PRŮVODCE ROKEM - Pomůcka ke zvládání denního života

 

Vydání: 8 1.2018                                                                                                                                                  Poslední  Aktualizace: 16. 1.  2019

Motto:

         Vzduch náleží dechu, světlo zraku. Duše potřebuje vlastní potravu.

         Nezáleží na tom, kdo jste nebo odkud pocházíte, ani jaká víra vás vede životem.

        Jednou přijde chvíle, kdy všichni potřebujeme, aby se někdo dotknul našich srdcí.

"ŽIVOT JE VELKÁ SLAVNOST, NA KTEROU JSME VŠICHNI POZVÁNI.    
JEN NA NÁS ZÁLEŽÍ,
 JAK KAŽDÝ OKAMŽIK PROŽIJEME."  

                                          indická moudrost

 

Milá přítelkyně,  Milý příteli,

nám všem jde o zejména o lidskou sounáležitost, přátelství, zdraví a radost ze života.

Hlavně však o nalezení smyslu života a lidskost bytí, o naději.

Zejména v současné neklidné době.

 Lidé se potkávají, aby se mohli vzájemně inspirovat.

"Povznes své srdce a vstup do nového roku s vědomím, že je před tebou opravdu nádherný rok. Pohleď, jak ze všeho vychází opravdu to nejlepší. Mohu ti říci, jak slavný rok nadejde. To se však nestane, dokud nepřijmeš to, co ti říkám, se srdcem plným vděčnosti a nebudeš očekávat to opravdu nejlepší, dokud neuvěříš a nebudeš důvěřovat Mému slovu.Musíš pomoci, aby se tak stalo. Musíš stále pevně věřit Mým skvělým slibům. Není to otázka důvěry tvé mysli. Musíš věřit intuitivně, oním vnitřním poznáním, které přichází od Nejvyššího, ode Mne. Představuj si Mě, jak ti předem připravuji cestu a proměňuji zdánlivě nemožné v možné. To opravdu, opravdu nejlepší, to dokonalé, je pouze pro ty duše, které Mne opravdu milují a kladou Mne ve všem na první místo."

 (Eileen Caddyová: Otevírání dveří do nitra)
 


 CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019 ?

1. Úvod

Odpověď na výše uvedenou otázku jistě zajímá každého z nás. Pokusil jsem se shromáždit dostupné odkazy,

které obsahují charakteristické znaky roku, včetně prognóz k jednotlivým znamením Zvěrokruhu.

Můžete je využít k inspiraci při řešení životních situací.

Následují společné znaky, objevující se v předpovědích předních astrologů:

BUDE ROKEM:

OSVÍCENÍ, INSPIRACE A OSOBNÍHO RŮSTU, EMOCÍ A PŘEDEVŠÍM  ZKOUŠEK V OBLASTI VZTAHŮ, PARTNERSKÉ VZTAHY PROJDOU ZÁSADNÍ A OSUDOVOU ZKOUŠKOU

V POPŘEDÍ BUDOU PŘEDEVŠÍM MEZILIDSKÉ VZTAHY A  HLEDÁNÍ ROVNOVÁHY A  CITŮ

TÉMATA ROKU BUDOU:

CITLIVOST * INTUICE * ŠESTÝ SMYSL * DIPLOMACIE * KLID * LASKAVOST * NĚŽNOST * PŘÁTELSTVÍ *  LÁSKA * USMÍŘENÍ

Budeme-li otevření a dokážeme-li přijmout i takové změny, které jsou pro nás nepředstavitelné, pak můžeme zvládat silné energie tohoto roku lépe. Bude třeba umět se podívat na věci z druhého úhlu pohledu, takže mnozí se mohou cítit jako v opozici, pak je třeba najít zlatou střední cestu a pochopit svůj protějšek, ať se již jedná o vztahy partnerské nebo pracovní kamarádské či rodinné. Naše představy se mohou rozcházet a uměním bude umět přijmout realitu života. Do životní cesty nám mohou vstoupit noví lidé, kteří se tak stanou neoddělitelnou součástí našeho života. Manipulativní chování, snaha toho druhého spoutat citovou závislostí či jinými pouty, lest a přetvářka se mohou stát pro dotyčné jedince velmi nebezpečnými, protože následný rok 2019 nám vše sečte a podtrhne, zejména ukončí vše, co vzniklo nečestným způsobem.

