MANIFEST ŽIVOTA  V JEDNOTĚ
            
NA VYŠŠÍM STUPNI CIVILIZACE -

                   "PRAVDA JE PRAVDIVÁ !

                     LÁSKA JE LASKAVÁ !  

                  SVOBODA JE SVOBODNÁ !"

 VŠE DOBRÉ VŠEM!

                    VŠE LEPŠÍ VŠEM!

                                                     VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

NOVÝ OBČANSKÝ POZDRAV -  VYJADŘUJE SOUHLAS S NOVOU KVALITOU

ŽIVOTA, VE KTERÉ DEMOKRACIE JE SKUTEČNÁ SVOBODA.

POJĎME O NI SPOLEČNĚ USILOVAT A ŽÍT JI V DENNÍM ŽIVOTĚ NÁS VŠECH!

vydání: 24.4.2012 11.10 hod.(ve žluté tatvě Prithivi)                              POSLEDNÍ AKTUALIZACE  22. 12. 2021


VŠEM LIDEM ZEMÍ - ČESKÉ, MORAVSKÉ,

 SLEZSKÉ, SLOVENSKÉ A PLANETY ZEMĚ !

 

Motta:

" Všichni na jednom jevišti VELKÉHO světa stojíme,

          a cokoliv se tu koná, všech se týče !

 

"NECHŤ VŠECHNO VOLNĚ PLYNE, NECHŤ JE NÁSILÍ VZDÁLENO VĚCEM !"
 

"SVĚTLO MÁ MOC ZAHNAT TMU, NE NAOPAK.

KDEKOLI TOTIŽ VZCHÁZÍ SVĚTLO, TAM TMA BRZY BUĎ ŘÍDNE

NEBO MIZÍ. A NAOPAK TMA NEMÁ SIL, ABY ODSTRANILA SVĚTLO."

J.A.Komenský

"ŽIVOT JE VELKÁ SLAVNOST, NA KTEROU JSME VŠICHNI POZVÁNI.    
JEN NA NÁS ZÁLEŽÍ,
 JAK KAŽDÝ OKAMŽIK PROŽIJEME."  

                                          indická moudrost

"Má-li člověk v duši světlo, vyzařuje z něj krása.
Vyzařuje-li z člověka krása, vládne v jeho domě harmonie.
Vládne-li v jeho domě harmonie, panuje řád v národě.
Panuje-li řád v národě, je mír na celém světě."

                                             čínské přísloví

"Kde vládnou dobré mravy, tam jsou zákony zbytečné.
   Kde mravy upadají, nelze je zákony vynutit."

 "MY MUSÍME BÝT TOU ZMĚNOU, KTEROU SI PŘEJEME VIDĚT VE SVĚTĚ KOLEM NÁS"

                                                                                              Mahatma Gandhi

JINÝ SVĚT JE MOŽNÝ   jen tehdy, když každý z nás převezme OSOBNÍ odpovědnost za stav svého vědomí,

                                           blízké, národ a planetu Zemi právě teď  


Vážení přátelé,

po uplynulých více jak 30 -ti letech je nejvyšší čas

ZDVIHNOUT HLAVU A NASTOUPIT CESTU K NOVÉ KVALITĚ ŽIVOTA, obrody, uvědomění a zodpovědnosti vůči sobě, společnosti, národu, planetě a všem bytostem, se kterými jsme svými životy propojeni.

JDE O VYKROČENÍ K NOVÉMU NÁRODNÍMU OBROZENÍ

Pozdrav " VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!" můžeme symbolicky přijmout jako kamínek, který když zdvihneme, umožní vytrysknutí pramene všeobjímající a nic nežádající LÁSKY ke všemu co vzniklo ve Stvoření.

Láska je zázrak: Je stejně potřebná jako vzduch k dýchání - přináší život. Bez ní chodí člověk jako přidušený. Z láskyplného člověka se radují andělé a z úsměvu jeho srdce mají prospěch všechny živé bytosti.

Láska je ten obecný lék na bolesti a utrpení světa, jehož existenci předvídal již více před 350 léty Jan Amos Komenský ( zde )

Komenský vytyčil jasnou cestu – ke světlu. Ke světlu v temnotách, musíme dodat. Byly to temnoty, v nichž se lidstvo periodicky ocitá a jež ho vrhají na samotné dno existence. Komenský se zamýšlel nad stavem lidské existence a kupodivu neztrácel naději. On, pro něhož osobní beznaděj byla téměř každodenní skutečností.

Ve své emigraci sepsal významný spis Via lucis, Cesta světla, v němž naléhavě poukazuje na tři školy, v nichž člověk může získat vědomosti.

Tou první je škola světa. Druhou je škola čistého poznání. Třetí je škola Písma, tedy Boží.

Tato druhá a třetí škola jsou světlem, ke kterému se musíme ubírat, jestliže nechceme splynout s temnotou světa.

Komenský ovšem vnímal světlo ne jako fyzikální veličinu, ale jako jas vycházející z božských podstat a třídil je na vnitřní, vnější a věčné.

Toto triadické vnímání světla novověkého myslitele navazuje na prastará poselství, která najdeme již v pravěkých duchovních konceptech.

Světlo bylo ve všech kulturách symbolem projeveného božství, pravdy, poznání a osvícení. Bylo cílem, ke kterému směřovaly nesčetné generace (více ve spisu Via Lucis (Cesta světla) a zde ).

SPOJIT SE POUTEM LÁSKY V JEDNOTU VE PROSPĚCH VŠECH ŽIVÝCH BYTOSTÍ

VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU

Uskutečněme naší duchovnost teď a tady  na této Zemi

Návrh

VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE:

PROBUZENÍ A SJEDNOCENÍ

LIDU ČECH, MORAVY, SLEZSKA, SLOVENSKA A PLANETY ZEMĚ

v LÁSCE A LASKAVOSTI.

VÝZVA K CELOSPOLEČENSKÉMU DIALOGU

 

Vize je první, základní z vizí, je cestou k osvobození Lásky Laskavostí většiny našich lidí.

1. Je to tvůrčí myšlenka, jejíž uskutečnění v denním životě kladně ovlivňuje život každé buňky našeho těla, život každého jedince jakožto buňky Vesmíru, život rodiny, jakékoliv skupiny národa i celého lidstva.

2. Její působení není omezeno časem. Ovlivní jak lidstvo nynější, tak i jeho příští generace.

3. Má schopnost jednoduchým způsobem harmonizovat život jednotlivce a stejně tak i nejsložitějších miliardových společenství.

4. Je tak jednoduchá a příjemná, že ji každý můžeme uplatňovat okamžitě bez změny dosavadního života.

5. Nečiní si nárok na čas, je zadarmo a k jejímu uplatňování stačí znalosti základní školy.

6. K jejímu pochopení nepotřebujeme žádného prostředníka.

 Změna života do radosti a štěstí nastane samovolně a nenásilně,

       podle stupně uplatňování Laskavosti v denním životě.

Všechny nesnáze člověka začínají a končí v jeho sobeckém Egu, které svými přáními, touhou po výjimečnosti ho oddělují od celistvosti s Vesmírem. Záleží jen na něm, jak se ho zbaví a dá se bez výhrad do rukou nejvyšší kosmické inteligence - Boha. Jak naplní v každém okamžiku života každou svou myšlenku, slovo i čin harmonizující silou Vesmíru a jeho života, nic nežádající Láskou ke každému a ke všemu.

JAK VIZI  USKUTEČNIT?

ZÁKLADNÍ KROKY:

1.KROK: ROZHODNĚTE SE SPUSTIT BUMERANG LASKAVOSTI

bumerang1-1Zkuste se někdy usmát na prodavačku v obchodě. Na takovou, která se vám zdá zvlášť neochotná a zamračená. Jen to zkuste! Uvidíte, že váš úsměv s ní tak či onak něco udělá. Buď vám ho rovnou vrátí, nebo znejistí ve své zamračenosti a když ji oslovíte znovu, bude se chovat vlídněji. Možná, že až bude obsluhovat dalšího zákazníka, bude se na něj už usmívat. Bude to váš úsměv, který mu věnuje.

Náš úsměv, vlídné slovo, sebemenší pomoc, to všechno jsou malé bumerangy laskavosti. Vylétají do světa a někdy urazí opravdu dlouhou dráhu. Nakonec se ale vždycky vrátí k tomu, kdo je vyslal. Jsou to malé vlídné zbraně mezilidských vztahů. Takových, jaké bychom si přáli mít. V přátelském, laskavém a bezpečném světě.

Zkusme společně něco udělat pro takový svět. Zkusme si položit otázku, jakou maličkost bychom každý den mohli udělat, abychom někoho potěšili, někomu pomohli, jiného náležitě ocenili a na někoho dalšího upozornili – je tady, takový či makový a zaslouží si vaši pozornost a lásku!

Zamyslete se sami: jestliže dejme tomu 50 tisíc lidí napíše v průběhu týdne kladnou zprávu o tom, co se jim líbilo, pak alespoň 45 tisíc lidí bude šťastných a své štěstí a dobrou náladu pošlou dál. Hodí svůj bumerang laskavostiSvět kolem nich se maličko pozmění k lepšímu, něco se v něm rozsvítí. Copak to není zázrak?

Takový je efekt bumerangu laskavosti. Aby se rozběhl, musí ho někdo hodit jako první. Proč byste to nemohli být zrovna vy?

Věříme, že se vám myšlenka bumerangu laskavosti zalíbila stejně jako nám a že věnujete pozornost všem okamžikům, kdy pro vás někdo udělal více, než musel, více, než jste čekali. Čím více takových okamžiků najdete, tím více vlastních malých bumerangů laskavosti můžete poslat do světa  

Bumerang laskavosti funguje! Vytvářejte dobro a ono se k vám vrátí i s úroky! Vytvářejte ho v maličkostech, nezištně, bez sobeckého a netrpělivého očekávání, kdy se k vám vrátí zpět. A právě tehdy, po oběhnutí světa, se k vám váš dobrý skutek vrátí v potřebný čas, na potřebném místě. Pragmatici a materialisté budou mít zato, že jste prostě měli štěstí. V takovém případě však by byl život lidí, konajících dobré skutky, jediným nepřetržitým proudem náhodného štěstí a zdaru!

A hlavně – pamatujte si vždycky, že pravidlo bumerangu platí i u špatných skutků – ať tedy raději pracuje pro dobro vaše i všech na této zemi!

Podívejte se na inspirující video „Bumerang laskavosti“  zde   

LASKAVÝM ŽIVOTEM

                     JE

 ZMĚNA MOŽNÁ

Nyní, více než kdy jindy,

buďme odhodláni budovat laskavější a jednotnější svět!

