MASÁŽNÍ POMŮCKA K HLOUBKOVÉ MASÁŽI ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK

                  (CHRÁNĚNÁ PATENTEM AUTORA ŠTEFANA ZAKUŤANSKÉHO )

                                                                                                            Poslední aktualizace 10. 11. 2019


 

OBSAH

1. CO JE HLOUBKOVÁ MASÁŽ

2. MASÁŽNÍ POMŮCKA

3. NÁZORNÉ UKÁZKY AUTOMASÁŽE

4. DOKUMENT EXPERTNÍ POSUDEK NA MASÁŽNÍ POMŮCKU

5. KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE

6. JAK OBJEDNAT KNIHU, MASÁŽNÍ POMŮCKU I NABÍDKU SEMINÁŘE


1. CO JE HLOUBKOVÁ MASÁŽ

Hloubková masáž ovlivňuje nejen kůži, podkoží a vazivo, ale i periost (vazivovou blánu pokrývající zevní povrch  kostí s výjimkou místa pokrytého chrupavkou a tvořícího kloub) , a všechny v hloubce uložené reflektory, změněné tkáně. Tím v sobě spojuje prvky vazivové, dílčí i periostální masáže. V důsledku toho nejen lokální patologické a reflexivní změny, ale cestou nervových reflexivních spojení a vzájemných funkčních vztahů mezi periferií a vnitřními orgány či funkcemi i celkově. Podrobnosti v expertním klinickém posudku v kapitole č. 4.

Ošetřování bolestivých míst hloubkovou masáží správně zvolené intenzity vede nejen k lokálním změnám ( např. k ústupu svalové hypertonie (zvýšení tlaku), ke zlepšení prokrvení a k ústupu bolesti), ale působí i na onemocnění či poruchy vzdálených orgánů na celý organismus.

 

Poznámka:

Spojitost mezi obratli a vnitřními orgány je často zmiňovaná věc. Zapomíná se i na další důležité spojení a tím je psychika.

Pokud máme být veselí a šťastní někdy nepotřebujeme mnoho a někdy nám na to nestačí ani všechny peníze světa. Zdraví! Zdraví trápí mnohé z nás, ale i přesto dokážeme bolest potlačovat až si na ni zvykneme. Avšak naše tělo nedokáže do nekonečna ignorovat stav který pro něj není úplně normální a začne nám to vracet i v podobě nálad a také zvládání nebo nezvládaní životních   situací.

Někdy stačí málo a hodně se nám vyjasní. 

Dále jsou uvedeny odkazy na články, které mohou napomoci k řešení některých Vašich problémů, nebo Vám alespoň objasní něco, co jste i tak už dávno tušili.

Více zde:

Naše páteř, obratle a naše pocity

Etikoterapie - duchovní příčina choroby


 

 

 

2.MASÁŽNÍ POMŮCKA

Masážní pomůcka byla navržena tak, aby mimo plnění své úlohy mohla být součástí interiéru. Měla by být v každé domácnosti, protože v každé rodině má někdo problémy s páteří. Člověk má tak možnost podle vlastní potřeby se promasírovat, kdykoli to potřebuje.

Aby se pomohlo hojivému mechanismu při hojení zánětu, musíme mu zabezpečit pohyb pod tlakem - hloubkovou masáž. Je mu úplně jedno kdo nebo co dělá pohyb pod tlakem, hlavní je to, aby se to stalo. Když použijeme masážní pomůcku jsme soběstační. Máme přístup i k místům, na která rukou nedosáhneme.

Abychom se dostali masáží ke ve větší hloubce uloženým bolavým místům, potřebujeme při masáži vyvinout přítlak i do 100 kp,což při těžké dostupnosti by se sotva dalo dosáhnout.Dosavadní masážní přístroje nebyly na takovou hloubkovou masáž konstruované. Tato pomůcka nahrazuje při masáži živou lidskou sílu.

V MASÁŽNÍ POMŮCCE (TRENAŽÉRU) MÁTE SVÉHO OSOBNÍHO MASÉRA, který je k dispozici 24 hodin!

Kdo by nechtěl mít osobního maséra? Už nemusíte nikoho prosit jestli má čas, nebo je-li ochotný vás masírovat, už nemusíte nikoho najímat nebo platit za masáž.