* Petra Nel Smolová, Změna kolektivního vědomí     zde

* Neztrácejte víru a naději, když vám osud bude předkládat své těžké lekce...zde

* Duše K - Slunovrat a vesmírné rytmy - Jaroslav Dušek a Pjér la Šé'z zde  


2. Co nám přinese rok 2019 podle vědoucích.

2.1.Soňa Sofi:     Co nám přinese rok 2019 z hlediska energie čísel a karmických souvislostí  zde

2.2. Petra Nel Smolová: Co nás čeká v roce 2019?   zde

             Podívá se také na vývoj kolektivního vědomí a proměnu společnosti. http://www.astrologiepetranel.cz

 2. 3. Richard Stříbrný, ROK 2018 VE SVĚTLE HVĚZD    zde

 2. 4.  Antonín Baudyš - CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019?     zde

 

2. 5.
 Vít Syrový Výhledy do roku 2019   zde

 2. 6.  Jiří lexa:čtení z kvantového pole na rok 2019   zde

 2. 7.  

Co nás čeká v roce 2019 zde


3. Jak na emoce a vztahy v roce 2019

3. 1. PROBUZENÍ - VYBERTE SI A VĚŘTE V LÁSKU      zde

             To, čemu dáváte svou energii a svou emoci, se stává vaší realitou.
             Je to schopnost každého člověka

3. 2. Mooji - POCITY JSOU JEN  NÁVŠTĚVNÍCI   zde

3. 3. MUDr. Radkin Honzák :  EMOCE A JAK S NIMI PRACOVAT zde

 3. 4. Iva Radulayová: PARTNERSKÉ VZTAHY A DUCHOVNÍ PASTI zde

3. 5.  Iva Radulayová: PROČ TU BÝT A ŽÍT TŘEBA I V PÁRU   zde

3. 6.  Iva Radulayová: DUCHOVNÍ PASTI A PARTNERSKÉ VZTAHY - 2 zde

             Iva se zabývá léčbou lidské duše a také partnerských vztahů. Více o práci Ivy na http://www.amiresah.cz/

3. 7.  Marianne Williamson: Je ten muž pro mě skutečně tím pravým?  zde

3. 8.  Miguel Ruiz :Láska, vztahy a přátelství      zde

3. 9. Mooji - Nejlepší mantra   zde

3. 10. Tak pravil  ZARATHUSTRA

           Jediným prvotním hříchem, jakého se kdy člověk dopustil, je neschopnost radovat se, milovat, cítit lásku.

 Většina lidí žije jako velbloud, jenž je ochotný nést těžké břemeno a poslouchat rozkazy. Když ale člověk pracuje na sebepoznání, může se stát rebelujícím Lvem.

Nejvyšším stadiem poznání je stav dítěte – moudré osobnosti, která se vrátila k nevinnosti a vyzařuje do světa lásku k životu.

 Jeho náboženství je náboženstvím oslav a vděčnosti vůči existenci. Podporuje příjemné žití v tomto světě, protože kromě života a tohoto světa vše jen hypotetické ideologie.

Jako jediný se nestaví proti životu, ale je jeho zastáncem. Základem tohoto náboženství je žití naplno, s radostí a intenzivně.

 My lidé máme podivnou vlastnost: je-li něco snadné, nesmíme to považovat za hodnotný cíl. Dosahování cíle musí být náročné a obtížné. Ego neustále touží po něčem nemožném, protože jen tak může existovat. Žene vás k větší chamtivosti, k větší moci, k většímu bohatství, k většímu odříkání, k většímu duchovnu, k větší kázni. Relaxace je cosi jako sebevražda ega.

 Neexistuje jediná víra, jež by nebyla slepá. Člověk, který vidí, nemusí věřit ve světlo. Zná ho. Nemusí věřit v jeho existenci. Pouze slepec věří ve světlo, protože ho nezná.