 

 

 

2.KROK: ROZHODNĚTE SE  VYTVÁŘET TO, CO CHCETE, ZÁROVEŇ KU PROSPĚCHU VŠECH

  1. JAK TVOŘIT ČESKOU REPUBLIKU, KTEROU CHCETE! - YouTube

NEBUĎME V ROLI OBĚTÍ

KULTIVUJME V SOBĚ RADOST

PĚSTUJME VĚDOMĚ LASKAVOST K BLIŽNÍM

DEJME POZORNOST TOMU, CO CHCEME ZMĚNIT VE SVÉM ŽIVOTĚ

NAJDĚME KLADNÉ STRÁNKY NA BLIŽNÍCH

VYZKOUŠEJME NĚCO NOVÉHO

POJĎME VĚDOMĚ ZMĚNIT SVÉ POSTOJE

 🟡 výzva všem, kteří chtějí opravdovou změnu.

🟡 výzva všem skeptikům, polemikům a negativistům, kteří neustále jsou v neprospěšném rozpoložení

       a nejsou spokojeni se svými životy, ať dělají cokoliv.

🟡 výzva všem, kteří míní vyrazit do ulic a ukazovat na vše, co se děje BLBĚ.

🟡 výzva všem, kteří chtějí zkusit něco, CO MÁ POTENCIÁL MĚNIT SVĚT.

 2.  Duše K - tentokrát o vědomém vytváření toho, co chcete s Bárou Englischovou 8.10.2021 - YouTube

 3. Duše K - tentokrát o umění být zdráv s lékařem Janem Vojáčkem 13.11.2021 - YouTube

4.  Prostě Jaroslav Dušek. - YouTube

 

      3. KROK: ROZHODNĚTE SE  UDĚLAT SVĚT LIDŠTĚJŠÍ  - VYTVÁŘEJME SPOLEČNĚ

                      PODMÍNKY  KE VZNIKU CELO -ZEMSKÉHO UNIVERZÁLNÍHO STÁTU (dále CZUS) 

                     s využitím poselství duchovních velikánů  Jana Amose Komenského a Jana Maliarika

                                               (VIZ ODKAZY NÍŽE)

*********************************************************

Láska jako vědomá volba

Písmo praví: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu“ (Genesis 1:27). Je-li Bůh Láska, je i Člověk Láska, byl-li stvořen k Jeho obrazu. Člověk je tedy zrcadlem Lásky Boží. To platí pro každého z nás, rozdíl je jen v tom, kdo si je toho vědom. A další úrovní je, kdo podle toho uvědomění koná.

Záměrně píšu Člověka s velkým „Č“, protože ten je obvykle až cílem lidského vývoje, člověk (nevědomý) se k Člověku teprve vyvíjí. A kdo je to tedy ten Člověk s velkým „Č“?

Na počátku byly lidské bytosti vědomé, to znamená, byly si vědomy své duchovní podstaty a neustálého propojení s Bohem. Lidé znali Boží Vůli a také podle ní konali. Ale nebyla v tom svobodná vůle. Láska byla DANOSTÍ, z hlediska vývoje Vesmíru však bylo nutné, aby se stala SVOBODOU.

A tak lidé upadli do zapomnění. Zapomněli na svou božskou podstatu, „oddělili“ se od ní a vrhli se do prožívání své osobnosti, toho jediného, co nyní znali. Rajskou blaženost vystřídal člověk za strastiplnou cestu. Celá ta vývojová cesta utrpení a bolesti daná omezeným pohledem a sobeckým charakterem Ega, měla však jediný cíl. LÁSKU! Tentokráte se pro ni ale člověk musel rozhodnout sám, každý se sám musí rozhodnout, zda poklekne před šelmou, nebo před Beránkem.

Vlastně v celém tom vývoji lidstva není jiného smyslu, než aby se LÁSKA stala VĚDOMOU VOLBOU. Pak teprve se může, obohacena, zase vrátit Domů. Člověk se vrátí v Synu Člověka.

Zdroj zde Přidáno 15. 11. 2019

**************************************************************************************

LÁSKA

LÁSKA SAMA ZE SEBE SE RODÍ.

LÁSKA JAKO GEJZÍR TRYSKÁ,

LÁSKA JE LODÍ K PLAVBĚ VESMÍREM.

LÁSKA JE RADOST, JAS A TŘPYT,

LÁSKA JE STAV BYTÍ,

LÁSKA JE KOMPAS K PUTOVÁNÍ KRAJINOU,

KDE STÁLE VĚČNÉ SVĚTLO SVĚTEL SVÍTÍ.

LÁSKA JE SMYSLEM ŽIVOTA,

LÁSKA JE NÁVRAT K PODSTATĚ,

LÁSKA JE PŘIROZENOST BYTÍ.

LÁSKA JE BŮH V NÁS

KÉŽ NÁM VE TMĚ NAVŽDY JAKO MAJÁK SVÍTÍ!

                                                       (RV)

*********************************************************************************************************************************************************

     Korintským 13

***********************************************************************************************

V této Lásce budeme věčně spojeni s vibracemi všech Láskou naplněných srdcí na naší planetě.

Postupně nás prostoupí vědomí, že největší radostí je prožívat život nejen ke svému vlastnímu prospěchu, ale i k prospěchu celku.

Protože nespolupracující jedinec, jakožto buňka Vesmíru, se stává zhoubným nádorem ohrožujícím veškerý život stejně tak, jako pouze ve vlastním zájmu rozvíjející se buňka lidského těla.

Uplatňováním této vize v denním životě se přesvědčíme, že je to nejkratší Cesta k životu ve zdraví a radosti každého z nás.

Ulehčí nám to také objevit ostatní zákony harmonie života, jejichž nezbytnou existenci nic nežádající Láska podmiňuje.

Celonárodní rozšíření VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE je možné jen za pomoci dobrovolného zapojení co nejvíce dobrovolníků a profesionálů z řad novinářů. Tito lidé jsou nesmírně důležití, jelikož nám mohou pomoci zprostředkovat jednu ze základních hodnot, jistot, bez nichž lze jen těžko žít, totiž naději a přesvědčení, že

                     BOŽÍ PRAVDA VÍTĚZÍ NADE VŠÍM.

Cesta života ve zdraví, radosti, štěstí a Lásce je pro mne, pro tebe, pro vás, pro nás, pro lidstvo i naší planetu.

                                        * * * * * * * * * * * * *

Pozdrav VŠE DOBRÉ VŠEM ! jsem poprvé na veřejnosti představil dne 17.3. 2012 na demonstraci za demisi vlády a presidenta ČR. . Následně jsem myšlenky s ním spojené rozvíjel tak, že dne 3.4. jsem dospěl k variantě VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

Následně pak vznikl výše uvedený MANIFEST" díky poselství, které paní Marie Nestěrová přijala 26.3. 2012 (podrobněji v knihách "Psychospirituální transformace",  uvedených níže) a rezonanci myšlenek mého vzácného přítele Michala Burdy, staršího Vodnáře pražského, zakladatele Kruhu přátel Vodnářského věku a autora knih Vesmír v nás I,II. a III., který mi před odchodem na druhý břeh předal štafetu Vize České země ve Věku Vodnáře a Výzvy k celonárodnímu dialogu. ZDE

* * * * * * * * * * * * *

 

Manifest si klade za cíl být inspirací ke změně vlastních postojů a odvaze jednotlivců i skupin 

a k podpoře a nastartování změny současného nevyhovujícího stavu zejména vztahů ve společnosti.

Manifest a Vize mohou podpořit NOVÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ VŠECH LIDÍ DOBRÉ VŮLE USILUJÍCÍCH O SPOLUPRÁCI A SPOLEČNOU TVORBU POSPOLITOSTI OBČANŮ NA VYŠŠÍM STUPNI CIVILIZACE - CIVILIZACI NENÁSILÍ

Doufám také, že se stane nástrojem integrace dosud roztříštěných iniciativ a jejich aktivit navrhujících alternativní řešení potřebných změn ve společnosti ke prospěchu všech.

Jednou z cest rozvoje a naplnění výše uvedených myšlenek je navržený a postupně uskutečňovaný

                                                         PROGRAM HARMONIE 


UŽ NEČEKEJME A TVOŘME NOVÝ SVĚT. NASTAL ČAS VYTVÁŘENÍ JEDNOTY NA PLANETĚ ZEMI.

SVĚT LÁSKY, PRAVDY A SVOBODY NÁS VŠECH V JEDNOTĚ CELKU.

                                                         *******

 JEDNA Z MOŽNÝCH CEST JAK ZAHÁJIT ZMĚNU VE PROSPĚCH VŠECH

(Videozáznam přednášky z 27. 11. 2016)


 

VÝZVA K AKCI - PŘIDEJ SE A POŠLI TO DÁL

Motto:
Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny. zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevření ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají, jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Beze změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a budˇ vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.
( Eileen Caddyová, Otevírání dveří do nitra)


Žádná situace nemá nad námi moc a jak ji prožíváme závisí na našem postoji. Nic co nechceme, se nestane a každý účastník nějaké situace se přičinil o její vznik. Otázka postoje je vždy otázkou vědomí lásky. Kde je nejčastější příčina selhání vztahů - bránění druhému, aby byl svobodný, chtění ho vlastnit. Omezováním můžeme však získat otroka, ne milujícího člověka. Je to projev moci, ne lásky. Láska je nekonečno bez hranic, láska je svoboda, která se nedá spoutat.
Člověk má v podstatě absolutní svobodu a volnost v čemkoli a všechna omezení si klade sám
sobě.

Každý z nás je tu proto, aby jedinečným neopakovatelným způsobem zahrál svou vlastní hereckou roli. Každý je tu pro sebe a zároveň pro všechny. Jelikož však žijeme v otroctví zvyků, předsudků a omezení, která nám brání projevit to, čím jsme -lásku bez zábran. Zvyk je omezení, omezení je otroctví, otroctví je vězení lásky, a tam, kde je láska uvězněna -neprojevena, nemůže být štěstí.
Osobní příklad může přesvědčit další váhající o tom, že změna mysli, srdce a ducha je obohacením života, že je to jednak zdroj nových zážitků a kontaktů s nimiž bychom se v životě jinak nepotkali, jednak posílení proměn stavu světa.

 

Nemějte strach. Toto je úvodní probouzení. Následujte svojí zvědavost. Pokračujte v bádání.

Rozdělte se o své poznatky s dalšími lidmi. Budete mít nové přátele.

Nejste sami, jste součástí celku. Všichni jsme v tom společně. Poznejte to, prociťte to, dejte to najevo. To je druhá fáze probouzení. Děkuji Vám, že přemýšlíte.

Jděte a přičiňte se o to, aby si to uvědomili další lidé. Předejte zprávu alespoň třem lidem a doporučte jim, aby zprávu předali alespoň dalším třem lidem. Ti zas dalším třem ............

Princip "Pošli to dál" způsobí, že informace se budou osobní komunikací z očí do očí a od ucha k uchu šířit rychle a nezávisle na tisku, rozhlasu a televizi.

Když nás bude dost, stane se něco velkého.

Přidejte se a zvolte si  FORMU PODPORY SPOLEČNÉ VĚCI,

která vyhovuje Vašim možnostem a potřebám

 (text na vyžádání info (zavináč)rozkvet.cz )

******************************************************************************************************************

Motto na cestu -"Pošli to dál"

Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil, aby odstranila světlo."

