ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE

 

Vydání: 22.9.2014                                                                            Poslední aktualizace: 18.1 2019


TÉMA: LÉČENÍ 80% NEMOCÍ SE ZÁNĚTY S VYUŽITÍM VROZENÉHO  SEBELÉČEBNÉHO PUDU   ZPRAVODAJ č.05/2014  :

 

aneb  JAK SI VYLÉČIT A NEDOSTAT 80% NEMOCÍ SE ZÁNĚTY SOUSTAV

 Dýchací, oběhové, trávicí, vylučovací, rozmnožovací, opěrné, pohybové,kožní, nervové  

METODOU DOMÁCÍHO SEBELÉČENÍ  HLOUBKOVOU MASÁŽÍ LOŽISEK ZÁNĚTŮ       

 Vážení přátelé

předkládám k informaci výběr informací, které poslouží k lepšímu porozumění novým pohledům na zdraví.             

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti. Následují témata k přemýšlení

                                                                                                                                                    

Obsah Zpravodaje:

1. Kniha "  SEBELÉČEBNÝ PUD" učebnice metody hloubkové masáže

2. Co je zánět?

3. Jaké nemoci můžete ovlivnit metodou hloubkové automasáže podle seeléčebného pudu

4. Představení  METODY DOMÁCÍHO   SEBELÉČENÍ v mediích

5. Hodnocení výsledků užití METODY DOMÁCÍHO  SEBELÉČENÍ

6. Jak objednat zboží a služby DOMÁCÍHO  SEBELÉČENÍ

 7.Kde hledat další informace

8. ZDARMA AKTUALIZACE ZPRAVODAJE

Jméno    E-mail

Zadejte Vaše jméno a e-mail a kontrolní kód a klikněte na tlačítko  "AKTUALIZACE ZDARMA

Kontrolní kód

       

Váš email je plně zabezpečen a chráněn proti zneužití a spamu.
Z odběru emailu se můžete kdykoliv odhlásit.

Více informací k ochraně soukromí najdete na stránce ochrana osobních údajů


Foto. Ava Chrtková  Festival Miluj svůj život 1. 11. 2015 (Ing. Rudolf Vondřich a Štefan Zakuťanský)

1. KNIHA - UČEBNICE HLOUBKOVÉ MASÁŽE

Štefan Zakuťanský:SEBELÉČEBNÝ PUD-Sebeléčení zánětlivých onemocnění

                         - dýchacích, interních, pohybových,alergických

2018, nakladatel Štefan Zakuťanský, brožovaná vazba, 10. přepracované a rozšířené vydání, česky, 14 x 20 cm, 58 foto, 199 str.

Anotace

V knize "Sebeléčebný pud - sebeléčení zánětlivých onemocnění" je zpracována sebeléčebná metoda, která pochází z našeho vrozeného sebeléčebného pudu. Autor v ní popisuje jakým způsobem si třeba provádět cílenou hloubkovou masáž do ložiska nemoci. Pomocí návodu v knize se každý z nás naučí být sám sobě prvním lékařem - léčitelem. Naučí se provádět dva základní úkony. Samovyšetření - hledání příčiny zdravotního problému. Neboť bez vyšetření není léčení. Léčení - tedy naordinování a používání léčebného prostředku, který umí vyléčit příčinu 80% zdravotních problémů. Kniha "Sebeléčebný pud" je přímým návodem jak se stát sám sobě lékařem a nepochybně si zaslouží být součástí vaší domácí lékárny.
V 8. rozšířeném vydání knihy: "Sebeléčebný pud" je vysvětlen i původ metody, její filozofie a příběh jejího objevení. Kniha je psána v lidové řeči, aby i laik zvládl vyšetřovací a léčebné úkony. Na ilustracích v knize jsou uvedeny místa zánětlivých ložisek v lidském těle - jejich sebevyšetření a léčení. Dále jsou uvedeny návody domácího napravováním páteře, nové cviky na páteř, popis masážní pomůcky na hloubkovou masáž a návod na jejich použití.

V této zajímavé knize (učebnici) je zpracovaná  sebeléčebná metoda, která je určená k léčení zánětů  v lidském těle a nemocí, které mají v těchto zánětech původ. Záněty se podílejí na 80%-ní nemocnosti obyvatel, což je skutečně velmi vysoké číslo. Princip léčení spočívá v hloubkové masáži ložisek zánětů ložisek. Autor metody Štefan Zakuťanský (1958),objevil tuto léčebnou metodu během léčení jeho desetiletých těžkých a dosavadními způsoby neléčitelných zdravotních problémů. Vycházel z dosavadních medicínských  i alternativních způsobů léčení, které začal zkoumat a vylepšovat je, což ho postupně dovedlo k objevení jednoduché a originální metody. Prvně ji publikoval už v roce 1992.