Když myslí nepoletují žádné myšlenky, ocitnete se na čisté obloze. Čas se zastaví, protože bez pohybu ho nedokážete vnímat – mysl zmizí a s ní i čas … a je jen úžasný klid a velké uvolnění.

Člověk téměř znecitlivěl a čím je něco cennější, tím je necitlivější. Rozumí jen řeči peněz, moci, prestiže. Zapomněl řeč lásky, radosti a tance. Proto jděte ke zvířatům, jděte ke stromům – jsou mnohem, mnohem citlivější. Milióny lidí uctívají kamenné sochy. Jak mohou milovat kamenné sochy, nejsou-li schopni milovat lidi?

Ale milovat sochy je mnohem jednodušší. Nevytvářejí žádné problémy.

 Člověk by se měl rozhodnout, že nebude žít jako stroj, protože stroj je neživý – je jen výkonný. Ale tento svět chce, abyste se chovali jako stroje, protože potřebuje výkonné lidi.

Po celý život pořád bojujete sami se sebou. Stali jste se svým nepřítelem. A pokud nepoznáte výšiny života – jeho radosti proměněné v blaženost a v extázi – dopouštíte se prvotního hříchu, protože se zříkáte života.

 Jakmile poznáte věčnost života a jeho radostný tanec, nemůžete nikomu škodit, protože všichni tvoří jeden celek. Nejsme oddělené ostrovy, jsme jeden kontinent. Ale lidé se nemohou chovat přirozeně, neznají tao, nemohou svobodně plynout s proudem života. Celý život naslouchali lidem, kteří jim říkali, že mají plavat proti proudu, což má za následek frustraci a neúspěchy – a pak je odsuzují. Jakmile se člověku nepodaří dosáhnout cíle, stane se terčem posměchu a odsuzování. A všichni neustále slyší, že si mají stanovit cíle, což je proti životu, radosti a přirozenosti – a neúspěch je zaručený.

 Dobré zprávy nejsou zprávy, a proto se v novinách píše jen o špatných a ohavných věcech. Sebetrýznění je psychická porucha. Není na něm vůbec nic obdivuhodného, je to pomalá sebevražda. Lítost, soucit a dokonce i soucítění jsou na nižší úrovni, než láska, protože láska je kreativní prožitek.

Milenci utvářejí jeden druhého. Díky tvořivosti jsou oba neustále svěží a noví.

 Nikdy svou lásku neklamte, protože žádný klam nezůstane nepoznaný a utajený. Buďte sami sebou. Buďte opravdoví. Láska je jako tanec, rychlý tanec, že je těžké rozpoznat, kdo je milující a kdo milovaný. Je to tanec pronikající stále hlouběji a hlouběji, až nakonec tanečník zmizí a zůstane jenom tanec, zůstane vír lásky.

 Zarathustra nesmírně miluje život a vše, co člověku nabízí. Je jediným mystikem, jenž naplno přijímá život. Nic neodmítá – život je dar existence. Radujte se z něj! Užívejte si ho, prožívejte ho. Tančete se stromy a s hvězdami. Milujte bez žárlivosti. Žijte bez soupeřivosti. Přijímejte lidi a nikoho neodsuzujte. Jsme schopni změnit život na zemi v božskou existenci. Náš život se pak stane vyjádřením božskosti, kterou budeme dále rozvíjet.

 Je zastáncem života, a právě proto nemá mnoho následovníků. Nebezpeční a destruktivní lidé jich mají milióny. A vyjímečný učitel a jedinečný mystik, jehož poselství je láska a život, má nejmenší náboženskou skupinku na světě.

 Jediným bohem je život a jedinou modlitbou je láska ……….

                                                                                                            ……. Tak pravil Zarathustra

3. 11. Brandon Bays - Cesta - rozhovor zde

3. 12.  HO´OPONOPONO: HAVAJSKÉ UČENÍ ŘÍKÁ, ŽE VŠE MÁME  VE  SVÝCH  RUKOU     zde

             Chcete-li lépe porozumět procesu nalezení vlastního Já pomocí Ho'oponopono, Viz www.hooponopono.org

3. 13. Jaroslav Dušek: MODLITBA ZA SVOBODU ZDE

 Pro lepší den, pro lepší celý život!  


4. VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE:

PROBUZENÍ A SJEDNOCENÍ  LIDU ČECH, MORAVY, SLEZSKA, SLOVENSKA A PLANETY ZEMĚ v LÁSCE A LASKAVOSTI.

VÝZVA K CELOSPOLEČENSKÉMU DIALOGU

Změna života do radosti a štěstí nastane samovolně a nenásilně, podle stupně uplatňování Laskavosti v denním životě.

Evoluční změna:
-       jednota vyjádřená harmonií,
-       ochota vyjádřená radostí,
-       pokora vyjádřená skromností,
-       trpělivost vyjádřená vytrvalostí,
-       laskavost vyjádřená slušností projevu.

Všechny nesnáze člověka začínají a končí v jeho sobeckém Egu, které svými přáními, touhou po výjimečnosti ho oddělují od celistvosti s Vesmírem. Záleží jen na něm, jak se ho zbaví a dá se bez výhrad do rukou nejvyšší kosmické inteligence - Boha. Jak naplní v každém okamžiku života každou svou myšlenku, slovo i čin harmonizující silou Vesmíru a jeho života, nic nežádající Láskou ke každému a ke všemu.

Co to je BUMERANG LASKAVOSTI ?

bumerang1-1Zkuste se někdy usmát na prodavačku v obchodě. Na takovou, která se vám zdá zvlášť neochotná a zamračená. Jen to zkuste! Uvidíte, že váš úsměv s ní tak či onak něco udělá. Buď vám ho rovnou vrátí, nebo znejistí ve své zamračenosti a když ji oslovíte znovu, bude se chovat vlídněji. Možná, že až bude obsluhovat dalšího zákazníka, bude se na něj už usmívat. Bude to váš úsměv, který mu věnuje.

Náš úsměv, vlídné slovo, sebemenší pomoc, to všechno jsou malé bumerangy laskavosti. Vylétají do světa a někdy urazí opravdu dlouhou dráhu. Nakonec se ale vždycky vrátí k tomu, kdo je vyslal. Jsou to malé vlídné zbraně mezilidských vztahů. Takových, jaké bychom si přáli mít. V přátelském, laskavém a bezpečném světě.

Zkusme společně něco udělat pro takový svět. Zkusme si položit otázku, jakou maličkost bychom každý den mohli udělat, abychom někoho potěšili, někomu pomohli, jiného náležitě ocenili a na někoho dalšího upozornili – je tady, takový či makový a zaslouží si vaši pozornost a lásku! VÍCE ZDE

 

LÁSKA

LÁSKA SAMA ZE SEBE SE RODÍ.

LÁSKA JAKO GEJZÍR TRYSKÁ,

LÁSKA JE LODÍ K PLAVBĚ VESMÍREM.

LÁSKA JE RADOST, JAS A TŘPYT,

LÁSKA JE STAV BYTÍ,

LÁSKA JE KOMPAS K PUTOVÁNÍ KRAJINOU,

KDE STÁLE VĚČNÉ SVĚTLO SVĚTEL SVÍTÍ.

LÁSKA JE SMYSLEM ŽIVOTA,

LÁSKA JE NÁVRAT K PODSTATĚ,

LÁSKA JE PŘIROZENOST BYTÍ.

LÁSKA JE BŮH V NÁS

KÉŽ NÁM VE TMĚ NAVŽDY JAKO MAJÁK SVÍTÍ!

V této Lásce budeme věčně spojeni s vibracemi všech Láskou naplněných srdcí na naší planetě.

Postupně nás prostoupí vědomí, že největší radostí je prožívat život nejen ke svému vlastnímu prospěchu, ale i k prospěchu celku.

Protože nespolupracující jedinec, jakožto buňka Vesmíru, se stává zhoubným nádorem ohrožujícím veškerý život stejně tak, jako pouze ve vlastním zájmu rozvíjející se buňka lidského těla.

Uplatňováním této vize v denním životě se přesvědčíme, že je to nejkratší Cesta k životu ve zdraví a radosti každého z nás.