                                              Myšlenky J.A.Komenského z díla "Via Lucis - Cesta světla" (Letos je rok 415 výročí od narození (28.3.1592-15.11.1670)

Demokracie vyžaduje zpětnou vazbu zdola směrem nahoru, neboli se předpokládá aktivní účast občana ve veřejném dění.

Lidé musí dát nahoru signál:

 Chceme to tak a tak.

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

VŠE DOBRÉ VŠEM! VŠE LEPŠÍ VŠEM! VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich

                                        V Praze, 24.4.2012 11.10 hod.(ve žluté tatvě Prithivi)NA CESTĚ NOVÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ MŮŽEME ROZVÍJET

 

POSELSTVÍ DUCHOVNÍHO VELIKÁNA

JANA AMOSE KOMENSKÉHO (JAK)

SOUČASNÉMU SVĚTU A LIDSTVU

 ZEJMÉNA

VIA LUCIS /CESTA SVĚTLA

                                                                                                                                                                  Přidáno 14. 3. 2021


 

 

POSELSTVÍ DUCHOVNÍHO VELIKÁNA

JÁNA MALIARIKA (KJM)

SOUČASNÉMU SVĚTU A LIDSTVU

 

                                                                                                                                                                 Přidáno 12. 3. 2021

                                                                                                                                                 


 

                    MYŠLENKY MOUDRÝCH

 

1. OTÁZKA OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTI

.(Ukázka z přednášky Eckharta Tolle - přepis krátkého videa z jeho TV, kde odpovídá na otázku odpovědnosti) 

Posluchač:
Myslím na budoucnost země, na vývoj lidstva a podobné věci, a občas mám velký pocit odpovědnosti. Můžete něco říci o odpovědnosti?

Eckhart Tolle: 

Ano, je to podivné slovo. Mělo by se zdůraznit, že když se na něj díváte (responsibility), vypadá to, jako by šlo o schopnost odpovídat ... Takže, za co máte převzít odpovědnost ... Za prvé, znamená to převzít odpovědnost za stav svého vědomí, které určuje, jaký svět vytváříte. Vy, protože vy jste lidstvo. Lidstvo není abstraktní pojem, který neexistuje, protože lidstvo je lidská bytost. Vy jste lidstvo.

Takže abyste jako lidstvo převzali odpovědnost, musíte nejprve převzít odpovědnost za svůj stav vědomí. Protože pouze nemocný nebo dysfunkční stav vědomí produkuje nemocný nebo dysfunkční svět. Slovem svět myslím lidmi vytvořený svět, který byl vnucen tomu, co zde na planetě již bylo. Na planetě, která je potenciálním rájem, neuvěřitelným šperkem, bytostí s velkou inteligencí – od níž nejsme odděleni – ale ta bytost prochází procesem přechodu. A každý proces přechodu je kritický – může to nebo nemusí fungovat, a v tom případě bytost musí jít jinou cestou. Ale váš stav vědomí určuje, jaký svět vytváříte, jakou činnost konáte a jaké následky vaše činnost má.

Takže mým hlavním úkolem zde je zabývat se příčinou dysfunkce, která spočívá v lidské mysli, dysfunkcí lidské mysli, která je někdy v zenu nazývána nemocí lidské mysli. Takže jak to vidím já, a každý, kdo se učil historii, o tom nemůže pochybovat, v lidech je hluboko zaseta dysfunkce, která je zde již po tisíce let, a pokud v ní nedojde k posunu, pak nás tato dysfunkce zničí. Pravděpodobně nezničí planetu, protože planeta má ohromné zdroje, ale bude jí chvíli trvat, než se vzpamatuje.

Vše, co musíte udělat, je zejména převzít odpovědnost za stav své mysli teď. Teď. A o tom je celé toto učení. Jaký je stav mého vědomí v tuto chvíli? Vytvářím rušení? Vytvářím negativitu? Vytvářím konflikt nebo utrpení pro sebe či ostatní? Vytvářím vnitřní znečištění? Znečišťuji tu nádhernou bytost, kterou jsem? Nepřetržitým, absurdním pohybem myšlení, které vytváří negativní emoce, vytváří celou entitu, která je iluzorní, a kterou nazývám Já.

Takže převzít odpovědnost, k tomu potřebujete být ve stavu probuzení, kdy si můžete říci: OK, teď přebírám odpovědnost.

Někteří lidé vůbec nevědí, že je možnost převzít odpovědnost. To proto jste tak důležití. Každý, kdo si to uvědomuje, to jest vy, je počátkem transformace světa. Nevím, kdo první vymyslel tu slavnou větu, co v těchto dnech často slyšíte: Musíte být změnou, kterou chcete vidět. Musíte ji ztělesnit. Ale není prvotní to, co činíte, je něco prvotnějšího, a to kdo jste.

Kdo jste, to je stav vašeho vědomí. Cokoliv děláte, plyne odtud. Takže vaše odpovědnost je prvotně transformovaný stav vašeho vědomí právě teď. Jakmile pochopíte, že v tom je vaše odpovědnost, tak už to víte.

Lidé, kteří ještě nejsou na té úrovni, si to neuvědomují, a to je v pořádku, nemůžete očekávat, aby celý svět již byl na tomto stupni. Stačí, že převezmete odpovědnost vy, s vědomím, že je ještě několik milionů ostatních, kteří nevědí, že mohou převzít odpovědnost, protože žijí v takové nevědomosti, že vidí veškeré zlo v ostatních ... To, co vidí, je zlo v nich samých. A v polovině světa vidí své nepřátele. A všechno je z toho.

To je v pořádku – pouze ti, kteří jsou toho schopni, jsou žádáni, aby převzali odpovědnost. Ale i ti, kteří jsou ještě naprosto nevědomí, na jednu stranu nevědí, co dělají, jak řekl Ježíš na kříži: „Nevědí, co činí.“ Jinými slovy, jsou v moci nevědomých sil, nevědomých mentálních emočních proudů. Nevědí, co dělají. Nemůže se po nich žádat odpovědnost. Ale lidé řeknou: „Cože? Měla by být po nich požadována!“ Ne, nemohla, protože nevědí, co dělají. Avšak fakt, že nemohou být odpovědní, neznamená, že netrpí následky své nevědomosti. Takže vytvářejí utrpení. A utrpení je vlastně oheň, který spaluje ego. Kolektivní ego i osobní ego.

Je to dlouhá cesta, pomalá cesta, bolestivá cesta. A existuje zkratka, kterou vytváří e kterékoli duchovní učení. Bolestná cesta, dlouhá cesta. Probouzení. Více a více utrpení. Planeta možná nevydrží tak dlouhý učební proces lidstva. Takže jestliže se učební proces lidstva nezkrátí, dá se pochybovat, že zda planeta dovolí lidstvu dále se učit skrze utrpení po dalších 500 let nebo jen 300 let nebo jen sto let. Takže tohle je vaše odpovědnost za to vše ... Děkuji.


2. DEMOKRACIE JE SKUTEČNÁ SVOBODA  - POSELSTVÍ DO DALŠÍCH DNŮ      

Lidstvo prožívá zcela mimořádné období svého vývoje, které by mělo být spojeno s transformací lidského vědomí a vstupem člověka do vyšších duchovních dimenzí.

Věra Bučilová a Marie Nestěrová  nabízejí v níže uvedených knihách zdánlivě jednoduché a prosté interpretace nejvyšší moudrosti a duchovních zákonů. Jejich jazyku může rozumět každý čtenář a každý si jistě v textu najde podněty k zamyšlení nad svým způsobem žití či přímo konkrétní odpovědi na svoje problémy.

Knihy vznikly za laskavé spolupráce bytostí světla, z jejich myšlenek a zpráv pro nás všechny na planetě Zemi.                      Jde o poselství bytostí světla v pravdě a lásce.

Jsou to vlastně metodické orientační pomůcky pro každého z nás. Knihy jsou užitečným a zcela nezbytným průvodcem pro každého, kdo chce vykročit na cestu transformace připraven.

Ukazuje principy života a stvoření v řádu pravdy a lásky dle principu vesmíru ( ve - smíru) a způsoby jak je používat.

Obsahují malý návod, jak lze uplatnit schopnosti každého jednotlivce pro dobro všech na planetě Zemi, jako nové programy nekonečna..............."

Knihy jsou v podstatě "metodické příručky - otvírák duchovního rozměru" pro všechny.

Jsou učebnicí nového myšlení a užitečným průvodcem pro každého na cestu do nového života.

JSOU TO  METODICKÉ ORIENTAČNÍ POMŮCKY A NÁSTROJE INTEGRACE NA CESTĚ KE SJEDNOCENÍ VE SPOLEČNOSTI PRO KAŽDÉHO Z NÁS


A. Věra BUČILOVÁ, Marie NESTĚROVÁ:

       PSYCHOSPIRITUÁLNÍ TRANSFORMACE 1

                     NEKONEČNÉ MOŽNOSTI NA PLANETĚ ZEMI

         2012, Grada,  česky, pevná vazba, formát 10,3 × 20,5 cm, 144 stran

Citace vybrané části z první kapitoly knihy:

"........Podle  mayského kalendáře 28. 11.2011 skončila doba 9 podsvětí(pod světlem) a začala doba 13 nebes(ve světle, pravdě a lásce).

Nová doba je ze své podstaty úplně jiná než předcházející.

To znamená, co platilo dosud už platit nebude, a je třeba se na změny připravit.

Co tedy již nebude platit?

 

ZPŮSOBY A VZORCE CHOVÁNÍ LIDÍ, KTERÉ NEBYLY VEDENY V LÁSCE A PRAVDĚ.

Novou dobu přináší cyklus z vesmíru, kde je základní silou pravda a láska, která drží vše pohromadě a zajišťuje dokonalou funkčnost.

Proto láska v novém věku bude hrát tak důležitou roli,protože ona zajistí i funkčnost zde na Zemi a funkčnost všech našich nových systémů ve společnost. Zajistí přežití nás všech v duchu jednoty, kterému nás bude vyučovat.

Chopme se tedy nových způsobů chování i jednání v lásce a pravdě a jednejme tak všude. Život nás bude nadále vyučovat. Je na nás jak rychle to budeme zvládat a chápat.

Čemu je třeba více porozumět a co nového si osvojit?

Čeká na nás spousta změn a rozhodnutí, které se týkají fungování planety, společnosti i našich životů, jež s tím úzce souvisejí.

Je třeba v klidu a uvážlivě si věci prohlédnout s ohledem na jednotu nás všech, následně udělat v lásce a pravdě rozhodnutí, řešit a vybudovat nové systémy.

Pak budou lidé v klidu, míru, spokojenosti a v bezpečí. Budou schopni dalších pozitivních kroků a budou schopni jít dál ve svém evolučním vývoji.

Proto vám předkládáme k nahlédnutí a prostudování určité podněty, které vám přiblíží a napomohou pochopit novou dobu. Jsou zde také nové modely chování nás všech.