Masážní pomůcka sestává z pevného nosníku, na kterém se dá nastavit běžec s masážní stopkou do takové výšky, v jaké výšce pacient potřebuje masírovat své bolavé místo. Součástí masážní pomůcky jsou jsou dvě masážní stopky( nástavce). Masážní stopka má na jednom konci pevně uchycenou křídlovou matici, jejímž otáčením se masážní stopka s běžcem pevně přitlačí k nosníku. Na druhé straně masážní stopky je půlkulovitá nebo kuželovitá masážní hlavice, kterou se pacient opře bolavým místem a dělá na ní krátké pohyby.Masážní stopku lze rychle vyměnit přešroubováním.

První masážní stopka s půlkulovitou masážní hlavicí,  je určená na začátek léčby, na větší bolavé plochy.

Druhá masážní stopka s kuželovitou masážní hlavicí, která má tvar zakončení prstu, je určená na masírování v hloubce uložených bolavých míst, kam se s polokulovitou hlavicí nedostaneme. Většinou se využívá masážní stopka s kuželovou hlavicí.

Pomůcka se osazuje na stěnu vertikálně- kolmo. Její spodní část může být ve výšce asi 50 cm od podlahy. Tím se zabezpečí potřebný rozsah nastavení běžce s masážní stopkou k masírování lidí nižšího i vyššího vzrůstu.

Více informací o tom:   - kde umístit masážní pomůcku v domácnosti,

- jaká místa na tělese se dají  masírovat,

- jaká je technika masáže,

- jaká je síla optimálního tlaku,

- jaké platí zásady při masáži,

- jaká je denní dávka masírování,

- co mít oblečené při masáži, 

- co dělat při předráždění nervu, atp.

naleznete v učebnici " Sebeléčebný pud"

V  knize - učebnici naleznete též informace o tom jak hledat ( autodiagnostikovat) a masírovat bolavá místa, včetně popisu a vyobrazení očíslovaných a pojmenovaných míst možných zánětových ložisek, včetně jejich fotografií.

Možnost účelného využití pomůcky v autodiagnostice spočívá ve vyhledávání a objevování patologicky a reflexivně změněných míst, nebo aktivizovaných ( bolestivých) bodů.

Jejich  ošetřování hloubkovou masáží správně zvolené intenzity vede nejen k lokálním změnám ( např. k ústupu svalové hypertonie (zvýšeného tlaku), ke zlepšení prokrvení a k ústupu bolesti), ale působí i na onemocnění či poruchy vzdálených orgánů na celý organismus.

3. NÁZORNÉ UKÁZKY AUTOMASÁŽE NA MASÁŽNÍ POMŮCCE

Fotografie názorné ukázky jsou vytvořené bez oblečení proto, aby na fotografii bylo lépe vidět masírované místo.

 

12


4. DOKUMENT - EXPERTNÍ KLINICKÝ POSUDEK z 29.4.1996

Expertný klinický posudok na masážnu pomôcku:

Oddelenie akupunktúry FN, 831 01 Bratislava, Pionierska 6

Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava, 29.4.1996

Oddelenie schvaľovania a certifikácie 

Pionierska 6

831 01 Bratislava 

Vec: Expertný klinický posudok na masážnu pomôcku na vykonávanie hĺbkovej masáže 

Na základe Vášho podnetu a žiadosti predkladateľa – autora masážnej pomôcky p. Štefana Zakuťanského z Bardejova som na oddelení akupunktúry FN Bratislava vykonával jej klinické preskúšanie v čase od augusta 1995 do januára 1996.

Skúšaná masážna pomôcka je kovovej konštrukcie, pevná časť sa pripevní na stenu, po nej sa pohybuje pohyblivá časť, ktorú možno nastaviť a upevniť krídlovou maticou vo vhodnej výške tak, aby bolo možné vykonávať sebamasáž bolestivej oblasti. Pohyblivá časť je ukončená nástavcom zo silónu (kužeľovitého alebo pologuľovitého tvaru), ktorý slúži na vykonávanie hĺbkovej masáže rôznych častí tela, hlavne chrbta, krku a zadnej plochy končatín, ktoré sú inak pre sebamasáž ťažko dostupné.

