ING. RUDOLF VONDŘICH - AGENTURA HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM 

 PROGRAM HARMONIE -  Program k obnově a harmonickému rozvoji živých bytostí, jejich životního  

                                                                            prostředí a jejich sídel  * SLUŽBY PRO VOLNÝ ČAS * http://rozkvet.cz  

 

            JEDNODENNÍ INTENZIVNÍ SEMINÁŘ 

"DOMÁCÍ SEBELÉČENÍ METODOU HLOUBKOVÉ AUTOMASÁŽE "

                            

Seminář určen pro: Zájemce o předcházení nemocem a léčení sebe sama v domácím prostředí.

Cíl semináře:          Naučit účastníky využívat METODU  HLOUBKOVÉ AUTOMASÁŽE ,

                               cílené  a  systematické  hloubkové  automasáže  do center  ložisek  zánětů.

                               Sdělit  zkušeností a doporučení  získaná během  více jak 30 - ti leté  úspěšné léčebné

                               praxe lektora, objevitele a  autora metody, pana  Štefana  Zakuťanského ( SR) , v  rámci

                                občanské, sousedské výpomoci.                                  

Obsah semináře:   * Soubor přednášek s obsahem odpovídajícím na otázky:

                            * Jak být sám sobě lékařem

                             

                             * Co je sebeléčebný pud  a jak ho využívat na domácí léčení

                     

                       * Proč neseme zodpovědnost za sebe a své vlastní zdraví?

      

                               * Seznámení s masážní pomůckou k domácí hloubkové masáži a jejím praktickým

                                          použitím.

                                 * Konzultace a poradenství .

                                   * Nabídka zakoupení  učebnice masážní pomůcky k  hloubkové automasáži.

                                     z dílny lektora.

Časový harmonogram:

 8.30 – 9.00 – prezence účastníků

  Úvod : Základy metody  a její objevení                                       

1. Domácí automasáž  dýchací soustavy    

                    - výuka  sebe vyšetření (předání zkušeností) a masírování dýchací soustavy

                     - výuka (předání zkušeností)  domácího sebeléčení  nemocí dýchací soustavy,

                    -  praktické předvedení a procvičování metody domácího sebeléčení + diskuse     

 2. Domácí automasáž  pohybové soustavy 

 - výuka(předání zkušeností) domácího sebevyšetření(diagnostiky) a masírování    

    pohybové  soustavy

  - výuka (předání zkušeností) domácího napravování páteře

  - nácvik jedinečných cviků na páteř

  - výuka (předání zkušeností) domácího sebeléčení onemocnění pohybové soustavy

  - praktické procvičování metody domácího sebeléčení + diskuse

 

 3. Domácí automasáž  vnitřních orgánů

  - výuka (předání zkušeností) sebevyšetření a masírování vnitřních orgánů

  - výuka (předání zkušeností)

  - lidské biopole – uhranutí ("odrobenie z očí")„

  - praktické  procvičování metody  domácího sebeléčení + diskuse

  4. Závěr

                - shrnutí informací o probíraných metodách,

                      - předání osvědčení o absolvovaní kurzu

Lektor:

 

  

  Štefan ZAKUŤANSKÝ (1958), ( SR )

 Objevitel dosud neznámého sebeléčebného pudu, objevitel a autor zdokonalené tradiční československé domácí metody sebeléčení ,  lidový léčitel, lektor, autor publikací o sebeléčebném pudu  a metodě domácího sebeléčení , vynálezce masážní pomůcky k domácí automasáži.

 

Specialista na léčení zánětů a jejich hojení v těle. Objevitel sebe léčebného pudu, který se uskutečňuje domácím masírováním zárodků a ložisek zánětů.

Objevitel a autor zdokonalené tradiční československé metody léčení sebe sama.    Na základě dlouholetého vlastního výzkumu a bádání objevil prapůvodní způsob sebeléčení, a to domácí hloubkovou masáž cílenou do centra ložiska nemoci a principy hojení zánětů.

Až tato cílená a systematická domácí masáž na autorem vyvinuté a patentované masážní pomůcce, domácí napravování páteře a nové páteřní cviky mu vyléčily desetileté, předtím nevyléčitelné, zdravotní problémy  od páteře.

Během 30 ti let přednášel po celém Slovensku ( ve městech i na vesnicích), od východu na západ. Metodu představil také v Austrálii, Americe a po západní Evropě. Díky tomu mu prošlo rukama tisíce pacientů, kterým pomáhal s úspěchem řešit jejich onemocnění a neduhy.               Výsledkem jeho vložené energie do učení lidí jsou tisíce vyléčených lidí, kteří se léčili doma podle jeho knihy sami.

V současné době působí v ČR - přednáší a předává rady a zkušenosti. Přednáší předměty: Sebeléčebný pud,  Metoda domácího sebeléčení, Zkušenosti s praktickým používáním masážní pomůcky k domácímu sebeléčení  nemocí se záněty. Nápravné cviky ke zlepšení stavu páteře, atp.

Své odborné zkušenosti uplatňuje v přednáškách a  publikuje knižně, v časopisech a na konferencích.

Termíny a přihláška                                                                                                  cena v Kč

17. 2. 2019 

 9:00 - 18:00

 Praha

SZAK 2019001

   3000

 Závazná přihláška

15. 9. 2019  9.00 - 16.00  Praha SZAK 2019002    3000 Závazná přihláška
           
         Zájem o seminář v jiných terminech můžete projevit zasláním přihlášky níže

xx.xx.2019

9:00 - 18:00

Praha,

SZAK 20190xx

   3000 

 Závazná přihláška

           
           

Množstevní slevy

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 %
pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Počet účastníků semináře je omezen na  max. 20 osob.                             

Cena (vložné) celodenního intenzivního semináře  3000,- Kč, zahrnuje kromě účasti na semináři také zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra, odměnu lektora, náklady na pronájem konferenčního prostoru a příslušných pomůcek. náklady a odměnu pořadatele spojené s organizováním akce,

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na  faktuře. 

Na semináři bude také příležitost k zakoupení zboží (učebnice, masážní pomůcka). Nákup zboží za zvýhodněné ceny se uskuteční jen u předem elektronicky objednaného zboží.

Zájem o nákup zboží za zvýhodněné ceny vyznačte na Závazné přihlášce na akci SZAK . ¨Závaznou přihlášku zašlete  elektronicky nejpozději 4 pracovní dny  před konáním akce tak,abychom mohli žádané zboží zajistit v potřebném počtu.                                                                                          

Předpokládané zvýhodněné ceny k  zakoupení  zboží na akci :

* Kniha Sebeléčebný pud, 10. vydání v češtině: 580,- Kč (místo běžné ceny 650,-Kč)

 * Masážní pomůcka k domácí masáži, chráněná patentem lektora: 1100,-Kč (místo1200,- Kč)                                                                                                                                                      

Více informací se dočtete ve Smluvních podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí Závazné přihlášky a na webu zde

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu pořadatele
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek na semináři.

Spojení: Každý účastník obdrží e-mailem cca 1 týden před konáním semináře plánek a popis cesty do místa akce, podle aktuální dopravní situace.

Chcete-li uspořádat seminář podle Vašich představ, kontaktujte nás. Kontaktujte nás i v případě, že chcete zaslat Závaznou přihlášku  zde: info(zavináč)rozkvet.cz      T: +420 602 711 005

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v této nabídce.   V Praze, 18. 1. 2019    Ing. Rudolf Vondřich v.r.

©  2019, Ing.Rudolf VondŘich, všechna práva vyhrazena


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2014 -2019  RUDOLF VONDŘICH, všechna práva vyhrazena