Berte to,prosím, jako malý návod, jak lze uplatnit schopnosti každého jednotlivce pro dobro všech na planetě Zemi, jako nové programy nekonečna..............."

 podrobná informace o knize zde


B.Věra BUČILOVÁ, Marie NESTĚROVÁ:

       PSYCHOSPIRITUÁLNÍ TRANSFORMACE 2

                 JEDNOTA NA PLANETĚ ZEMI

                       

2020, ProfiSales, první vydání, česky, pevná vazba, formát 10,3 × 20,5 cm, 167 stran                                                                                                        Osm let netrpělivě očekávaný druhý díl Psychospirituální transformace - JEDNOTA NA PLANETĚ ZMI je v knižní podobě skutečností.

Lidstvo prožívá zcela mimořádné období svého vývoje, které by mělo být spojeno s transformací lidského vědomí a vstupem člověka do vyšších duchovních dimenzí.

Věra Bučilová a Marie Nestěrová nabízejí ve své knize zdánlivě jednoduché a prosté interpretace nejvyšší moudrosti a duchovních zákonů. Jejich jazyku může rozumět každý čtenář a každý si jistě v textu najde podněty k zamyšlení nad svým způsobem žití či přímo konkrétní odpovědi na svoje problémy.

Kniha vznikla za laskavé spolupráce bytostí světla, z jejich myšlenek a zpráv pro nás všechny na planetě Zemi. Jde o poselství bytostí světla v pravdě a lásce.

Všechny myšlenky napsané v této knize nám byly nadiktovány jako odpovědi na naše otázky vyšší inteligencí vesmíru, byly nadiktovány bytostmi světla, které nám pomáhají stvořit nový, lepší svět na planetě Zemi.

Svět  radosti a lásky.

Bytosti světla nám ukazují principy života a stvoření v řádu pravdy a lásky dle principu vesmíru ( ve - smíru) a způsoby jak je používat.

Tak vznikla tato kniha jako metodická orientační pomůcka pro každého z nás.

Kniha vznikla za laskavé spolupráce bytostí světla, z jejich myšlenek a zpráv pro nás všechny na planetě Zemi.

Prosíme Vás, čtenáře, o laskavé přijetí poselství bytostí světla v pravdě a lásce.

Už nečekejme a tvořme nový svět. Nastal čas na planetě Zemi. Svět lásky, pravdy a svobody nás všech v jednotě celku.

Děkujeme všem bytostem světla, kterým na nás lidech tolik záleží, za jejich lásku, světlo, pravdu a trpělivost při vzniku této knihy.

Děkujeme také všem bytostem na planetě Zemi, které nás při vzniku této knihy podporovaly a pomáhaly nám.

S láskou autorky.


Je to vlastně metodická orientační pomůcka pro každého z nás.

Knížka je užitečným a zcela nezbytným průvodcem pro každého, kdo chce vykročit na cestu transformace připraven.

Ukazuje principy života a stvoření v řádu pravdy a lásky dle principu vesmíru ( ve - smíru) a způsoby jak je používat.

Obsahuje malý návod, jak lze uplatnit schopnosti každého jednotlivce pro dobro všech na planetě Zemi, jako nové programy nekonečna..............."

Kniha je v podstatě "metodická příručka - otvírák duchovního rozměru" pro všechny.

Je učebnicí nového myšlení a užitečným průvodcem pro každého na cestu do nového života.

Je to druhý díl z plánovaných tří.


Druhý díl  se  mimo jiné  zabývá následujícími okruhy témat

Demokracie je skutečná svoboda. Svoboda ducha.

Chceme už klid a mír. Mír zbraní i slov.

Komu je třeba pomáhat?

Chceme-li lepší život, podívejme se co nám v tom brání.

Co s tím uděláme?

Jak to realizovat?

Kdo umí řídit sám sebe?

NOVÉ PRINCIPY DEMOKRACIE 

STRUČNÝ OBSAH KNIHY

     PŘEDMLUVA

1.  DEMOKRACIE JE SKUTEČNÁ SVOBODA

2.  POSTAVENÍ ČLOVĚKA VE SPOLEČNOSTI A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOST

3.  GENERACE  -  spolupráce generací a jejich spojení

4.  MLADÍ LIDÉ  -  nekonečné možnosti realizace

5.  CO JE DUCHOVNO, CO JE TO BÝT DUCHOVNÍ ?

6.   RODINA

7.   SOULAD MEZI MUŽEM A ŽENOU

8.   DUCHOVNÍ ROZMĚR V NÁS

9.   SVOBODA  -  naše volba

10. ORIENTACE VE SVÉM VLASTNÍM ŽIVOTĚ

11. SPOJENÍ VĚDY S DUCHOVNÍM ROZMĚREM

12. VNITŘNÍ TRANSFORMACE

13. KOMUNIKACE V PRAVDĚ A LÁSCE

14. SPOLUPRÁCE V JEDNOTĚ

15. POZNÁNÍ

16. JEDNOTA NA PLANETĚ ZEMI

17. NAŠE ŽIVOTNÍ ÚKOLY  -  výukový program jednotlivce

18. REALIZACE V PRAVDĚ A LÁSCE

19. NOVÉ MYŠLENÍ  -  naše realita

20. VZDĚLÁVÁNÍ 

 podrobné informace o knize naleznete zdeNÁSLEDUJE  VÝBĚR  ODKAZŮ NA DALŠÍ INSPIRACE,  KTERÉ  PODPORUJÍ 

 VIZI JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE                                  * HNUTÍ THRIVE (ROZKVĚT) Thrive Movement | ThriveOn

"Ti, kteří milují mír, se musí naučit organizovat se stejně efektivně jako ti, kteří milují válku."

                                                                                                             Martin Luther King Jr.

Po rozšíření našeho vědomí a pochopení systémů útlaku, které brání lidstvu v prosperitě, přichází čas jednat.

Zde nabízíme nástroje a strategie, které můžeme použít k tomu, abychom mohli zasít základní, transformační a nadpolitické hnutí k vytvoření světa, kde má každý příležitost prospívat.

Když najdeme způsob, jak zklidnit naše tělo a mysl, přirozeně najdeme tichý, nereaktivní stav, ze kterého můžeme prozkoumat náš skutečný úděl.

S touto jasností můžeme přirozeně zkoumat, jak můžeme nejlépe přispět světu.

Pak můžeme spolupracovat s ostatními, abychom znásobili naší efektivitu.

Abychom účinně překonali současnou realitu, musíme neochvějně snít větší sny,

když budujeme nové systémy na podporu nového světa.

Nedodržování statu-quo se stává strategií k budování tohoto nového světa a spíše než nízko úrovňovým,

 zdánlivě nekonečným kolem odporu vůči tomu, co je.

Ne všechny akce jsou stejně účinné.

Pochopení povahy útlaku a naší pravé a jedinečné oběti poskytuje dokonalou kombinaci

                 k osobnímu a globálnímu léčení a transformaci. 

                                                                                 


* Video s Utajeným poselstvím Michaela Jacksona naprosto resonuje s Vizí Jednoty ve věku Vodnáře   je nově k dispozici zde: Michael Jackson Utajená poselství - Tohle vám media neukáží


* Laskavost, soucit a jak se zbavit ega - Proměna (The Shift) - Wayne W. Dyer  (Video)

Film Proměna je novou perlou mezi filmy osobního a duchovního růstu. Na pozadí několika lidských osudů se rozkrývá touha po vnitřní změně, po přerodu, po opravdovém smyslu. Hrdinové filmu řeší peníze, honbu za kariérou, postoj k bezdomovci, potřebu pocitu důležitosti, lásku k luxusnímu životnímu stylu, touhu po slávě, obětování se rodině, plnění dětských snů, ochotu přispět ostatním a zajímat se o ně, otročení společenským konvencím a statusu, snahu najít partnera...

Film nejenom inspiruje, ale také učí, jak si vytvořit smysluplný život a jak naslouchat vnitřnímu hlasu, přestat tlačit na pilu a napojit se na "zdroj", který poskytuje nekonečnou sílu a jediné přesné vedení.

přidáno 22. 10. 2012

Původní video bylo  z netu odstraněno                      

Navzdory cenzuře je video nově ke stažení  zde       Přidáno 20. 11. 2020

Přehled nejzajímavějších myšlenek z filmu zde


                         Video s Poselstvím

 * Změna je nevyhnutelná (POZEMŠŤANÉ - ukázka z filmu

       Skutečná pravda o zvířatech a lidech... A o nutných změnách postojů, myšlení a našeho   chování, bez kterých  na  planetě Zemi nepřežijeme. Protože se nás zbaví..

POZEMŠŤANÉ je celovečerní dokument o absolutní závislosti lidstva na zvířatech (domácí mazlíčci, potrava, oblečení, zábava a vědecký výzkum) a zobrazuje také naši naprostou neúctu k těmto takzvaným “zvířecím živitelům”. Film byl namluven Joaquinem Phoenixem (Gladiator), hercem, nominovaným na Oscara, o hudbu se postaral kritiky opěvovaný Moby. 

 
Pro svou hloubkovou studii prodejen se zvířaty, puppy mills a útulků, velkochovů, trhů s kůží a kožešinami, sportovního a zábavního průmyslu, a nakonec i lékařské a vědecké profese, POZEMŠŤANÉ používá skryté kamery a nikdy nezveřejněné záběry, aby zdokumentoval denodenní praktiky jedněch z největších průmyslů na světě, které závisí na zvířatech kvůli zisku. Silný, informativní a myšlenky provokující POZEMŠŤANÉ je zdaleka nejrozsáhlejším dokumentem o vztahu přírody, zvířat a lidských ekonomických zájmů. Existuje mnoho dobrých filmů o právech zvířat, ale tento přesahuje všechna nastavení. POZEMŠŤANÉ volají po tom, aby byl viděn. Vřele doporučujeme! 

 
Trvalo celých 5 let vytvořit POZEMŠŤANY. Co začalo jako Zpráva veřejné služby o kastraci a sterilizaci domácích zvířat, se vyvinulo v celovečerní dokument o každém větším tématu souvisejícím se zvířaty. Autor a režisér Shaun Monson začal natáčet v útulcích v L.A., na Long Beach a v severním Hollywoodu. Zprávy veřejné služby byly brzy hotovy, poté co se Monson začal zajímat také o jiná témata, jako je jídlo a výzkum na zvířatech. Brzy shromáždil knihovnu plnou materiálu od několika organizací pro ochranu zvířat a začal vše editovat. Byl to dlouhý proces. Jak se postupně dávaly dohromady záběry, ve fázích se nahrávalo Joaquinovo vyprávění a byl přidán soundtrack. Kromě použití kompletního repertoáru od Mobyho byly pro tento film napsány i některé nové songy. V roce 2005 měl dokument premiéru na Artivist Film Festivalu (kde získal cenu pro nejlepší dokument), poté následoval Bostonský mezinárodní filmový festival (kde získali cenu pro nejlepší obsah) a nejnověji San Diego Film Festival (kde získal cenu pro nejlepší dokument a Joaquin Phoenix navíc získal Humanitní cenu za práci na tomto filmu). POZEMŠŤANÉ je dostupný na DVD od 4. listopadu 2005.