Záměrem autora je poskytnout informace všeobecného charakteru k upevnění fyzického a duševního zdraví. 

  Celá živočišná říše využívá sebeléčení při léčení při 50-80% zdravotních problémů. I naši předkové používali sebeléčení v každé domácnosti. Oni mohli a my ne? Když se celá celá živočišná říše tak léčí, i naši předkové se takto léčili, jistě se to vyplatí i nám. Všichni lidé vidí, že pud sebeléčení  existuje. Dělejme s tím něco, aby se poznatky a dovednosti sebeléčení rozšířily k co největšímu počtu lidí.

Štefan Zakuťanský (1958) ze slovenského Bardějova je objevitelem SEBELÉČEBNÉHO PUDU(INSTINKTU).

Jedná se o významný objev na poli věd o životě a lékařství. Jedná se o světový objev v oboru fyziologie a lékařství. Jde o světovou senzaci! Nebojím se nazvat pana Zakuťanského - Slovenským I.P.Pavlovem (nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství (1904) jako uznání za jeho práce v oboru fyziologie trávení, které podstatně přispěly k prohloubení a rozšíření vědomostí v této oblasti“[12][8)

Pan Štefan Zakuťanský je též autorem METODY DOMÁCÍHO SEBELÉČENÍ NEMOCÍ SE ZÁNĚTY, kterou vyvinul na základě poznatků o sebeléčebném pudu. Je objevitelem zapomenuté tradiční česko-slovenské medicíny, objevitelem ložisek zánětů 80% nemocí, přírodní zákonitosti hojení zánětů, vynálezce a držitel patentu "MASÁŽNÍ POMŮCKA (trenažéru) K DOMÁCÍ HLOUBKOVÉ MASÁŽI", lektor, lidový léčitel a autor publikací.

Pochází z obce Cigeľka okres Bardejov, odkud je známá léčivá voda cigeľka. Byl neléčitelný případ. Měl 10 let chronické bolesti od páteře. Hledal cestu jak se vyléčit. Studoval medicínu jako samouk.  Zkoumal a vylepšoval dosavadní medicínské a alternativní způsoby léčby, aby se mohl vyléčit. Vědomosti, badatelské úsilí, praxe v této oblasti a kroky jaké v životě volil, ho dovedly ke správným dveřím, za kterými byl pro svět dosud neznámý pud - SEBELÉČEBNÝ PUD .

Od malička ho vedla zvědavost, tvořivost, talent a v neposlední řadě léčebná praxe s tisíci pacienty, od kterých měl zpětnou vazbu.

Přednášel po celém Slovensku ( ve městech i na vesnicích), od východu na západ. Sebeléčebnou metodu představil také v Austrálii, Americe a po západní Evropě. Díky tomu mu prošlo rukama tisíce pacientů, kterým pomáhal řešit jejich choroby a neduhy.

Pan Zakuťanský jako vedoucí osobnost METODY DOMÁCÍHO SEBELÉČENÍ NEMOCÍ SE ZÁNĚTY  už více jak 30 roků propaguje a učí zdokonalenou tradiční česko-slovenskou metodu v celé její šířce - dává ji opět do povědomí lidí. Výsledkem jeho vložené energie do učení lidí jsou tisíce vyléčených případů lidí, kteří se léčili podle jeho knihy sami.

Je autorem publikací: "Jak vyléčit choroby dýchacího ústrojí" (1992), " Samovyšetrenie, samoliečba zápalových chorob" (1993), rozšířená vydání: " Samoliečba zápalových chorob (1995, 200, 2011),  "Samoliečebný pud- samoliečba zápalových ochorení" (2014."

METODA DOMÁCÍHO SEBELÉČENÍ NEMOCÍ SE ZÁNĚTY s využitím sebeléčebného pudu je založená na principu hloubkové masáže ložisek zánětů 80% nemocí.

