

******************************************************************************************************************************* 

Stručný obsah knihy

 ÚVOD

 1.Kapitola : Počátek..............................................……………………………………6

 2. Kapitola  Prastará kosmologie 101 a současné změny...........................…15

3. Kapitola  Had Světla a Velká bílá pyramida v Tibetu..........................……23

4. Kapitola  Nakalská pyramida.......................……………………...................35

5. Kapitola  Vyvážení ženského aspektu Sítě jednoty vědomí…………...................42

6. Kapitola  Vyvážení ženské sítě okolo Země: Yucatán a osm chrámů, část první...55

7. Kapitola Vyvážení ženské sítě okolo Země: Yucatán a osm chrámů, část druhá...79

8. Kapitola  "Znovu se potřebujeme..............................................…....100

9. Kapitola: Ostrov Moorea, čtyřicet dva žen a čtyřicet dva krystalů...........………102

10. Kapitola Ostrov Kauai a čtyřdimensionální obřad na přenesení síly od muže k ženě..115

11. Kapitola Anasaziové a medicinský kruh nového snu...........................……..132

12. Kapitola Obřad blesku..................................................……………………163  

13. Kapitola Cesta do země Mayů.............................………………………………………...171

14. Kapitola  Očištění země Mayů..............................................…….....191

15. Kapitola: Kruhová duha.........................................................………203

16. Kapitola Kohunlich a třetí oko:Integrace mužského a ženského..........……………..212

17. Kapitola Palenque a světelná show v Uxmalu...................................……..223

18. Kapitola Incké pozvání do Peru.............................…………………….............233

19. Kapitola Ostrov Měsíce a Ostrov Slunce.............................................241

20. Kapitola Skryté město Cahua Chi....................................................245

21. Kapitola Waitahové a Maorové z Aotearoy (Nového Zélandu).......................251

22. Kapitola Bezpodmínečná láska: Obrazy uvnitř srdce.................................271

O autorovi..................................................................................................................................................................275


    Drunvalo Melchizedek: MAYSKÝ OUROBUROS

                                                                 2013, Rybka Publisher, 198 stran, 14,5 × 21 cm, česky (aktuální cena viz Objednávka níže)

Kniha navazuje na předchozí knihu Had světla. Je o znalostech našich původních předků....Mayové věří, že mají odpověsnost za svět, za poskytnutí znalostí nutných k tomu, aby lidstvo změnilo způsob chápání reality, aby chápalo realitu novým způsobem, vlastním srdcem. Přejí si opustit tento svět a vstoupit do světa nového, což je, jak věří, pro tento svět absolutně nevyhnutelná součást historie. Nacházíme se v době velkých změn, a mnozí z nás to cítí. Ze srdce si přeji, abyste připravili svůj nynější svět na neočekávané zážitky - Drunvalo

Je mnoho předpovědí a interpretací, které se týkají roku 2012, známého jako Mayský konec času - neustále omílaného všude, od knih po komerční televize -, ale i budoucnosti, která nás čeká. Ale co říkají sami Mayové o oněch proroctvích? Jak vysvětluje Drunvalo, dávní předci jsou nyní připraveni zasvětit nás do starobylého vědění, které nám umožní vnímat náš každodenní život zcela odlišným způsobem - způsobem na hony vzdáleným tomu, který nám vštěpuje společnost, vláda, náboženství i naše rodiny. Nacházíme se v přechodném období. Mayská proroctví obsahují pozitivní poselství, která nebyla dosud vyjevena. S pomocí těchto poselství se můžeme připravit na budoucnost. Tato kniha nám jako žádná jiná ukazuje cestu.


Drunvalo Melchizedek: ŽÍT V SRDCI

                     Vstupte do posvátného místa ve svém srdci

                       kniha obsahuje CD s meditací Cesty do srdce 

                                               2011, Plot, 136 s, 27 obr.,formát 150 x 210 mm, vázaná, 

                                                           (aktuální cena viz Objednávka níže)

My lidé jsme byli před dávnými časy ve své podstatě velmi odlišní, než jsme nyní. Komunikovali jsme mezi sebou způsobem, kterému

nyní v moderních dobách rozumí už jen velmi málo lidí.

Naše vnímání a dorozumívání tehdy nijak nesouviselo s naším mozkem, ale bylo spojeno s posvátným  místem v našich srdcích. Byli to

mí učitelé, kteří mne požádali, abych vám připomněl, kdo doopravdy jste. Jste mnohem více než jen lidské bytosti.

A posvátná místa vašich srdcí jsou prostorem, kde může být vědomě vytvořena nová realita tohoto světa.

Pokud mi k tomu dáte svolení, odhalím vám a budu s vámi sdílet to, co bylo odhaleno mně, předám vám přesné instrukce, které

vám ukáží cestu do vašich srdcí, kde jste vy a Bůh společně v jednotě.  Více zde


Knihy můžete zakoupit       

Objednávat můžete zde --->>

 ***************************************************************************************                             

                    home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         © 2011 - 2019 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,