Tři stádia pravdy:

  • Výsměch
  • Prudký odpor
  • Přijetí

ČÁST PRVNÍ: DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Pro většinu z nás znamená vztah ke zvířatům vlastnictví jednoho či dvou domácích mazlíčků. Takže odkud se naši mazlíčci berou? Nám nejzřejmější způsob, jak zvířata slouží lidem, je jako společníci. Pro takové vše začíná u chovatelů. Ne všichni chovatelé se dají považovat za profesionály. Ve skutečnosti může být v téhle profesi chovatelem každý. Zverimexy a psí chovné stanice Do zverimexů přichází většina zvířat z chovných stanic. Často o tom ani prodejci nevědí. Psí chovné stanice jsou nízkorozpočtové podniky chovající psy na prodej do obchodů a dalším odběratelům. Často jsou zvířata zavřená ve špíně v přeplněných kotcích bez jakékoli veterinární péče a socializace. Psi z těchto chovů často vykazují fyzické a psychické poruchy ve vývoji. Potulní psi, pokud mají to štěstí, jsou odchyceni a umístěni v útulku. Tam mohou pouze doufat, že znovu najdou nový domov. Odhadem se bez domova ocitne 25 milionů zvířat každý rok. procent čistokrevných psů. Z těchto 25 milionů zemře na ulicích v průměru 9 milionů v důsledku nemocí, vyčerpání hladem, špatných podmínek, úrazů nebo jiných nástrah života na ulici. Mnoho dalších "tuláků" zemře, když je jejich "opatrovníci" vyhodí na ulici. Zbývajících šestnáct milionů umírá v útulcích, kde pro ně nemají místo a jsou tak donuceni je zabít. Je smutným faktem, že téměř polovinu všech zvířat přinesou do útulků sami jejich majitelé. Mnoho lidí říká, že útulky nenavštěvují, protože je to pro ně příliš depresivní. Ale důvodem, proč se zvířata hromadí na těchto místech je, že lidé odmítají svá zvířata kastrovat a sterilizovat. Mnoho majitelů si myslí, z nějakého důvodu zejména muži, že budou působit zženštile s vykastrovaným psem. A nebo chtějí, aby jejich děti jednou zažily zázrak zrození života. Mimo jiné se pak takoví majitelé podílejí na euthanasii 60ti tisíců zvířat denně. Euthanasie, obecně definovaná jako bezbolestné zabití ze soucitu, se obvykle provádí injekcí do nohy u psů a někdy do břicha u koček. Toto je pro zvířata rychlá a bezbolestná metoda, také ta nejhumánnější, ale ne vždy dostupná. Kvůli nárůstu počtu euthanasií v útulcích a vzrůstající poptávce po lécích jako euthanasol, je mnoho útulků s omezeným rozpočtem nuceno místo toho používat plynové komory. V plynových komorách jsou zvířata velmi těsně namačkána a může trvat až dvacet minut, než zemřou. Je to mnohem méně soucitné, více traumatické a bolestivé, ale levnější. Co se týče zvířat, která nám dělají společníky, toto jsou možná otázky, které bychom si měli položit: Můžeme držet zvířata jako naše mazlíčky a přesto naplnit všechny jejich potřeby? Je držení zvířat, domácích mazlíčků, v jejich nejlepším zájmu nebo je zneužíváme? Odpovědi záleží na přístupu jejich majitelů a jejich možnostech poskytnout vhodné prostředí pro domácí zvířata. Většina lidských bytostí jsou lidé druhově nadřazení. Tento film ukazuje běžné lidské bytosti, ne jen pár výjimečně krutých nebo bezcitných osob. Naopak se na tom naprostá většina lidí podílí a přímo či nepřímo schvaluje. A nechává ze svých daní platit praktiky, které vyžadují obětování veškerých zájmů členů jiných druhů pro ty nejtriviálnějších zájmy členů našeho vlastního druhu. Přemnožení potulných zvířat v Turecku Nadějí zvířat budoucích dnů je narození se do lidské kultury, která by učila vnímavosti ke všem kolem. Musíme se naučit empatii. Musíme se naučit dívat se zvířatům do očí a cítit, že jejich život má cenu, protože jsou živá.

 

ČÁST DRUHÁ: JÍDLO

"Oh, já jsem minul. Minul jsem tě, zlato. Ale znova tě neminu. Dostal jsem tě!" To, co se děje na jatkách je variace na téma zneužívání slabého silným. "Mám tě." Vícekrát než deset tisíc za minutu, 6 miliard ročně, jenom ve Spojených státech. Z tzv." zvířat na jídlo" je život doslova ždímán. Protože mají větší moc, rozhodují lidé kdy tato zvířata zemřou, kde zemřou a jak zemřou. Zájmy těchto zvířat nehrají žádnou roli při rozhodování o jejich osudu. Zabití zvířete je samo o sobě skličující akt. Říká se, že kdybychom si měli každý zabíjet maso co jíme, byli bychom všichni vegetariány. Ale samozřejmě jen málo lidí navštívilo jatka a záběry z nich nejsou v televizi populární. Lidé si mohou namlouvat, že jídlo které kupují je ze zvířat, která netrpěla. Ve skutečnosti o tom ale ani nechtějí vědět. Ovšem ti, kdo nakupují maso vyžadují smrt zvířat. A proto si nezaslouží být uchráněni před věděním o způsobech produkce masa, které kupují. Takže odkud pochází naše jídlo? Pro ty, kdo jedí maso, musejí zvířata prožít tento život. Vypalování Krávy, takzvaný dobytek, jsou značeny vypalováním na obličej. Odrohování Většinou následuje odrohování, bez použití anestetik, velkým párem kleští. Transporty Při přepravě jsou zvířata tak těsně namačkána ve vozech, že stojí v podstatě jedno na druhém. Horko, mrazy, vyčerpání, trauma a úrazy zabijí při převozu na jatka mnoho zvířat. Dojení Tzv. dojnice jsou drženy na řetězech ve svých kotcích po celé dny, bez možnosti pohybu. Ke zvýšení jejich produktivity se také používají pesticidy a antibiotika. Časem tzv. dojnice, jako tato kráva, zkolabují vyčerpáním. Přirozeně se krávy dožívají až dvaceti let, ale dojnice obvykle nedožijí čtyř roků a jejich maso končí ve fast foodech. Maso Na těchto jatkách jsou označkované a odrohované krávy umístěny do kotce. Střela do mozku. Jateční pistole, používaná ke ztrátě vědomí zvířete, vystřeluje do mozku ocelový hrot, poháněný stlačeným vzduchem nebo patronou. Vykrvení V těchto massachusettských jatkách se používají různé metody popravy. Krávy jsou zavěšeny za nohy a jeho nebo její krk je proříznut. Stejně jako maso se zužitkuje i krev. Přestože zvíře dostalo ránu jateční pistolí, která ji nebo jeho měla omráčit, můžete vidět, že je stále při vědomí. To není nijak neobvyklé. Někdy jsou naživu i po vykrvení a nabydou vědomí ještě při přesunu na čtvrtící linku. Omračovací boxy Košer jatka Toto jsou největší glatt košer jatka ve Spojených státech. Glatt, v jidiš slovo pro 'hladký', znamená nejvyšší standard čistoty. Pravidla pro košer porážku požadují minimální utrpení. A používání elektrických obušků na nepohyblivá zvířata je porušuje. Shekhita - rituální porážka Otáčet vyděšené zvíře vzhůru nohama pro snadnější podřezání je také porušením košer. Otáčecí proces má za následek vdechnutí krve po podřezání krku. Vyříznutí hrtanu je dalším ohromným přestupkem, neboť tzv. košer zvířete se nikdo nesmí dotýkat dříve, než skončí vykrvení. Stejné je vyklopení zvířete zápasícího se smrtí na krví smáčenou podlahu, s vyhřezlou dýchací trubicí a hrdlem. Tento posvátný úkon není ani čistý ani soucitný. Zavěšení zvířete za nohu je dalším porušením předpisů očekávaného košer zacházení se zvířaty. Pokud je tohle košer, smrt nebyla ani rychlá, ani milosrdná. Telecí Telata, která jsou odebrána matkám do dvou dnů po narození, jsou přivázaná za krk a držena bez pohybu, aby se jejich svaly nevyvíjely. Dostávají tekutou stravu s nedostatkem železa, je jim odepřena voda a stojí na roštové podlaze. Po čtyřech měsících této žalostné existence jsou zabita. Prasata Prasnice ve velkochovech jsou porodní stroje, udržované permanentně březí pomocí umělé inseminace. Každá velkofarma "vyrobí", jak s oblibou označují, 50-600 000 mláďat ročně. Podmínky ve velkochovech Porodní klece Proleženiny a abscesy Kanibalismus Selata v odpadních jímkách Zvířata stresovaná intenzivními podmínkami si navzájem okusují ocásky. Proto jsou jim ustřihávané, aby se jim v tomto zabránilo. Děje se to bez umrtvení. Procvakávání uší Procvakávání uší je další procedura, která probíhá bez anestetik Stejně tak odřezávání zubů. Kastrace Kastrace se také provádí bez umrtvení nebo tišících léků a má se jí docílit tučnějšího a šťavnatějšího masa. Elektrické obušky se používají ze zjevných důvodů: ke snadnější manipulaci. Smrt elektrickým proudem Zabití elektrickým proudem je další z používaných metod popravy. Podřezávání krků ale stále zůstává tou nejlevnější metodou zabíjení zvířat. Spařovací lázně Po podříznutí jsou prasata zavěšena na odkrvovací linku a ponořena do spařovacích nádrží k odstranění štětin. Mnohá ještě bojují o život, když jsou hlavou dolů ponořena do vařící vody, kde se utopí. Drůbež Co se týče drůbeže, Američané dnes snědí tolik kuřat za jediný den, jako snědli v celém roce 1930. Největší drůbežářské společnosti na světě dnes zabijí 8,5 milionů ptáků každý týden. Uřezávání zobáků Uřezávání zobáku má zabránit vyklovávání peří a kanibalismu mezi frustrovanými kuřaty. Je to způsobené enormně přeplněnými chovy, kde zvířata nejsou schopna fungovat v přirozených společenstvích. Dnes tato procedura probíhá velmi rychle, 'zvládne' okolo 15 ptáků za minutu. Takové tempo znamená, že teplota a ostrost čepele se mění a to má za následek nedbalé řezy a vážná zranění ptáků. Životní podmínky 60 až 90 000 ptáků může být namačkáno v jediné hale. Utrpení těchto zvířat je nekompromisní, nic jiného jim nezbývá. Přestože mají uřezané špičky zobáků, i tak se snaží navzájem klovat. Nosnice žijí v dlouhých úzkých halách namačkané v takzvaných bateriových klecích. Mnoho z nich má sedřené peří, bolestivé odřeniny a záněty nohou z drátěné klece. Slepice mají tak málo prostoru, že nemohou ani roztáhnout křídla Přeprava Při přepravě všechna zvířata trpí a mnoho jich zemře. A dusí se, když jsou na nich naskládána další zvířata v těsných, přecpaných klecích. Zabití Kuřata a krocani se zabíjejí mnoha různými způsoby. Někteří z nich jsou utlučeni nebo se jim uřízne hlava. Většina skončí na popravčí lince na jatkách. Zavěšeným hlavou dolů na běžícím páse se jim podřízne krk a nechají se vykrvácet. Některá zvířata jsou strčena hlavou dolů do válců, aby se nemohla pohybovat, a pomalu vykrvácí k smrti. A tak, kdyby jatka měla skleněné zdi, nebyli bychom všichni vegetariány? Ale jatka nemají skleněné stěny. Jejich architektura je navržená tak, aby zapírala. A zajistila, že neuvidíme, i kdybychom se chtěli dívat. A kdo to chce vidět? "Běž sráči... běž, padej... padej děvko!" Byl to R. W. Emerson, kdo řekl před sto lety: Právě jsi dovečeřel a jakkoli daleko od tebe jsou jatka, jsi spolupachatel. "Hejbni se děvko!" Mořští živočichové A pro ty, co si myslí, že jíst mořské tvory je zdravější než suchozemská zvířata: stačí se jen zamyslet, kolik nežádoucího odpadu a kontaminovaných složek bylo vyhozeno do oceánů. V minulosti bral ropný, jaderný a chemický průmysl jen málo ohledů na ochranu mořských ekosystémů. Házení odpadu na dno moře bylo vždy pohodlným způsobem, jak se zbavit nepohodlného odpadu. Komerční rybolov Dnešní komerční rybáři zintenzivnili lov do obrovských rozměrů. Používají ohromné tovární lodě velikosti fotbalového hřiště a vyspělou elektroniku ke sledovaní a chytání ryb. Obrovské sítě táhnou napříč oceánem a zachytí vše, co jim přijde do cesty. Následkem rostoucí chuti po mořských produktech likvidují obří lodě život v oceánech alarmující rychlostí. 13 ze 17 hlavních rybářských oblastí je již vyprázdněno nebo na pokraji vyprázdnění a z oblastí nadměrně využívaných se stávají zcela vypleněné. Nákaza Důvodem vypuknutí nákazy pfiesteria, mikroorganismu 1000 krát nebezpečnějšího než kyanid, byly tuny prasečích výkalů vylévaných do řek, jezer a oceánů. Ty se pak proměnily v nespláchnuté záchody, což se ukazuje jako nanejvýš alarmující. Pfiesteria již zabila přes miliardu ryb a ohrožuje jak život mořský, tak lidský. Na svědomí má nejvyšší úhyn na jihovýchodě Severní Ameriky a dále se šíří. Výskyt pfiesterie byl zaznamenán od Long Islandu po Floridský záliv, na více než tisíci mílích pobřeží. V případě invaze pfiesterie do vod jde o nejnebezpečnější rozšíření prudce nakažlivých mikroorganismů v historii Spojených států. Má stupeň 3 nebezpečnosti pro život Ebola 4 AIDS 2 A tento organismus zmutoval jako následek naší nadměrné konzumace zvířat, zejména prasat. Protože prasečí velkochovy vykrmují miliony prasat na zabití, dovnitř jde krmivo, ven výkaly. Tento odpad rychle proniká do našich oceánů a vodních systémů a kontaminuje zvířata, která v nich žijí stejně jako lidi, kteří je jedí. Lov velryb A nakonec lov velryb. Přestože Mezinárodní velrybářská komise zakázala komerční lov v roce 1985, mnoho zemí pokračuje v zabíjení velryb pro tzv. 'exotické maso'. Používají harpuny, střelné zbraně, háky a dokonce i výbušniny. Nebo je naženou na pláž do velrybářských základen, kde je mohou na mělčině zabít noži. Delfíni Každou zimu mezi říjnem a březnem jsou chyceny a brutálně zabity tisíce delfínů v malých městech na pobřeží Japonska. Hlukem ze zvukových tyčí se matou sonary delfínů. Jakmile jsou zvířata dezorientovaná a uzavřená v sítích, začnou panikařit. Rybáři často harpunou nebo nožem zraní několik delfínů, neboť delfíni nikdy neopustí zraněné rodinné příslušníky. Matky a mláďátka volají ze zoufalství, když je odlučují. Zavěšené a tažené pryč, aby byli bez milosti rozřezáni k smrti. Jsou to neškodní a nevinní tvorové a zaslouží si něco lepšího. Tady ale leží bezmocně na betonové podlaze, rozřezáni mačetami a ponecháni pomalému udušení. Svíjející a kroutící se ve smrtelné agónii, zatímco kolem chodí školáci. Tyto záběry zabíjení a rudě zkrvavené vody jasně ukazují, jak malý respekt má japonská vláda ke stavu oceánu se svými nehumánními metodami rybaření, častými porušeními mezinárodních smluv, práv a úmluv vytvořených k zabránění ničení oceánu a tvorů žijících v něm. Delfíní maso se pak prodá v obchodech a restauracích, často falešně označené jako velrybí maso. A aby těchto krutostí ke zvířatům popravovaným pro jídlo nebylo málo, našli jsme i cesty, jak je zužitkovat na naše oblečení. Bundy, boty, pásky, rukavice, kalhoty, kabelky, peněženky apod. Další otázka je jasná – odkud pochází naše oblečení?