KNIHA-UČEBNICE je bohatě doplněna názornými obrázky a fotografiemi (ukázku automasáže viz

MASÁŽNÍ POMŮCKA K DOMÁCÍ HLOUBKOVÉ DOMÁCÍ AUTOMASÁŽI (trenažér) )

Videozáznam KŘTU KNIHY SAMOLIEČEBNÝ PUD     

POZOR  K zakoupení knihy využijte tlačítko "Objednávka "umístěné v bodě č. 6. JAK OBJEDNAT...... POZOR


2. CO JE ZÁNĚT

Zánět je obranná reakce tkáně a orgánu na poškození( infekce, fyzikální a chemické vlivy). Klasické příznaky zahrnují bolest, otok, zarudnutí,zteplání a poruchu funkce. Tyto příznaky je možné pozorovat např. na kůži postižené zánětem po poranění a proniknutí bakteriální infekce. Dochází k rozšíření přívodných cév a zvýšenému úniku tekutiny z cév s tvorbou zduření. Spolu s tekutinou pronikají do místa zánětu i bílé krvinky. Mechanismus těchto změn spočívá v působení látek, které se při zánětu uvolňují ( tzv. mediátory zánětu) a z nichž některé mají i celkové účinky na organismus ( zvýšená teplota, nechutenství apod.) Podle závažnosti zánětu může docházet k poškozování buněk a tkání s různě těžkou poruchou funkce orgánu. Po odeznění vyvolávající příčiny popsané změny ustupují, někdy však vzniká pozánětlivé poškození tkáně, často spojené s nadměrnou tvorbou vaziva. záněty mohou mít u řady vnitřních orgánů odlišný charakter od popsaného klasického průběhu (může převládat infiltrace, poškození buněk, bujení vaziva, atd.)

Záněty lze dělit podle různých kritérií. Podle průběhu na záněty akutní a chronický, podle typu infiltrace bílými krvinkami na hnisavý (akutní zánět způsobený bakteriemi s nahromaděním neutrofilů) a lymfatický ( chronický nebo virový zánět s infiltrací lymfocyty). Někdy dochází jen k prosáknutí bez infiltrace (serózní zánět, např. katar), jindy převládá tvorba zánětlivých povlaků s fibrinem ( fibrinózní, krupózní zánět).                                                                                           Podle  příčiny lze dělit záněty na virový, bakteriální, mykotický (plísňový) apod. Zvláštním typem je je tzv. specifický, k němuž patří zejména tuberkulóza a syfilis (ostatní se označují jako zánět nespecifický)

Čtyři z 5 klasických známek zánětu popsal již v 1. století po Kristu římský lékař Aurelius Celsus: rubor (zarudnutí), turgor (zduření), calor (zteplání), dolor (bolest). Místo "turgor" se uvádí někdy "tumor" ( viz Praktický slovník medicíny, Maxdorf)

**********************************************************************************************

Jak problematiku ZÁNĚTU vidí lékařka MUDr.Alexandra VOSÁTKOVÁ?

Zánět neznamená vždy otok, zarudnutí a teplotu.  Co je zánět doopravdy?

Je to reakce organismu na napadení a poškození. Má dvě složky, z nichž první, nespecifická, tedy reagující vždy stejně, má za úkol získat čas pro rozpoznání nepřítele a zvolení efektivního postupu, je-li možný. Tato chvíle probíhá obvykle dramaticky. Stoupá nám horečka, jsme vyčerpaní, máme bolesti, vše nás nutí ulehnout a dovolit naší soukromé armádě, kterou v sobě všichni máme – imunitnímu aparátu, aby pracoval.

Pokud však naše tělesná paměť neobsahuje žádný záznam o kontaktu s tímto nepřítelem, musí si organismus vytvořit strategii boje nově, a to je pro něj velmi náročné. Povolává další a další síly, zálohy, systémy. Tak přichází ke slovu obrovské množství buněk, chemických látek, a to vše musí být neustále kontrolováno, řízeno, hlídáno. Na závěr si tělo udělá rekapitulaci. Zjistí, co bylo efektivní, a uloží záznam o proběhlém boji. Jinými slovy – vytvoří se tak zvaná specifická imunita, protilátky. Pokud pak tedy takový záznam existuje, organismus použije při dalším kontaktu se stejným nepřítelem osvědčené schéma. Tak může reagovat rychleji a přesněji.

TEPLÝ A STUDENÝ ZÁNĚT

Zánět má několik charakteristik. Zvýšení teploty – v místě, kde probíhá, anebo celkově, dále zarudnutí, bolest, otok a poškození funkce.

Existuje ale ještě jeden typ zánětu. Zánět, který nemusí být spojený s viditelným otokem, ani s viditelným zarudnutím. Pro rozlišení tohoto typu používám termín “studený zánět”. Obvykle to bývá autoimunitní stav, kdy imunitní aparát člověka dělá chybu, protože se domnívá, že některé tkáně jsou nepřítelem, a začne je likvidovat jako každého jiného nepřítele. A to je pak příčinou takzvaných autoimunitních onemocnění.