Originálna a dôvtipná konštrukcia pomôcky umožňuje systematické masážne prepracúvanie bolestivých miest, hypalgetických zón myogelóz a sympaticky kontrahovaných svalových skupín na celom tele aj formou samoliečby. Výhodou pomôcky je, že trvanie a intenzitu tlakovej masáže si dávkuje sám pacient podľa vlastných pocitov pri zachovaní pravidiel klasickej masáže. Pomôcka je pevná, praktická, ľahko používateľná a cenovo dostupná.

Klinické preskúšanie masážnej pomôcky na hĺbkovú masáž formou dlhodobej sebamasáže vykonávali 4 osoby trpiace na bolesti chrbta v hrudnej, driekovej a bedrovej oblasti ako aj pacient s koxalgiou. Títo pacienti si po predchádzajúcej inštruktáži opakovane vykonávali sebamasáž hyperalgetických zón, myogelóz na tlak citlivých aktívnych bodov na dráhach močového mechúra a žlčníka, ako aj autodiagnostikou objavených bolestivých miest na dorzálnej strane trupu a končatín. Masážne alebo tlakové ošetrenie sa v každom z týchto miest vykonávalo v trvaní 2-3 min. Dĺžka jednotlivého liečebného sedenia činila priemerne 10-15 bolestivých miest. Sebadiagnostika i sebamasáž sa vykonávali cez ľahký odev ( košeľa, tričko) denne alebo v prípade bolestivej reakcie obdeň v úhrnom priemernom počte 14 ošetrení.

Výsledky takého klinického preskúšania boli dobré, u všetkých pacientov dochádzalo k ústupu bolesti, k zmenšeniu až ústupu svalových spazmov a k zlepšeniu hybnosti. Vedľajšie či nežiaduce účinky liečby sa nevyskytli.

Posudzovaná pomôcka na vykonávanie hĺbkovej masáže a sebamasáže je prototypom. 
Keďže podobné výrobky na trhu absentujú, nebolo možné jej porovnanie s inými výrobkami.

Čo do mechanizmu pôsobenia hĺbková masáž ovplyvňuje nielen kožu, podkožie a väzivo, ale aj periost a všetky v hĺbke uložené reflektory, zmenené tkanivá. Tým v sebe spája prvky väzivovej, segmentárnej i periostálnej masáže. V dôsledku toho nie len lokálne patologické a reflexívne zmeny, ale cestou nervových reflexívnych spojení a vzájomných funkčných vzťahov medzi perifériou a vnútornými orgánmi či funkciami aj celkovo. Možnosť účelného využitia pomôcky v autodiagnostike spočíva vo vyhľadávaní a objavovaní patologicky a reflexívne zmenených miest, alebo aktivizovaných (bolestivých) bodov. Ich ošetrovanie hĺbkovou masážou správne zvolenej intenzity vedie  nielen k lokálnym zmenám ( napr. k ústupu svalovej hypertónie, k zlepšeniu prekrvenia a k ústupu bolesti ), ale pôsobí aj na ochorenia či poruchy vzdialených orgánov na celý organizmus.

Vzhľadom na uvedené odporúčam pomôcku na vykonávanie hĺbkovej masáže schváliť ako liečebnú pomôcku pre používanie v špeciálnych zdravotníckych zariadeniach rehabilitácie a tiež v domácej samoliečbe. Používanie pomôcky je vhodné aj v rekondičnej starostlivosti a v športovej medicíne.

Uvedené Vám dávajúc na vedomie s pozdrav MUDr. Jozef Šmirala

primár oddelenia akupunktúry FN,

hl. odborník pre akupunktúru MZ SR


5. KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE

6. JAK OBJEDNAT KNIHU. MASÁŽNÍ POMŮCKU, NABÍDKU "SEMINÁŘE DOMÁCÍ SEBELÉČENÍ"

KNIHU "Sebeléčebný pud" - učebnici hloubkové automasáže je možno zakoupit na dobírku za výhodnou cenu 600,- Kč (místo běžné ceny 650,-Kč) + balné a poštovné nebo po vzájemné dohodě osobně v Praze

AUTOMASÁŽNÍ POMŮCKU můžete zakoupit na dobírku za výhodnou cenu 1200,- Kč  + balné a poštovné nebo po dohodě osobně v Praze.

NABÍDKU SEMINÁŘE "DOMÁCÍ SEBELÉČENÍ"  obdržíte zdarma na základě vyžádání ve formuláři OBJEDNÁVKA

Objednávat můžete zde --->>

 ***************************************************************************************                     

                    home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         ©2014- 2019 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,