 

ČÁST TŘETÍ - OBLEČENÍ

Poptávka po kůži jde hlavně ze Spojených států, Německa a Velké Británie. Skoro každý ji nosí, s žádným nebo malým povědomím o tom, odkud pochází. Tisíce indických krav jsou každý týden popraveny kvůli jejich kůži. Kupují se od chudých rodin na venkově s ujištěním, že budou žít po zbytek života na farmách. "Okovávání a svazování" Aby se krávy mohly dopravit do státu, kde je lze legálně zabít, protože ve většině indických států je zabití krávy zakázáno, musí být svázány a okovány, aby se připravily na děsivý pochod smrti, který trvá i několik dní. Donucena pochodovat v horku a prachu bez jídla a vody, v obrovském stresu z této otřesné zkušenosti mnoho zvířat zkolabuje a nemůže pokračovat. Uvědomme si, že většina zvířat se v převozním voze ocitne poprvé v životě a je vystrašená, hlavně když s nimi řidiči zacházejí bez ohledu a hrubě. Hluk a drkotavý pohyb vozu je pro ně také nový zážitek. A šílí z něho. Po dalším dni nebo dvou ve voze bez jídla a vody jsou tyto krávy ukrutně žíznivé a hladové, obzvlášť když byly zvyklé jíst několikrát denně. Lámání ocasu Když krávy omdlévají, lámou jim kosti v ocase, aby se zase postavily na nohy. Dělá se to opakovaným lámáním ocasu na všech možných místech. Pohaněči Pohaněči musí krávy stále nutit k pohybu trháním za provazy v nozdrách, kroucením jejich krků, rohů nebo ocasů. Vedou, nebo spíše násilně ženou krávy z vozu, bez vykládacích plošin. Dochází ke zraněním, jako je zlomení pánve, nohou, žeber nebo rohů. Chilli papričky Chilli papričky a tabák se také používají k udržení krav v pohybu. Dělá se to tak, že se jim vtírají přímo do očí, aby je to nutilo postavit se znovu na nohy. Porážka A to vše ještě před porážkou. Zhruba polovina zvířat dorazí na jatka už mrtvá. A aby tyto zážitky byly ještě traumatičtější a děsivější, jsou zvířata zabíjena přímo před zraky ostatních. A místo předepsaného rychlého podříznutí krku ostrou čepelí jsou většinou zabíjena tupým nožem. Zpracování kůže Po stažení jsou kůže těchto zvířat poslány do koželužen, kde používají smrtící látky jako chrom a další toxiny, aby se zastavil rozklad. Nesmíme zapomínat, že kůže je část mrtvol. Je to mrtvá tkáň a proto se rozkládá a hnije, pokud není ošetřena jedovatými látkami jako jsou tyto. A co pro zaměstnance znamená kontakt s takovými chemikáliemi, to je problém, dávající poptávce po koženém zboží další rozměr. Prodej Nakonec jde kůže z indických krav do obchodů po celém světě. Většina největších řetězců prodává kůži z Indie. Kůži, která pochází ze zcela jiných krav, než jaké jíme. Kožešiny A co kožešiny? Každý rok je zavražděno přes sto miliónů divokých zvířat pro svou srst. 25 miliónů jen ve Spojených státech. Tato zvířata, chycená při lovu či pastmi, jsou držena na takovýchto kožešinových farmách. Klecové šílenství Tato nezdomácnělá, divoká zvířata nejsou svou přirozeností zvyklá být v kleci. A klecové šílenství nastává, když vystrašená a frustrovaná zvířata blázní ze stresu z uvěznění. Tato divoká, volně žijící zvířata nemohou se svými mláďaty prožít přirozený život, ani se venku projít pár kroků nebo ucítit zem pod nohama. Místo toho mohou pouze donekonečna škrábat, točit se a pochodovat v kleci. Fyzické strádání zvířat přetrvávajících na kožešinových farmách zahrnuje zlomené a odkryté kosti, slepotu, infekce uší, dehydrataci a podvýživu, vystavení mrazům, nedostatek veterinární péče a pomalou smrt. Žádné zákony se nevztahují na zabíjení zvířat na kožešinových farmách. Proto jsou nejoblíbenější ty nejlevnější metody. Otrava oxidem uhelnatým, strychninem, udušení, zlomení vazu a zabití elektrickým proudem jsou nejčastěji používané metody. Zvířata se těžkou tyčí vytáhnou za krk z klece a prochází řadou stažených těl lišek, sobolů, mývalů a i vlků. Zabití elektrickým proudem je krutý proces, kdy se zvířeti vloží elektroda do konečníku a zároveň se musí zakousnout do železného vodiče. Často se tato procedura musí opakovat, aby bylo zvíře zabito. A mrtvými těly, která vidíte, se později nakrmí zvířata v klecích. Čínská kožešinová farma Kanadský hon na tuleně - Za kolik je tohle? - To je ... $49 500.

