Jan Amos Komenský:

O VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVĚ A LIDSKÝCH VTAZÍCH

  2014, ALMI , 127 stran, 12,7 x 20,5 cm, 18 obr., pevná vazba

 

NOVINKA z 22. 9. 2014 Titul  k   objednání

 

Motto: VŠE NECHŤ VOLNĚ PLYNE,

        AŤ SE VĚCI NEŘEŠÍ NÁSILÍM

        Nejnovější kniha s Komenského texty  z moudrosti  "UČITELE NÁRODŮ" ve formě vybraných citátů z děl J. A. K., které uspořádal  komeniolog profesor PhDr.Jan Kumpera, CSc. z Katedry historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni

Kniha je vydána  s vysvětlujícím poznámkami. Navíc je opatřena úvodem Jana Kumpery k velkým myšlenkám učitele národů, který zařazuje Komenského texty do soudobých okolností a souvislostí Komenského života a tvorby.

Citace z textu úvodu:

"Kniha se pokouší oslovit především širokou veřejnost "přátel školy", tedy zejména učitele, rodiče a také žáky a studenty. Jejím cílem je znovu připomenout myšlenkové bohatství českého reformátora a Moravana rodem Jana Amose Komenského, myslitele a moudrého člověka.

Bysty a obrazy zakladatele moderní evropské pedagogiky najdeme v každé naší škole, ale jeho zásady a myšlenky již tak obecně známé a hlavně uplatňované v našem školství nejsou a přitom mnohé z nich svoji nadčasovou platnost neztrácejí ani v moderní době. Komenského spisy jsou sice dostupné v mnoha vydáních českých i latinských originálů, respektive jejich překladů do češtiny, a to i v erudovaných vědeckých edicích, nicméně jejich čtenářský okruh je omezen na úzkou vrstvu odborníků a zasvěcených zájemců.

Předložený výběr nemá proto ráz vědecké edice, jeho aspirací bylo předložit současnému čtenáři a uživateli alespoň některé z myšlenkových perel a perliček Jana Amose.

Nesmíme přitom zapomenout, že Komenského pedagogika byla součástí, vlastně prvním stupněm jeho pansofické čili vševědné filozofie, usilující o "obecnou nápravu věcích lidských" prostřednictvím zreformované vědy, náboženství a politiky. Základním kamenem nápravy a rozvoje jednotlivce zůstává řádné vzdělání a výchova, v tomto ohledu byl Jan Amos přesvědčeným stoupencem pedagogického optimismu (lepší školy - lepší společnost - lepší budoucnost)".

Při sestavování tohoto výběru autor dával přednost citátům z Komenského česky napsaných spisů, zejména z tzv. České didaktiky a Informatoria školy mateřské.

Vybrané myšlenky jsou utříděny do 21 kapitolek, týkajících se různých aspektů vzdělání, výchovy a výuky a také problematiky národní i všelidské. Jako nadpisy k těmto menším celkům byla zvolena slovní spojení a zkrácené citáty přímo z Komenského díla, které naznačují zaměření příslušné subkapitoly.

V závěru knihy autor výběru uvádí přesné bibliografické údaje o v ní citovaných Komenského knihách. Kromě podstaných informací o době vzniku, prvním vydání, moderních edicích, případně překladech a překladatelích, zařadil pro zvídavější čtenáře drobným písmem i stručnou anotaci díla. Přidal ii přehled hlavních edic a antologií.Dále připojil některá základní, zejména novější díla české komeniologie, tj. bádání o životě a díle J.A. Komenského. Zařadil i chronologický přehled, který připomíná životní příběh a tvorbu "muže touhy" Comenia, mimochodem v historické statistice dosud nejvydávanějšího  českého autora všech dob.

Vznik a vydání této knihy penězi podpořily  osvícené podnikatelky Marie Hoepová, Ivana Hrnčířová a Ivana Novotná.


Stručný obsah knihy:

"Množství moudrých je spásou světa" * "Vzdělávání ducha" * "O zušlechťování mysli" *      " Zdravá mysl v zdravém těle" * "Nad zlato a stříbro vážit knih" * " Klenot jest dítě" * "Aby všecka mládež" * "Didaktika - umění nad umění" * "Školy - dílny lidskosti" * "Učitelé na vysokém stupni důstojenství" * "Methoda jak vštěpovat znalosti" * "Kdo se se cizímu jazyku učí" *O kázni školské" * "Paměti odpočívat nedej" * "Hybné páky vzdělání" * "O postupu výuky" * "O příjemnosti výuky" * "Rodiče, máte-li rozum.." * "Vlasti a jazyka svého milovaný.." * "Obecná svobody" * "Spravedlivý mír" a "Smíření pokolení lidského" * Citovaná Komenského díla * Hlavní edice a antologie Komenského díla * Vybrané knihy o Komenského životě a díle * Komenského život a dílo v chronologickém přehledu * Seznam vyobrazení


Objednávka knihy

 Knihu můžete poštou na dobírku nebo osobně v Praze

V této edici již dříve vyšly publikace: Poselství J.A.K. současné Evropě  Obecná porada o nápravě věcí lidských,   Všenáprava    Breviář myšlenek J.A. Komenského  Cesta světla

Tyto publikace je možno též objednat

Objednávat můžete zde --->>  

 

***************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2014 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,