Ulehčí nám to také objevit ostatní zákony harmonie života, jejichž nezbytnou existenci nic nežádající Láska podmiňuje.

Celonárodní rozšíření VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE je možné jen za pomoci dobrovolného zapojení co nejvíce dobrovolníků a profesionálů z řad novinářů. Tito lidé jsou nesmírně důležití, jelikož nám mohou pomoci zprostředkovat jednu ze základních hodnot, jistot, bez nichž lze jen těžko žít, totiž naději a přesvědčení, že

                     BOŽÍ PRAVDA VÍTĚZÍ NADE VŠÍM.

Cesta života ve zdraví, radosti, štěstí a Lásce je pro mne, pro tebe, pro vás, pro nás, pro lidstvo i naší planetu.

UŽ NEČEKEJME A TVOŘME NOVÝ SVĚT. NASTAL ČAS NA PLANETĚ ZEMI.

SVĚT LÁSKY, PRAVDY A SVOBODY NÁS VŠECH V JEDNOTĚ CELKU.

VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

VÝZVA K AKCI - PŘIDEJ SE A POŠLI TO DÁL

Více informací naleznete v "Manifestu života v Jednotě na vyšším stupni civilizace a Vizi Jednoty ve věku Vodnáře" zde

POVINNOST BEZ LÁSKY činí mrzutým

ODPOVĚDNOST BEZ LÁSKY činí bezohledným

SPRAVEDLNOST BEZ LÁSKY činí tvrdým

MOUDROST BEZ LÁSKY činí hrozným

PŘÁTELSTVÍ BEZ LÁSKY činí falešným

POŘÁDEK BEZ LÁSKY činí malicherným

ČEST BEZ LÁSKY činí domýšlivým

MAJETNOST BEZ LÁSKY činí lakomým

VÍRA BEZ LÁSKY činí fanatickým

ŽIVOT BEZ LÁSKY je nesmysl

ALE ŽIVOT V LÁSCE je štěstí a radost


4. Poselství a přání na cestu rokem 2019

" Nemůžeš být živa pouze chlebem. Přijď ke Mně pro duchovní potravu a výživu a Já tě naplním a pošlu tě dál osvěženou a obnovenou a plně spokojenou. " 

Jestliže jsi již jednou udělal s důvěrou krok vpřed, nikdy se nedívej zpět a nezačni litovat toho, cos nechal za sebou. Prostě očekávej tu nejkrásnější budoucnost a hleď, jak nastává. Nech vše staré za sebou; vše již skončilo. Bud vděčný za lekce, kterým ses naučil, a za zkušenosti, kterých jsi nabyl a které ti pomohly vyspět a umožnily ti hlubší porozumění, ale nikdy se nesnaž na nich ulpívat. To, co na tebe čeká, je mnohem, mnohem krásnější než to, co necháváš za sebou. Když svěříš svůj život Mému vedení a řízení, jak by mohlo cokoli špatně dopadnout? To se může stát jen tehdy, když uděláš krok vpřed, a pak jsi zvědav, zda jsi ho udělal správně, a dovolíš pochybnostem a obavám, aby se v tobě začaly hromadit, a pak zjistíš, že klesáš pod tíhou svého rozhodnutí. Nech tedy minulost odplynout a vykroč vpřed se srdcem naplněným láskou a vděčností. 
  
                                                                                            (Eileen Caddyová: Otevírání dveří do nitra)

AŤ ZPĚV ANDĚLŮ SLYŠÍTE  V KAŽDÉM DNI NOVÉHO ROKU 2019

VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

KLID A MÍR V DUŠI, DOBRÉ VZTAHY,

AŤ MÁTE VŽDY NĚKOHO BLÍZKÉHO, KTERÝ / KTERÁ BUDE VŽDY STÁT PŘI VÁS

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VŠEM!

ŽIJTE PŘÍTOMNOSTÍ - POHYB JE ZÁKONEM ŽIVOTA

Láskou přeje RUDA VONDŘICH


http://rozkvet.cz

https://www.facebook.com/ruda.vondrich

         https://www.facebook.com/groups/1065685226835698/

 

                                                  


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2019 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,