 

ČÁST ČTVRTÁ: ZÁBAVA

A tak se dostáváme k zábavě. Mark Twain kdysi řekl: "Ze všech tvorů, kteří kdy žili, je člověk ten nejohavnější. Je to jediná bytost, která způsobuje bolest ve jménu sportu a přitom ví, že to bolí." Rodeo Při rodeu se býci a divocí koně nevzpínají proto, že jsou divocí, ale protože jsou v bolestech. Pás zvaný boční řemen nebo 'vyskakující řemen' je ovázán zvířeti kolem těla v oblasti genitálií. Jakmile zvíře opustí box, stačí pevné trhnutí za pás, aby se začalo svírat v bolestech. Kromě jiných zranění utrpěných při rodeu, jako jsou zlomené nohy jsou zvířata bita, drážděna, dostávají elektrické šoky a jsou jinak týrána, aby vyrazila z boxu v zuřivosti. Dětské rodeo Chytání do lasa Chytání do lasa znamená hodit lano kolem krku vyděšeného zvířete běžícího plnou rychlostí, trhnout s tím ubohým tvorem ve smyku a praštit s ním o zem. Dostihy Jako každý jiný byznys jsou psí a koňské dostihy motivované stejným hybatelem: penězi. Závodiště Na závodištích po celé zemi jsou zvířata využívána pro závody, sázení a podívanou. Jako součást tréninku na tyto příležitosti se zvířatům upírá jídlo a někdy i voda. Tato zvířata, nezvyklá na takové prostředí, hluk, davy a ani na to, co mají předvádět, jsou často zraněna a odvržena v nesmyslných, ubohých soutěžích určených k vydělávání peněz a pobavení. Lov Vedle ztráty životního prostoru je lov největší hrozbou pro dnešní život v divočině. Lovci ročně zabijí kolem dvou set miliónů zvířat. Nejžádanějšími cíli jsou jeleni, králíci a veverky. Tady není sporu - pokud je lov sport, pak je to krvavý sport. Terče jsou živé. Podstupují násilnou smrt. Rybaření Rybaření je také smrtící sport, při kterém trpí mimolidská zvířata. Vědci rozpoznali, že chování ryb při bolesti je stejné jako u savců. Anatomicky, fyziologicky a biologicky je systém vnímání bolesti u ryb prakticky stejný jako u ptáků a savců. Jinými slovy, ryby jsou vnímající stvoření; je samozřejmé že cítí bolest. Někdo si myslí, že ryby podstupují mírnější smrt, ale jejich smyslové orgány jsou vysoce vyvinuté, jejich nervový systém komplexní, nervové buňky podobné těm našim a jejich reakce na bolest okamžitá a intenzivní. Cirkusy Když jdeme do cirkusu, opravdu se na chvilku zastavíme a zamyslíme: co nutí zvířata dělat něco tak nepřirozeného, mnohdy nebezpečného, jako proskakování plameny, poskakovaní na jedné noze nebo skákání do vody z třesoucí se plošiny ve vzduchu? Drezéři zvířat by rádi přesvědčili veřejnost o tom, že motivací zvířat k takovému chování je vidina odměny. Pravdou ale je, že zvířata vystupují proto, že se bojí trestu. Ve skutečnosti cirkusy odsuzují zvířata, která jsou přirozeně divoká, k izolovanému životu v malých, prázdných klecích, s odepřením volného pohybu a socializace, k cestování od místa k místu, jejich života. Trénink Sloni se učí předvádět pomocí pozitivního povzbuzování a nikdy se nebijí. Nikdy se nebijí. Nikdy, nikdy, nikdy neuvidíte nikoho, že by používal hůl k něčemu jinému než k vedení nebo jako nástroj. Dominance, podřízenost a strach jsou nedílné složky tréninkového procesu. Ubliž mu, ne tak jemně! Donuť ho řvát. Jestli se bojíš mu ublížit... nechoď to týhle místnosti. Když řeknu: "Prašť to zasraný –" víš, jak jdu na něj já... jasný? Takže když řeknu prašť ho do hlavy, prašť ho do tý zasraný nohy, co to znamená? Protože je dost důležitý to udělat, jasný? Když se začne moc kroutit... Oběma tvejma rukama BOOM! Přesně pod tuhle tvář! ... a on radši couvne. Když se pak nějak motá kolem, nechytej mu nohu... vezmeš ho hákem a dáš do toho všechno co máš... a když jsi tam, ee-ee-ee-ee!!! A on začne řvát. Když uslyšíš tenhle řev... tak víš, že máš trochu jejich zasraný pozornosti! Právě tady, ve stodole. Nemůžu to dělat na turné. Bude kurva dělat, co chci já. A tak to kurva je. Takže, jdeme. Becky! Ty svině! Pohni svoji zkurvenou --- Hejbni se sem --- Svině! Pojď sem Becky. Hejbni sebou, Becky. Hejbni se. Dobře vy bečky. Bečky. Hej, jsem živej. Nejsem mrtvej muž. V řadě. Běžte v řadě, Becky! Svině! Pohni, svině! Jo, běžte v řadě. Pojď sem Tommy. Proč se musí ti chlapi snažit, protože vy svině nechcete poslouchat? Ustupte. Ty máš ale zasranej přístup. .... takhle prostě umřou. Víme, že zvířata cítí. Cítí strach, samotu a bolest, právě tak jako lidé. Jaké zvíře by si vybralo strávit celý svůj život v zajetí, kdyby mělo na výběr? Odplata Na tři! Jedna. Dva. Sejmi ho. Musíš střílet. ZOO Jsou ZOO hodnotné vzdělávací a záchovné instituce? Jistě, že jsou ZOO zajímavá, ale vzdělávají pouze ve smyslu, že učí lhostejnosti k přirozenosti ostatních živých tvorů. Navíc, co se můžeme naučit o divokých zvířatech, když je budeme pozorovat v zajetí? ZOO existují, protože nás fascinují exotické věci. A pro návštěvníky ZOO jsou zvířata pouze věci. V obou případech, v cirkusech i ZOO, jsou divoká a exotická zvířata v zajetí, nesvobodná. Jsou převážena a trénována, aby dělala to, co po nich chtějí lidé. Býčí zápasy Přinejmenším je pojmenování býčí zápas chybné. Je tu pouze malý boj mezi mečem mrštného matadora, což ve španělštině znamená zabiják, a zmateným, zmrzačeným, psychicky týraným a fyzicky vysíleným býkem. Mnozí dřívější významní zápasníci vypověděli, že býci se záměrně vysilují podáváním laxativ, bitím a ovázáním těžkého závaží kolem krku několik týdnů před zápasem. Některá zvířata jsou držena v temnotě 48 hodin před zápasem a proto vbíhají do osvětlené arény oslepená. Při běžné akci se k vypuštěnému býkovi přidá muž, který ho vyčerpává a frustruje běháním kolem něho a vybízením ho ke kolizím. Když je býk unaven a bez dechu, přistoupí k němu picadores, kteří mu zabodávají kopí do zad a svalů na krku, otáčejí s nimi a zarážejí je hloub, aby zajistili velkou ztrátu krve, aby oslabili jeho schopnost zvednout hlavu. Pak přicházejí banderilleros, kteří býka rozptylují a vrhají se kolem něj, aby do něj zapíchali více kopí. Býka oslabeného ztrátou krve pak honí dokola, dokud nemá závrať a nepřestane běhat. Nakonec se objeví matador, zabiják. Po vyprovokování pár vyčerpaných výpadů umírajícího zvířete se ho snaží zabít svým mečem. A tato krvavá zábava jsou býčí zápasy. Radost získávaná ze všech těchto aktivit a sportů, někdo by řekl "spojení s přírodou" nemůže být zajištěna bez ubližování zvířatům a jejich zabíjení. Komerční vykořisťování života v divočině chybně předpokládá, že hodnota divokých zvířat se dá omezit na jejich užitečnost pro člověka, především pro jeho ekonomické zájmy. Ale divoká zvířata nejsou obnovitelným zdrojem, který má hodnotu pouze vzhledem k zájmům člověka. Tak to vnímají jen lidé druhově nadřazení. Nicméně tyto praktiky existují pouze proto, že nebereme vážně zájmy jiných tvorů. Není člověk z tohoto pohledu ten nejnecitelnější druh ze všech?

 