Mezi ně patří celá škála nemocí. Od revmatoidní artritidy, přes ulcerózní kolitidu, Crohnovu nemoc až po roztroušenou sklerózu či sklerodermii.

I alergie jsou jistým typem zánětu. U alergií, kterým se také říká přecitlivělost, jde o to, že tělo reaguje dramaticky na běžnou věc. Proč se tak děje? Důvodů může být více. Buď tento podnět nějakou svojí chemickou charakteristikou připomíná něco, co tělo dříve poškodilo, nebo se organismus domnívá, že jde o něco nebezpečného.

Nezapomínejme však na to, že je třeba především najít příčinu oslabení, která bývá velmi často spojena s chronickým přetížením, a je zcela lhostejno, zda fyzickým či psychickým. Ideální pak je udělat takové životní změny, které povedou ke snížení nebo odstranění tohoto stresu.

Zdroj


3. JAKÉ NEMOCE MŮŽETE OVLIVNIT METODOU HLOUBKOVÉ MASÁŽE LOŽISEK ZÁNĚTŮ A VYLÉČIT SAMI DOMA V OBÝVÁKU? 

Nemoci dýchací soustavy rýma, chřipka, angína, zánět mandlí, hlasivek, průdušek, plic, zánět nosových, čelních dutin, trvalé nachlazení a jejich chronické stavy (např. vysušení, škrábání v dýchacích cestách, smrkání, kýchání, kašlání, ztráta čichu, zalehnutí uší, malátnost, teploty, bolesti krku), , pálení, ochrnutí tváře, zánět středního ucha (hučení, šumění, pískání v uších, závratě, nedoslýchavost a jejich chronické stavy), respirační alergie senné rýmy a astmatu ( na prach, pyl, seno, srst, roztoče, chlad, slunce)

Nemoci oběhové soustavy:srdeční choroby (vysoký, nízký krevní tlak, arytmie srdce, před a poinfarktové stavy, dýchavičnost do kopce, schodů, závratě, slabost), zánět cév

Nemoci trávicí soustavy: zánět žaludeční stěny, dvanáctníku, tenkého, tlustého střeva a vředy na nich, zánět jater, žlučníku, žlučovodů -žlučové kameny,zánět slinivky, cukrovka, pálení žáhy, nechuť k jídlu, hladovění, bolestivé záchvaty - koliky, nafukování, problémy se stolicí), chudokrevnost, malabsorpční syndrom - bezlepková dieta,

Nemoci vylučovací soustavy: zánět ledvin, močových cest, měchýře, prostaty(časté močení, řezání, pomočování, bolestivé záchvaty),

Nemoci reprodukční soustavy: zánět dělohy, děložního čípku, vaječníků, vejcovodů( bolesti podbříšku, bolesti při sexuálním styku, neplodnost)
 

Nemoci opěrné soustavy: choroby páteře a končetin, zánět kloubů,skolióza, bolest v oblasti bederní páteře-hexenšus, lumboischiatický syndrom, degenerativní onemocnění kyčelního kloubu/koxartróza/, revma, artritida, chronické bolesti, pálení, chlad,

 Nemoci pohybové soustavy: zánět svalů, křeče,ztuhnutí svalů,opuchliny, omezení pohybu, ochrnutí

Nemoci kožní soustavy: alergické choroby kožní(kopřivka, lupénka, dětský ekzém, alergie na potraviny

 Nemoci nervové soustavy:zánět nervů, zánět trojklaného nervu (bolesti hlavy - migréna) 

7. KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE

Další informace k prohloubení poznatků o metodě domácího sebeléčení i jak masírovat (praktické dovednosti hloubkové automasáže) naleznete:

  skupina "DOMÁCÍ SEBELÉČENÍ"

- návštěvou webů  zde   a  zde a zde

- návštěvou akcí "DOMÁCÍ SEBELÉČENÍ....."  s panem Štefanem Zakuťanským

         aktuální přehled nejbližších příležitostí naleznete zde

8. ZDARMA AKTUALIZACE ZPRAVODAJE viz nahoře                  


ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

               VŠE DOBRÉ VŠEM! VŠE LEPŠÍ VŠEM! VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                                Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich

*************************************************************************************************************             

UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz  


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2014 - 2019 RUDOLF VONDŘICH, všechna práva vyhrazna