ČÁST PÁTA: VĚDA

Vivisekce Termín vivisekce se používá k označení všech typů experimentů na živých zvířatech a považuje se za formu lékařské vědy. Důvodem takovýchto experimentů je údajně objevení léků na lidské nemoci. Ale ti, kdo věří, že uzdravení lidí dosáhneme způsobováním záměrného utrpení zvířatům, se dopouštějí dvou základních chyb v porozumění: První je domněnka, že výsledky získané na zvířatech jsou aplikovatelné na člověka. Druhá je osudový omyl experimentální vědy co se týče respektu k organickému životu. Protože každý zvířecí druh reaguje odlišně od člověka, každý nový produkt nebo metoda vyzkoušená na zvířatech se musí znovu otestovat na lidech podrobnými klinickými testy, než může být považována za bezpečnou. Toto pravidlo nezná výjimky. Testy na zvířatech jsou nejen nebezpečné, protože mohou vést k chybným závěrům, ale navíc zdržují klinické výzkumy, které jsou jedinou platnou cestou. Pamatujme si, že jakákoli uměle vyvolaná nemoc je naprosto odlišná od nemoci vzniklé přirozeně. Lékařské výzkumy Naneštěstí se tyto experimenty stále provádějí ve jménu vědy, což je urážkou opravdové vědy, stejně jako lidské inteligence. Vivisekce používaná pro lékařské experimenty znamená podávání toxických substancí, elektrické traumatické šoky, operace bez umrtvení, popáleniny, dlouhodobé deprivace jídla a pití, fyzické a psychologické týrání, které vede k mentální nestabilitě, infekcím a další. Výzkum poranění hlavy zahrnuje pokus s paviány, kteří jsou částečně nebo plně při vědomí, připoutaní pásy a jejich hlava je upevněná do kovové helmy. Ta je vymrštěná do úhlu 60° silou až 1000 g. Účelem tohoto experimentu je simulace automobilových nehod, zranění z fotbalu a boxu a z jiných sportů s možností poranění hlavy. A tento proces je často znovu a znovu opakován na stejných zvířatech. A nakonec vojenský výzkum. To mluví samo za sebe. Od posílání opic do vesmíru a testování atomového výbuchu na bezbranných psech po vystavení primátů nukleární radiaci. Před 20 lety byl počet zvířat usmrcených torturami vivisekce astronomický, odhadem 400 000 zvířat denně na celém světě . Dnes se již toto číslo vymyká chápání, 19 000 za minutu, 10 miliard za rok. Někteří nevzdělaní lidé tvrdí, že méně inteligentní zvířata necítí bolest stejně jako my. Pravdou je, že víme velmi málo o tom, jak přesně zvířata cítí. S výjimkou toho, že pro ně také platí univerzální zákon, který způsobuje každému organismu umírajícímu nepřirozenou smrtí velké utrpení před konečným vysvobozením. Je ale nesmysl říkat, že zvířata netrpí, protože mají nižší řád inteligence. Bolest je bolest, vedená nervy do mozku, a ne všechny nervy souvisí s inteligencí. Existují také nervy zraku, čichu, hmatu a sluchu. Některá zvířata mají tyto nervy mnohem vyvinutější než člověk. Víme, že v dějinách nikdy nebyla doba, kdy jsme se naučili něco o fyziologii člověka týráním zvířat. Naučíme se pouze něco o zvířatech. A pokud se od nich můžeme něco naučit na psychologické úrovni, není to pomocí oceli nebo elektrického proudu, tím méně psychického násilí. Toto systematické týrání vnímajících bytostí z kteréhokoli důvodu a jakékoli formy, nemůže dosáhnout ničeho víc než čeho už dosáhlo: ukázat nám, jak nízko až může člověk klesnout. Pokud jsme zrovna to chtěli vědět. "Dokud budou existovat jatka ...budou existovat války." Lev Nikolajevič Tolstoj Ignorace je hlavní ochranou druhově nadřazeného člověka; dá se však lehce narušit každým, kdo má čas a odhodlání objevit pravdu. Ignorace převládá tak dlouho pouze proto, že lidé nechtějí zjistit pravdu. "Neříkej mi to, zkazíš mi večeři" - to je běžná reakce na jakoukoli snahu povědět, jak tato večeře vznikla. I lidé, kteří jsou si vědomi nahrazení tradičních rodinných farem profitujícím průmyslem, že jejich oblečení pochází z popravených krav, že jejich zábava znamená utrpení a smrt miliónů zvířat a že v laboratořích probíhají nějaké pochybné experimenty, stále lpí na neurčité víře, že věci nemohou být tak zlé, jinak by už vláda nebo organizace na ochranu práv zvířat něco udělaly. Ale není to ani tak neschopnost zjistit, co se děje, jako touha nevědět o faktech, které by mohly tížit naše svědomí, které je za nedostatek této uvědomělosti zodpovědné. Vždyť nakonec, oběti čehokoli, co se na těch hrozných místech odehrává, nejsou členové našeho vlastního druhu. To podstatné je ale bolest a utrpení, ne inteligence, ne síla, ne sociální třída ani občanské právo. Bolest a utrpení jsou samy o sobě špatné a mělo by se jim předcházet nebo je minimalizovat bez ohledu na rasu, pohlaví nebo druh stvoření, které trpí. Všichni jsme zvířata na této planetě. Všichni jsme bytosti. A nelidská zvířata prožívají smyslové vnímání tak jako my. Také ona jsou silná, inteligentní, pracovitá, mobilní a vyvíjející se. Také ona se s růstem musejí adaptovat. Hlavně a především, jsou to pozemšťané. A jako my přežívají. Jako my hledají pohodlí, spíše než nepohodlí. A jako my vyjadřují různé emoce. A samozřejmě, jsou jako my, živá. Většina z nich jsou dokonce obratlovci, stejně jako my. Když se zamyslíme, jak stěžejní jsou zvířata pro lidské přežití, jak jsme na nich absolutně závislí - - jsou to naši společníci, jídlo, oblečení, sport a zábava, využíváme je na lékařský a vědecký výzkum, paradoxně vidíme pouze naprostý nerespekt člověka k těmto mimolidským 'živitelům'. Není pochyb o tom, co to znamená: Koušeme do ruky, která nás živí. Ve skutečnosti na ni šlapeme a pliveme. Teď čelíme nevyhnutelnému následku. Je to evidentní ze zdravotních zpráv o naší nadměrné konzumaci zvířat. Rakovina, nemoci srdce, osteoporóza, mrtvice, ledvinové kameny, chudokrevnost, diabetes a další choroby. Teď už je napadeno i naše jídlo, a to jde o samotný zdroj. Antibiotiky, která se podávají zvířatům pro rychlejší růst ve stresových, přeplněných podmínkách velkofarem. Nadmírou pesticidů a insekticidů, umělými hormony určenými k tomu, aby zvýšily produkci, objem a frekvenci odběru mléka. Umělými barvivy, herbicidy, larvicidy, umělými hnojivy, stimulátory chuti a růstu. Není divu, že nemoc šílených krav, kulhavka a slintavka, pfiesteria a mnoho dalších abnormalit u zvířat zaplavilo lidskou populaci. Příroda není zodpovědná za tyto procesy. My ano. Změna je nevyhnutelná. Buď ji uděláme my, nebo nás k tomu donutí sama příroda. Nadešel čas, aby každý z nás přehodnotil své stravovací návyky, své tradice, styl a módu a především, své myšlení. Takže pokud platí rčení "všechny činy se ti jednou vrátí", pak co zvířata dostanou za svou bolest? Zamyslíme se nad tím vůbec pořádně? Pokud platí "všechny činy se ti jednou vrátí", co tedy dostanou za jejich bolest? Jsou to pozemšťané. Mají právo tu být stejně, jako my lidé. Možná, že odpověď najdeme v jiném prastarém rčení. Ve stejně pravdivém: "Jak zasejeme, tak sklidíme" Takže samozřejmě, že zvířata cítí, samozřejmě, že prožívají bolest. Proč by jinak příroda obdařila tyto nádherné tvory smysly? Proto, aby necítili? Nebo mají zvířata nervy proto, aby byla nevnímavá? Odůvodnění vyžaduje lepší odpověď. Ale jedna věc je naprosto jistá: zvířata využívaná na jídlo, oblečení, pro zábavu a vědecké výzkumy - a všechna ta příkoří, která se jim dějí pod sluncem - všechna ta zvířata umírají bolestí. Každý do jednoho. Nestačí, že zvířata na celém světě žijí v neustálém útlaku ze strany lidského pokroku a expanze? A pro mnoho druhů zvířat jednoduše není jiné místo, kam jít. Zdá se, jako by bylo osudem mnoha zvířat být člověkem oblíbena buď hodně, nebo vůbec. Máme se za pány světa, užíváme stejně síly teroru i milosti. Lidé by měli milovat zvířata opravdovou láskou pro jejich nevinnost a silnou láskou pro jejich zranitelnost. Pokud zkřivíme tvář při utrpení zvířat, ten pocit o nás hodně vypovídá, i když ho ignorujeme. A ti, kdo snižují lásku k našim blízkým bytostem na pouhý sentiment, přehlížejí dobrou a důležitou část naší lidskosti. Ale člověka nestojí nic být milý ke zvířeti. A je opravdu na nás, abychom jim ponechali šťastný a dlouhý život. Na louce se král Lear zeptal Glostera: "Jak vidíš svět?" A Gloster, který byl slepý, odpověděl: "Cítím jej. Cítím jej." Na této planetě existují tři základní životní síly: Příroda Zvířata a lidé. Všichni jsme pozemšťané. Spojme si to.

Film v s českými titulky zde

            přidáno 30. 10. 2019


            Video s Poselstvím

*   KVANTOVÉ PROBUZENÍ - Pravda o roku 2012 (celý dokument)

Vynikající italský dokument o probíhající transformaci. Slovenské titulky.  

                    

                                  

                  přidáno 13. 11. 2012


*    Máme důkazy, že lidstvo se vyvíjí k vlídnosti, ale nevíme proč
Steven Pinker více zde

Video s Poselstvím

KDYŽ SI BOŽSTVÍ OBLÉKÁ LIDSKOU PODOBU - JAROSLAV DUŠEK

                                                                     výklad jak nalézt svobodu v nesvobodném světě
 

      přidáno 20. 11. 2012

****************************************************************************************************************************************************

* Tomáš Klus: Jedno je vším, všechno jedním

Tomáš Klus prošel proměnou, která je znát i na nově vydané desce Proměnamě. Obrací se do sebe a jak si přál, zpívá do světa změnu.    Text písně Jsem,  je o jednotě a prostém bytí.

Jsem, tady jsem a pořád jsem to já,
kdo je, kdo došel sám až sem,
kde mám jistotu, že dál půjdu s tebou.
Jsi, tady jsi a pořád jsem to já,
kdo je, kdo došel sám až sem,
kde mám jistotu, že dál budu tebou.
Jedno je vším, všechno jedním,
už několik dní to cítím.
Jedno je vším, všechno jedním,
už několik dní to cítím.

Být, jenom být a nechat srdce bít,
ač tluče, neraní, volá mě, jdu za ním,
bych našel mír a klid.
Buď, tady buď a budeme to my,
kdo je a dojdeme spolu tam,
kde vládne jednota. Věř, budeš spokojen.
Jedno je vším, všechno jedním,
už několik dní to cítím.
Jedno je vším, všechno jedním,
už několik dní to cítím.

přidáno 29.1.2015


*  VIDEO PROBUZENÍ V JEDNOTĚ část 1. Zjevení část 1

                                             2. Zjevení část 2

                                                                   3.   Proroctví


Akahai = Laskavost vyjádřená něhou

Lókahi = Jednota vyjádřená harmonií

Olu´Olu = Ochota vyjádřená radostí

Há ahá a= Pokora vyjádřená skromností

Ahonui   = Trpělivost vyjádřená vytrvalostí

-----------------------------------------------------------------------

OČISTNÁ TECHNIKA HO' OPONOPONO /JAK ODPOUŠTĚT / ZNOVU NALEZENÍ VLASTNÍHO JÁ

Výuka techniky každého během 50 min, jak ji používat tak, aby ji mohl použít v aktuální situaci. Výuka ZDARMA, aby se dostala k co nejvíce lidem, kteří ji ještě neznají.
Ze stejného důvodu autorka prosí o sdílení mezi vaše přátele.

Videozáznam: ZDE


Miroslav Zelenka: VIZE 2020 aktuální poselství

Poselství Miroslava Zelenky pro aktuální rok souzní s Manifestem života v jednotě na vyšším stupni civilizace. Základem je vibrace srdeční čakry, zprávy v médiích jsou ale silně z vibrace stahující, jak s tím pracovat?

Videozáznam: ZDE


Celoštátna výzva: Spojme sily!

 Predstavte si, čo by sa stalo, keby sa milióny ľudí v jeden deň a jeden čas spojili v chválach, vďakách, prosbách a túžbach

Koľko pozitívnej energie by sme dokázali vyslať k nebesiam?
Ak ste počúvali moje vysielania, viete, akú silu dokáže mať myšlienka, túžba či prianie, pokiaľ sú správne vyslovené.

Či už veríte v Boha, silu vesmíru alebo samého seba. Všetko vychádza z jednej podstaty, a to, že okolo nás existuje niečo, čo nás presahuje. Niečo, nech už je to čokoľvek, nám dáva presne to, o čo prosíme.

Príjmite výzvu, zdieľajte toto video s priateľmi a spojme sa 9. apríla všetci s jedným cieľom. Uzdraviť národ a zažehnať, všetko čo nás postihlo.

Ak už máš nápad ako tento deň prinesieš svoje pokorenie, tak nám ho nápíš do komentárov a možno niekoho inšpiruješ.
Videozáznam: zde


SÍLA LÁSKY

POSELSTVÍ, KTERÉ VÁM NESMÍ UNIKNOUT!

POVZBUZUJE KE SPOLEČNÉ AKTIVITĚ
NA CESTĚ K JEDNOTĚ
S VYUŽITÍM SÍLY LÁSKY

Výzva a povzbuzení ke vzájemnému spojení k tvorbě nového světa plného lásky, zdraví a štěstí. Každý večer ve 21.00 hod. meditace

Videozáznam: zde
 

 

****************************************************************************************************************************************************


DŘÍVE VYDANÉ: 

POSELSTVÍ OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA po demonstraci 21.4.2012 v Praze -  zde

AKTIVNÍ DEMOKRATICKÉ OBČANSTVÍ ZDE

NASTÁVÁ POČÁTEK NOVÉ CIVILIZACE -VÝZVA K OBEZŘETNOSTI A AKCI  ZDE

CHCI PŘEVZÍT ODPOVĚDNOST ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE                  


HOME  | o nás | program | KNIHOVNA | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2012-2021  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,